Проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

11 Березня 2019 8:51 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою економії бюджетних коштів, виділених на первинну медичну допомогу шляхом пришвидшення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року. Також проектом запропоновано удосконалити окремі аспекти казначейського обслуговування оплати послуг первинної медичної допомоги за договорами про медичне обслуговування населення.

Розробником проекту акта є Міністерство охорони здоров’я України.

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ (www.moz.gov.ua) у розділі «Громадське обговорення».

Зауваження та пропозиції до проекту акта слід надсилати на адресу Міністерства охорони здоров’я України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського 7;

e-mail: moz@moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування проекту акта в письмовому та/або електронному вигляді.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Мета: проект розроблено з метою економії бюджетних коштів, виділених на первинну медичну допомогу шляхом пришвидшення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року. Також проектом запропоновано удосконалити окремі аспекти казначейського обслуговування оплати послуг первинної медичної допомоги за договорами про медичне обслуговування населення.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено Міністерством охорони здоров’я України, на підставі статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» запроваджено нову систему фінансування медичних послуг за рахунок коштів Державного бюджету України. Нова система фінансування закладів первинної медичної допомоги працює за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Кожен з закладів охорони здоров’я, що уклав договір з НСЗУ отримує державне фінансування напряму від НСЗУ відповідно до кількості пацієнтів.

Порядком реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік передбачено можливість нарахування коштів за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги за так званим «червоним списком», відповідно до якого розрахунок кількості пацієнтів здійснюється на основі умовної кількості наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується відповідним закладом охорони здоров’я.

Разом з тим, станом на 1 березня 2019 спостерігаються високі темпи укладення декларацій пацієнтами (в березні 2019 р. на 815 996 декларацій більше ніж у лютому 2019 р., а в лютому 2019 р. на 1 172 414 декларацій більше ніж у січні 2019 р.), що потребує збільшення фінансування закладів охорони здоров’я за «зеленим списком» та зменшення фінансування «за червоним списком».

У зв’язку з цим, з метою раціонального використання бюджетних коштів запропоновано припинити дію «червоного списку» з 1 квітня 2019 року. Таким чином виплата коштів буде здійснюватись за кожного окремо взятого пацієнта, з яким заклад охорони здоров’я підписав декларацію про вибір лікаря (за зеленими списками), що дозволить ефективніше спрямувати кошти в Державного бюджету на первинну медичну допомогу.

 1. Суть проекту акта

Проектом передбачено внесення змін у Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 відповідно до яких виплата коштів за пацієнтів, включених до червоного списку буде можливою лише до 31 березня 2019 року.

Разом з тим, змінами у Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 283 запропоновано удосконалити окремі аспекти казначейського обслуговування оплати послуг первинної медичної допомоги за договорами про медичне обслуговування населення.

 1. Правові аспекти

Проект постанови розроблено відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Бюджетного кодексу України, Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101, у зв’язку з необхідністю пришвидшення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року, а також у зв’язку з необхідністю удосконалення окремих аспектів казначейського обслуговування оплати послуг первинної медичної допомоги за договорами про медичне обслуговування населення.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта дозволить зекономити кошти в Державному бюджеті України, в розмірі 360 157,5 тис. грн., що передбачені для розрахунку з закладами охорони здоров’я, за надані послуги первинної медичної допомоги за програмою медичних гарантій, які надавались пацієнтам, включеним до червоного списку, та дозволить спрямувати ці кошти на оплату медичних послуг за «зеленим» списком.

 1. Прогноз впливу

Проект акта є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається. Прийняття акта не впливатиме на спроможність територіальних громад, а також не матиме специфічного чи непропорційного впливу на окремі регіони. Водночас, прийняття акта сприятиме посиленню спроможності держави забезпечувати фінансовий захист для громадян, що звернулись за наданням первинної медичної допомоги. У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

Прийняття постанови та її реалізація забезпечить виплату коштів за кожного окремо взятого пацієнта, з яким заклад охорони здоров’я підписав декларацію про вибір лікаря (за зеленими списками), що в свою чергу є найбільш точною, справедливою та об’єктивною системою оплати послуг з надання первинної медичної допомоги та, як наслідок, зекономить кошти в державному бюджеті.

Проект постанови не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проектом акта не передбачено затвердження документу державного планування, підготовленого з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін. Реалізація постанови не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності. Прогноз впливу додається.

 1. Громадське обговорення

Проект постанови не підлягає громадському обговоренню.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національною службою здоров’я України та Державною регуляторною службою України.

 1. Правова експертиза

Проект потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, тому проект постанови не підлягає громадській антидискримінаційній експертизі.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 1. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проект не потребує громадської антикорупційної експертизи.

 1. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту постанови сприятиме пришвидшенню переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року, зекономить кошти в державному бюджеті та удосконалить окремі аспекти казначейського обслуговування оплати послуг первинної медичної допомоги за договорами про медичне обслуговування населення

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУ. Супрун

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проекта постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» на ключові інтереси заінтересованих сторін

Короткий опис суті проекту акта: проект акта прискорює перехід закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року.

Прогноз впливів на ключові інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Заклади охорони здоров’я, що не уклали договір з НСЗУ Отримання коштів Державного бюджету за надані медичні послуги за рахунок коштів медичної субвенції Прийняття проекту акта забезпечить прискорення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року. Це змусить заклади охорони здоров’я укласти договір з НСЗУ або шукати інші джерела фінансування.
Заклади охорони здоров’я, що уклали договір з НСЗУ Отримання коштів Державного бюджету за надані медичні послуги + У разі прийняття проекту акта, буде прискорено термін, з якого заклади охорони здоров’я, що уклали договір з НСЗУ перейдуть на повне фінансування за надані за договором послуги з медичного обслуговування населення за «зеленим списком». У короткостроковій перспективі заклади недоотримають кошти за послуги надані пацієнтам, що не уклали декларації.

ПРОЕКТ

оприлюднений на сайті МОЗ України 07.03.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 квітня 2019 року.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 283
7. Оплата послуг первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення, укладеним із НСЗУ, здійснюється на рахунки надавачів медичних послуг, відкриті в установах банків, на підставі звітів (або рахунків у разі здійснення попередньої оплати), що внесені такими надавачами медичних послуг до електронної системи охорони здоров’я. Порядок та строки подання звітів і рахунків, інформація, що включається до них, визначається договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, типова форма якого затверджується в установленому Законом порядку. 7. Оплата послуг первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення, укладеним із НСЗУ, здійснюється на рахунки надавачів медичних послуг, відкриті в установах банків, на підставі зведеного реєстру звітів, форма якого визначена в додатку до цього Порядку, або рахунків у разі здійснення попередньої оплати. При цьому інші підтвердні документи не подаються. Зведений реєстр звітів формується НСЗУ на основі надісланих надавачами послуг з медичного обслуговування населення звітів. Порядок та строки подання звітів і рахунків, інформація, що включається до них, визначається договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, типова форма якого затверджується в установленому Законом порядку.
 

 

 

 

 

 

«Додаток до Порядку

Зведений реєстр звітів (рахунків) надавачів послуг з медичного обслуговування населення про обсяг наданих медичних послуг

від _____________ 20__ року за _________________

(звітний період)

№ з/п Код ЄДРПОУ надавача Найменування надавача Розрахунковий рахунок надавача МФО банку Номер звіту Дата звіту Сума за звітом, грн. Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова

Головний бухгалтер

Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117

 

5. Тарифи за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, встановлюються як капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта протягом календарного року та становлять:

за одного пацієнта, включеного до зеленого списку, – 370 гривень на рік;

за одного пацієнта, включеного до червоного списку (для комунальних закладів охорони здоров’я до 30 червня 2019 р. включно), – 120 гривень на рік.

5. Тарифи за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, встановлюються як капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта протягом календарного року та становлять:

за одного пацієнта, включеного до зеленого списку, – 370 гривень на рік;

за одного пацієнта, включеного до червоного списку (для комунальних закладів охорони здоров’я до 31 березня 2019 р. включно), – 120 гривень на рік.

 

11. Кількість пацієнтів, включених до червоного списку, для надавачів медичних послуг, які є комунальними закладами охорони здоров’я, розраховується щомісяця до 30 червня 2019 р. включно за такою формулою:

11. Кількість пацієнтів, включених до червоного списку, для надавачів медичних послуг, які є комунальними закладами охорони здоров’я, розраховується щомісяця до 31 березня 2019 р. включно за такою формулою:

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУ. Супрун

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

І. Визначення проблеми

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» запроваджено нову систему фінансування медичних послуг за рахунок коштів Державного бюджету України. Нова система фінансування закладів первинної медичної допомоги працює за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Кожен з закладів охорони здоров’я, що уклав договір з НСЗУ отримує державне фінансування напряму від НСЗУ відповідно до кількості пацієнтів.

Порядком реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1117 (далі – Порядок) передбачено можливість нарахування коштів за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги за так званим «червоним списком», відповідно до якого розрахунок кількості пацієнтів здійснюється на основі умовної кількості наявного населення відповідної адміністративно- територіальної одиниці, що обслуговується відповідним закладом охорони здоров’я.

Разом з тим, станом на 1 березня 2019 спостерігаються високі темпи укладення декларацій пацієнтами (в березні 2019 р. на 815 996 декларацій більше ніж у лютому 2019 р., а в лютому 2019 р. на 1 172 414 декларацій більше ніж у січні 2019 р.), що потребує збільшення фінансування закладів охорони здоров’я за «зеленим списком» та зменшення фінансування «за червоним списком».

З метою раціонального використання бюджетних коштів запропоновано припинити дію «червоного списку» з 1 квітня 2019 року. Таким чином виплата коштів буде здійснюватись за кожного окремо взятого пацієнта, з яким заклад охорони здоров’я підписав декларацію про вибір лікаря (за зеленими списками), що дозволить ефективніше спрямувати кошти з Державного бюджету на первинну медичну допомогу.
Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни
Держава +
Суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти малого підприємництва) +

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є економія бюджетних коштів, виділених на первинну медичну допомогу шляхом пришвидшення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час.

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ аналізу.
Альтернатива 2.

Дочекатись терміну припинення можливості нарахування коштів за договорами про медичне обслуговування населення за «червоними списками», визначеного Порядком (30 червня 2019 р.)

 

 

 

 

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ аналізу.
Альтернатива 3.

Внести зміни до Порядку, передбачивши можливість виплати коштів за пацієнтів, включених до червоного списку лише до 31 березня 2019 року.

Ця альтернатива відповідатиме Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

Також ця альтернатива сприятиме економії бюджетних коштів, виділених на первинну медичну допомогу шляхом пришвидшення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1. 360 157,5 тис. грн. Відсутні
Альтернатива 2. Відсутні Необхідність забезпечення виплат за договорами про медичне обслуговування населення на основі кількості пацієнтів, включених до «червоного списку» до 01.06.2019 потягне за собою витрати з Державного бюджету в розмірі 360 157,5 тис. грн.
Альтернатива 3. Економія бюджетних коштів, виділених на первинну медичну допомогу в розмірі 360 157,5 тис. грн. шляхом пришвидшення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року; Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Відсутні
Альтернатива 2. Відсутні Відсутні
Альтернатива 3. Відсутні Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Регулювання розповсюджується тільки на тих суб’єктів господарювання – ліцензіатів з провадження господарської діяльності з медичної практики, які уклали договір про медичне обслуговування населення з НСЗУ.

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання,одиниць

станом на 05.02.2019

1121 100 1221
Питома вага групи у загальній кількості,

відсотків

92 8 100

Зважаючи на те, що цілями державного регулювання є економія бюджетних коштів, виділених на первинну медичну допомогу шляхом пришвидшення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року, передбачається, що дане регулювання вплине на ліцензіатів з провадження господарської діяльності з медичної практики, які уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення в частині отримання коштів за зазначеними договорами за «зеленим списком» (на основі точних даних щодо кількості підписаних декларацій про вибір лікаря).

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

станом на 01.12.2018

1121 100 1221
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 94 6 100

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Відсутні
Альтернатива 2. Дочекатись терміну припинення можливості нарахування коштів за договорами про медичне обслуговування населення за «червоними списками», визначеного Порядком (30 червня 2019 р.) Відсутні
Альтернатива 3. Внесення змін до Порядку передбачивши можливість виплати коштів за договором про надання первинної медичної допомоги на основі кількості пацієнтів, включених до червоного списку лише до 31 березня 2019 року Відсутні

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Кількість ліцензіатів з медичної практики, які укласти договір з НСЗУ стосовно надання послуг первинної медичної допомоги складає 1221.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником потягом січня – лютого 2019 року.

Порядковий номер Вид консультацій Кількість учасників консультацій Основні результати консультацій
1. Телефонні консультації із суб’єктами господарювання 10 Регулювання сприймається.

Отримано інформацію відповідно до якої суб’єкту господарювання – ліцензіату з медичної практики не доведеться вчиняти ніяких нових процедур виконання у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва.

Кількість суб’єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1221. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 1. Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

Прогнозується, що виконання вимог регулювання вплине на 1221 суб’єктів господарської діяльності, які надають послуги з первинної медичної допомоги, та які уклали відповідні договори з НСЗУ.

Джерело отримання інформації про кількість ліцензіатів з медичної практики – веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання (на придбання оргтехніки) не здійснювалась зважаючи на те, що такі витрати відсутні.

№ з/ п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5. Інші процедури:
6. Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 1221
8. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання

Х вартість часу суб’єкта

малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

-.
10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

11. Процедури офіційного звітування. Звіти формуватимуться в електронній системі охорони здоров’я та подаватимуться в електронній формі.
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
13. Інші процедури:
13.1
14. Разом, гривень
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги

регулювання, одиниць.

1221
16. Сумарно, гривень

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва Національної служби здоров’я України (НСЗУ)

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва Національної служби здоров’я України (НСЗУ) проектом регуляторного акта не передбачено.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника НСЗУ відповідної Оцінка кількості процедур за рік, що Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання Х Х Х Х Х
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: Х Х Х Х Х
камеральні Х Х Х Х Х
виїзні Х Х Х Х Х
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання Х Х Х Х Х
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання Х Х Х Х Х
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання Х Х Х Х Х
6. Підготовка звітності за результатами регулювання Х Х Х Х Х
7. Інші адміністративні процедури : Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Разом за рік Х Х Х 1221 Х
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х Х

Не передбачається розроблення коригуючих та пом’якшувальних заходів.

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Витрати держави 360 157,5 тис. грн.
Витрати с/г малого підприємництва
Альтернатива 2.
Витрати держави 360 157,5 тис. грн.
Витрати с/г малого підприємництва
Альтернатива 3.
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1. 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.
Альтернатива 2. 2 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.
Альтернатива 3. 4 Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме досягненню цілей державного регулювання, а саме, економії бюджетних коштів, виділених на первинну медичну допомогу шляхом пришвидшення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року.

 

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Для держави:

Відсутні

Для громадян:

Відсутні.

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні

Для держави:

360 157,5 тис. грн.

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні

Дана альтернатива не забезпечує потреби урозв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей.
Альтернатива 2. Для держави: Відсутні

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні

Для держави:

360 157,5 тис. грн.

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні

Дана альтернатива не забезпечує потреби у розв’язанні проблеми, передбаченої в розділі 1 у повні мірі.
Альтернатива 3. Для держави:

економія бюджетних коштів, виділених на первинну медичну допомогу

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні

Для держави:

Відсутні

Для громадян:

Відсутні.

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні

Дана альтернатива забезпечить економію бюджетних коштів, виділених на первинну медичну допомогу шляхом пришвидшення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1. Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання.

Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.

Відсутні.
Альтернатива 2. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання.

Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.

Залишається ризик не раціонального використання бюджетних коштів та нерівномірного доступу пацієнтів до медичних послуг.
Альтернатива 3. Дана альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки забезпечить економію бюджетних коштів, виділених на первинну медичну допомогу шляхом пришвидшення переходу закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на повне фінансування за «зеленим списком» та припинення дії «червоного списку» з 1 квітня 2019 року . Ризики зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта, відсутні.

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмами, які забезпечать розв’язання проблеми, є:

Внесення змін до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117, відповідно до яких фінансування послуг первинної медичної допомоги за договором, укладеним з НСЗУ, буде припинено з 1 квітня 2019 року.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органу виконавчої влади – Національної служби здоров’я України не проводився, оскільки проектом регуляторного акта зазначені витрати не передбачаються.

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва не проводився, оскільки понесення додаткових витрат суб’єктами господарювання у зв’язку з реалізацією проекту регуляторного акта не передбачено.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва (М-тест) в межах даного аналізу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – з дня наступного його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є розмір зекономлених коштів державного бюджету, пов’язаних із дією акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб – високий. Проект акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України протягом усього терміну його дії.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУ. Супрун

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті