Наказ МОЗ України від 06.06.2019 р. № 1299

07 Червня 2019 7:18 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 06.06.2019 р. № 1299
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ категорії «Б» апарату Міністерства охорони здоров’я України:

  • генерального директора Директорату освіти, науки та кадрів;
  • керівника експертної групи з питань стратегічних комунікацій Директорату стратегічного планування та євроінтеграції;
  • керівника експертної групи з питань розвитку медичних послуг Директорату медичних послуг;
  • керівника експертної групи з питань розвитку служби крові та біобезпеки Директорату громадського здоров’я;
  • керівника експертної групи з питань захисту і збереження здоров’я та профілактики неінфекційних захворювань Директорату громадського здоров’я;
  • керівника експертної групи з питань кадрової політики в охороні здоров’я Директорату освіти, науки та кадрів.

2. Оголосити повторний конкурс на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ категорії «Б» апарату Міністерства охорони здоров’я України (далі — конкурс):

  • керівника експертної групи з питань допуску на ринок лікарських засобів Фармацевтичного директорату.

3. Затвердити умови проведення конкурсу, що додаються.

4. Департаменту управління персоналом (Азябіна О.О.) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

5. Провести конкурсний відбір на зазначені вище посади фахівців з питань реформ у термін, передбачений законодавством.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретарА. Янчук

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 06.06.2019 р. №1299

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора Директорату освіти, науки та кадрів Міністерства охорони здоров’я України

Загальні умови
Посадові обов’язки здійснення загального керівництва діяльністю Директорату;

організація планування роботи Директорату та забезпечення виконання покладених завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням, забезпечення відповідності планів діяльності МОЗ України пріоритетам Уряду, зазначених у Середньостроковому плані дій Уряду, та щорічним Планам дій Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо розвитку людського капіталу (зростання потенціалу кадрів), розвитку освіти та науки, безперервного професійного розвитку фахівців, професійного ліцензування лікарів, міжнародної співпраці в галузі медичної освіти та науки (далі — у сфері компетенції);

визначення кола заінтересованих осіб, що є об’єктами впливу політики МОЗ України у сфері охорони здоров’я щодо: розвитку людського капіталу (зростання потенціалу кадрів), розвитку освіти та науки, безперервного професійного розвитку фахівців, здатних забезпечувати високу якість медичної допомоги, професійного ліцензування лікарів;

забезпечення здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

підготовка та надання на розгляд керівництву МОЗ України аналітичні матеріали, пропозиції щодо шляхів вирішення проблем у сфері компетенції Директорату, зокрема щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;

підготовка та надання на розгляд керівництву МОЗ аналітичних матеріалів, пропозицій щодо формування цілей та пріоритетів діяльності МОЗ України у сфері охорони здоров’я щодо розвитку людського капіталу (зростання потенціалу кадрів), розвитку освіти та науки, безперервного професійного розвитку фахівців, здатних забезпечувати високу якість медичної допомоги, професійного ліцензування лікарів;

здійснення аналізу нормативно-правих актів у сфері компетенції Директорату з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробка пропозицій щодо його вдосконалення;

організація проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування державної політики у сфері компетенції Директорату, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

забезпечення адаптації законодавства у сфері компетенції Директорату до законодавства Європейського Союзу;

визначення розподілу обов’язків між працівниками Директорату, координація та контроль їх діяльності;

організація, скликання та проведення нарад з питань, що належать до компетенції Директорату;

підписання акту передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

проведення роботи щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у Директораті, розв’язання конфліктних ситуацій;

залучення до виконання окремих доручень, які містять секретну інформацію з питань міжнародного співробітництва України у сфері надання вищої освіти, а також до науково-дослідних робіт щодо модернізації системи мобілізаційної підготовки у сфері охорони здоров’я відповідно до проведених реформ та економічних можливостей. Робота з матеріалами спеціальної інформації. Несення в установленому порядку відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці. За дорученням керівництва представляє МОЗ України в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування при обговоренні питань, що входять до компетенції Директорату;

внесення в установленому порядку керівництву МОЗ України пропозиції щодо вдосконалення роботи Директорату та підвищення її ефективності;

вжиття необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Директорату;

підписання листів з питань, що належать до компетенції Директорату, крім тих листів, право підпису яких належить керівництву МОЗ України відповідно до законодавства;

забезпечення підготовки відповідей на запити/звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у сфері компетенції Директорату;

забезпечення дотримання працівниками Директорату правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог Інструкції з діловодства у МОЗ України;

інше, визначене Положенням про Директорат освіти, науки та кадрів; виконання інших завдань відповідно до доручень керівництва МОЗ України.

Умови оплати праці посадовий оклад — 17 424 грн., надбавка за виконання особливо важливої роботи — 35 000 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється в розмірі 50 відсотків), надбавка за ранг державного службовця — 500–800 грн., надбавка за вислугу років — 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, інші виплати, премії — у разі встановлення
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходженням тестування);

6. Заповнена особова картка встановленого зразка (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330);

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8. Письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 26 червня 2019 року м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 7, каб. 17.

Додаткові (необов’язкові) документи копія сертифікату або іншого документу, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7 о 10 год. 00 хв. 05 липня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Івашина Іванна Вікторівна, (044) 200-07-89

Волощук Аліна Сергіївна, (044) 253-72-86

moz.gov_@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Стратегічне управління – бачення загальної картини та довгострокових цілей;

– здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

– рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

– залучення впливових сторін;

– оцінка ефективності на корегування планів

2. Лідерство – вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

– сприяння всебічному розвитку особистості;

– вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

– здатність до організації ефективної організаційної культури державної служби

3. Комунікація та взаємодія – вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

– здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку;

– вміння публічно виступати перед аудиторією;

– здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4. Досягнення результатів – здатність до чіткого бачення результату діяльності;

– вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

– вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

5. Стресостійкість – вміння управляти своїми емоціями;

– здатність до самоконтролю;

– здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

– оптимізм

6. Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;

– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7. Абстрактне мислення – здатність до логічного мислення;

– вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

8. Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

– Конституції України;

– Закону України «Про державну службу»;

– Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства (пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця) Знання:

– Закону України «Про вищу освіту»;

– Закону України «Про освіту»;

– Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

– Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

– Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267.

3. Знання інструментів стратегічного планування – інструменти стратегічного аналізу, прогнозування і планування;

– умови практичного застосування цих інструментів.

4. Знання механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Директорату – підготовка політичних пропозицій;

– аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення.

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 06.06.2019 р. №1299

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади керівника експертної групи з питань стратегічних комунікацій
Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров’я України

Загальні умови
Посадові обов’язки здійснення керівництва Експертною групою, планування та організація її роботи, підготовка звітів за результатами проведеної роботи;

забезпечення своєчасного та якісного виконання покладених на Експертну групу завдань та функцій;розподіл обов’язків між працівниками Експертної групи та погодження запитів, що надходять від працівників Експертної групи державним експертам, що займаються питаннями зовнішніх комунікацій в інших Директоратах, здійснення контролю за виконанням цих обов’язків та визначення ступеню їх відповідальності за неналежне виконання ними службових обов’язків;

забезпечення розробки та актуалізації Положення про Експертну групу та посадових інструкцій працівників Експертної групи;

контроль дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції Експертної групи, забезпечення дотримання працівниками Експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції та порушення питання щодо притягнення до відповідальності за їх порушення;

надання пропозицій генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;

здійснення контролю за веденням діловодства в Експертній групі;

організація та контроль підготовки інформаційних повідомлень для українських та зарубіжних ЗМІ щодо діяльності МОЗ та галузі в цілому;

організація та здійснення контролю за підготовкою тематичних матеріалів та прес-релізів, проведенням прес- конференцій, брифінгів, інших інформаційних заходів різних форматів;

організація роботи щодо розгляду запитів та звернень представників українських та зарубіжних ЗМІ, вивчення питань, порушених у запитах та зверненнях, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення;

перевірка та затвердження готових відповідей на офіційні запити та звернення представників українських та зарубіжних ЗМІ;затвердження єдиних стандартів відповідей на запити представників українських та зарубіжних ЗМІ щодо інформації, яка знаходиться в публічному доступі;організація роботи Експертної групи щодо підготовки та оприлюднення в українських та зарубіжних ЗМІ коментарів та роз’яснень Міністра охорони здоров’я, керівництва та посадових осіб МОЗ та відповідальних фахівців за напрямами діяльності МОЗ;

організація підготовки публікацій та інформаційних матеріалів і роз’яснень для поширення в українських та зарубіжних ЗМІ в порядку оперативного реагування на критичну інформацію щодо діяльності МОЗ, окремих фактів у сфері охорони здоров’я;

координація процесу підготовки директорів Директоратів та інших працівників Директоратів МОЗ до публічних виступів та прес-конференцій, відео-конференцій, брифінгів, «круглих столів», інших виступів в українських та зарубіжних ЗМІ;

координація процесу підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та затвердження інформаційно-аналітичних матеріалів для публічних виступів та прес-конференцій, відео-конференцій, брифінгів, «круглих столів», інших виступів в українських та зарубіжних ЗМІ директорів Директоратів та інших працівників Директоратів МОЗ;

контроль процесу моніторингу та аналізу інформаційної активності МОЗ України;

організація спростування неправдивої інформації щодо діяльності МОЗ в українських та зарубіжних ЗМІ;

контроль розробки та затвердження комунікаційної стратегії МОЗ;

контроль розробки та реалізації комунікаційних кампаній МОЗ;

контроль розробки та затвердження комунікаційної політики МОЗ;

контроль розробки, реалізації та затвердження середньострокових та короткострокових планів заходів, інших тематичних планів робіт Експертної групи та комунікаційної функції МОЗ в цілому;

визначення відповідальних осіб щодо управління кризовими комунікаціями;

контроль розробки та затвердження планів та шаблонівсценаріїв кризового реагування та комунікацій, переліку питань і відповідей для кризових ситуацій;

організація та регулювання роботи Експертної групи щодо її ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату МОЗ, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності Експертної групи;

здійснення налагодження комунікаційних зв’язків з прес-службами та відповідними структурними підрозділами суб’єктів владних повноважень;

контроль розробки та затвердження єдиних стандартів (шаблони презентацій, офіційних листів, проектів, інших видів комунікацій) для оформлення документів та визначення загальних вимог до їх змісту;

організація роботи щодо створення та актуалізації баз даних, для збереження інформації щодо діяльності МОЗ, матеріалів щодо проведених заходів, інтерв’ю та інших новин у сфері охорони здоров’я;

контроль розробки та затвердження технічних завдань, планів та бюджетів щодо проектів із залученням коштів третіх осіб для реалізації комунікаційної стратегії МОЗ;

контроль роботи та затвердження результатів проектів із залученням коштів третіх осіб для реалізації комунікаційної стратегії МОЗ;

організація інформування співробітників щодо стратегічних цілей МОЗ, результатів роботи МОЗ і нових тенденцій в медичній галузі;

забезпечення створення внутрішніх інформаційних каналів для комунікацій між працівниками структурних підрозділів МОЗ;

контроль організації внутрішніх заходів для співробітників МОЗ;

організація та контроль своєчасного та якісного розгляду працівниками Експертної групи звернень громадян, запитів на публічну інформацію та запитів від суб’єктів владних повноважень та інших фізичних і юридичних осіб, що стосується діяльності Експертної групи, та підготовку проектів відповідей;

сприяння організації навчання для працівників Експертної групи з метою підвищення рівня їх знань та кваліфікацій;

забезпечення упорядкування робочих місць працівників Експертної групи, формування замовлення щодо належного матеріально-технічного забезпечення їх діяльності;

складання графіку відпусток та погодження відпустки працівників Експертної групи, візування їх заяви з цих питань;

погодження відрядження працівників Експертної групи в межах країни та за кордон;виконання інших завдань генерального директора Директорату.

Умови оплати праці посадовий оклад — 12 012 грн., надбавка за виконання особливо важливої роботи — 33 200 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється в розмірі 50 відсотків), надбавка за ранг державного службовця — 500–800 грн., надбавка за вислугу років — 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, інші виплати, премії — у разі встановлення
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходженням тестування);

6. Заповнена особова картка встановленого зразка (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330);

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8. Письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 26 червня 2019 року м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 7, каб. 17.

Додаткові (необов’язкові) документи копія сертифікату або іншого документу, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7 о 10 год. 00 хв. 05 липня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Івашина Іванна Вікторівна, (044) 200-07-89

Волощук Аліна Сергіївна, (044) 253-72-86

moz.gov_@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Концептуальне та інноваційне мислення – здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

– здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

– здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи

2. Управління організацією роботи – чітке бачення цілі;

– ефективне управління ресурсами;

– чітке планування реалізації;

– ефективне формування та управління процесами

3. Управління персоналом – делегування та управління результатами;

– управління мотивацією;

– наставництво та розвиток талантів;

– стимулювання командної роботи та співробітництва

4. Комунікація та взаємодія – вміння дослухатися до думки;

– вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;

– вміння виступати перед аудиторію

5. Стресостійкість – розуміння своїх емоцій;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм

6. Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;

– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7. Абстрактне мислення – здатність до логічне мислення;

– вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

8. Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

– Конституції України;

– Закону України «Про державну службу»;

– Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства (пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця) Знання:

– Закон України «Про інформацію»

– Закон України «Про доступ до публічної інформації»

– Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів державної влади»

– Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267.

3. Знання інструментів стратегічного планування – інструменти стратегічного аналізу, прогнозування і планування;

– умови практичного застосування цих інструментів.

4. Знання механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи – підготовка політичних пропозицій;

– аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення.

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 06.06.2019 р. №1299

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади керівника експертної групи з питань розвитку медичних послуг
Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України

Загальні умови
Посадові обов’язки здійснення загального керівництва діяльністю Експертної групи, організація планування роботи, забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій;

забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері розвитку медичних послуг, а саме забезпечення державних гарантій надання медичних послуг відповідно до видів медичної допомоги, розвиток ефективної та доступної мережі надавачів медичних послуг, координація забезпечення пацієнтів лікарськими засобами (далі — у сфері компетенції);

підготовка та надання на розгляд генеральному директору Директорату аналітичних матеріалів, пропозицій щодо шляхів вирішення проблем у сфері розвитку системи охорони здоров’я, зокрема щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем з Програмами діяльності Уряду;

організація проведення аналізу нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробка пропозицій щодо його вдосконалення;

розробка нормативно-правових актів з питань розвитку медичних послуг;

організація проведення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, підготовка пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;

організація проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Експертної групи, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

забезпечення здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції Експертної групи, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

підготовка відповіді на запити та звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;

організація нарад з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

забезпечення дотримання працівниками Експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог Інструкції з діловодства у МОЗ України;

аналіз результатів роботи Експертної групи, вжиття заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій;

надання пропозицій генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяння підвищенню кваліфікації працівників;здійснення контролю за ведення діловодства, збереженням документів. Організація роботи з документами у відповідності з законодавством;

виконання інших завдань генерального директора Директорату.

Умови оплати праці посадовий оклад — 12 012 грн., надбавка за виконання особливо важливої роботи — 33 200 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється в розмірі 50 відсотків), надбавка за ранг державного службовця — 500–800 грн., надбавка за вислугу років — 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, інші виплати, премії — у разі встановлення
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходженням тестування);

6. Заповнена особова картка встановленого зразка (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330);

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8. Письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 26 червня 2019 року м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 7, каб. 17.

Додаткові (необов’язкові) документи копія сертифікату або іншого документу, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7 о 10 год. 00 хв. 05 липня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Івашина Іванна Вікторівна, (044) 200-07-89

Волощук Аліна Сергіївна, (044) 253-72-86

moz.gov_@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Концептуальне та інноваційне мислення – здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

– здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

– здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи

2. Управління організацією роботи – чітке бачення цілі;

– ефективне управління ресурсами;

– чітке планування реалізації;

– ефективне формування та управління процесами

3. Управління персоналом – делегування та управління результатами;

– управління мотивацією;

– наставництво та розвиток талантів;

– стимулювання командної роботи та співробітництва

4. Комунікація та взаємодія – вміння дослухатися до думки;

– вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;

– вміння виступати перед аудиторію

5. Стресостійкість – розуміння своїх емоцій;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм

6. Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;

– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7. Абстрактне мислення – здатність до логічне мислення;

– вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

8. Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

– Конституції України;

– Закону України «Про державну службу»;

– Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства (пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця) Знання:

– Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

– Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

– Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»;

– Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України».

3. Знання інструментів стратегічного планування – інструменти стратегічного аналізу, прогнозування і планування;

– умови практичного застосування цих інструментів.

4. Знання механізму формування та реалізації державної політики МОЗв межах завдань та функцій Експертної групи – підготовка політичних пропозицій;

– аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення.

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 06.06.2019 р. №1299

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади керівника експертної групи з питань розвитку служби крові та біобезпеки Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Загальні умови
Посадові обов’язки здійснення загального керівництва діяльністю Експертної групи, організація планування роботи, забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій;

підготовка та подання на розгляд генеральному директору Директорату аналітичних матеріалів, пропозицій щодо шляхів вирішення проблем з питань розвитку національної системи крові, управління системою якості щодо безпеки крові, біологічної безпеки та біологічного захисту, боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани в сфері охорони здоров’я, імплементації Міжнародних медико-санітарних правил (далі — у сфері компетенції Експертної групи), зокрема щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;

здійснення аналізу нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;організація проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Експертної групи, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

організація збору та аналізу інформації у сфері своєї компетенції;

забезпечення здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції Експертної групи, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;підготовка відповіді на запити/звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;

організація нарад з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

забезпечення дотримання працівниками Експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог Інструкції з діловодства у МОЗ України;

аналіз результатів роботи Експертної групи, вживання заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій;

подання пропозицій генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяння підвищенню кваліфікації працівників;

здійснення контролю за веденням діловодства, збереженням документів, організація роботи з документами у відповідності з законодавством;

виконання інших завдань генерального директора Директорату.

Умови оплати праці посадовий оклад — 12 012 грн., надбавка за виконання особливо важливої роботи — 33 200 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється в розмірі 50 відсотків), надбавка за ранг державного службовця — 500–800 грн., надбавка за вислугу років — 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,інші виплати, премії — у разі встановлення
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходженням тестування).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330).

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8. Письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 26 червня 2019 року м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 7, каб. 17.

Додаткові (необов’язкові) документи копія сертифікату або іншого документу, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7 о 10 год. 00 хв. 05 липня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Івашина Іванна Вікторівна, (044) 200-07-89

Волощук Аліна Сергіївна, (044) 253-72-86

moz.gov_@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Концептуальне та інноваційне мислення – здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

– здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

– здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи

2. Управління організацією роботи – чітке бачення цілі;

– ефективне управління ресурсами;

– чітке планування реалізації;

– ефективне формування та управління процесами

3. Управління персоналом – делегування та управління результатами;

– управління мотивацією;

– наставництво та розвиток талантів;

– стимулювання командної роботи та співробітництва

4. Комунікація та взаємодія – вміння дослухатися до думки;

– вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;

– вміння виступати перед аудиторію

5. Стресостійкість – розуміння своїх емоцій;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм

6. Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;

– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7. Абстрактне мислення – здатність до логічне мислення;

– вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

8. Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

– Конституції України;

– Закону України «Про державну службу»;

– Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства (пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця) Знання:

– Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

– Закону України «Про донорство крові та її компонентів»;

– Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я»;

– Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267.

3. Знання інструментів стратегічного планування – інструменти стратегічного аналізу, прогнозування і планування;

– умови практичного застосування цих інструментів.

4. Знання механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи – підготовка політичних пропозицій;

– аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення.

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 06.06.2019 р. №1299

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади керівника експертної групи з питань захисту і збереження здоров’я та профілактики неінфекційних захворювань Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Загальні умови
Посадові обов’язки здійснення загального керівництва діяльністю Експертної групи, організація планування роботи, забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій;

підготовка та надання на розгляд генеральному директору Директорату аналітичних матеріалів, пропозицій щодо шляхів вирішення проблем з питань розвитку профілактичних програм неінфекційних захворювань, промоцій здорового способу життя та запобігання факторам ризику, безпеки харчових продуктів, попередження та профілактики неінфекційних захворювань, регламентації факторів ризику середовища життєдіяльності населення, гігієнічної регламентації небезпечних факторів (далі — сфера компетенції Експертної групи), зокрема щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;

здійснення аналізу нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

організація проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Експертної групи, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

організація збору та аналізу інформації у сфері своєї компетенції;

забезпечення здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції Експертної групи, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

підготовка відповіді на запити/звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;організація нарад з питань, що належать до компетенції Експертної групи;

забезпечення дотримання працівниками Експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог Інструкції з діловодства у МОЗ України;

аналіз результатів роботи Експертної групи, вживання заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій;

надання пропозицій генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяння підвищенню кваліфікації працівників;

здійснення контролю за ведення діловодства, збереженням документів, організація роботи з документами у відповідності з законодавством;

виконання інших завдань генерального директора Директорату.

Умови оплати праці посадовий оклад — 12 012 грн., надбавка за виконання особливо важливої роботи — 33 200 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється в розмірі 50 відсотків), надбавка за ранг державного службовця — 500–800 грн., надбавка за вислугу років — 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, інші виплати, премії — у разі встановлення
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходженням тестування).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330).

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8. Письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 26 червня 2019 року м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 7, каб. 17.

Додаткові (необов’язкові) документи копія сертифікату або іншого документу, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи; інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7 о 10 год. 00 хв. 05 липня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Івашина Іванна Вікторівна, (044) 200-07-89

Волощук Аліна Сергіївна, (044) 253-72-86

moz.gov_@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Концептуальне та інноваційне мислення – здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

– здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

– здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи

2. Управління організацією роботи – чітке бачення цілі;

– ефективне управління ресурсами;

– чітке планування реалізації;

– ефективне формування та управління процесами

3. Управління персоналом – делегування та управління результатами;

– управління мотивацією;

– наставництво та розвиток талантів;

– стимулювання командної роботи та співробітництва

4. Комунікація та взаємодія – вміння дослухатися до думки;

– вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;

– вміння виступати перед аудиторію

5. Стресостійкість – розуміння своїх емоцій;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм

6. Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;

– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7. Абстрактне мислення – здатність до логічне мислення;

– вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

8. Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства

Знання:

– Конституції України;

– Закону України «Про державну службу»;

– Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства (пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця) Знання:

– Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

– Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

– Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

– Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267.

3. Знання інструментів стратегічного планування – інструменти стратегічного аналізу, прогнозування і планування;

– умови практичного застосування цих інструментів.

4. Знання механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи – підготовка політичних пропозицій;

– аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення.

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 06.06.2019 р. №1299

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади керівника експертної групи з питань кадрової політики в охороні здоров’я Директорату освіти, науки та кадрів Міністерства охорони здоров’я України

Загальні умови
Посадові обов’язки здійснення загального керівництва діяльністю Експертної групи;

організація планування роботи Експертної групи та забезпечує виконання покладених на неї завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням, забезпечення відповідності планів діяльності МОЗ України пріоритетам Уряду, зазначених у Середньостроковому плані дій Уряду, та щорічним Планам дій Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики у сфері розвитку людського капіталу (зростання потенціалу кадрів) в охороні здоров’я відповідно до трансформаційних процесів охорони здоров’я, змін демографії та медичних потреб населення, а також євроінтеграційних, глобалізаційних та міграційних процесів (далі — у сфері компетенції);

визначення кола ключових заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу політики МОЗ України у сфері компетенції;

забезпечення здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

підготовка та надання на розгляд генеральному директору Директорату аналітичні матеріали, пропозиції щодо шляхів вирішення проблем у сфері компетенції, зокрема щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;

підготовка та надання на розгляд генеральному директору Директорату пропозицій щодо стратегічного планування діяльності МОЗ України у сфері компетенції;

здійснення аналізу нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

забезпечення адаптації законодавства у сфері компетенції Експертної групи до законодавства Європейського Союзу;

визначення розподілу обов’язків між працівниками Експертної групи, координація та контроль їх діяльність;

організація, скликання та проведення нарад з питань, що належать до компетенції Експертної групи;візування акту передачі справ і майна, у разі звільнення державного експерта Експертної групи з посади чи переведення на іншу посаду;

проведення роботи щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури в Експертній групі, розв’язання конфліктних ситуацій;

внесення в установленому порядку генеральному директору Директорату пропозицій щодо вдосконалення роботи Експертної групи та підвищення її ефективності;

надання пропозицій генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

вжиття необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Експертної групи;

здійснення контролю за веденням діловодства, збереженням документів. Організація роботи з документами у відповідності з законодавством;

підготовка відповіді на запити/звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у сфері компетенції Експертної групи;

забезпечення розробки нормативно-правових актів у сфері компетенції Експертної групи;виконання інших завдань генерального директора Директорату.

Умови оплати праці посадовий оклад — 12 012 грн., надбавка за виконання особливо важливої роботи — 33 200 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється в розмірі 50 відсотків), надбавка за ранг державного службовця — 500–800 грн., надбавка за вислугу років — 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, інші виплати, премії — у разі встановлення.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходженням тестування).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330).

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8. Письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 26 червня 2019 року м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 7, каб. 17.

Додаткові (необов’язкові) документи копія сертифікату або іншого документу, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи; інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7 о 10 год. 00 хв. 05 липня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Івашина Іванна Вікторівна, (044) 200-07-89

Волощук Аліна Сергіївна, (044) 253-72-86

moz.gov_@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Концептуальне та інноваційне мислення – здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

– здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

– здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи

2. Управління організацією роботи – чітке бачення цілі;

– ефективне управління ресурсами;

– чітке планування реалізації;

– ефективне формування та управління процесами

3. Управління персоналом – делегування та управління результатами;

– управління мотивацією;

– наставництво та розвиток талантів;

– стимулювання командної роботи та співробітництва

4. Комунікація та взаємодія – вміння дослухатися до думки;

– вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;

– вміння виступати перед аудиторію

5. Стресостійкість – розуміння своїх емоцій;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм

6. Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;

– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7. Абстрактне мислення – здатність до логічне мислення;

– вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

8. Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

– Конституції України;

– Закону України «Про державну службу»;

– Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства (пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця) Знання:

– Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

– Закону України «Про вищу освіту»;

– Закон України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»;

– Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267.

3. Знання інструментів стратегічного планування – інструменти стратегічного аналізу, прогнозування і планування;

– умови практичного застосування цих інструментів.

4. Знання механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи – підготовка політичних пропозицій;

– аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення.

Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 06.06.2019 р. № 1299

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади керівника експертної групи з питань допуску на ринок лікарських засобів Фармацевтичного Директорату Міністерства охорони здоров’я України

Загальні умови
Посадові обов’язки здійснення загального керівництва діяльністю Експертної групи;

організація планування роботи Експертної групи та забезпечення виконання покладених на неї завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням, забезпечення відповідності планів діяльності МОЗ України пріоритетам Уряду, зазначених у Середньостроковому плані дій Уряду, та щорічним Планам дій Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики у сфері допуску на ринок ефективних та безпечних лікарських засобів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу (далі — у сфері компетенції);

визначення кола ключових заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу політики МОЗ України у сфері компетенції;

забезпечення здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

підготовка та надання на розгляд генеральному директору Директорату аналітичних матеріалів, пропозицій щодо шляхів вирішення проблем у сфері компетенції, зокрема щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;підготовка та надання на розгляд генеральному директору Директорату пропозиції щодо стратегічного планування діяльності МОЗ України у сфері компетенції;здійснення аналізу нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

організація проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Експертної групи, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

забезпечення адаптації законодавства у відповідній сфері компетенції Експертної групи до законодавства ЕС;визначення розподілу обов’язків між працівниками Експертної групи, координація та контроль їх діяльність;візування акту передачі справ і майна, у разі звільнення державного експерта Експертної групи з посади чи переведення на іншу посаду;

проведення роботи щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури в Експертній групі, розв’язання конфліктних ситуацій;

внесення в установленому порядку генеральному директору Директорату пропозиції щодо вдосконалення роботи Експертної групи та підвищення її ефективності;

надання пропозицій генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

вжиття необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Експертної групи;

здійснення контролю за ведення діловодства, збереженням документів. Організація роботи з документами у відповідності з законодавством;

підготовка відповідей на запити фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;організація, скликання та проведення нарад з питань, що належать до сфери компетенції Експертної групи;

забезпечення дотримання працівниками Експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог інструкції з діловодства у МОЗ України;

аналіз результатів роботи Експертної групи, вжиття заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій;виконання інших завдань генерального директора Директорату.

Умови оплати праці посадовий оклад — 12 012 грн., надбавка за виконання особливо важливої роботи — 33 200 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється в розмірі 50 відсотків), надбавка за ранг державного службовця — 500–800 грн., надбавка за вислугу років — 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, інші виплати, премії — у разі встановлення
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходженням тестування).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330).

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8. Письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 26 червня 2019 року м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 7, каб. 17.

Додаткові (необов’язкові) документи копія сертифікату або іншого документу, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи; інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7 о 10 год. 00 хв. 05 липня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Івашина Іванна Вікторівна, (044) 200-07-89

Волощук Аліна Сергіївна, (044) 253-72-86

moz.gov_@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Концептуальне та інноваційне мислення – здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

– здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

– здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи

2. Управління організацією роботи – чітке бачення цілі;

– ефективне управління ресурсами;

– чітке планування реалізації;

– ефективне формування та управління процесами

3. Управління персоналом – делегування та управління результатами;

– управління мотивацією;

– наставництво та розвиток талантів;

– стимулювання командної роботи та співробітництва

4. Комунікація та взаємодія – вміння дослухатися до думки;

– вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати;

– вміння виступати перед аудиторію

5. Стресостійкість – розуміння своїх емоцій;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм

6. Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;

– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

7. Абстрактне мислення – здатність до логічне мислення;

– вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

8. Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

– Конституції України;

– Закону України «Про державну службу»;

– Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства (пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця) Знання:

– Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

– Закону України «Про лікарські засоби»;

– Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

– Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

– Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267.

3. Знання інструментів стратегічного планування – інструменти стратегічного аналізу, прогнозування і планування;

– умови практичного застосування цих інструментів.

4. Знання механізму формування та реалізації державної політики МОЗ в межах завдань та функцій Експертної групи – підготовка політичних пропозицій;

– аналіз та представлення наслідків прийняття політичного рішення.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті