Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг»

02 Вересня 2019 4:11 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Значні обсяги «тінізації» економіки створюють необхідність впровадження окремих мотиваційних заходів, спрямованих на виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків та «відбілювання» обігу товарів, що реалізуються без офіційного відображеннятими суб’єктами господарювання, які згідно законодавства не звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, проте реально їх не використовують.

Інструментами, покликаними сприяти процесам детінізації економіки України та підвищення рівня захисту прав споживачів, є:

посилення мотивації самих покупців (споживачів) товарів (послуг) в отриманні фіскальних звітних чеків;

створення рівних конкурентних умов для суб’єктів господарювання, для яких встановлено обов’язок застосовувати РРО, за рахунок спрощення та здешевлення процесу застосування РРО шляхом запровадження інноваційних технологічних рішень у вигляді програмних РРО, як альтернативи класичним РРО.

 1. Цілі та завдання законопроекту

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (далі – Закон) розроблено з метою:

запровадження програмних РРО, які можуть використовуватись на ряду або на заміну класичним РРО в залежності від потреб та фінансових можливостей суб’єкта господарювання.

 1. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Пропонується внести ряд змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», якими передбачається:

 • запровадження програмних РРО, що надає суб’єкту господарювання право обирати класичний РРО чи програмний РРО в залежності від його потреб та фінансових можливостей;
 • спрощення процедури реєстрації РРО – її проведення засобами Електронного кабінету без подання реєстраційних документів, а лише шляхом отримання фіскального номеру, який ідентифікує програмний РРО, у інформаційній системі контролюючого органу;
 • здешевлення процесу застосування РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайєрингових послуг, послуг ЦСО, укладання відповідних договорів, придбання класичного РРО, який на теперішній час є високовартісним;
 • фіскалізація розрахункових операцій, що проводяться через програмні РРО, на фіскальному сервері контролюючого органу, що дозволить легалізувати розрахункові операції;
 • запровадження технологій захисту даних про проведені розрахункові операції, що відповідають Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
 • контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій;
 • підвищення відповідальності за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій при здійсненні торгівельної діяльності та наданні послуг шляхом впровадження джерела відшкодування покупцям (споживачам) частини штрафних санкцій, застосованих за їх зверненнями.
 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» сприятиме детінізації обігу готівкових коштів, розширення фіскалізації розрахункових операцій, залучення більшої кількості суб’єктів господарювання до застосування РРО та створення таким чином рівних конкурентних умов для ведення господарської діяльності.

Проект

зареєстрований в Парламенті

29.08.2019 р. за № 1053

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) такі зміни:

 1. Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:

«Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.»

 1. У статті 2:

1) абзац другий викласти у такій редакції:

«фіскальні функції – це:

а) здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довгострокове зберігання у фіскальній пам’яті реєстратора розрахункових операцій, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

б) здатність програмних реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення для довгострокового зберігання на фіскальному сервері контролюючого органу та на сервері програмного реєстратора розрахункових операцій, якщо такий сервер входить до складу такого програмного реєстратора розрахункових операцій відповідно до конструкторсько-технологічної та/або програмної документації виробника, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;»

2) абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

«Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій – перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, програмних реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, а також відповідають вимогам нормативних актів України, і такі реєстратори розрахункових операцій та програмні реєстратори розрахункових операцій, дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом»;

3) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

«виробник – суб’єкт господарювання, який виробляє реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, є власником конструкторсько-технологічної та/або програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;

4) у абзаці п’ятнадцятому після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами: «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;

5) у абзаці шістнадцятому після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами: «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;

7) у абзаці сімнадцятому слова «купівлі-продажу іноземної валюти» замінити словами «торгівлю валютними цінностями в готівковій формі» та слова «надрукований» доповнити словами «або створений (надісланий) у електронній формі», після слів «реєстратором розрахункових операцій» доповнити словами «або фіскальним сервером контролюючого органу»;

8) у абзаці вісімнадцятому:

слова «в органах доходів і зборів» замінити словами «в контролюючих органах»;

після слів «реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «або програмні реєстратори розрахункових операцій»;

9) у абзаці дев’ятнадцятому слова «в органах доходів і зборів» замінити словами «в контролюючих органах»;

10) абзац двадцятий викласти у такій редакції:

«фінансова санкція – грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону із суб’єктів господарювання до відповідного бюджету»;

11) абзац двадцять другий викласти у такій редакції:

«фіскальний режим роботи – це:

а) режим роботи опломбованого належним чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій;

б) режим роботи зареєстрованого в інформаційній системі контролюючого органу фіскальним сервером контролюючого органу програмного реєстратора розрахункових операцій;»

12) абзац двадцять третій викласти у такій редакції:

«фіскальний звітний чек – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій (створений у електронній формі програмним реєстратором розрахункових операцій), що містить дані денного звіту, під час друкування (реєстрації на фіскальному сервері контролюючого органу) якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам’яті реєстратора розрахункових операцій (фіскального сервера контролюючого органу).»;

13) у абзаці двадцять четвертому викласти у такій редакції:

«фіскальний звіт – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або створений у електронній формі програмним реєстратором розрахункових операцій, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;»

14) у абзаці двадцять п’ятому після слів «реєстратором розрахункових операцій» доповнити словами «або створений у електронній формі програмним реєстратором розрахункових операцій»;

15) у абзаці двадцять шостому після слів «таким реєстратором» доповнити словами «чи програмним реєстратором розрахункових операцій», перед словами «копії фіскальних звітних чеків» доповнити словом «електронні»;

16) доповнити абзацами тридцять першим – сорок другим такого змісту:

«програмний реєстратор розрахункових операцій – програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного рішення, в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу, і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

фіскальний сервер контролюючого органу – програмно-технічний комплекс, що виконує фіскальну функцію, здійснює реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій, електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків, а також збереження даних щодо проведеної розрахункової операції у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій;

реєстрація електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків, – присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера контролюючого органу фіскального номера розрахунковому документу та фіскальному звітному чеку, що створені програмними реєстраторами розрахункових операцій;

реєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій – присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера контролюючого органу фіскального номера програмному реєстратору розрахункових операцій;

фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій – унікальний код, який формується фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється програмному реєстратору розрахункових операцій під час реєстрації для його ідентифікації;

фіскальний номер електронного розрахункового документа та електронного фіскального звітного чеку – унікальний код, який формується фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється електронному розрахунковому документу та електронному фіскальному звітному чеку, що створені програмними реєстраторами розрахункових операцій, під час реєстрації електронного розрахункового документа та електронного фіскального звітного чеку;

електронний розрахунковий документ – документ, що створений програмним реєстратором розрахункових операцій в момент проведення розрахункової операції та зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити розрахункового документа за встановленою формою.

електронний фіскальний звітний чек – документ, що створений програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, що зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити фіскального звітного чеку за встановленою формою.

електронна копія розрахункового документу – ідентична копія (у формі електронних даних) розрахункового документу, який створений та надрукований реєстратором розрахункових операцій та міститься на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані, та/або створена програмним реєстратором розрахункових операцій у електронній формі, що може бути використана контролюючими органами в якості податкової інформації та під час проведення перевірок платників податків;

електронна копія фіскального звітного чеку – ідентична копія (у формі електронних даних) фіскального звітного чеку, створеного та надрукованого реєстратором розрахункових операцій та/або створена програмним реєстратором розрахункових операцій, що може бути використана контролюючими органами в якості податкової інформації та під час проведення перевірок платників податків;

термін «система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій» для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;

термін «контролюючий орган» для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.».

 1. У статті 3 розділу ІІ

1) у абзаці першому статті 3 слова «із застосуванням платіжних карток» замінити словами «із застосуванням електронних платіжних засобів»;

2) підпункти 1) – 4) викласти в редакції:

«1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій, з роздрукуванням (створенням в електронній формі), відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;»;

«2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції або відтворювати на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, або надсилати електронний розрахунковий документ на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти.

Розрахунковий документ має бути виданий або створений в електронній формі не пізніше моменту передачі товару (послуги).»;

«3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування;»

«4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення та/або незмінність програмного забезпечення програмних реєстраторів розрахункових операцій;»

3) у підпункті 5) після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;

4) у підпункті 6) перед словами «використаних книг обліку розрахункових операцій» доповнити словами «у разі використання»;

5) у підпункті 7):

абзац перший викласти у наступній редакції:

«подавати до контролюючих органів звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій, програмного реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку.»

абзац другий викласти в наступній редакції:

«Суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані.»

абзац третій викласти в наступній редакції:

«Суб’єкти господарювання, які використовують такі реєстратори розрахункових операцій, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених реєстраторів розрахункових операцій.»

абзац четвертий викласти в наступній редакції:

«Порядок передачі інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, по дротових або бездротових каналах зв’язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику на базі технології, розробленої Національним банком України, або така передача здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» або інших, дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством України»;

6) пункт 9) викласти в редакції:

«9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) або створювати в електронній формі програмними реєстраторами розрахункових операцій фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;»;

7) пункти 10), 11) викласти в редакції:

«10) друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг), створювати в електронній формі програмними реєстраторами розрахункових операцій контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років.»;

«11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій, з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (відповідно до чинного законодавства), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;»;

8) підпункті 13) викласти в наступній редакції:

«13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, програмного реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.»

9) у підпункті 15) після слова «надавати» доповнити словами «(відтворювати в електронній формі) та/або надсилати)»;

10) підпункт 16) доповнити абзацами другим – четвертим такого змісту:

«У разі виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами електронного зв’язку повідомити про це контролюючий орган, виробника програмного реєстратора розрахункових операцій та/або центр сервісного обслуговування (у разі наявності), за формою, що встановлена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Повідомити протягом години засобами електронного зв’язку контролюючий орган про відсутність зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій із фіскальним сервером контролюючого органу у разі відсутності такого зв’язку, а також про встановлення зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій із фіскальним сервером контролюючого органу після його відновлення за формою, що встановлена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

У разі проведення розрахункових операцій в період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій з фіскальним сервером контролюючого органу, протягом години після відновлення такого зв’язку повідомити контролюючий орган засобами електронного зв’язку про час та дати початку та завершення проведення розрахункових операцій у цей період за формою, що встановлена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

У разі проведення розрахункових операцій в період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій з фіскальним сервером контролюючого органу під час проведення розрахункової операції інформувати покупця про проведення розрахункової операції у режимі офлайн.»

 1. У статті 4 абзаци перший – шостий викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Уповноважені банки, що здійснюють операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, небанківські фінансові установи, а також суб’єкти господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками, зобов’язані:

1) проводити операції з торгівлі валютними цінностями, змінювати курс валюти відповідно до порядку, встановленого Національним банком України;

2) проводити операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій та/або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням у двох примірниках (створенням у електронній формі) розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій;3) зберігати протягом робочої зміни другий примірник роздрукованого розрахункового документа, що підтверджує здійснення операції;

3) застосовувати у встановленому порядку лише ті реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій;

4) застосовувати у встановленому порядку лише ті реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій;

5) видавати особі, яка купує або продає валютні цінності в готівковій формі, перший примірник розрахункового документа на повну суму операції або відтворювати на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, або надсилати електронний розрахунковий документ на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти особи, яка купує або продає валютні цінності в готівковій формі.»

 1. Статтю 5 викласти в такій редакції:

«На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

На період виходу з ладу програмного реєстратора розрахункових операцій проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.

На період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із виданого контролюючим органом суб’єкту господарювання діапазону фіскальних номерів. Суб’єкт господарювання може використовувати фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, виданого контролюючим органом, не більше, ніж 72 години протягом календарного місяця.

Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн, а також форми заяви на отримання фіскальних номерів, повідомлення контролюючого органу про використання фіскальних номерів та період роботи в режимі офлайн, а також повідомлень-відповідей контролюючого органу, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Контролюючий орган на запит покупця через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 Податкового кодексу України, щодо перевірки справжності та достовірності розрахункового документа надає інформацію про суб’єкта господарювання, господарську одиницю та зарезервований фіскальний номер розрахункового документа.

Використання програмного реєстратора розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу без отриманого в контролюючому органі діапазону фіскальних номерів забороняється.

Протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером контролюючого органу здійснюється передача копій створених програмним реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами, до фіскального серверу контролюючого органу. Такі розрахункові документи мають зберігатись на сервері програмного реєстратора розрахункових операцій до моменту отримання від контролюючого органу підтвердження про доставку розрахункових документів.

У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу, облік операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та формування розрахункових документів здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України.»

 1. Статті 7, 8 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі на період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органі (в режимі офлайн)), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику із урахуванням особливостей щодо реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, визначених розділом VI цього Закону.

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі на період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органі (в режимі офлайн)), що застосовуються для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику із урахуванням особливостей щодо реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, визначених розділом VI цього Закону, за погодженням з Національним банком України.

Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій чи використанням розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Форма, зміст та порядок ведення розрахункових документів, а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні операцій з торгівлі валютними цінності в готівковій формі, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»

7. У статті 9:

1) абзац перший після слів «Реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій,»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; лікарських засобів, виробів медичного призначення; ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання;»;

1) Пункт 2 слова «операцій з купівлі-продажу іноземної валюти» замінити словами «операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі».

2) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

«Використання програмно-технічних комплексів самообслуговування з приймання готівки для подальшого її переказу, не переведених у фіскальний режим (не обладнаних переведеними у фіскальний режим реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій), забороняється.»

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6) при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (фізичними особами – підприємцями), які не застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Податкового кодексу України;»;

4) пункт 8 виключити;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; лікарських засобів, виробів медичного призначення; ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; уживаних товарів) за готівкові кошти на ринках;».

6) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (склади, місця зберігання товарів, оптова торгівля тощо).»

 1. Стаття 10 після слів «реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій,» та слова «фінансової політики» після слів «формування державної економічної,» замінити словами «формування та реалізацію державної фінансової політики.»
 2. Статтю 11 виключити.
 3. Статті 12, 13 викласти в такій редакції:

«Стаття 12. На території України у сферах, визначених цим Законом, дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

Реєстратор розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в електронній формі, повинен забезпечувати згідно з технологією, розробленою Національним банком України та погодженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або шляхом застосування кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» або інших, дозволених згідно з законодавством України засобів, контроль відсутності спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції, копій розрахункових документів, які на ній містяться, можливість ідентифікації зазначеного реєстратора на такій стрічці.

Не підлягають виключенню з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, моделі реєстраторів розрахункових операцій, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються суб’єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів), а також програмні реєстратори розрахункових операцій, що зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких програмних реєстраторів розрахункових операцій. Строк між первинною реєстрацією реєстраторів розрахункових операцій та датою їх виключення з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, не повинен бути меншим семи років. Строк між первинною реєстрацією програмних реєстраторів розрахункових операцій фіскальним сервером контролюючого органу та датою їх виключення з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, не повинен бути меншим трьох років. У разі зміни законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцій виробник (постачальник) зобов’язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцій.

Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, а також Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, для різних сфер застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, програмних реєстраторів розрахункових операцій, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Особа, яка відповідно до положень статті 9 цього Закону має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, має право використовувати реєстратори розрахункових операцій, програмні реєстратори розрахункових операцій, без їх переведення у фіскальний режим роботи. При цьому при виникненні спору між контролюючим органом та такою особою щодо обсягу продажу, що дозволяє такій особі користуватися пільгами, визначеними статтею 9 цього Закону, враховуються документи, що є продуктом цих реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику згідно з технологією, розробленою Національним банком України, або з використанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» або інших, дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством України».

 1. Статтю 15 викласти в наступній редакції:

«Стаття 15. Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють контролюючі органи шляхом проведення фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України.

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку виконання операцій з торгівлі валютними цінностями здійснюють Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику шляхом проведення перевірок відповідно до закону.»

 1. Доповнити розділом IV1 такого змісту:

«Розділ ІV1. Вимоги до скарг покупців (споживачів) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій

Стаття 16. Скарги покупців (споживачів) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, які претендують на отримання компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, передбаченої статтею 25 цього Закону, мають містити такі реквізити:

– прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер засобу зв’язку;

– дату придбання товарів (робіт, послуг), що є предметом скарги

– найменування та вартість придбаних покупцем товарів (робіт, послуг), найменування та/або податковий номер продавця товарів (робіт, послуг), адресу господарської одиниці продавця, в якій було придбано товари (роботи, послуги), а у випадку якщо зазначені реквізити продавця неможливо встановити за отриманими документами – зазначення адреси місця придбання товарів; у разі придбання товарів (робіт, послуг) за допомогою мережі Інтернет – також зазначення Інтернет-сайту (чи іншого способу представлення інформації в мережі Інтернет), на якому було здійснено замовлення товару (роботи, послуги) та/або наведено інформацію про товар (роботу, послугу) чи про продавця;

– перелік документів, отриманих покупцем (споживачем) від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою);

– інформацію про отриманий від продавця товарів (робіт, послуг) розрахунковий документ або про факт невидачі розрахункового документа;

– номер банківського рахунку покупця (споживача), на який може бути зарахована компенсація визначеної законодавством частини суми штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючим органом за наслідками перевірки за скаргою, поданою покупцем (споживачем).

До скарги обов’язково додаються копії документів, отриманих покупцем від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою) про які зазначається в скарзі.

До скарги можуть бути додані інші докази замовлення, оплати та отримання товару (роботи, послуги).

Скарги на порушення платником податків вимог законодавства щодо здійснення розрахункових операцій можуть також подаватись покупцями (споживачами) в інших передбачених законодавством формах.».

 1. У статті 17:

1) у абзаці першому слова «в органах доходів і зборів» замінити словами «в контролюючих органах»;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1) у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

150 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг), але не менше п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за порушення, вчинене вперше;

250 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг), але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за кожне наступне вчинене порушення;».

3) Пункт 3 викласти в наступній редакції:

3) п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або використання з порушенням встановленого порядку книг обліку розрахункових операцій, або незберігання книг обліку розрахункових операцій чи розрахункових книжок протягом встановленого терміну;

4) пункти 5) – 9) викласти в такій редакції:

5) п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці;

6) п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування кожного товару, а також зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (відповідно до чинного законодавства), цін товару (послуги) та обліку їх кількості;

7) двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;

8) п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника;

9) п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – в разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв’язку, в разі обов’язковості її подання.»

 1. Абзац перший статті 18 викласти в наступній редакцій:

«Стаття 18. У разі порушення встановленого цим Законом порядку виконання операцій з торгівлі валютними цінностями, до уповноважених банків, небанківських фінансових установ, суб’єктів господарювання, які здійснюють такі операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками, що здійснюють торгівлю валютними цінностями за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:»

 1. Стаття 19 у назві статті після слів «Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та програмних реєстраторів розрахункових операцій» та слова «органів доходів і зборів» замінити словами «контролюючих органів».
 2. Статтю 25 викласти у такій редакції:

«Стаття 25. Узгоджені суми штрафних (фінансових) санкцій, які визначені статтями 17-24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб’єктами господарювання до Державного бюджету України протягом десяти календарних днів з дня їх узгодження.

Якщо фінансові санкції, визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону, застосовано до суб’єктів господарювання згідно рішень контролюючих органів, прийнятих за результатами перевірки, проведеної на підставі скарги покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, такому покупцю (споживачу) із застосованих штрафних (фінансових) санкцій компенсується 100 відсотків вартості придбаних товарів (робіт, послуг), зазначених у його скарзі.

Компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, передбачена цією статтею, здійснюється при дотриманні наступних умов:

1) у зверненні покупця зазначено номер його рахунку та банківську установу, в якій такий рахунок відкрито;

2) сума штрафних (фінансових) санкцій зарахована до державного бюджету в повному обсязі;

3) до скарги додано копії документів, отриманих разом з придбаним товаром (роботою, послугою) про які зазначається в скарзі, покупцем від продавця товарів (робіт, послуг);

4) вартість товарів (робіт, послуг) в межах однієї розрахункової операції, щодо яких подано звернення покупця, становить понад 100 гривень на день їх отримання покупцем (споживачем).

Інформація про проведену компенсацію обов’язково доводиться до відома покупця (споживача) через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 Податкового кодексу України, у випадку, якщо штрафні (фінансові) санкції було застосовано за скаргою покупця (споживача), поданою за допомогою такого Електронного кабінету, або шляхом направлення відповідного листа – в інших випадках.

У разі порушення вимог щодо порядку або строків підготовки висновків та/або перерахування покупцю (споживачу) суми компенсації такі суми можуть бути стягнуті покупцем (споживачем) у судовому порядку.».

 1. Статтю 26 викласти в наступній редакцій:

«Стаття 26. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи уповноважених банків, небанківських фінансових установ та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, та/або отримали відповідні ліцензії Національного банку, за порушення вимог цього Закону притягуються контролюючими органами до адміністративної відповідальності згідно з законом.»

 1. Стаття 29 викласти в наступній редакції:

«Стаття 29. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію про  обсяг  розрахункових  операцій  чи  обсяг  операцій  з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, яка заноситься до фіскальної пам’яті, до виробника чи постачальника цього реєстратора за рішенням контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому такі реєстратори підлягають конфіскації, виробник або постачальник зобов’язаний повернути їх вартість суб’єкту господарювання, а зазначена модель у встановленому порядку виключається з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій.»

 1. Доповнити розділом VI такого змісту:

«VI ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Стаття 30. Суб’єкти господарювання, які застосовують програмні реєстратори розрахункових операцій, у випадках, визначених цим Законом, здійснюють у Порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику:

реєстрацію цих програмних реєстраторів розрахункових операцій через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 421 Податкового кодексу України;

створення розрахункових документів та фіскальних звітних чеків засобами програмним забезпеченням програмного реєстратора розрахункових операцій, призначеного для реєстрації розрахункових операцій;

передачу даних створених програмним реєстратором розрахункових операцій, призначеного для реєстрації розрахункових операцій, розрахункових документів та фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу засобами телекомунікаційного зв’язку в режимі он-лайн для їх реєстрації на сервері контролюючого органу.

Стаття 31. Програмне забезпечення фіскального сервера контролюючого органу повинно забезпечувати:

реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій з присвоєнням йому фіскального номера, його ідентифікацію у інформаційній системі контролюючого органу;

отримання електронних копій розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків та присвоєння їм фіскального номера в режимі онлайн;

резервування фіскальних номерів для присвоєння розрахунковим документам програмними реєстраторами розрахункових операцій в режимі офлайн, контроль за їх використанням;

контроль цілісності даних про проведені розрахункові операції (відсутність спотворень/модифікацій) даних;

контроль відсутності знищення даних про проведені розрахункові операції;

збереження черговості присвоєних фіскальних номерів програмним реєстраторам розрахункових операцій, розрахунковим документам та фіскальним звітним чекам;

збереження отриманих від реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій даних, доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;

проведення інших операцій, визначених цим Законом.»

 1. У Розділі ІІ «Прикінцеві положення»:

пункт 7 викласти в наступній редакцій:

«7. Центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»;

пункт 10 викласти в наступній редакції:

«10. Суб’єкти господарювання, які в зв’язку із застосуванням програмних реєстраторів розрахункових операцій вирішили відмовитись від застосування реєстраторів розрахункових операцій строк служби яких не закінчився, повинні скасувати реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій у Порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, із наданням до контролюючих органів звітних документів, передбачених цим Законом.»

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.

 1. Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня наступного за днем опублікування цього Закону, крім:

абзацу другого підпункту 8 та підпункту 9 пункту 2, підпункту 5 пункту 3 (у частині зміни назв контролюючого органу та центральних органів виконавчої влади), пункту 6 (у частині зміни назви центральних органів виконавчої влади), пункту 8 (у частині зміни назви центрального органу виконавчої влади), пункту 10 (у частині зміни назви центральних органів виконавчої влади), пункту 11, підпункту 1 та підпункту 4 (у частині зміни назви контролюючого органу) пункту 13, пункту 14, пункту 15 (у частині зміни назви контролюючого органу), пункту 17, пункту 18, пункту 20 (щодо зміни назви центрального органу виконавчої влади) розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня наступного за днем опублікування цього Закону;

 1. Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців з дня опублікування цього Закону:

забезпечити розробку та впровадження спрощеного порядку доступу покупців (споживачів) до системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій через Електронний кабінет;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг»

Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”
ПРЕАМБУЛА
Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі. Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

фіскальні функції – здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам’яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій – перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України “Про підтвердження відповідності”, а також відповідають вимогам нормативних актів України, і такі реєстратори розрахункових операцій дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом;

виробник – суб’єкт господарювання, який виробляє реєстратори розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;

постачальник – суб’єкт господарювання, який є виробником або за договором з виробником організовує продаж, передачу в оренду, лізинг, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;

 

центр сервісного обслуговування – суб’єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;

розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;

розрахункова книжка – належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах доходів і зборів, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

 

книга обліку розрахункових операцій – прошнурована і належним чином зареєстрована в органах доходів і зборів книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг);

 

фінансова санкція – грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону з суб’єктів господарювання за місцем їх реєстрації до відповідного місцевого бюджету;

фіскальний режим роботи – режим роботи опломбованого належним чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій;

фіскальний звітний чек – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам’яті;

фіскальний звіт – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;

денний звіт – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням;

контрольна стрічка – копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі;

вироби медичного призначення (медичні вироби) – будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів.

 

Норма відсутня

Норма відсутня

Норма відсутня

 

Норма відсутня

Норма відсутня

Норма відсутня

Норма відсутня

Норма відсутня

Норма відсутня

Норма відсутня

Норма відсутня

Норма відсутня

Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

фіскальні функції – це:

а) здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довгострокове зберігання у фіскальній пам’яті реєстратора розрахункових операцій, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

б) здатність програмних реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення для довгострокового зберігання на фіскальному сервері контролюючого органу та на сервері програмного реєстратора розрахункових операцій, якщо такий сервер входить до складу такого програмного реєстратора розрахункових операцій відповідно до конструкторсько-технологічної та/або програмної документації виробника, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій – перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, програмних реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності“, а також відповідають вимогам нормативних актів України, і такі реєстратори розрахункових операцій та програмні реєстратори розрахункових операцій, дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом;

виробник – суб’єкт господарювання, який виробляє реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, є власником конструкторсько-технологічної та/або програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;

постачальник – суб’єкт господарювання, який є виробником або за договором з виробником організовує продаж, передачу в оренду, лізинг, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій;

 

центр сервісного обслуговування – суб’єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій;

 

розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, надрукований або створений (надісланий) у електронній формі у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або фіскальним сервером контролюючого органу чи заповнений вручну;

 

розрахункова книжка – належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в контролюючих органах, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій;

книга обліку розрахункових операцій – прошнурована і належним чином зареєстрована в контролюючих органах книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг);

 

 

фінансова санкція – грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону із суб’єктів господарювання до відповідного бюджету;

фіскальний режим роботи – це:

а) режим роботи опломбованого належним чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій;

б) режим роботи зареєстрованого в інформаційній системі контролюючого органу фіскальним сервером контролюючого органу програмного реєстратора розрахункових операцій;

 

фіскальний звітний чек – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій (створений у електронній формі програмним реєстратором розрахункових операцій), що містить дані денного звіту, під час друкування (реєстрації на фіскальному сервері контролюючого органу) якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам’яті реєстратора розрахункових операцій (фіскального сервера контролюючого органу).

 

фіскальний звіт – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або створений у електронній формі програмним реєстратором розрахункових операцій, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;

 

денний звіт – документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій або створений у електронній формі програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням;

 

контрольна стрічка – копії розрахункових документів послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором чи програмним реєстратором розрахункових операцій, а також електронні копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі;

вироби медичного призначення (медичні вироби) – будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів.

 

програмний реєстратор розрахункових операцій – програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного рішення, в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу, і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

 

фіскальний сервер контролюючого органу – програмно-технічний комплекс, що виконує фіскальну функцію, здійснює реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій, електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків, а також збереження даних щодо проведеної розрахункової операції у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій;

 

реєстрація електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків, – присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера контролюючого органу фіскального номера розрахунковому документу та фіскальному звітному чеку, що створені програмними реєстраторами розрахункових операцій;

 

реєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій – присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера контролюючого органу фіскального номера програмному реєстратору розрахункових операцій;

 

фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій – унікальний код, який формується фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється програмному реєстратору розрахункових операцій під час реєстрації для його ідентифікації;

 

фіскальний номер електронного розрахункового документа та електронного фіскального звітного чеку – унікальний код, який формується фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється електронному розрахунковому документу та електронному фіскальному звітному чеку, що створені програмними реєстраторами розрахункових операцій, під час реєстрації електронного розрахункового документа та електронного фіскального звітного чеку;

 

електронний розрахунковий документ – документ, що створений програмним реєстратором розрахункових операцій в момент проведення розрахункової операції та зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити розрахункового документа за встановленою формою.

 

електронний фіскальний звітний чек – документ, що створений програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, що зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити фіскального звітного чеку за встановленою формою.

 

електронна копія розрахункового документу – ідентична копія (у формі електронних даних) розрахункового документу, який створений та надрукований реєстратором розрахункових операцій та міститься на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані, та/або створена програмним реєстратором розрахункових операцій у електронній формі, що може бути використана контролюючими органами в якості податкової інформації та під час проведення перевірок платників податків;

 

електронна копія фіскального звітного чеку – ідентична копія (у формі електронних даних) фіскального звітного чеку, створеного та надрукованого реєстратором розрахункових операцій та/або створена програмним реєстратором розрахункових операцій, що може бути використана контролюючими органами в якості податкової інформації та під час проведення перевірок платників податків;

 

термін «система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій» для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;

 

термін «контролюючий орган» для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

РОЗДІЛ II ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані: Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів  (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:
1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок; 1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій, з роздрукуванням (створенням в електронній формі), відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;
2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції; 2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції або відтворювати на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, або надсилати електронний розрахунковий документ на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти.

Розрахунковий документ має бути виданий або створений в електронній формі не пізніше моменту передачі товару (послуги).

3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування; 3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування;
4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення; 4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення та/або незмінність програмного забезпечення програмних реєстраторів розрахункових операцій;
5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів; 5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення; 6) забезпечувати зберігання, у разі використання, використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;
7) подавати до органів доходів і зборів звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку.

 

Суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) повинні подавати до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані.

 

Суб’єкти господарювання, які використовують такі реєстратори розрахункових операцій, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених реєстраторів розрахункових операцій.

 

Порядок передачі інформації до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку встановлюється органом доходів і зборів на базі технології, розробленої Національним банком України та погодженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

7) подавати до контролюючих органів звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій, програмного реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку.

Суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані.

Суб’єкти господарювання, які використовують такі реєстратори розрахункових операцій, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених реєстраторів розрахункових операцій.

Порядок передачі інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, по дротових або бездротових каналах зв’язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику на базі технології, розробленої Національним банком України, або така передача здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» або інших, дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством України

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій; 9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) або створювати в електронній формі програмними реєстраторами розрахункових операцій фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;
10) друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років; 10) друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг), створювати в електронній формі програмними реєстраторами розрахункових операцій контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років.
11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування найменування (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості; 11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій, з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (відповідно до чинного законодавства), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;
13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість; 13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, програмного реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.
15) надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України “Про захист прав споживачів”. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену зазначеним законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування; 15) надавати (відтворювати в електронній формі) та/або надсилати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України “Про захист прав споживачів”. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену зазначеним законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування;
16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків;

Норма відсутня

 

16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків;

У разі виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами електронного зв’язку повідомити про це контролюючий орган, виробника програмного реєстратора розрахункових операцій та/або центр сервісного обслуговування (у разі наявності), за формою, що встановлена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Повідомити протягом години засобами електронного зв’язку контролюючий орган про відсутність зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій із фіскальним сервером контролюючого органу у разі відсутності такого зв’язку, а також про встановлення зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій із фіскальним сервером контролюючого органу після його відновлення за формою, що встановлена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

У разі проведення розрахункових операцій в період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій з фіскальним сервером контролюючого органу, протягом години після відновлення такого зв’язку повідомити контролюючий орган засобами електронного зв’язку про час та дати початку та завершення проведення розрахункових операцій у цей період за формою, що встановлена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

У разі проведення розрахункових операцій в період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій з фіскальним сервером контролюючого органу під час проведення розрахункової операції інформувати покупця про проведення розрахункової операції у режимі офлайн.

Стаття 4. Уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, а також суб’єкти господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками, зобов’язані: Стаття 4. Уповноважені банки, що здійснюють операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, небанківські фінансові установи, а також суб’єкти господарювання, які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками, зобов’язані:
1) проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти, змінювати курс валюти відповідно до порядку, встановленого Національним банком України; 1) проводити операції з торгівлі валютними цінностями, змінювати курс валюти відповідно до порядку, встановленого Національним банком України;
2) проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням у двох примірниках розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій; 2) проводити операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій та/або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням у двох примірниках (створенням у електронній формі) розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій;
3) зберігати протягом робочої зміни другий примірник розрахункового документа, що підтверджує здійснення операції; 3) зберігати протягом робочої зміни другий примірник роздрукованого розрахункового документа, що підтверджує здійснення операції;
4) застосовувати у встановленому порядку лише ті реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій; 4) застосовувати у встановленому порядку лише ті реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій;
5) видавати особі, яка купує або продає іноземну валюту, перший примірник розрахункового документа на повну суму операції;

 

5) видавати особі, яка купує або продає валютні цінності в готівковій формі, перший примірник розрахункового документа на повну суму операції або відтворювати на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, або надсилати електронний розрахунковий документ на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти особи, яка купує або продає валютні цінності в готівковій формі.

Стаття 5. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

Норма відсутня

У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, облік цих операцій та формування розрахункових документів здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України.

 

Стаття 5. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

На період виходу з ладу програмного реєстратора розрахункових операцій проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.

На період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із виданого контролюючим органом суб’єкту господарювання діапазону фіскальних номерів.Суб’єкт господарювання може використовувати фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, виданого контролюючим органом, не більше, ніж 72 години протягом календарного місяця.

 

Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн, а також форми заяви на отримання фіскальних номерів, повідомлення контролюючого органу про використання фіскальних номерів та період роботи в режимі офлайн, а також повідомлень-відповідей контролюючого органу, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Контролюючий орган на запит покупця через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 Податкового кодексу України, щодо перевірки справжності та достовірності розрахункового документа надає інформацію про суб’єкта господарювання, господарську одиницю та зарезервований фіскальний номер розрахункового документа.

Використання програмного реєстратора розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу без отриманого в контролюючому органі діапазону фіскальних номерів забороняється.

Протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером контролюючого органу здійснюється передача копій створених програмним реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами, до фіскального серверу контролюючого органу. Такі розрахункові документи мають зберігатись на сервері програмного реєстратора розрахункових операцій до моменту отримання від контролюючого органу підтвердження про доставку розрахункових документів.

У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу, облік операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та формування розрахункових документів здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України.

Стаття 7. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), встановлюється органом доходів і зборів.

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюється органом доходів і зборів за погодженням з Національним банком України.

Стаття 7. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі на період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органі (в режимі офлайн)), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику із урахуванням особливостей щодо реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, визначених розділом VI цього Закону.

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі на період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органі (в режимі офлайн)), що застосовуються для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику із урахуванням особливостей щодо реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, визначених розділом VI цього Закону, за погодженням з Національним банком України.

Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються органом доходів і зборів. 

 

Форма, зміст та порядок ведення розрахункових документів, а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Національним банком України за погодженням з органом доходів і зборів.

Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій чи використанням розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Форма, зміст та порядок ведення розрахункових документів, а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні операцій з торгівлі валютними цінності в готівковій формі, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

 

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання;

 

 

2) при виконанні банківських операцій, крім:

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо такі операції виконуються не в касах уповноважених банків;

операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів;

Норма відсутня

….

4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при продажу білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів;

….

6) при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення) (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій;

….

8) при продажу товарів (крім підакцизних та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України;

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення) за готівкові кошти на ринках;

10) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв, підакцизних непродовольчих товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

….

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та розрахункові книжки не застосовуються:

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; лікарських засобів, виробів медичного призначення; ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання;

2) при виконанні банківських операцій, крім:

операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах уповноважених банків;

операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів;

Використання програмно-технічних комплексів самообслуговування з приймання готівки для подальшого її переказу, не переведених у фіскальний режим (не обладнаних переведеними у фіскальний режим реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій), забороняється.

….

4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів;

….

6) при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (фізичними особами – підприємцями), які не застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Податкового кодексу України;

….

виключити

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; лікарських засобів, виробів медичного призначення; ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; уживаних товарів) за готівкові кошти на ринках;

 

10) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за відсутності продажу підакцизних товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також при продажу жетонів та проїзних документів (карток) у касах метрополітену;

….

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (склади, місця зберігання товарів, оптова торгівля тощо).

Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, фінансової політики. Розрахункові книжки не застосовуються у випадках здійснення підприємницької діяльності, визначених статтею 9 цього Закону. Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, формування та реалізацію державної фінансової політики. Розрахункові книжки не застосовуються у випадках здійснення підприємницької діяльності, визначених статтею 9 цього Закону.
Стаття 11. Терміни переведення суб’єктів господарювання на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, формування та реалізації державної податкової і митної політики, та Національного банку України. Виключити
РОЗДІЛ III ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
Стаття 12. На території України у сферах, визначених цим Законом, дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

 

Реєстратор розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в електронній формі, повинен забезпечувати згідно з технологією, розробленою Національним банком України та погодженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, контроль відсутності спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції, копій розрахункових документів, які на ній містяться, можливість ідентифікації зазначеного реєстратора на такій стрічці.

 

 

 

Не підлягають виключенню з Державного реєстру моделі реєстраторів розрахункових операцій, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються суб’єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів). Строк між первинною реєстрацією реєстраторів розрахункових операцій та датою їх виключення з Державного реєстру не повинен бути меншим семи років. У разі зміни законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцій виробник (постачальник) зобов’язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцій.

Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, а також Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, фінансової політики.

Стаття 12. На території України у сферах, визначених цим Законом, дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

Реєстратор розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в електронній формі, повинен забезпечувати згідно з технологією, розробленою Національним банком України та погодженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або шляхом застосування кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» або інших, дозволених згідно з законодавством України засобів, контроль відсутності спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції, копій розрахункових документів, які на ній містяться, можливість ідентифікації зазначеного реєстратора на такій стрічці.

Не підлягають виключенню з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, моделі реєстраторів розрахункових операцій, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються суб’єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів), а також програмні реєстратори розрахункових операцій, що зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких програмних реєстраторів розрахункових операцій. Строк між первинною реєстрацією реєстраторів розрахункових операцій та датою їх виключення з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, не повинен бути меншим семи років. Строк між первинною реєстрацією програмних реєстраторів розрахункових операцій фіскальним сервером контролюючого органу та датою їх виключення з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, не повинен бути меншим трьох років. У разі зміни законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцій виробник (постачальник) зобов’язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцій.

Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, а також Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій встановлюється органом доходів і зборів.

 

Особа, яка відповідно до положень статті 9 цього Закону має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування реєстраторів розрахункових операцій, має право використовувати реєстратори розрахункових операцій без їх переведення у фіскальний режим роботи. При цьому при виникненні спору між контролюючим органом та такою особою щодо обсягу продажу, що дозволяє такій особі користуватися пільгами, визначеними статтею 9 цього Закону, враховуються документи, що є продуктом цих реєстраторів розрахункових операцій.

 

Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються органами доходів і зборів, згідно з технологією, розробленою Національним банком України.

Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, для різних сфер застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, програмних реєстраторів розрахункових операцій, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Особа, яка відповідно до положень статті 9 цього Закону має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, має право використовувати реєстратори розрахункових операцій, програмні реєстратори розрахункових операцій, без їх переведення у фіскальний режим роботи. При цьому при виникненні спору між контролюючим органом та такою особою щодо обсягу продажу, що дозволяє такій особі користуватися пільгами, визначеними статтею 9 цього Закону, враховуються документи, що є продуктом цих реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику згідно з технологією, розробленою Національним банком України, або з використанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» або інших, дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством України

Стаття 15. Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють органи доходів і зборів шляхом проведення фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України.

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюють Національний  банк  України, органи доходів і зборів шляхом проведення перевірок відповідно до закону.

Стаття 15. Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють контролюючі органи шляхом проведення фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України.

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку виконання операцій з торгівлі валютними цінностями здійснюють Національний  банк України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику шляхом проведення перевірок відповідно до закону.

Норми відсутні

 

Розділ ІV-І. Вимоги до скарг покупців (споживачів) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій

Стаття 16. Скарги покупців (споживачів) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, які претендують на отримання компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, передбаченої статтею 25 цього Закону, мають містити такі реквізити:

– прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер засобу зв’язку;

– дату придбання товарів (робіт, послуг), що є предметом скарги

– найменування та вартість придбаних покупцем товарів (робіт, послуг), найменування та/або податковий номер продавця товарів (робіт, послуг), адресу господарської одиниці продавця, в якій було придбано товари (роботи, послуги), а у випадку якщо зазначені реквізити продавця неможливо встановити за отриманими документами – зазначення адреси місця придбання товарів; у разі придбання товарів (робіт, послуг) за допомогою мережі Інтернет – також зазначення Інтернет-сайту (чи іншого способу представлення інформації в мережі Інтернет), на якому було здійснено замовлення товару (роботи, послуги) та/або наведено інформацію про товар (роботу, послугу) чи про продавця;

– перелік документів, отриманих покупцем (споживачем) від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою);

– інформацію про отриманий від продавця товарів (робіт, послуг) розрахунковий документ або про факт невидачі розрахункового документа;

– номер банківського рахунку покупця (споживача), на який може бути зарахована компенсація визначеної законодавством частини суми штрафних (фінансових) санкцій, застосованих контролюючим органом за наслідками перевірки за скаргою, поданою покупцем (споживачем).

До скарги обов’язково додаються копії документів, отриманих покупцем від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою) про які зазначається в скарзі.

До скарги можуть бути додані інші докази замовлення, оплати та отримання товару (роботи, послуги).

Скарги на порушення платником податків вимог законодавства щодо здійснення розрахункових операцій можуть також подаватись покупцями (споживачами) в інших передбачених законодавством формах.

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

 

1) у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

вчинене вперше – 1 гривня;

 

 

за кожне наступне вчинене порушення – 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг).

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

 

1) у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

150 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг), але не менше п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за порушення, вчинене вперше;

250 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг), але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за кожне наступне вчинене порушення;

3) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання розрахункових книжок протягом встановленого терміну; 3) п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або використання з порушенням встановленого порядку книг обліку розрахункових операцій, або незберігання книг обліку розрахункових операцій чи розрахункових книжок протягом встановленого терміну;
5) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі; 5) п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці;
6) п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості; 6) п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування кожного товару, а також зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (відповідно до чинного законодавства), цін товару (послуги) та обліку їх кількості;
7) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті; 7) двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;
8) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника за умови відсутності чи пошкодження пломби центру сервісного обслуговування; 8) п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника;
9) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – в разі неподання до органів доходів і зборів звітності, пов’язаної із застосуванням  реєстраторів  розрахункових  операцій, розрахункових книжок та  копій  розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв’язку, в разі обов’язковості її подання.

 

 

У разі допущення суб’єктом господарювання порушення вимог абзацу другого пункту 7 статті 3 цього Закону вперше протягом 2012 року – фінансові санкції не застосовуються.

9) п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – в разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів  розрахункових  операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та  копій  розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв’язку, в разі обов’язковості її подання;

Виключити

Стаття 18. У разі порушення встановленого цим Законом порядку виконання операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, до уповноважених банків та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками, за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: Стаття 18. У разі порушення встановленого цим Законом порядку виконання операцій з торгівлі валютними цінностями, до уповноважених банків, небанківських фінансових установ, суб’єктів господарювання, які здійснюють такі операції на підставі агентських угод з уповноваженими банками, що здійснюють торгівлю валютними цінностями за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
Стаття 19. До суб’єктів господарювання, що реалізують для застосування  у  сферах, визначених цим Законом, реєстратори розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення  яких внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною  документацією виробника, за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовується фінансова санкція у розмірі п’ятисот неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  за  кожний реалізований реєстратор розрахункових операцій, при цьому вартість реалізованої  продукції  повертається  покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації. Стаття 19. До суб’єктів господарювання, що реалізують для застосування  у  сферах, визначених цим Законом, реєстратори розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення  яких внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною  документацією виробника, за рішенням відповідних контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі п’ятисот неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  за  кожний реалізований реєстратор розрахункових операцій, при цьому вартість реалізованої  продукції  повертається  покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації.
Стаття 25. Суми фінансових санкцій, які визначені статтями 17-24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб’єктами господарювання до Державного бюджету України в десятиденний термін з дня прийняття органами доходів і зборів рішення про застосування таких фінансових санкцій. Стаття 25. Узгоджені суми штрафних (фінансових) санкцій, які визначені статтями 17-24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб’єктами господарювання до Державного бюджету України протягом десяти календарних днів з дня їх узгодження.

Якщо фінансові санкції, визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону, застосовано до суб’єктів господарювання згідно рішень контролюючих органів, прийнятих за результатами перевірки, проведеної на підставі скарги покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, такому покупцю (споживачу) із застосованих штрафних (фінансових) санкцій компенсується 100 відсотків вартості придбаних товарів (робіт, послуг), зазначених у його скарзі.

Компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, передбачена цією статтею, здійснюється при дотриманні наступних умов:

1) у зверненні покупця зазначено номер його рахунку та банківську установу, в якій такий рахунок відкрито;

2) сума штрафних (фінансових) санкцій зарахована до державного бюджету в повному обсязі;

3) до скарги додано копії документів, отриманих разом з придбаним товаром (роботою, послугою) про які зазначається в скарзі, покупцем від продавця товарів (робіт, послуг);

4) вартість товарів (робіт, послуг) в межах однієї розрахункової операції, щодо яких подано звернення покупця, становить понад 100 гривень на день їх отримання покупцем (споживачем).

Інформація про проведену компенсацію обов’язково доводиться до відома покупця (споживача) через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 Податкового кодексу України, у випадку, якщо штрафні (фінансові) санкції було застосовано за скаргою покупця (споживача), поданою за допомогою такого Електронного кабінету, або шляхом направлення відповідного листа – в інших випадках.

У разі порушення вимог щодо порядку або строків підготовки висновків та/або перерахування покупцю (споживачу) суми компенсації такі суми можуть бути стягнуті покупцем (споживачем) у судовому порядку.

Стаття 26. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи уповноважених банків та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, за порушення вимог цього Закону притягуються органами доходів і зборів до адміністративної відповідальності згідно з законом. Стаття 26. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи уповноважених банків, небанківських фінансових установ та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, та/або отримали відповідні ліцензії Національного банку, за порушення вимог цього Закону притягуються контролюючими органами до адміністративної відповідальності згідно з законом.
Стаття 29. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію про  обсяг  розрахункових  операцій  чи  обсяг  операцій  з купівлі-продажу іноземної валюти, яка заноситься до фіскальної пам’яті, до виробника чи постачальника цього реєстратора за рішенням органів доходів і зборів застосовується фінансова санкція у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому такі реєстратори підлягають конфіскації, виробник або постачальник  зобов’язаний  повернути  їх  вартість  суб’єкту господарювання,  а зазначена модель реєстратора розрахункових операцій у встановленому порядку виключається з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

Стаття 29. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію про  обсяг  розрахункових  операцій  чи  обсяг  операцій  з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, яка заноситься до фіскальної пам’яті, до виробника чи постачальника цього реєстратора за рішенням контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому такі реєстратори підлягають конфіскації, виробник або постачальник  зобов’язаний  повернути  їх  вартість  суб’єкту господарювання,  а зазначена модель у встановленому порядку виключається з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Норма відсутня РОЗДІЛ VI ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Норма відсутня Стаття 30. Суб’єкти господарювання, які застосовують програмні реєстратори розрахункових операцій, у випадках, визначених цим Законом, здійснюють у Порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику:

реєстрацію цих програмних реєстраторів розрахункових операцій через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 421 Податкового кодексу України;

створення розрахункових документів та фіскальних звітних чеків засобами програмним забезпеченням програмного реєстратора розрахункових операцій, призначеного для реєстрації розрахункових операцій;

передачу даних створених програмним реєстратором розрахункових операцій, призначеного для реєстрації розрахункових операцій, розрахункових документів та фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу засобами телекомунікаційного зв’язку в режимі он-лайн для їх реєстрації на сервері контролюючого органу.

Норма відсутня Стаття 31. Програмне забезпечення фіскального сервера контролюючого органу повинно забезпечувати:

реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій з присвоєнням йому фіскального номера, його ідентифікацію у інформаційній системі контролюючого органу;

отримання електронних копій розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків та присвоєння їм фіскального номера в режимі онлайн;

резервування фіскальних номерів для присвоєння розрахунковим документам програмними реєстраторами розрахункових операцій в режимі офлайн, контроль за їх використанням;

контроль цілісності даних про проведені розрахункові операції (відсутність спотворень/модифікацій) даних;

контроль відсутності знищення даних про проведені розрахункові операції;

збереження черговості присвоєних фіскальних номерів програмним реєстраторам розрахункових операцій, розрахунковим документам та фіскальним звітним чекам;

збереження отриманих від реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій даних, доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;

проведення інших операцій, визначених цим Законом.

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7. Центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з органами доходів і зборів. 7. Центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Норма відсутня 10. Суб’єкти господарювання, які в зв’язку із застосуванням програмних реєстраторів розрахункових операцій вирішили відмовитись від застосування реєстраторів розрахункових операцій строк служби яких не закінчився, повинні скасувати реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій у Порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, із наданням до контролюючих органів звітних документів, передбачених цим Законом.

Прикінцеві положення Закону України

Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг

Норма відсутня

Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня наступного за днем опублікування цього Закону, крім:

абзацу другого підпункту 8 та підпункту 9 пункту 2, підпункту 5 пункту 3 (у частині зміни назв контролюючого органу та центральних органів виконавчої влади), пункту 6 (у частині зміни назви центральних органів виконавчої влади), пункту 8 (у частині зміни назви центрального органу виконавчої влади), пункту 10 (у частині зміни назви центральних органів виконавчої влади), пункту 11, підпункту 1 та підпункту 4 (у частині зміни назви контролюючого органу) пункту 13, пункту 14, пункту 15 (у частині зміни назви контролюючого органу), пункту 17, пункту 18, пункту 20 (щодо зміни назви центрального органу виконавчої влади) розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня наступного за днем опублікування цього Закону;

2. Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців з дня опублікування цього Закону:

забезпечити розробку та впровадження спрощеного порядку доступу покупців (споживачів) до системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій через Електронний кабінет;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті