Проект Закону України «Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо тимчасового обмеження здійснення перевірок Державною фіскальною службою України»

10 Вересня 2019 2:30 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо тимчасового обмеження здійснення перевірок Державною фіскальною службою України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Абзацом вісімнадцятим статті 3 вказаного Закону до основних принципів державного нагляду (контролю) віднесено здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу оцінки ризиків та доцільності.

На виконання вказаної норми права розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1020-р схвалено Стратегію реформування системи державного нагляду (контролю). Відповідно до положень Стратегії одним із напрямків її реалізації визначено запровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) в усіх сферах.

Пунктом 4 статті 7 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України зобов’язано до 1 липня 2018 року розробити і затвердити концепцію та план заходів з реформування системи державного нагляду (контролю) з метою впровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах господарської діяльності.

Таким чином, здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу оцінки ризиків та доцільності шляхом переорієнтації державного нагляду (контролю) з карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану перебуває лише на стадії розробки відповідних заходів реформування.

Разом із тим, економіка країни знаходиться у вкрай важкому стані та потребує невідкладного створення сприятливого середовища для провадження господарської діяльності, розвитку малого і середнього підприємництва, а також збалансованого захисту інтересів громадян, суб’єктів господарювання та держави.

Означене свідчить про необхідність впровадження тимчасових перехідних заходів, які сприятимуть не тільки створенню сприятливого середовища для провадження господарської діяльності, а і пришвидшенню реформування системи державного нагляду (контролю).

Вказане підтверджується численною законодавчою практикою введення обмежень та мораторіїв на проведення перевірок контролюючими органами.

Найбільшого сприяння розвитку потребують найменші суб’єкти господарської діяльності.

Стаття 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» поділяє підприємства на мікропідприємства, малі, середні та великі. Одним із критеріїв віднесення підприємства до мікропідприємства є показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному — до 700 тисяч євро. Станом на дату подання цього законопроекту 700 тисяч євро за курсом НБУ становить — 21 961 860 гривень.

Положення проекту Закону України «Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо тимчасового обмеження здійснення перевірок Державною фіскальною службою України» (далі — Законопроект) передбачають тимчасові обмеження щодо підстав проведення Державною фіскальною службою України перевірок підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 000 000 гривень за попередній календарний рік.

Необхідно звернути увагу на те, що показник чистого доходу, яким оперує Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» і показник загального доходу, яким оперує Законопроект є різними показниками. Таким чином, Законопроектом пропонується тимчасово обмежити підстави проведення перевірок Державною фіскальною службою України лише для найменших суб’єктів господарювання.

Враховуючи викладене вище, доцільність та актуальність прийняття Законопроекту пов’язана із реформуванням системи державного нагляду (контролю).

Так, оскільки таке реформування, на виконання вимог статті 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контро­лю) у сфері господарської діяльності», потребує значних часових ресурсів з метою переорієнтації системи державного нагляду (контролю) з карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану, Законопроект сприятиме невідкладному впровадженню принципів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2. Цілі і завдання прийняття акта

Тимчасове обмеження підстав здійснення перевірок Державною фіскальною службою України» підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 млн гривень за попередній календарний рік допомагатиме створенню сприятливого середовища для провадження господарської діяльності найменшими суб’єктами господарювання, які є найбільш вразливими до економічної кризи в країні та пришвидшенню впровадження реформування системи державного нагляду (контролю) шляхом переорієнтації останньої з карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Внесеним законопроектом пропонується установити, що до 01 липня 2021 року перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік Державною фіскальною службою України та її територіальними органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому зазначене обмеження не поширюється на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість та на перевірки з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Враховуючи викладене вище, пропонується Кабінет Міністрів України зобов’язати до 01 липня 2021 року завершити реформування системи державного нагляду (контролю) та впровадження ризик-орієнтовного підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах господарської діяльності.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

На сьогодні питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту регулюються Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших Законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не впливає на показники Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття та реалізація законопроекту сприятимуть впровадженню реформування системи державного нагляду (контро­лю) з карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану шляхом впровадження тимчасових заходів, які обмежують повноваження Державної фіскальної служби України щодо здійснення перевірок.

Також, прийняття та реалізація законопроекту допомагатимуть створенню сприятливого середовища для провадження господарської діяльності найбільш вразливих суб’єктів господарської діяльності, а саме — найменших підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 млн гривень за попередній календарний рік.

Проект

Зареєстрований в Парламенті

  04.09.2019 р. за № 2049

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо тимчасового обмеження здійснення перевірок найменших суб’єктів господарювання Державною фіскальною службою України»

І. Верховна Рада України постановляє:

Статтю 22 «Прикінцеві положення» Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 29, ст. 389) доповнити пунктом 12 такого змісту:

«12. Установити, що до 01 липня 2021 року перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік Державною фіскальною службою України та її територіальними органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначене обмеження не поширюється на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість та на перевірки з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік які були розпочаті та незавершені Державною фіскальною службою України, її територіальними органами на момент набрання чинності цим Законом підлягають зупиненню із подальшим скасуванням відповідного рішення про проведення перевірки.

3. Кабінету Міністрів України до 01 липня 2021 року завершити реформування системи державного нагляду (контролю) та впровадження ризик-орієнтовного підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах господарської діяльності.

 

Голова Верховної Ради України

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо тимчасового обмеження здійснення перевірок найменших суб’єктів господарювання Державною фіскальною службою України»

Зміст положень чинного закону Зміст положень запропонованої редакції закону
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Стаття 22. Прикінцеві положення

відсутня

Стаття 22. Прикінцеві положення

12. Установити, що до 01 липня 2021 року перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік Державною фіскальною службою України та її територіальними органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначене обмеження не поширюється на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість та на перевірки з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті