Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг»

20 Листопада 2019 2:05 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяючись на відповідні групи платників єдиного податку, здійснюють свою діяльність у межах законодавчо визначених обсягів доходу протягом календарного року. Проте дані граничні обсяги не відповідають встановленому нині розміру мінімальної заробітної плати та не враховують зростання індексу споживчих цін, який відбувся з моменту визначення даних показників у Податковому кодексі України.

Впродовж останніх років в Україні зафіксовано критичне зростання інфляційних процесів (у 2015 р. — 143,3%, у 2016 р. — 112,4%, у 2017 р. — 113,7%, у 2018 р. — 109,8%, у 2019 р. — у 102,7%). При цьому, з 2015 року по 2018 рік ріст споживчих цін в Україні склав майже 80%, а національна грошова одиниця девальвувала більше як у 3 рази. Системним є і підвищення мінімальної заробітної плати (у 2014 р. — 1218 грн, а у 2019 р. — 4173 грн). Очевидно, що за таких умов роботодавці — платники єдиного податку стали витрачати втричі більше на оплату праці найманих працівників.

Таким чином, положення вітчизняної спрощеної системи оподаткування обліку та звітності фізичними особами — підприємцями не відповідають сучасним тенденціям соціально-економічного розвитку України. Внаслідок чого встановлені граничні обсяги доходів для платників єдиного податку першої–третьої груп у 2014–2015 роках зумовлюють тінізацію економічних відносин через штучне подрібнення суб’єктів спрощеної системи оподаткування та умисне приховування ними доходів, що, в свою чергу, призводить до втрати від надходжень податків і зборів до Державного бюджету України.

Також, пропонується усунення прогалин, пов’язаних із порядком застосування реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні реалізації товарів та/або послуг через мережу Інтернет.

У зв’язку з цим виникла необхідність подати вказаний проект.

2. Цілі і завдання

Метою законопроекту є здійснення індексації граничного обсягу доходу для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої-третьої групи.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, що передбачає в якому:

1) Збільшення граничних обсягів доходу для першої, другої та третьої груп суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;

2) Виключення обов’язку використання РРО суб’єктами господарювання (в т.ч. Інтернет-магазинами), які отримують платежі за надані товари (послуги) в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо). При цьому вказані суб’єкти господарювання матимуть право застосовувати РРО, за бажанням.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Податковий кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг» сприятиме розвитку малого бізнесу, детінізації обігу економічних відносин, руйнуванню окремих схем ухилення від сплати податків, збільшенню надходжень податків і зборів до Державного бюджету та місцевих бюджетів України.

Проект
зареєстрований у Парламенті
14.11.2019 р. за № 2338-1

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13–14, № 15–16, № 17, ст. 112):

1. У статті 291:

1) підпункт 1 пункту 291.4 викласти у наступній редакції:

«перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень»;

2) абзац третій підпункту 2 пункту 291.4 викласти у наступній редакції:

«обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень»;

3) підпункт 3 пункту 291.4 викласти у наступній редакції:

«третя група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000000 гривень».

2. У розділі XX «Перехідні положення»:

підрозділі 10:

пункт 53 викласти в такій редакції:

«53. ….

З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої — четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет в готівковій формі».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 3 місяців з дня опублікування цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України Д. Разумков

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Податковий кодекс України
РОЗДІЛ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ
ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
Стаття 291. Загальні положення

291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень;

3) третя група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

Стаття 291. Загальні положення

291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень;

2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

3) третя група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000000 гривень.

РОЗДІЛ XX «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»
Підрозділ 10. ІНШІ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
53. ….

З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої–четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

….

53. ….

З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої–четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет в готівковій формі;

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

….

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*