Витяг із постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 798

05 Вересня 2019 3:16 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21.08.2019 р. № 798
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. № 1133 і від 28 березня 2018 р. № 302
(ВИТЯГ)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1133 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1573) і від 28 березня 2018 р. № 302 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 36, ст. 1264) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 6 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, у частині, що стосується виконання функцій агенцією з питань безперервного професійного розвитку, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21.08.2019 р. № 798

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. № 1133 і від 28 березня 2018 р. № 302

2. У Положенні про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302:

1) у пункті 3:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

«3. Усі фахівці у сфері охорони здоров’я після здобуття вищої освіти у зазначеній сфері охорони здоров’я та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації відповідно до законодавства зобов’язані дотримуватися вимог до безперервного професійного розвитку.

Атестація фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється в порядку, затвердженому МОЗ, з метою перевірки дотримання ними вимог до безперервного професійного розвитку.»;

2) у пункті 4:

абзац п’ятий виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«До основних форм безперервного професійного розвитку належать: участь у тематичних школах, семінарах, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, у симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, медичне стажування за межами закладу, де працює фахівець, дистанційне навчання, у тому числі з використанням електронних навчальних ресурсів, навчання на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти тощо.»;

3) абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

«Кількість балів за різні види освітньої діяльності у процесі безперервного професійного розвитку визначається і затверджується МОЗ та використовується здобувачами освіти для формування індивідуальної освітньої траєкторії.»;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. На території України організаторами (провайдерами) заходів безперервного професійного розвитку, за які нараховуються бали, можуть бути МОЗ, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, наукові установи та організації, заклади вищої освіти та заклади післядипломної освіти, професійні асоціації та спілки, організації роботодавців, громадські організації, міжнародні організації, їх представництва в Україні, міжнародні професійні асоціації, українські підприємства, інші установи та організації тощо. Вимоги до таких заходів безперервного професійного розвитку затверджуються МОЗ.»;

5) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7. Фінансування безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється за рахунок бюджетних коштів відповідно до Реєстру медичних працівників та Реєстру медичних спеціалістів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), у порядку, затвердженому МОЗ з урахуванням принципу індивідуального виділення фіксованої суми коштів на безперервний професійний розвиток окремого лікаря, а також за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел фінансування.»;

абзац другий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«За фахівцями у сфері охорони здоров’я на час проходження безперервного професійного розвитку з відривом від виробництва зберігається середня заробітна плата у порядку, визначеному законодавством для працівників, яких направляють для підвищення кваліфікації. Роботодавці зобов’язані сприяти дотриманню вимог до безперервного професійного розвитку.»;

6) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Організація та координація методичного забезпечення безперервного професійного розвитку, а також моніторинг її ефективності здійснюються МОЗ та агенцією з питань безперервного професійного розвитку, яка створюється МОЗ шляхом реорганізації Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи.»;

7) доповнити Положення пунктами 9 і 10 такого змісту:

«9. Вимоги до організаторів (провайдерів) заходів безперервного професійного розвитку, порядок та умови внесення їх до реєстру організаторів (провайдерів) затверджує МОЗ.

10. З 1 липня 2020 р. бали безперервного професійного розвитку за заходи, проведені в Україні, нараховуються виключно за заходи організаторів (провайдерів), що зареєстровані агенцією з питань безперервного професійного розвитку або міжнародними асоціаціями у сфері безперервного професійного розвитку/безперервної медичної освіти відповідно до переліку таких асоціацій, затвердженого МОЗ.».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті