Постанова ВРУ від 04.10.2019 р. № 188-IX

16 Жовтня 2019 1:54 Поділитися

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
від 04.10.2019 р. № 188-IX
Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України
(ВИТЯГ)

Верховна Рада України постановляє:

Схвалити Програму діяльності Кабінету Міністрів України (додається).

Голова Верховної Ради УкраїниД. Разумков

Програма діяльності Кабінету Міністрів України

ВСТУП

2. Міністерство охорони здоров’я

Ціль 2.1. Люди менше хворіють

Ціль 2.2. Люди, які захворіли, швидше одужують

Ціль 2.3. Люди довше живуть

6. Міністерство фінансів

Ціль 6.1. Українці живуть в державі, яка передбачувано розпоряджається публічними фінансами

Ціль 6.2. Платники податків мають нижче податкове навантаження та значно менше часу витрачають на їх адміністрування

Ціль 6.3. Доброчесні експортери та імпортери та громадяни України мають прозорі, прості та передбачувані правила митного контролю та митного оформлення, при цьому їх економічні інтереси та інтереси щодо рівності конкурентних умов захищені

Ціль 6.4. Бізнес та громадяни мають доступ до значно дешевших фінансових ресурсів

Ціль 6.5. Витрати платників податків на обслуговування боргів зменшуються

Ціль 6.6. Українці та добросовісний бізнес захищені від фінансового шахрайства

7. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Ціль 7.1. Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном

Ціль 7.2. Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги

Ціль 7.3. Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи

Ціль 7.4. Українці отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах

Ціль 7.5. Українці не переплачують за послуги та товари, що придбає в їх інтересах держава

Ціль 7.6. Український експортер отримує кращі умови для роботи за рахунок зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг

Ціль 7.7. Українці захищені від зловживань монополістів

Ціль 7.8. Власники творів та винаходів захищені та отримують справедливу винагороду

14. Міністерство цифрової трансформації

Ціль 14.1. Українцям доступні всі публічні послуги онлайн

Ціль 14.2. Українці можуть користуватися високошвидкісним Інтернетом на всіх міжнародних автошляхах та в усіх населених пунктах

Ціль 14.3. Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути

Стандарт доступності публічних сервісів та послуг

ВСТУП

Формуючи цю Програму, ми виходили з таких засадничих принципів:

 • держава — це створений громадянами сервіс, головним завданням якого є вирішення існуючих проблем та відвернення потенційних загроз для громадян шляхом забезпечення балансу інтересів різних частин суспільства;
 • державний бюджет — це кошти платників податків. Їх використання має бути ощадливим та ефективним і мінімально викривлювати економіку. Втручання держави в економіку, зокрема частка перерозподілу зароблених платниками податків коштів через бюджет, буде зменшуватись;
 • Уряд — це орган, який формує державну політику — основний зміст діяльності держави для вирішення проблем та відвернення загроз. Діяльність держави має періодично оцінюватися на предмет ефективності. Це означає, що Уряд має працювати над досягненням конкретних, вимірюваних цілей, а Верховна Рада України — періодично вимірювати ефективність роботи Уряду.

Ця Програма — це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою Уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, заможніше та щасливіше.

В основу цієї Програми покладено людиноцентричний підхід. Тому запропоновані урядові цілі спрямовані переважно не на покращення абстрактних показників, а на вирішення конкретних проблем людей в різних соціальних ролях та життєвих ситуаціях.

За досягнення кожної із запропонованих цілей в Уряді відповідатиме конкретна особа, що дозволить нам побудувати роботу в Уряді за принципом орієнтованості на результат та ефективно здійснювати кадрову політику.

Ми усвідомлюємо, що наступні кілька років будуть особливо складними для України з огляду на:

 • необхідність витрачати третину бюджету на повернення та обслуговування боргів;
 • майже повністю зношену залізничну та річкову інфраструктуру, поганий стан дорожньої мережі;
 • неефективне комунальне господарство, через яке ми втрачаємо величезну кількість енергетичних ресурсів;
 • слабку економіку та державні інституції при сильних монополіях та неформальних групах впливу;
 • загрозливо негативну демографічну динаміку (як внаслідок високої смертності, так і через масову міграцію українців за кордон);
 • майже чверть населення, що живе за межею бідності;
 • військовий конфлікт на частині територій Донецької та Луганської областей, втрату контролю над територією Автономної Республіки Крим;
 • загрозу продовження агресивних дій Російської Федерації (аж до прямого військового вторгнення).

Ми впевнені в тому, що за таких умов Україні життєво необхідно стрімке, інклюзивне економічне зростання. Воно може бути досягнене перш за все завдяки розширенню економічної свободи та створенню рівних правил для всіх. Це дасть змогу залучити прямі іноземні інвестиції, що в свою чергу сприятиме підвищенню ділової активності та продуктивності економіки. Ми розуміємо, що фундаментом економічного розвитку є якість людського капіталу, яка забезпечується культурою та освітою.

Водночас економічний розвиток не є самоціллю — ми прагнемо забезпечити добробут та вищу якість життя українця — громадянина нашої країни.

Звичайно, всі проблеми не вдасться вирішити одразу, і нам потрібно почати із стимулювання економічного розвитку, щоб у держави з’явилися необхідні ресурси для розв’язання соціальних проблем. Тому нові надходження до бюджету ми будемо розподіляти за принципом 70/30, де 70% має інвестуватися в розвиток економіки, а 30% буде витрачено на соціальне забезпечення. При цьому для спрощення розрахунків ми виходимо з того, що 1% інклюзивного економічного зростання дає нам приблизно 15 млрд. грн. надходжень до державного бюджету.

Ми свідомі того, що ці 5 років будуть непростими, проте наш Уряд докладе усіх зусиль, щоб до 2025 року Україна стала мирною, конкурентоспроможною та інвестиційно привабливою державою з прозорими умовами ведення бізнесу, високими соціальними стандартами, розвинутою демократією, захищеними правами людини і свободами та сервісноорієнтованою державною службою — успішним прикладом стрімкого зростання в Європі та світі.

Роботу Уряду побудуємо таким чином, щоб за 5 років досягнути таких результатів:

 • економіка України (ВВП) зросте на 40%;
 • буде створено 1 млн. нових робочих місць;
 • залучено 50 млрд. доларів прямих іноземних інвестицій;
 • відбудеться очевидний розвиток інфраструктури, зокрема всі основні дороги (24 000 км) будуть приведені у хороший стан, активно розвиватиметься залізниця, побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів;
 • кожен українець буде забезпечений на рівні реального прожиткового мінімуму;
 • рівень забруднення довкілля зменшиться принаймні на 20%;
 • демографічний тренд буде позитивним (народжуватиметься і повертатиметься в Україну більше людей, ніж помиратиме і виїжджатиме).

Досягнення цього буде міцним фундаментом для реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

2. Міністерство охорони здоров’я

Цілі Показники ефективності
Ціль 2.1. Люди менше хворіють Зменшення кількості інфекційних захворювань на 20%

Зменшення кількості випадків серцево-судинних захворювань у пацієнтів працездатного віку — 10%

Ціль 2.2. Люди, які захворіли, швидше одужують Зменшення середньої тривалості госпіталізації пацієнтів на 20%

Зниження на 10% кількості випадків, коли внаслідок хвороби у людини знизилася працездатність

Ціль 2.3. Люди довше живуть Зменшення рівня смертності на 5%

Збільшення очікуваної тривалості життя на 5%

Ціль 2.1. Люди менше хворіють

Показники ефективності

Зменшення кількості інфекційних захворювань на 20%

Зменшення кількості випадків серцево-судинних захворювань у пацієнтів працездатного віку — 10%

Сьогодні Україна в Європі посідає перші місця за показниками смертності від серцево-судинних захворювань, друге — за рівнем смертності, асоційованої з алкоголем, п’яте — за споживанням алкоголю на душу населення, шосте — за рівнем смертності внаслідок онкологічних хвороб, сьоме — за поширеністю тютюнопаління серед чоловіків. Загрозливих масштабів набуває поширення неінфекційних захворювань. Це негативно впливає на якість життя людей та знижує продуктивність їх праці.

Ми вдосконалимо систему запобігання інфекційним та неінфекційним захворюванням, зокрема шляхом проведення скринінгових програм. Люди мають усвідомлювати свій стан здоров’я та розуміти, як потрібно діяти, щоб його не погіршувати. За підсумками цієї роботи самооцінка стану здоров’я населення має зрости до показника «добрий» — на 10%, «задовільний» — на 10%, показник «поганий» — має зменшитися на 20%.

Громадянам буде забезпечено доступ до якісної та безпечної імунопрофілактики. Для цього ми, зокрема, працюватимемо над підвищенням довіри людей до вакцинації. Близько 95% населення повинно бути вакциновано відповідно до Календаря щеплень. В результаті ми розраховуємо зменшити кількість епідеміологічних спалахів на 30%.

Ми залучатимемо школярів та дошкільнят до формування здорового способу життя, будемо запроваджувати заходи для зниження рівня вживання алкоголю, тютюну та наркотиків серед молоді та дорослого населення. У результаті ми розраховуємо на зменшення вживання наркотиків, алкоголю та тютюну на 10%.

Як наслідок, люди хворітимуть менше, отже будуть більш економічно активними, що позитивно вплине на їх якість життя та продуктивність праці.

Ціль 2.2. Люди, які захворіли, швидше одужують

Показники ефективності

Зменшення середньої тривалості госпіталізації пацієнтів на 20%

Зниження на 10% кількості випадків, коли внаслідок хвороби у людини знизилася працездатність

Населення витрачає значні кошти на лікування та лікарські засоби, пацієнти нераціонально покриваються медичною допомогою, відсутній доступ населення до необхідних медичних виробів та лікарських засобів. Це відбувається перш за все внаслідок неправильної побудови системи фінансування медицини, коли значна частина коштів витрачається на утримання приміщень, а не безпосередньо на надання послуг.

Ми забезпечимо громадянам доступ до гарантованого, чітко визначеного пакета найбільш необхідних медичних послуг, шляхом укладення контрактів між медичними закладами та державою за принципом «гроші ходять за пацієнтом». За попередньою оцінкою, це дасть змогу домогосподарствам заощаджувати не менш як 15% на лікування.

Ми створимо умови для лікування пацієнтів за визнаними світовими клінічними рекомендаціями. Вдосконалимо систему контролю якості медичних послуг.

Будуть створені гідні умови для професійної діяльності медичних працівників та їх розвитку в Україні. Підготовка фахівців здійснюватиметься для підвищення кваліфікації медичних працівників до рівня світових стандартів.

Ми запровадимо лікарське самоврядування та правила доступу до професії, щоб лікар мав більше свободи, відповідальності і був захищений від свавілля чиновників. Запровадимо страхування відповідальності лікарів у разі завдання шкоди пацієнту.

Продовжимо розвивати програму «доступні ліки», поступово розширюючи перелік безоплатних для пацієнта лікарських засобів. Як наслідок, ліки від найбільш поширених хвороб стануть доступнішими.

Нова система надання медичних послуг дасть можливість пацієнтам швидше одужувати та залишатися соціально активними, що позитивно вплине на продуктивність праці та якість життя людей.

Ціль 2.3. Люди довше живуть

Показники ефективності

Зменшення рівня смертності на 5%

Збільшення очікуваної тривалості життя на 5%

На сьогодні в Україні середня тривалість життя є значно нижчою, ніж в країнах ЄС. Це спричинено, зокрема, недоліками в системі екстреної медичної допомоги та інтенсивної терапії, відсутністю розвитку трансплантації в Україні.

Ми забезпечимо безоплатні та безпечні пологи в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Це дасть змогу знизити дитячу смертність дітей віком до одного року щонайменше на 15%.

Ми вдосконалимо систему екстреної медичної допомоги, для цілодобового надання допомоги протягом 10 хвилин після виклику в місті та 20 хвилин поза містом. У результаті застосування сучасної інтенсивної терапії зросте кількість врятованих життів.

Ми створимо в Україні умови для розвитку трансплантації, щоб люди не були вимушені їхати для цього за кордон. У результаті щонайменше 30% українських пацієнтів, які раніше отримували послуги з трансплантації за кордоном, зможуть отримувати їх в Україні. Це заощадить кошти родинам та збільшить тривалість життя українських пацієнтів.

Громадяни, які перебувають в термінальній стадії, отримають комплексні медичні та соціальні послуги, що поліпшить якість їх життя.

6. Міністерство фінансів

Цілі Показники ефективності
Ціль 6.1. Українці живуть в державі, яка передбачувано розпоряджається публічними фінансами Вчасне ухвалення середньострокової (3 роки) Бюджетної декларації та бюджетів на її основі

Мінімальне відхилення фактичних показників бюджету від запланованих

Зниження бюджетного дефіциту до 1,5% в 2024 та підтримання щорічного первинного профіциту

Підвищення рейтингу України в Open Budget Index до 25 місця за результатами оцінки 2024 року

Ціль 6.2. Платники податків менше податкове навантаження та значно менше часу витрачають на їх адміністрування Зменшення витрат та часу платників податків на податкове адміністрування

Зниження загального податкового навантаження

Зменшення перерозподілу ВВП через зведений бюджет і загалом через державний сектор

Зменшення кількості судових справ у податкових спорах

Підвищення рейтингу України в Doing Business за показником «Оподаткування» до 25 за результатами 2024 року

Ціль 6.3. Доброчесні експортери та імпортери України та громадяни мають прозорі, прості та передбачувані правила митного контролю та митного оформлення, при цьому їх економічні інтереси та інтереси щодо рівності конкурентних умов захищені Зниження грошових та часових витрат для доброчесного бізнесу на проходження митних процедур не менше ніж на 5% щороку

Недопущення митних зловживань та викривлення конкуренції

Ціль 6.4. Бізнес та громадяни мають доступ до значно дешевших фінансових ресурсів Суттєве зниження відсоткової ставки за кредитами, наданими в гривні

Зростання кредитування бізнесу через розширену лінійку інструментів (відношення кредитів до ВВП)

Ціль 6.5. Витрати платників податків на обслуговування боргів зменшуються Скорочення відношення державного боргу до ВВП до 40% на кінець 2024 року

Зменшення вартості обслуговування державного боргу

Зниження валютного ризику державного боргу шляхом збільшення частки державного боргу, номінованого в національній валюті, до кінця 2024 року до 50%

Підняття кредитних рейтингів України до літер «А»

Ціль 6.6. Громадяни та добросовісний бізнес захищені від фінансового шахрайства Зниження рівня шкоди, завданої фінансовими злочинами

Ціль 6.1. Українці живуть в державі, яка передбачувано розпоряджається публічними фінансами

Показники ефективності

Вчасне ухвалення середньострокової (3 роки) Бюджетної декларації та бюджетів на її основі

Мінімальне відхилення фактичних показників бюджету від запланованих

Зниження бюджетного дефіциту до 1,5% в 2024 та підтримання щорічного первинного профіциту

Підвищення рейтингу України в Open Budget Index до 25 місця за результатами оцінки 2024 року

З наступного року до 1 червня ми почнемо планувати державні фінанси на 3 роки. Для цього ми вперше подамо до Верховної Ради України трирічну Бюджетну декларацію і надалі продовжуватимемо таку практику. Ми також будемо прагнути повністю та вчасно фінансувати всі державні зобов’язання так, щоб відкриті асигнування за видатками бюджету були профінансовані на 100% без відхилень.

Ми будемо здійснювати постійний моніторинг за виконанням бюджету і реагувати на виклики, щороку проводитимемо огляди видатків не менше 20% всіх витрат для підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів та постійно здійснюватимемо верифікацію державних виплат населенню. Ми будемо оцінювати фіскальні ризики із поданням річного звіту та щоквартальні огляди, щоб підвищити точність прогнозування.

Ми продовжимо і прискоримо подальше розкриття інформації про публічні фінанси, зокрема через портали відкритих даних spending.gov.ua та openbudget.gov.ua, включно із даними місцевих бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового пенсійного та соціального страхування. Платники податків повинні краще розуміти як витрачаються їх кошти.

Ми перетворимо Державне казначейство в діджиталізовану установу з клієнт-банком для кращого і дистанційного обслуговуванням як державного сектору, так і комерційних компаній та працівників освіти, медицини, культури і всього бюджетного сектору. Це зменшить витрати на адміністрування системи.

Все це зробить державу значно більш прогнозованим партнером та сприятиме зменшенню ризиків та здешевленню ресурсів в економіці.

Ціль 6.2. Платники податків мають нижче податкове навантаження та значно менше часу витрачають на їх адміністрування

Показники ефективності

Зменшення витрат та часу платників податків на податкове адміністрування

Зниження загального податкового навантаження

Зменшення перерозподілу ВВП через зведений бюджет і загалом через державний сектор

Зменшення кількості судових справ у податкових спорах

Підвищення рейтингу України в Doing Business за показником «Оподаткування»до 25 за результатами 2024 року

Ми завершимо створення і забезпечимо ефективне функціонування Державної податкової служби (ДПС) з не менше 50% нових людей на керівних посадах центрального апарату та територіальних органів ДПС та наданням 100% послуг, які дотичні до оподаткування, онлайн через електронний кабінет платника податків. ДПС буде сервісною службою, а не силовим підрозділом.

Ми підвищимо прозорість та ефективність податкових аудитів та запровадимо ефективний механізм розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку, щоб 75% розбіжностей узгоджувалися досудово.

Ми впровадимо стратегію стимулювання добровільного дотримання податкової дисципліни (добровільної сплати податків) з урахуванням специфіки груп та категорій платників податків.

Ми проведемо деофшоризацію економіки, послідовно втіливши план дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (ВEPS), спрямованого на запобігання зловживанням міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування. Добросовісні платники податків будуть захищені від недобросовісних конкурентів.

Щороку ми прагнутимемо до відносного зменшення коштів, що перерозподіляються через державу. Це дасть змогу поступово зменшувати роль держави в економіці.

Ціль 6.3. Доброчесні експортери та імпортери та громадяни України мають прозорі, прості та передбачувані правила митного контролю та митного оформлення, при цьому їх економічні інтереси та інтереси щодо рівності конкурентних умов захищені

Показники ефективності

Зниження грошових та часових витрат для доброчесного бізнесу на проходження митних процедур не менше ніж на 5% щороку

Недопущення митних зловживань та викривлення конкуренції

Ми завершимо створення вільної від корупції Державної митної служби з не менше, ніж 50% нових людей на посадах керівників окремих структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів.

Ми розвинемо єдину автоматизовану інформаційну систему, розгорнемо національну електронну транзитну систему та інтеграцію інформаційно-телекомунікаційних компонентів митниці, що забезпечить обмін інформацією з митницями 35-ти країн Європейського регіону.

Ми запустимо програму авторизованих економічних операторів (АЕО) з не менше 300 заявами на статус АЕО в 2024 році, запровадимо методику вимірювання середнього часу випуску товарів на основі дослідження з вимірювання часу Всесвітньої митної організації.

Ми створимо систему недопущення митних правопорушень шляхом повної електронізації процесів і повного відеонагляду та використання сканерів/засобів безконтактного моніторингу як за проходженням на митниці, так і подальшого слідування товарів.

Ми запровадимо систему оцінювання ефективності здійснення митного аудиту як форми митного контролю на підставі фактично виявлених порушень, сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив.

Державна митна служба перестане бути органом, який фокусується на зборі митних платежів. Її головним завданням буде повнота та достовірність декларування товарів, що перетинають митний кордон України.

У сукупності це захистить доброчесного платника податків та дасть змогу йому розвиватися.

Ціль 6.4. Бізнес та громадяни мають доступ до значно дешевших фінансових ресурсів

Показники ефективності

Суттєве зниження відсоткової ставки за кредитами, наданими в гривні

Зростання кредитування бізнесу через розширену лінійку інструментів (відношення кредитів до ВВП)

Ми сприятимемо банківському кредитуванню економіки в цілому шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів.

Для окремих категорій малого та середнього бізнесу (зокрема малим сільськогосподарським товаровиробникам на придбання землі) ми запровадимо фонди часткового гарантування кредитів. Працюватимемо над підвищенням фінансової грамотності бізнесу та громадян, щоб підвищити їх спроможність отримати доступ до фінансових ресурсів.

Ми сприятимемо зміцненню інституційної спроможності фінансових регуляторів та працюватимемо над приведенням законодавства з регулювання фінансових інструментів та інвестиційних фондів до директив ЄС та розвитком небанківських фінансових послуг та ринку цінних паперів. Створимо умови для наведення Національним банком порядку на ринку небанківських фінансових послуг, що захистить банки від недобросовісної конкуренції.

Ми забезпечимо ефективну та прозору співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями і відповідно стрімке збільшення фінансування інвестиційних проектів за рахунок їх підтримки.

Ми залучимо інвесторів у державні банки, щоб зрештою зменшити частку держави до рівня 20% в банківському секторі.

Усе це в сукупності дасть змогу банкам та іншим фінансовим установам кредитувати під значно менший відсоток у гривні.

Ціль 6.5. Витрати платників податків на обслуговування боргів зменшуються

Показники ефективності

Скорочення відношення державного боргу до ВВП до 40% на кінець 2024 року

Зменшення вартості обслуговування державного боргу

Зниження валютного ризику державного боргу шляхом збільшення частки державного боргу, номінованого в національній валюті, до кінця 2024 року до 50%

Підняття кредитних рейтингів України до літер «А»

Ми повністю деполітизуємо функцію з управління боргом і створимо інституційно сильне боргове агентство, що забезпечить ефективне управління державним та гарантованим державою боргом відповідно до найкращих європейських практик. Державні гарантії надаватимуться лише для реалізації стратегічних інвестиційних проектів.

Ми будемо розвивати внутрішній ринок державних цінних паперів шляхом розвитку інституту первинних дилерів та запровадження маркет-мейкерства, збільшення частки державних внутрішніх запозичень, поступового переходу до випуску ОВДП лише в гривні, проведення аукціонів з розміщення ОВДП на міжнародній торговельній платформі та включення ОВДП до індексу JP Morgan EMBI, запровадження активних інструментів управління державним боргом на внутрішньому ринку (зокрема РЕПО операцій, валютних свопів, деривативів, switch та buy-back операцій).

Ми забезпечимо публічність та прозорість, регулярне оновлення і розповсюдження звітів та актуальних важливих змін і подій в економіці України, проведення активної роботи з інвесторами та міжнародними рейтинговими агентствами, організацію інформаційних виїзних презентацій для іноземних інвесторів (роад-шоу), що забезпечить разом з продовженням імплементації реформ в Україні підвищення суверенного рейтингу України до щонайменше В+ у 2020 році та до А- у 2024 році, зниження категорії ризику України за класифікацією ОЕСР.

Ми поглибимо співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами як в сфері імплементації структурних реформ, так і з метою залучення фінансування на пільгових умовах, що забезпечить зміцнення довіри іноземних інвесторів, зниження вартості державних запозичень та покращення стійкості державних фінансів.

Усе це в сукупності призведе до поступового заміщення більш дорогих грошей більш дешевими, що зробить обслуговування боргу менш обтяжливим для платників податків.

Ціль 6.6. Українці та добросовісний бізнес захищені від фінансового шахрайства

Показники ефективності

Зниження рівня шкоди, завданої фінансовими злочинами

Ми приведемо законодавство у сфері фінансового моніторингу у відповідність з 4 директивою ЄС та частково 5 директивою ЄС, що створить можливості для деофшоризації та ризик-орієнтованого підходу до попередження зловживань. Ми запровадимо інші міжнародні стандарти, зокрема стандарти Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

Ми утворимо Бюро фінансових розслідувань — аналітичний центр фінансових розслідувань «білокомірцевих» злочинів у сфері публічних фінансів, що співпрацюватиме з Комітетом з фінмоніторингу Національного банку. Це дасть змогу суттєво знизити фінансове шахрайство і унеможливити роботу конвертаційних центрів та інших інструментів ухилення від сплати податків.

7. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Цілі Показники ефективності
Ціль 7.1. Громадяни України не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном Зменшення втрат від обмежень прав розпоряджатися своєю власністю на 60%

Ціна, яку українець отримує за розпорядження своєю власністю, є максимально близькою до ринкової, але, крім виключних випадків, ніколи не становить менше 90% ринкової

Ціль 7.2. Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги Зменшення кількості випадків харчових отруєнь і випадків токсикоінфекцій до 30 на 1 млн. населення

Зменшення випадків завданої шкоди споживачам від неякісних товарів та послуг до 50 на 1 млн. споживачів

Ціль 7.3. Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи Скорочення середнього строку пошуку нової легальної роботи з 3,6 до 2 місяців

Зниження рівня безробіття з 9,6% до 5% та підвищення зайнятості працездатного населення з 66% до 70%

Ціль 7.4. Громадяни отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах Збільшення рентабельності активів (RoA) державних підприємств з 2,1% у 2018 році до 5% у 2024 році

Зменшення частки держави в економіці до 5%

Ціль 7.5. Громадяни не переплачують за послуги та товари, що придбає в їх інтересах держава Підвищення ефективності публічних закупівель на 20%
Ціль 7.6. Український експортер отримує кращі умови для роботи за рахунок зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг Збільшення експорту в 2 рази

Зменшення рівня ввізних мит (у тому числі інструментів торгового захисту) для топ-100 товарних ліній на топ-20 ринках експорту на 10%

Скорочення витрат часу на оформлення експорту для експортерів з 66 годин у 2018 році до 24 годин у 2024 році (у 2018 році в Україні — 66 годин, середнє значення по Європі та Центральній Азії — 24 години)

Ціль 7.7. Громадяни України захищені від зловживань монополістів В 5-ти найбільших галузях, індекс Герфіндаля – Гіршмана знижується в два рази
Ціль 7.8. Власники творів та винаходів захищені та отримують справедливу винагороду Зростання сплати роялті власникам прав у 1,5–2 рази

Ціль 7.1. Українці не втрачають від заборони розпоряджатися своїм майном

Показники ефективності

Зменшення втрат від обмежень прав розпоряджатися своєю власністю на 60%

Ціна, яку українець отримує за розпорядження своєю власністю, є максимально близькою до ринкової, але, крім виключних випадків, ніколи не становить менше 90% ринкової

Обмеження розпоряджатися власністю перешкоджає розвитку економіки та призводить до втрат для українця. Відсутність ефективних ринків призводить до неправильного використання ресурсів та відтерміновує розвиток бізнесу та суспільства.

У сільському господарстві мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення заважає розвитку українського аграрного сектору та призводить до бідності в українському селі. Українці отримують на 40% меншу ціну за розпорядження своєю власністю. Продуктивність та ефективність використання землі залишається низькою.

У фінансовій галузі відсутній ринок капіталу. Це призводить до неефективного розподілу наявних обмежених фінансових ресурсів, підвищення вартості капіталу, зменшення інвестицій, стримує розвиток бізнесу та унеможливлює приватні заощадження через інвестиції на ринку капіталу.

Ми скасуємо мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення. Як результат, ефективність та продуктивність використання сільськогосподарських земель зростатиме до 6% щороку за рахунок підвищення рівня економічної конкуренції. Земельний ринок запрацює з 1 жовтня 2020 року, що, зокрема, призведе до збільшення вартості оренди за 1 га в середньому по країні з 1700 грн у 2018 році до 4000 грн у 2024 році.

Ми проведемо дерегуляцію з питань землеустрою, вирівняємо податки на землю, введемо запобіжники проти земельного рейдерства та запровадимо сучасну інфраструктуру просторових даних. 100% відомостей про земельні ділянки буде внесено до Державного земельного кадастру до кінця 2020 року. Це зробить земельний ринок ефективним та прозорим для громадян та бізнесу.

Ми надамо державну фінансову підтримку фермерам на купівлю землі сільськогосподарського призначення та розвиток свого бізнесу. Під час купівлі менше 500 га землі фермери матимуть можливість отримати дешевий кредитний ресурс за ставкою, що не перевищує рівня інфляції.

Ми будемо створювати ринок капіталу через забезпечення вирівнювання регулювання реального та фінансового секторів економіки, усунення бар’єрів для притоку капіталу в реальний сектор економіки. Ці дії передбачають розвиток корпоративного управління, покращення системи фінансової звітності, детінізацію економіки.

Це дасть можливість українцю вільно розпоряджатися своєю власністю, включно із землею та капіталом, та отримувати за розпорядження нею справедливу вартість.

Ціль 7.2. Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги

Показники ефективності

Зменшення кількості випадків харчових отруєнь і випадків токсикоінфекцій до 30 на 1 млн. населення

Зменшення випадків завданої шкоди споживачам від неякісних товарів та послуг до 50 на 1 млн. споживачів

Захист прав споживачів та мінімізація ризиків отримання шкоди здоров’ю громадян від споживання небезпечних товарів та послуг дає змогу покращити добробут та якість життя українців, а також сприятиме підвищенню рівня довіри споживачів і позитивно впливатиме на розвиток бізнесу.

Ми будемо розвивати системи безпечності і контролю якості продукції та перезавантажимо державну політику у сфері захисту прав споживачів. З цією метою ми імплементуємо вимоги законодавства ЄС у відповідних сферах.

Ми забезпечимо визнання в Україні застосовуваних у ЄС переліків харчових добавок, ароматизаторів, ензимів, тверджень про користь для здоров’я та про споживчу цінність кормових добавок. У 2020 році буде запущено систему добровільної сертифікації продукції тваринного походження, що виробляється без використання антибіотиків. Протягом 2021 року системою простежуваності буде охоплено 100% продукції тваринного походження, що перебуває в обігу в Україні.

Ми посилимо заходи державного контролю за виробництвом та реалізацією товарів та послуг, а також відповідальність за порушення вимог законодавства та введення в оману споживача. Буде забезпечена можливість подання скарг на невідповідність продукції в електронному вигляді з наступним розглядом не пізніше 3-5 днів. Ми запровадимо моніторинг 100% постачальників харчової продукції до шкільних та дошкільних навчальних закладів з відкликанням такої продукції у разі невідповідності. Ми забезпечимо наявність та виконання вимог системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на 100% великих і середніх підприємств-виробників продуктів через 3 роки та 100% малих підприємств-виробників продуктів через 5 років.

Це зробить споживання українцями продуктів та послуг безпечним та якісним.

Ціль 7.3. Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи

Показники ефективності

Скорочення середнього строку пошуку нової легальної роботи з 3,6 до 2 місяців

Зниження рівня безробіття з 9,6% до 5% та підвищення зайнятості працездатного населення з 66% до 70%

Ліберальне трудове законодавство надає можливість роботодавцям легко створювати нові якісні робочі місця, підвищувати кращих працівників, та платити більш високі зарплати.

Через створення рівних правил гри та надання стимулів для бізнесу, який створює офіційні робочі місця, ми створимо умови, за яких роботодавцям та працівникам буде більш вигідно працювати за законами, ніж ховатися «в тіні». Спрощення трудового законодавства у сфері найму сезонних працівників та понаднормової праці сприятиме легалізації найму працівників, пов’язаних із сезонними ненормованими роботами.

Ми модернізуємо Державну службу зайнятості через перехід до моделі роботи на принципах аутсорсу — із залученням приватних кадрових агентств до пошуку роботи та метчінгу працівників з найкращими роботодавцями, залученням приватних надавачів освітніх послуг до навчання робітників сучасним навичкам, які затребувані на ринку праці. Ми створимо еко-систему з веб-порталів, що забезпечують профайлінг, тренування для пошуку роботи, підвищення професійних навичок, метчінг та супроводження на новій роботі для безробітних і внутрішніх та зовнішніх трудових мігрантів з метою їх залучення на український ринок праці. Ми збільшимо охоплення безробітних програмами працевлаштування від 19% до 90% у 2024 році.

Для створення робочих місць ми будемо розвивати малий та середній бізнес шляхом надання дешевих кредитів за механізмом часткового гарантування та страхування ризику для банків допомоги, сприяння в отриманні кредитів та створення навчальних програм для нових підприємців. Ми спростимо реєстрацію особистих селянських господарств як суб’єктів господарювання та отримання необхідної дозвільної документації для введення в обіг сільськогосподарської продукції.

Ці дії знизять рівень безробіття та покращать можливість українців знайти гідну роботу.

Ціль 7.4. Українці отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах

Показники ефективності

Збільшення рентабельності активів (RoA) державних підприємств з 2,1% у 2018 році до 5% у 2024 році

Зменшення частки держави в економіці до 5%

Ми будемо сприяти розвитку приватного сектору, який більш продуктивний та ефективний, ніж державний. Для цього ми проведемо приватизацію, яка дасть змогу передати сотні суб’єктів господарювання державного сектору ефективним власникам, які створять нові робочі місця та ліквідують корупцію. Це дасть змогу міністерствам зосередитися на формуванні політики, а не на управлінні власністю. Понад тисячу неефективних підприємств буде ліквідовано — держава більше не буде витрачати кошти платників податків на підтримку неефективних збиткових підприємств.

Ми реформуємо систему управління державними підприємствами згідно із сучасними міжнародними стандартами. На стратегічних підприємствах будуть утворені наглядові ради, які забезпечать ефективне та прозоре корпоративне управління. Кожне підприємство матиме зрозумілу мету перебування у державній власності, передбачену в політиці власності.

Ми створимо Фонд національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства. Створення Фонду дозволить централізувати управління, підвищити його ефективність та забезпечити громадянам України адекватний рівень дохідності їх активів.

Ми розробимо політики власності з чітким визначенням мети державного володіння і ключових показників ефективності діяльності для всіх державних підприємств. Ми корпоратизуємо всі державні підприємства, що провадять комерційну діяльність, шляхом перетворення їх в акціонерні товариства.

Ці дії підвищать дохід, який отримує українець з державної власності.

Ціль 7.5. Українці не переплачують за послуги та товари, що придбає в їх інтересах держава

Показники ефективності

Підвищення ефективності публічних закупівель на 20%

Ми повністю електронізуємо публічні закупівлі та визначимо нові інструменти закупівель організаціям публічного сектору, що дозволить досягати вищої якості та нижчої ціни закуплених товарів, робіт та послуг та відповідно надавати більш якісні публічні послуги. Ми проведемо повну професіоналізацію публічних закупівель через навчальні програми та використання систем моніторингу ризиків. Ми визначимо перелік ринків, які потребують оптимізації та розробимо їх дизайн. Ми використаємо такі сучасні електронні системи, як ProZorro та ProZorro.Продажі, для того, щоб зробити ці ринки більш ефективними через створення системи пакетних, одночасних та/або динамічних аукціонів та механізмів метчінгу.

Це дасть можливість державі ефективно витрачати гроші платників податків та закуповувати товари та послуги за ринковими цінами.

Ціль 7.6. Український експортер отримує кращі умови для роботи за рахунок зменшення бар’єрів для експорту українських товарів та послуг

Показники ефективності

Збільшення експорту в 2 рази

Зменшення рівня ввізних мит (у тому числі інструментів торгового захисту) для топ-100 товарних ліній на топ-20 ринках експорту на 10%

Скорочення витрат часу на оформлення експорту для експортерів з 66 годин у 2018 році до 24 годин у 2024 році (у 2018 році в Україні — 66 годин, середнє значення по Європі та Центральній Азії — 24 години)

Доступ на зовнішні ринки є наріжним елементом розвитку великого та малого бізнесу, особливо для виробників продукції з доданою вартістю. Ефективна торгова політика приносить прибуток для національного виробника і дає більше можливостей споживачу у виборі товарів та послуг.

Для цього ми досягнемо домовленості з ключовими торговими партнерами про лібералізацію торгівлі, попереджатимемо застосування обмежувальних заходів на зовнішніх ринках та лібералізуємо торгівлю послугами. Ми усунемо нетарифні бар’єри у сфері митниці та промислових товарів («промисловий безвіз» — угода АСАА), аграрної та харчової продукції, послуг тощо через взаємне визнання еквівалентності регулювання та механізми економічної інтеграції. Ми досягнемо зменшення мит на українську продукцію на ключових ринках через виконання Угоди про асоціацію з ЄС, інших угод про зони вільної торгівлі, їх оновлення, використання можливостей СОТ, зняття антидемпінгових і захисних мит, які поширюються на українську продукцію.

Ми будемо просувати експорт через візити до ключових столиць держав-членів ЄС, MENA та інших пріоритетних ринках, визначених Експортною стратегією, через участь у ключових виставках та торговельних місіях. Ми будемо надавати консультативну допомогу тим, хто заінтересований в експорті, та впровадимо механізми підтримки експорту через створення механізмів страхування, перестрахування та гарантування.

Завдяки цим діям будуть створені умови для розвитку українського бізнесу та підприємництва через розширення ринків збуту в інших країнах.

Ціль 7.7. Українці захищені від зловживань монополістів

Показники ефективності

В 5-ти найбільших галузях, індекс Герфіндаля – Гіршмана знижується в два рази

Конкуренція на ринках зменшує вплив монополістів на економіку держави та можливість диктувати умови реалізації товарів та послуг для споживачів. Рівні правила гри та умови підприємницької діяльності забезпечують стійке економічне зростання, розвиток людського капіталу та залучення інвестицій в економіку.

Для цього ми посилимо інституційну спроможність та політичну незалежність Антимонопольного комітету. Ми створимо дієвий інструмент примусового розділення монополій. Ми впровадимо конкурентну модель розрахунків митно-тарифного регулювання. Ми спростимо порядок та знизимо вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних та газових мереж, якими володіють приватні монополісти, розробимо порядок запровадження державного регулювання ціни на товари суб’єктів господарювання, які зловживають монопольним становищем.

Ми розробимо дієвий інструмент примусового розділення монополій. Суб’єкти 5-ти найбільших ринків будуть перевірені щодо наявності монопольних зловживань та у разі потреби будуть запущені процеси розділення. Ми забезпечимо, щоб кількість рішень Антимонопольного комітету України стосовно суб’єктів, які зловживають монопольним домінуючим становищем, що виконані, становила не менше 50%.

Ці дії підвищать конкуренцію на ринках і захистять споживачів від зловживань бізнесу з ціною і якістю товарів та послуг.

Ціль 7.8. Власники творів та винаходів захищені та отримують справедливу винагороду

Показники ефективності

Зростання сплати роялті власникам прав у 1,5–2 рази

Захист інтелектуальної власності створює умови для розвитку ринку інтелектуальних товарів та послуг.

Ми створимо якісний реєстр інтелектуальної власності і забезпечимо його використання на митниці. Ми перезапустимо роботу організацій колективного управління авторськими правами, а також інших органів влади у цій сфері.

Це створить умови для глобального розвитку креативних індустрій, розвитку ринку досліджень в Україні та прискорення технологічної та цифрової трансформації.

14. Міністерство цифрової трансформації

Цілі Показники ефективності:
Ціль 14.1. Українцям доступні всі публічні послуги онлайн 100% державних послуг доступні онлайн

60% українців користуються онлайн-послугами

Високий рівень задоволеності українців від користування онлайн-послугами

Ціль 14.2. Українці можуть користуватися високошвидкісним Інтернетом на всіх міжнародних автошляхах та в усіх населених пунктах Відсоток міжнародних автошляхів та населених пунктів з покриттям високошвидкісним Інтернетом (швидкість — не менше 30 Мбіт/с)
Ціль 14.3. Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути Понад 6 млн. українців охоплені програмою розвитку цифрових навичок

70% громадян, які пройшли програму, володіють навичками на базовому рівні

Ціль 14.1. Українцям доступні всі публічні послуги онлайн

Показники ефективності

100% державних послуг доступні онлайн

60% українців користуються онлайн-послугами

Високий рівень задоволеності українців від користування онлайн-послугами

Ми плануємо провести інвентаризацію всіх послуг, що надаються державними органами громадянам та бізнесу. Частини цих послуг необхідно позбутися (в першу чергу, шляхом оптимізації реєстрів, що дозволить прибрати зайві довідки). Усі інші послуги необхідно оптимізувати та перевести онлайн.

Важливим кроком є розвиток сучасних електронних способів ідентифікації особистості (наприклад, SMART ID).

Іншим важливим кроком є створення єдиного порталу послуг із зручним та зрозумілим дизайном, на якому ми поступово зберемо послуги всіх центральних органів за єдиними стандартами.

Ціль 14.2. Українці можуть користуватися високошвидкісним Інтернетом на всіх міжнародних автошляхах та в усіх населених пунктах

Показники ефективності

Відсоток міжнародних автошляхів та населених пунктів з покриттям високошвидкісним Інтернетом (швидкість — не менше 30 Мбіт/с)

Ми плануємо провести масштабне дослідження, яке встановить рівень реального покриття Інтернетом України. Наступним кроком буде створення порталу для моніторингу доступності Інтернету.

Для системного розвитку мережі нам необхідно визначити сучасні параметри якості доступу та законодавчо затвердити право громадян на швидкісний Інтернет. Це також важливий крок на шляху гармонізації з європейським законодавством у сфері цифровізації.

Реальне розуміння проникнення мережі, чіткі параметри якості та законодавчі норми дозволять нам створити ефективний Фонд забезпечення Інтернету в регіонах. Також це покращить якість координації під час підключення державних установ.

Ціль 14.3. Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути

Показники ефективності

Понад 6 млн. українців охоплені програмою розвитку цифрових навичок

70% громадян, які пройшли програму, володіють навичками на базовому рівні

Інвестиції в розвиток цифрових навичок населення є одним з пріоритетів нашого Уряду. З економічної точки зору такі інвестиції, якщо вони робляться раціонально, мають суттєвий вплив на зростання ВВП у середньостроковій перспективі.

Тому ми плануємо створити інфраструктуру, яка дозволить українцям масово підвищувати рівень своїх цифрових навичок. Для цього ми плануємо створити онлайн-платформу дистанційного навчання цифровим навичкам та відкрити доступні офлайн-хаби по всій країні. Кожний крок нашої діяльності супроводжуватиме ефективна інформаційна кампанія з популяризації платформи для населення.

Додаток

Стандарт доступності публічних сервісів та послуг

Публічна послуга Критерій вимірювання або доступності
Доступність закладів освіти (дошкільної, шкільної освіти) Час підвезення до опорного закладу не більше 30 хвилин в одну сторону якісним дорожнім покриттям
У школах швидкісний Wі-Fі Інтернет не менше 100 Мбіт/с
У кожній школі на кожні 300 дітей повинно бути мінімум 2 комп’ютерні класи по 15 комп’ютерів у кожному
Туалетні приміщення знаходяться в будівлі закладу
Всі опорні школи і не менше третини шкіл у містах мають стадіон такого стандарту: велике або середнє (40 х 60) футбольне поле з професійним штучним покриттям, професійне легкоатлетичне покриття бігових доріжок, поле для міні-футболу із штучним покриттям, майданчик для баскетболу/волейболу з гумовим покриттям, зона воркаута, освітлення всіх майданчиків
У кожному шкільному класі не менше 15 та не більше 30 учнів
100% доступність будівель усіх шкіл, включаючи туалети, для дітей з особливими потребами та доступ для них на кожний поверх
Кожна школа на 100% відповідає принципам нового освітнього простору
Інклюзивний ресурсний центр — один на 7 000 дітей у сільській місцевості та один на 12 000 дітей у місті
100% дітей 4–6 річного віку мають можливість бути охопленими різними формами дошкільної освіти (дитячі садки, ДНЗ)
Доступність закладів охорони здоров’я Сімейний лікар або фельдшер — не далі, ніж за 7 км
Досяжність закладів вторинної та третинної медичної допомоги та лiкарень iнтенсивного лiкування (лікарні, амбулаторна та стаціонарна допомога) 60 км або 60 хвилин. Можливість отримати безкоштовну медичну допомогу у разі iнфаркту, iнсульту та пологiв
Час прибуття екстреної медичної допомоги: у місті до 10 хвилин, поза межами міст — до 20 хвилин
Фізична та економічна доступність ліків Пацієнт може отримати необхідні йому ліки у зручному для нього місці: кількість аптек, що реімбурсують ліки за програмою «Доступні ліки» — 22 000 одиниць; кількість найменувань ліків, що реімбурсуються, — 500 одиниць
Гарантування безпечного середовища Час прибуття наряду (екіпажу) поліції до місця виклику з моменту отримання завдання від диспетчера служби «102»: на території міста — до 10 хвилин, поза межами міста (сільська місцевість) — до 20 хвилин
Цілодобова присутність поліцейського офіцера в кожній об’єднаній територіальній громаді (1 поліцейський на 6 000 жителів)
Кожен мешканець має можливість опинитись у найближчому підготовленому укритті протягом 30 хвилин від моменту сповіщення про надзвичайну ситуацію
Своєчасне оповіщення та допомога у разі надзвичайної ситуації (рятування життя, здоров’я і майна під час надзвичайних ситуацій) Час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику: на території міста — до 10 хвилин, поза межами міста (сільська місцевість) — до 20 хвилин
Час оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій: 50% населення — до 10 хвилин; 97% населення — до 15 хвилин
Доступність до адміністративних послуг, що надаються органами системи МВС Переважна більшість послуг надається онлайн (окрім отримання водійського посвідчення вперше через необхідність складання екзаменів)
Доступність до публічних послуг (у тому числі у соціальній сфері) через центри надання адміністративних послуг Часова доступність до ЦНАП до 30 хвилин
Доступність до культурних, спортивних та рекреаційних об’єктів Доступ до читання, мистецької освіти, творчого самовираження, сценічного та візуального мистецтва через Центри культурних послуг (ЦКП) у населених пунктах з чисельністю населення: до 50 тис. осіб — 1 ЦКП на 6 — 8 тис. осіб, 50 — 100 тис. осіб — 1 ЦКП на 10 — 15 тис. осіб, 100 — 500 тис. осіб — 1 ЦКП на 15 — 25 тис. осіб, понад 500 тис. осіб — 1 ЦКП на 25 — 30 тис. осіб
Мистецька та технічна школи або класи з навчання певним видам мистецтва та техніки — у школі або ЦКП
Молодіжний центр для задоволення потреб молоді відносно соціального становлення та розвитку — у кожному ЦКП
Повнорозмірний стадіон такого стандарту: велике або середнє (40 х 60) футбольне поле з професійним штучним покриттям, професійне легкоатлетичне покриття бігових доріжок, поле для міні-футболу із штучним покриттям, майданчик для баскетболу/волейболу з гумовим покриттям, зона воркаута, освітлення всіх майданчиків. Для міського населення 1 стадіон на 30 — 50 тис. жителів. Для сільського населення — 1 стадіон на 10 — 15 тис. жителів
Парк або рекреаційна зона на кожні 30 — 50 тис. жителів у місті, 10 — 15 тис. жителів у сільській місцевості
Доступність соціальних послуг Діти не живуть в інтернатах. Діти протягом місяця потрапляють у малий груповий будинок або дитячий будинок сімейного типу. 1 малий груповий будинок або 1 дитячий будинок сімейного типу на кожні 8–10 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування
Особи/сім’ї, які належать до вразливих груп і мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини, отримують кваліфіковану допомогу фахівців соціальної роботи на упередження (із розрахунку не менше 1 соціального працівника на 4 000 жителів у кожній ОТГ, 1 соціальний працівник на 8 000 жителів у місті)
Особи, які потребують притулку (у тому числі вагітні жінки та матері з дітьми), отримують її в межах 2 год. доступності — 1 такий заклад на 1,5 млн. жителів, але не менше ніж один на область
У кожній області — не менше ніж 5 надавачів послуг (у тому числі недержавної власності) виконують функцію геріатричних пансіонатів відповідно до оновленого стандарту
Хоспiсний догляд — 100 лiжок на 1 млн. населення
Для людей з інвалідністю — 100% доступності всіх адміністративних будівель
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті