Витяг з додатку № 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Витяг з додатку № 8

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік  від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Назва кредитора та інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики) Назва валюти, в якій залучається кредит (позика) Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. один.) Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування згідно з програмною класифікацією
видатків та кредитування державного бюджету
 Обсяг залучення кредиту (позики) у 2020 році (тис. грн)
Кредитор – Міжнародний банк реконструкції та розвитку:  
Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» дол. США 214 729,837 2301610 Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей 92 926,6
2311600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 659 100,3

 

Цікава інформація для Вас: