Проєкт постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками»

22 Квітня 2020 1:49 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби
з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками»

1. Резюме

Проєкт акта розроблений з метою затвердження порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та ii наслідками.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

За висновками Всесвітньої організації охорони здоров’я розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 у країнах світу набуло статусу пандемії, епідеміологічна ситуація в Україні також набула надзвичайно загрозливого характеру.

З метою протидії поширенню зазначеного захворювання Верховною Радою України прийнято рішення створити у складі Державного бюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та ii наслідками, який має забезпечити фінансовими ресурсами комплекс невідкладних заходів, спрямованих на запобігання негативних наслідків зазначеної хвороби.

Проєкт акта визначає механізм використання коштів зазначеного фонду.

3. Суть проєкту акта

Затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та ii наслідками, який створюється у складі Державного бюджету України на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину.

4. Вплив на бюджет

Прийняття проєкту акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат i збільшення видатків з державного бюджету поточного

Реалізація проєкту акта буде забезпечена за рахунок та в межах коштів, передбачених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (зі змінами) Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування) за бюджетною програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV- 2, та ii наслідками» у обсязі 64 669 537,7 тис. гривень.

5. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив на інтереси окремих верств (гpyп) населення, об’єднаних спільними інтересами та проблемами, оскільки забезпечує механізм використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності

Проєкт акта не потребує проведення консультацій з громадськістю. Прогноз впливу додається.

6. Прогноз впливу

Проєкт акта позитивно впливає на соціально-трудову сферу, оскільки передбачає, зокрема можливість здійснення видатків на встановлення додаткових доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплат до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню i поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій зазначеної хвороби.

Проєкт акта створює передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення, підвищення рівня забезпеченості пацієнтів необхідною медичною допомогою, матеріальної підтримки незахищених верств населення тощо.

Проєкт акта не чинить впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт акта не впливає на інші сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством охорони здоров’я України та потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

8. Ризики та обмеження

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок i чоловіків та положення, що мають ознаки дискримінації.

Проєкт акта не містить норм, що зачіпають права i свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини i основоположних свобод.

У проєкті акта відсутні правила i процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблено відповідно до пункту 17 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України.

Міністр фінансів УкраїниС. Марченко

Проєкт

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

Відповідно до пункту 16 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК
використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі — фонд), який створюється у складі Державного бюджету України на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни карантину.

2. Кошти фонду спрямовуються на:

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), до завершення здійснення зазначених заходів;

надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;

надання трансферту Пенсійному фонду України;

надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України і Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на поворотній або безповоротній основі;

поповнення резервного фонду державного бюджету;

відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку із створенням фонду.

3. Звернення про виділення коштів із фонду подається міністерствами, обласною, Київською міською держадміністраціями та іншими органами державної влади (далі — заявники) до Кабінету Міністрів України.

У зверненні зазначаються:

напрям спрямування коштів фонду та їх обсяг;

головний розпорядник коштів державного бюджету (далі — головний розпорядник);

заходи, які передбачається здійснити за рахунок коштів фонду;

умови виділення коштів (на безповоротній основі або на умовах повернення);

пропозиції щодо умов і гарантій повернення таких коштів (у разі потреби);

інформація про можливість (неможливість) фінансового забезпечення відповідних заходів за рахунок інших джерел та можливі наслідки в разі, коли кошти не будуть виділені.

До звернення додаються фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування щодо необхідного обсягу коштів.

Виділення коштів з фонду на поповнення резервного фонду державного бюджету може здійснюватися у разі, коли загальний обсяг виділених коштів з резервного фонду державного бюджету досягне обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті за програмою КПКВК 3511030 «Резервний фонд».

4. Заявники відповідають за правильність та достовірність поданих матеріалів, розрахунків, обґрунтувань.

5. Кабінет Міністрів України відповідно до пріоритетності спрямування коштів та з урахуванням наданої Мінфіном інформації щодо загального обсягу виділених коштів фонду та їх залишку згідно прийнятих рішень Кабінету Міністрів України, протокольним рішенням доручає міністерству, до компетенції якого належить забезпечення реалізації напряму, визначеного пунктом 2 цього Порядку (далі — розробник) разом із заінтересованими органами розглянути звернення та підготувати проєкт рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів із Фонду та порядок використання таких коштів.

6. Розробник разом із заінтересованими органами розглядає звернення і додані до нього матеріали та у тижневий строк готує проєкт рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів із фонду.

У разі потреби Кабінет Міністрів України може скоротити строк розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення про виділення коштів із фонду.

7. У разі коли загальний обсяг виділених коштів фонду відповідно до прийнятих рішень досягне обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті для фонду, Мінфін у триденний строк повідомляє про це Кабінет Міністрів України.

8. Розробник готує проєкт рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів із фонду та порядок використання бюджетних коштів і подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України після погодження в установленому законодавством порядку із заінтересованими органами та МОЗ.

У проєкті рішення зазначаються:

головний розпорядник та у разі потреби відповідальний виконавець бюджетної програми;

напрям спрямування коштів фонду, визначений відповідно до пункту 2 цього Порядку;

назва нової бюджетної програми (включаючи трансферти місцевим бюджетам);

код і назва бюджетної програми, за якою законом про Державний бюджет України встановлені бюджетні призначення (у разі виділення коштів за напрямами спрямування коштів фонду, передбаченими абзацами восьмим і дев’ятим пункту 2 цього Порядку);

обсяг бюджетних коштів у грошовому виразі (тис гривень) та його економічна сутність (видатки споживання (з них — оплата праці, комунальні послуги та енергоносії), видатки розвитку і кредитування бюджету);

умови надання та повернення бюджетних коштів (у разі виділення коштів на умовах повернення);

у разі надання трансфертів місцевим бюджетам — також обсяг бюджетних коштів у розрізі місцевих бюджетів;

положення про надання доручення щодо:

  • забезпечення відповідним головним розпорядником погодження такого рішення з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
  • визначення Мінфіном нових кодів і назв бюджетних програм (у разі потреби);
  • внесення Мінфіном в установленому порядку змін до розпису державного бюджету після погодження відповідного рішення з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

9. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про виділення коштів із фонду головний розпорядник:

звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями;

повідомляє у триденний строк Мінфін про коди економічної класифікації видатків бюджету, коди класифікації кредитування бюджету та відповідні обсяги бюджетних коштів згідно із зазначеним рішенням.

10. Головний розпорядник надсилає Мінфіну погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для внесення в установленому порядку змін до розпису державного бюджету, визначення назви нової бюджетної програми, закріплення за нею кодів програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету відповідно до рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів із фонду.

11. Головний розпорядник після отримання довідки про внесення змін до розпису державного бюджету:

розробляє і затверджує документи, що застосовуються у процесі виконання бюджету та передбачені Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414);

розробляє та затверджує паспорт бюджетної програми або зміни до паспорта бюджетної програми в установленому законодавством порядку.

12. Головний розпорядник до 5 числа місяця, що настає за звітним, подає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінету Міністрів України та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів, їх повернення до державного бюджету.

13. Мінфін проводить моніторинг інформації про використання бюджетних коштів відповідно до прийнятих рішень про виділення коштів із фонду та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надсилає відповідні матеріали Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

14. Головні розпорядники забезпечують використання бюджетних коштів, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30-й день з дня відміни дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за новими бюджетними програмами, відкритими відповідно до прийнятих рішень про виділення коштів із фонду, крім випадків виділення коштів за напрямом спрямування коштів фонду, передбаченим абзацом дев’ятим пункту 2 цього Порядку.

15. Залишки бюджетних коштів щодо нових бюджетних програм (включаючи трансферти місцевим бюджетам), за якими видатки не мають постійного характеру, крім випадків виділення коштів за напрямом спрямування коштів фонду, передбаченим абзацом дев’ятим пункту 2 цього Порядку, після завершення ЗО днів з дня відміни дії карантину перераховуються Казначейством до загального фонду державного бюджету.

16. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті