Законопроєкт «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав  медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)»

05 Травня 2020 3:27 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статтей 89, 100 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін  до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)», який є альтернативним до проекту Закону України реєстр. № 3376.

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Арахамія Давид Георгійович.

Народний депутат України                               Давид Арахамія

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав  медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

У боротьбі з коронавірусною пандемією, її поширенням та проявами в кожній постраждалій країні світу, в тому числі Україні, передову лінію оборони забезпечують медичні працівники. Медичний персонал є першою ланкою ризику зараження коронавірусом SARS-CoV-2 і поширення  коронавірусної хвороби (COVID-19) незалежно від віку, наявності супутніх хвороб та імунного статусу працівників.

У боротьбі з коронавірусною хворобою медичні працівники в усьому світі платять високу ціну. В Італії серед усіх людей, у яких підтвердили наявність коронавірусної хвороби (COVID-19), було 6200 медиків. В Іспанії їх налічується приблизно 6500, що становить 12% заражень. У КНР на початку березня ознаки інфікування  були виявлені у 3300 медичних працівників. У цілому приблизно 4-12% підтверджених випадків інфікування коронавірусною хворобою у світі становлять медики. В Україні кожен п’ятий заражений коронавірусом   (COVID-19) – медичний працівник, що становить   20%  всіх випадків зараження.  Слід зазначити,  що ВООЗ вважає тривожним рівень у 10%, тобто, показники в Україні перевищують тривожні більш ніж у двічі.

Медичні працівники – це невідновлювальний ресурс, і саме вони відіграють вирішальну роль у порятунку  країни від пандемії. Тому обов’язком  держави є не лише забезпечити медиків якісними засобами захисту, а й створити необхідні соціальні гарантії прав  медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей.

Медичні працівники, що протистоять поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, як і військовослужбовці, що боронять державу  на Сході, перебувають на передньому флангу оборони. Саме тому законопроектом пропонується встановити, що у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров’я або державної наукової установи внаслідок  інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19), такий працівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця,  який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.  Членам сім’ї такого працівника, його батькам  та утриманцям  гарантуються  усі права, передбачені законодавством України для членів сім’ї,  батьків та утриманців військовослужбовців, які проходили військову службу та  смерть яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

 1. Цілі та завдання законопроекту

Проект Закону розроблений з метою підвищення рівня соціальних гарантій прав  медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей.

 1. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом закону пропонується встановити, що:

1) держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я:

– у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19), за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження –залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше, ніж 300-кратному розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

– у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров’я або державної наукової установи, який виконує професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

2) у разі інфікування працівника державного або комунального закладу охорони здоров’я або державної наукової установи, який виконує професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Натомість у разі смерті такого працівника страхова виплата призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Члени сім’ї та батьки померлого працівника визначаються відповідно до Сімейного кодексу України;

3) у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров’я або державної наукової установи внаслідок  інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19) під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), такий медичний працівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця,  який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Члени сім’ї такого працівника, його батьки та утриманці користуються усіма правами та гарантіями,  передбаченими законодавством України для членів сім’ї, батьків та утриманців військовослужбовців, які проходили військову службу та  смерть яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби з урахуванням положень цього Закону;

4) передбачено поширити дію цього Закону на всі випадки інфікування або смерті внаслідок інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19) медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я, державних наукових установ, які виконували професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження коронавірусною хворобою (COVID-19), що мали місце з моменту встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

 1. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Правове регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється Конституцією України законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про страхування».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

У разі прийняття Закону покриття передбачених ним видатків здійснюватиметься з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, який було створено Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 2020 року № 553-IX.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття проекту Закону матиме позитивні соціальні наслідки, оскільки дозволить істотно підвищити рівень соціальних гарантій прав  медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей.

Народний депутат України                     Давид Арахамія

Проект

зареєстрований в Парламенті

від 05.05.2020 р. за № 3376-1

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)

Верховна Рада України постановляє:

І. Статтю 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 29, ст. 228) доповнити частинами два-шість наступного змісту:

«Держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я:

1) у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19), за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження –залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше, ніж 300-кратному розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

2) у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Розмір та порядок здійснення страхових виплат, передбачених пунктом 1 частини третьої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі настання обставин, передбачених пунктом 1 частини третьої цієї статті, страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.

У разі настання обставин, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, страхова виплата призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Члени сім’ї та батьки померлого працівника  визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.

У разі настання обставин, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), медичний працівник, смерть якого настала внаслідок  інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19), прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця,  який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Члени сім’ї такого працівника, його батьки та утриманці користуються усіма правами та гарантіями,  передбаченими законодавством України для членів сім’ї,  батьків та утриманців військовослужбовців, які проходили військову службу та  смерть яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби з урахуванням положень цього Закону.»

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. Дія цього Закону поширюється на всі випадки інфікування або смерті внаслідок інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19)медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, державних наукових установ, які виконували професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження коронавірусною хворобою (COVID-19), що мали місце з моменту встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України”Про захист населення від інфекційних хвороб”.
 3. Кабінету Міністрів України протягом одного тижня з дня набрання чинності цим Законом:
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідність яких випливає із цього Закону.

Голова Верховної Ради України               Дмитро Разумков

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 39 Закону України (Про захист населення від інфекційних хвороб) (щодо додаткових гарантій прав  медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення проекту закону

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
Стаття 39Заходи правового і соціального захисту медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), належать до професійних захворювань. Зазначені працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ підлягають обов’язковому державному страхуванню на випадок захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на умовах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 39. Заходи правового і соціального захисту медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб

Захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), належать до професійних захворювань. Зазначені працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ підлягають обов’язковому державному страхуванню на випадок захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на умовах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я:

1) у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19), за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження –залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше, ніж 300-кратному розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

2) у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Розмір та порядок здійснення страхових виплат, передбачених пунктом 1 частини третьої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі настання обставин, передбачених пунктом 1 частини третьої цієї статті, страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.

У разі настання обставин, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, страхова виплата призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Члени сім’ї та батьки померлого працівника  визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.

У разі настання обставин, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), медичний працівник, смерть якого настала внаслідок  інфікування коронавірусною хворобою (COVID-19), прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця,  який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Члени сім’ї такого працівника, його батьки та утриманці користуються усіма правами та гарантіями,  передбаченими законодавством України для членів сімї,  батьків та утриманців військовослужбовців, які проходили військову службу та  смерть яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби з урахуванням положень цього Закону.

Народний депутат України                                                                     Арахамія Д.Г.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті