Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми медичних гарантій»

30 Березня 2020 1:33 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми медичних гарантій»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми медичних гарантій» (далі — проєкт постанови).

Проєкт постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою сприяння забезпеченню готовності надавачів медичних послуг до початку запровадження механізму оплати надання медичних послуг, передбаченого програмою медичних гарантій у 2020 році, з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Проєкт постанови, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту постанови надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат медичних послуг, телефон: (044) 254-04-11, (e-mail: [email protected]).

Генеральний директор Директорату медичних послугО. Сухорукова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми медичних гарантій»

1. Резюме

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми медичних гарантій» (далі — проєкт постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою сприяння забезпеченню готовності надавачів медичних послуг до початку запровадження механізму оплати надання медичних послуг, передбаченого програмою медичних гарантій у 2020 році, з урахуванням необхідності вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — Закон) передбачено фінансування медичних послуг та лікарських засобів в рамках програми медичних гарантій Національною службою здоров’я України в повному обсязі з 1 квітня 2020 року.

Запровадження заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, потребуватиме зміну відсоткового розподілу глобальної ставки та ставки за пролікований випадок для медичних послуг, які відносяться до пакетів медичних послуг, зазначених в главі 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» розділу ІІ Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (далі — Порядок).

3. Суть проєкту акта

Проєктом постанови передбачено:

зміну відсоткового розподілу запланованої вартості медичних послуг, які входять до пакетів медичних послуг, зазначених в главі 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» розділу ІІ Порядку, оплата яких здійснюється відповідно до програми медичних гарантій у 2020 році, між глобальною ставкою та ставкою за пролікований випадок, а також ряд технічних змін до Порядку;

удосконалення механізму оплати у І кварталі 2020 року наданих медичних послуг, повʼязаних із проведенням хірургічних операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарною допомогою дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, без ведення медичних записів, окрім тих, що повʼязані із гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

можливість оперативного використання резерву коштів, що формується в межах бюджетних асигнувань для реалізації програми медичних гарантій, на екстрені випадки, за потреби, зокрема спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на надходження та витрати місцевого та/або державного бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови стосується прав закладів охорони здоров’я, що уклали або укладуть договір з Національною службою здоров’я України, та пацієнтів. Прогноз впливу додається.

Проєкт постанови не стосується інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

6. Прогноз впливу

Проєкт постанови є регуляторним актом.

За предметом правового регулювання проєкт постанови не матиме впливу на розвиток регіонів, ринок праці, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

Проєкт постанови не справлятиме негативного впливу на суспільні відносини.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Національною службою здоров’я України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт постанови не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

У проєкті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт постанови не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови розроблено на виконання пункту 4 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Міністр охорони здоровʼя УкраїниІлля Ємець

Проєкт

оприлюднений на сайті

МОЗ України 28.03.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми медичних гарантій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682):

1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«в період з 01 квітня до 30 червня 2020 р. включно діє спрощений механізм внесення інформації про надані пацієнтам медичні послуги, віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу ІІ Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), до електронної системи охорони здоров’я відповідно до пункту 211 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої цією постановою, який не передбачає обов’язкового ведення медичних записів, зведених відомостей про надані послуги пацієнтам, крім медичних записів щодо надання медичних послуг пацієнтам із захворюваннями органів дихання, інфекційними захворюваннями, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також летальних випадків.»;

2) у пункті 5 додатку 2 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої зазначеною постановою, слова «ціна наданих медичних послуг» замінити словами «фактична вартість наданих медичних послуг».

2. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688):

1) пункт 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У період з 1 квітня 2020 року до 30 червня 2020 року включно підтвердження надання медичної послуги як такої, що належить до пакетів медичних послуг, віднесених до пакетів медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, здійснюється НСЗУ на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682).»;

2) у пункті 17:

в абзаці другому слово та цифри «главах 1, 3–7» замінити словом та цифрами «главах 1–7»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Резерв коштів може бути використаний НСЗУ понад тарифи та коригувальні коефіцієнти, визначені у розділі ІІ цього Порядку за відповідними напрямами.»;

3) у пункті 21 слова та цифри «у пункті 3 глави 1 розділу II» замінити словами та цифрами «у пункті 20»;

4) абзац другий пункту 26 після слів «розраховується як добуток» доповнити словами «базової капітаційної ставки та», після слів та цифр «на 1 січня 2019 року» доповнити словами та цифрами «, розділеної на 100»;

5) абзаци десятий, одинадцятий пункту 31 викласти у такій редакції:

«кількості послуг, визначених в рядку 16.0, зменшених на кількість медичних послуг та підтверджених за заявою за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 6 розділу II цього Порядку;

кількості послуг, визначених в рядку 17.0, зменшених на кількість медичних послуг та підтверджених за заявою за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 7 розділу II цього Порядку,»;

у пункті 32 таблицю викласти у такій редакції:

«

Місяць Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків Частка ставки на пролікований випадок (PPDplan), відсотків
Квітень 100 0
Травень 100 0
Червень 100 0
Липень 90 10
Серпень 75 25
Вересень 60 40
Жовтень 60 40
Листопад 60 40
Грудень 60 40

»;

7) у абзацах дванадцятому, сімнадцятому пункту 33 слово «Casesplan» замінити словом «Casesfact»;

8) у абзаці третьому пункту 45 слова та цифри «більше 1500 грамів» замінити словами і цифрами «1500 грамів і більше»;

9) у пункті 50 слова та цифри «3/4 кількості медичних послуг» замінити словами та цифрами «заокругленої до цілого числа 3/4 кількості медичних послуг»;

10) у пунктах 55, 70 слова «фактично наданих послуг за один місяць» замінити словами «фактично наданих послуг за відповідний місяць»;

11) пункт 90 після слів «розраховується як добуток» доповнити словами

«заокругленої до цілого числа».

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо реалізації програми медичних гарантій»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»
2. Установити, що: 2. Установити, що:

до забезпечення створення технічної можливості для здійснення документообігу, пов’язаного з укладенням, зміною, виконанням та припиненням договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій через електронну систему охорони здоров’я, такі договори укладаються в електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

до забезпечення створення технічної можливості для здійснення документообігу, пов’язаного з укладенням, зміною, виконанням та припиненням договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій через електронну систему охорони здоров’я, такі договори укладаються в електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг;

Запровадження спрощеного механізму внесення медичних записів до електронної системи охорони здоровʼя протягом ІІ кварталу 2020 року для вивільнення ресурсів для протидії розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
відсутнє в період з 01 квітня до 30 червня 2020 р. включно діє спрощений механізм внесення інформації про надані пацієнтам медичні послуги, віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених в главі 3 розділу ІІ Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), до електронної системи охорони здоров’я відповідно до пункту 211 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої цією постановою, який не передбачає обов’язкового ведення медичних записів, зведених відомостей про надані послуги пацієнтам, крім медичних записів щодо надання медичних послуг пацієнтам, із захворюваннями органів дихання, інфекційними захворюваннями, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також летальних випадків.
Додаток 2 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410
5.

У разі коли протягом трьох місяців підряд ціна наданих медичних послуг вища або нижча, ніж запланована вартість медичних послуг за відповідний квартал, на вимогу замовника сторони повинні підписати договір про внесення змін до договору, в якому визначити скориговані заплановану вартість послуг та у разі потреби граничні суми оплати на наступні місяці. У разі ухилення надавача від підписання договору про внесення змін до договору стосовно коригування ціни договору замовник має право зупинити оплату послуг за договором.

5.

У разі коли протягом трьох місяців підряд фактична вартість наданих медичних послуг вища або нижча, ніж запланована вартість медичних послуг за відповідний квартал, на вимогу замовника сторони повинні підписати договір про внесення змін до договору, в якому визначити скориговані заплановану вартість послуг та у разі потреби граничні суми оплати на наступні місяці. У разі ухилення надавача від підписання договору про внесення змін до договору стосовно коригування ціни договору замовник має право зупинити оплату послуг за договором.

Уточнення термінології, що застосовується.
ПОРЯДОК реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»
9. Визначення медичної послуги як такої, що належить до відповідного пакета медичних послуг, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом та/або проведеними медичними процедурами або хірургічними операціями, зазначеними у відповідному медичному записі, внесеному в електронну систему охорони здоров’я, відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» та/або національного класифікатора НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій», затверджених Мінекономіки. 9. Визначення медичної послуги як такої, що належить до відповідного пакета медичних послуг, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом та/або проведеними медичними процедурами або хірургічними операціями, зазначеними у відповідному медичному записі, внесеному в електронну систему охорони здоров’я, відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» та/або національного класифікатора НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій», затверджених Мінекономіки. Запровадження спрощеного механізму віднесення медичних послуг до відповідного пакету медичних послуг протягом ІІ кварталу 2020 року
відсутнє В період з 1 квітня 2020 року до 30 червня 2020 року включно підтвердження надання медичної послуги як такої, що належить до пакетів медичних послуг, зазначених в главі 3 розділу ІІ цього Порядку, здійснюється НСЗУ на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., №45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682).
17. У межах бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій, на початок бюджетного періоду формується резерв коштів в обсязі не більше одного відсотка обсягу бюджетних асигнувань, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, за рахунок коштів якої реалізується програма медичних гарантій.

Резерв коштів формується для оплати послуг, передбачених програмою медичних гарантій, та використовується НСЗУ за погодженням з МОЗ насамперед у разі потреби за напрямами, передбаченими у главах 1, 3–7, 15–17, 23–26 розділу II цього Порядку.

Резерв коштів не може бути використаний на момент підписання договорів з метою визначення запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за договорами.

17. У межах бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій, на початок бюджетного періоду формується резерв коштів в обсязі не більше одного відсотка обсягу бюджетних асигнувань, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, за рахунок коштів якої реалізується програма медичних гарантій.

Резерв коштів формується для оплати медичних послуг, передбачених програмою медичних гарантій, та використовується НСЗУ за погодженням з МОЗ насамперед у разі потреби за напрямами, передбаченими у главах 1–7,15–17, 23–26 розділу II цього Порядку.

Резерв коштів може бути використаний НСЗУ понад тарифи та коригувальні коефіцієнти, визначені у розділі ІІ цього Порядку за відповідними напрямами.

Передбачення можливості оперативного використання резерву коштів, створеного в межах бюджетних асигнувань, у разі необхідності.
21. Якщо медичне обслуговування пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 3 глави 1 розділу II цього Порядку, застосовується (шляхом множення) коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. 21. Якщо медичне обслуговування пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 20 цього Порядку, застосовується (шляхом множення) коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Уточнення посилання на структурну одиницю акта.
26. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом дев’яти місяців для 100 осіб, та становить 11661,24 гривні.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 року.

26. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом дев’яти місяців для 100 осіб, та становить 11661,24 гривні.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток базової капітаційної ставки та чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 року, розділеної на 100.

Уточнення порядку визначення запланованої вартості медичних послуг, повʼязаних з екстреною медичною допомогою.
31.

Планова кількість медичних послуг за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» за кожною діагностично-спорідненою групою розраховується як заокруглення до цілого числа 3/4 зазначеної в заяві кількості пролікованих випадків за кожною групою, розрахованої відповідно до суми кількості послуг у графах 1, 3, 4, 7 таблиці 3220 звіту, крім:

31.

Планова кількість медичних послуг за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» за кожною діагностично-спорідненою групою розраховується як заокруглення до цілого числа 3/4 зазначеної в заяві кількості пролікованих випадків за кожною групою, розрахованої відповідно до суми кількості послуг у графах 1, 3, 4, 7 таблиці 3220 звіту, крім:

Уточнення порядку визначення планової кількості медичних послуг, що відносяться до пакетів медичних послуг, зазначених в главах 6, 7 розділу ІІ Порядку.
рядка 16.0, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 6 розділу II цього Порядку;

кількості послуг, визначених в рядку 16.0, зменшених на кількість медичних послуг та підтверджених за заявою за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 6 розділу II цього Порядку;

рядка 17.0, крім даних, поданих у заяві за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 7 розділу II цього Порядку, кількості послуг, визначених в рядку 17.0, зменшених на кількість медичних послуг та підтверджених за заявою за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 7 розділу II цього Порядку;
32. Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць встановлюється як комбінація глобальної ставки (PPGplan) та ставки на пролікований випадок на основі діагностично-спорідненої групи (PPDplan) у такому порядку: 32. Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць встановлюється як комбінація глобальної ставки (PPGplan) та ставки на пролікований випадок на основі діагностично-спорідненої групи (PPDplan) у такому порядку: Зміна пропорційного розподілу глобальної ставки та ставки на пролікований випадок при оплаті медичних послуг, повʼязаних з хірургічними операціями дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарною допомогою дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
Місяць Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків Частка ставки на пролікований випадок (PPDplan), відсотків Місяць Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків Частка ставки на пролікований випадок (PPDplan), відсотків
Квітень 100 0 Квітень 100 0
Травень 90 10 Травень 100 0
Червень 75 25 Червень 100 0
Липень 60 40 Липень 90 10
Серпень 60 40 Серпень 75 25
Вересень 60 40 Вересень 60 40
Жовтень 60 40 Жовтень 60 40
Листопад 60 40 Листопад 60 40
Грудень 60 40 Грудень 60 40
33. Фактична вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць розраховується як сума розміру глобальної ставки на медичні послуги за місяць та добутку загальної фактичної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою протягом місяця, базової ставки, фактичного індексу структури випадків, коефіцієнта збалансованості бюджету та інших коефіцієнтів, що застосовуються у відповідному періоді. 33. Фактична вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць розраховується як сума розміру глобальної ставки на медичні послуги за місяць та добутку загальної фактичної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою протягом місяця, базової ставки, фактичного індексу структури випадків, коефіцієнта збалансованості бюджету та інших коефіцієнтів, що застосовуються у відповідному періоді. Уточнення назв змінних, що використовуються у формулі розрахунку фактичної вартості медичних послуг.

де:

Casesplan — загальна фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

де:

Casesfact  — загальна фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

45. Коригувальні коефіцієнти залежно від складності наданої медичної послуги становлять:під час надання медичних послуг новонародженим з масою тіла до 1500 грамів — 3,32; 45. Коригувальні коефіцієнти залежно від складності наданої медичної послуги становлять:під час надання медичних послуг новонародженим з масою тіла до 1500 грамів — 3,32; Технічне уточнення маси тіла новонароджених для застосування коригувального коефіцієнта.
під час надання медичних послуг новонародженим з масою тіла більше 1500 грамів — 0,879. під час надання медичних послуг новонародженим з масою тіла 1500 грамів і більше — 0,879.
50. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток 3/4 кількості медичних послуг, що містяться у заяві згідно з даними звіту, базової ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів. 50. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток заокругленої до цілого числа 3/4 кількості медичних послуг, що містяться у заяві згідно з даними звіту, базової ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів. Технічне уточнення порядку розрахунку запланованої вартості медичних послуг.
55. Фактична вартість медичних послуг з проведення мамографії в амбулаторних умовах на один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу та кількості фактично наданих послуг за один місяць. 55. Фактична вартість медичних послуг з проведення мамографії в амбулаторних умовах на один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу та кількості фактично наданих послуг за відповідний місяць. Прив’язка фактичної вартості медичних послуг до кількості наданих послуг за кожний місяць окремо.
70. Фактична вартість медичних послуг з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць. 70. Фактична вартість медичних послуг з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за відповідний місяць. Привʼязка фактичної вартості медичних послуг до кількості наданих послуг за кожний місяць окремо.
90. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток 3/4 кількості пролікованих випадків згідно з інформацією, зазначеною у заяві, що розрахована за даними звіту, та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів. 90. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток заокругленої до цілого числа 3/4 кількості пролікованих випадків згідно з інформацією, зазначеною у заяві, що розрахована за даними звіту, та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів. Уточнення порядку розрахунку вартості послуг.

Генеральний директор Директорату медичних послугОксана Сухорукова

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті