Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення»

16 Квітня 2020 6:04 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Проєкт Закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення».

Представлятиме проєкт Закону у Верховній Раді Міністр юстиції Малюська Денис Леонтійович.

Прем’єр-міністр УкраїниДенис Шмигаль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення»

1. Резюме

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення» (далі — проєкт Закону) підготовлено Міністерством юстиції України з метою запобігання незаконному вивезенню (пересиланню) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення.

2. Проблема, яка потребує розвʼязання

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 214 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік» від 24 грудня 2019 року № 1109, якими передбачено доповнити перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню товарами протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-2019, що запроваджується до 1 червня 2020 року.

Зазначені обставини зумовлюють необхідність встановлення кримінальної відповідальності за вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.

3. Суть проєкту акта

Проєктом Закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 201та передбачити кримінальну відповідальність за вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.

Змінами до абзацу першого частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України пропонується здійснення досудового розслідування злочину, передбаченого статтею 201КК в редакції проєкту Закону, віднести до компетенції слідчих органів безпеки.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт Закону не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності. Проєкт Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

6. Прогноз впливу

Реалізація акта матиме вплив на забезпечення захисту прав та інтересів громадян і держави. Прогноз впливу додається.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону погоджено без зауважень із Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України та Міністерством внутрішніх справ України.

8. Ризики та обмеження

У проєкті Закону відсутні положення, що впливають на права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт Закону розроблено Міністерством юстиції України на виконання підпункту 5 пункту 5 розділу ӀӀ «Прикінцеві положення» Закону України від 17 березня 2020 року № 530-ӀХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо економічного та соціального захисту населення на період дії карантину, в тому числі з використанням заходів впливу адміністративного та кримінально-правового.

МіністрДенис Малюська

Проєкт

зареєстрований у Парламенті

27.03.2020 р. № 3271

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131):

1) доповнити Кодекс статтею 2012 такого змісту:

«Стаття 2012. Вивезення (пересилання) через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення

1. Вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається, —

карається штрафом від восьми до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих товарів.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, раніше судимою за передбачений цією статтею злочин, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, —

караються штрафом від двадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих товарів.»;

2) доповнити статтю 2012 примітками 1–4 такого змісту:

«Примітки.

1. Для цілей цієї статті експорт товарів протиепідемічного призначення, що підлягають ліцензуванню, вживається у розумінні Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

2. Обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України товарів протиепідемічного призначення встановлюються відповідно до частини першої статті 373 Митного кодексу України.

3. Значним розміром визначається розмір, який у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а великим розміром визначається розмір, який у вісімсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Переліки товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню та вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається, визначаються Кабінетом Міністрів України.».

2. В абзаці першому частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9–13, ст. 88) цифри «201, 2011» замінити цифрами «201–2012».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін
Відсутня 1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131) доповнити статтею 2012 такого змісту:

Стаття. 2012. Вивезення (пересилання) через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення.

1. Вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається, —карається штрафом від восьми до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих товарів.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі –караються штрафом від двадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих товарів.

Примітка.

1. Для цілей цієї статті експорт товарів протиепідемічного призначення, що підлягають ліцензуванню, вживається у розумінні Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».2. Обмеження щодо вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України товарів протиепідемічного призначення встановлюються відповідно до частини першої статті 373 Митного кодексу України.

3. Значним розміром, визначається розмір, який у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а великим розміром, визначається розмір, який у вісімсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Переліки товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, та вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Зміни вносяться з метою встановлення кримінальної відповідальності за вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.
Стаття 216. Підслідність

2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 1141, 201, 2011, 258-2585, 2651, 305, 328, 329, 330, 3321, 3322, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.

«2. У абзаці першому частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9–13, ст. 88) цифри «201, 2011» замінити цифрами «201–2012». Зміни вносяться з метою віднесення досудового розслідування злочину, передбаченого статтею 201КК в редакції проєкту Закону, до компетенції слідчих органів безпеки.

Директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиціїО.М. Олійник

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті