Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Правил додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів»

05 Лютого 2020 2:41 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів».

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання пунктів 3, 4 підрозділу ІІ розділу 1 Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, на виконання пунктів 229, 230 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106.

Прийняття проєкту наказу є частиною процесу адаптації законодавства України до норм законодавства Європейського Союзу в сфері безпечності харчових продуктів з метою захисту здоров’я та інтересів споживачів.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров’я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактні особи:

Скапа Тетяна Володимирівна, тел. 253-01-00, e-mail: [email protected]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів»

1. Резюме

Гармонізація законодавства України з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1925/2006 від 20 грудня 2006 р. щодо додавання вітамінів і мінеральних речовин та деяких інших речовин у харчові продукти (із змінами).

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Наразі в національному законодавстві відсутні чіткі вимоги щодо додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів, а також перелік форм вітамінів і мінеральних речовин, які дозволено додавати до харчових продуктів.

Прийняття проєкту наказу сприятиме виконанню зобов’язань, взятих Україною підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема пунктів 3, 4 підрозділу ІІ розділу 1 Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р.

3. Суть проєкту акта

Проєкт наказу розроблено з метою приведення українського законодавства у відповідність до європейських норм у сфері додавання вітамінів, мінералів та деяких інших речовин до харчових продуктів та з метою регулювання відносин у даній сфері. Проєктом визначається перелік вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів, їх допустимі норми в харчових продуктах а також, затверджує перелік заборонених для використання речовин при виробництві харчових продуктів. Згідно проєкту наказу вітаміни, мінерали та інші поживні речовини повинні застосовуватись в таких кількостях, щоб вони не перевищували нормальні допустимі норми та не становили небезпеку для споживачів продуктів, в які вони додаються. Важливим є вирішення питання щодо реалізації, маркування та рекламування даних харчових продуктів, маркування та реклама повинні бути добросовісними та містити вичерпну інформацію, яка б не вводила споживачів в оману.

Прийняття проєкту наказу забезпечить ефективне функціонування внутрішнього ринку харчових продуктів, до яких додаються вітаміни, мінеральні речовини та деякі інші речовини, при умові високого рівня захисту споживачів.

4. Вплив на бюджет

Прийняття та реалізація проєкту наказу не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу потребує консультацій із заінтересованими сторонами.

Реалізація акта матиме позитивний вплив на інтереси як вітчизняних, так і іноземних виробників харчових продуктів.

Прогноз впливу реалізації проєкту наказу на ключові інтереси заінтересованих сторін надається у додатку до цієї пояснювальної записки.

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проєкт наказу не стосується соціально-трудової сфери.

6. Прогноз впливу

За предметом правового регулювання реалізація проєкту акта не матиме впливу на:

  • розвиток регіонів;
  • ринок праці;
  • екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт наказу впливає на ринкове середовище, забезпечення інтересів і прав громадян та суб’єктів господарювання, а також на громадське здоров’я за рахунок обігу та споживання безпечних харчових продуктів.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною регуляторною службою України та потребує проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та положення, що мають ознаки дискримінації.

Проєкт наказу не містить норм, що зачіпають права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено на виконання пунктів 3, 4 підрозділу ІІ розділу 1 Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, на виконання пунктів 229, 230 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106.

Прийняття проєкту наказу є частиною процесу адаптації законодавства України до норм законодавства Європейського Союзу в сфері безпечності харчових продуктів з метою захисту здоров’я та інтересів споживачів.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗ. Скалецька

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України 31.01.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Про затвердження Правил додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», підпунктів 6, 12 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, на виконання пунктів 229 і 230 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів, що додаються.

2. Директорату громадського здоров’я (Скіпальський А.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що харчові продукти, які відповідають вимогам, що діяли до набрання чинності цим наказом, але не відповідають вимогам цього наказу, можуть ввозитися на митну територію України, вироблятися та/або вводитися в обіг протягом трьох років після набрання чинності цим наказом. Такі харчові продукти можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання, або закінчення строку придатності, або мінімального терміну придатності.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 2, 3 розділу V Правил додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів, затверджених цим наказом, які набирають чинності через три роки після набрання чинності цим наказом.

Міністр охорони здоров’я УкраїниЗ. Скалецька

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил додавання вітамінів, мінеральних речовин та деяких інших речовин до харчових продуктів»

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва

(М-Тест)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті