Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів»

25 Червня 2020 10:49 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення доопрацьованого проєкту наказу МОЗ України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення доопрацьованого проєкту наказу МОЗ України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів», який розроблено відповідно до підпунктів 8 та 18 пункту 2 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 120.

Метою прийняття акту є запровадження єдиних методологічних принципів розрахунку вартості одиниці донорської крові та компонента донорської крові, що виробляються закладами, підприємствами, установами, організаціями, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу донорської крові та її компонентів.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров’я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Міністерство охорони здоров’я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7, тел. 253-82-66, контактна особа: Новосьолова Інга Олегівна, e-mail: novosolova.moz@gmail.com.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Методика розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів»

1. Резюме

Метою прийняття акту є запровадження єдиних методологічних принципів розрахунку вартості одиниці донорської крові та компонента донорської крові, що виробляються закладами, підприємствами, установами, організаціями, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу донорської крові та її компонентів.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Відповідно до пункту 12 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг» до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення вартості тарифів на платні послуги закладів охорони здоров’я. Без визначеного методу розрахунку вартості компонентів крові органи місцевого самоврядування зазвичай відмовляють закладам служби крові в затвердженні тарифів на компоненти крові.

На сьогодні елементи регулювання розрахунку вартості компонентів донорської крові зазначені в Законі України «Про  ціни  і  ціноутворення» (далі — Закон). Проте дія цього Закону поширюється на всіх учасників господарських відносин та не враховує особливості та всю специфіку діяльності із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів.

Більше того, без визначеного єдиного методу розрахунку вартості компонентів крові органи місцевого самоврядування, зазвичай, відмовляють суб’єктам господарювання в затвердженні або перезатвердженні тарифів на компоненти крові. На практиці це означає, що тарифи на компоненти крові суб’єктами господарювання востаннє були затвердженні декілька років тому, а в деяких випадках — більше п’яти-семи років тому назад.

3. Суть проєкту акта

Проєктом наказу пропонується затвердити механізм формування вартості одиниці донорської крові та компоненту донорської крові з урахуванням всіх складових.

При розрахунку вартості одиниці донорської крові та компоненту донорської крові керівником суб’єкту господарювання, що надає послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів затверджуються:

перелік компонентів крові та процедур, які проводяться до і після заготівлі крові та (або) її компонентів крові та входять у собівартість продукції;

перелік послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів;

довідка про основні витрати за попередній рік;

норми часу на медичні послуги;

акт хронометражу;

норми витрат матеріалів на медичні послуги;

вартість витратних матеріалів, що використовуються при наданні послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу;

вартість послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів;

розрахунок витрат «Заробітна плата основного медичного персоналу»;

вартість надання послуги.

Розрахунки здійснюються витратним методом, який заснований на розрахунку собівартості з урахуванням витрат, які необхідні для надання послуг із заготівлі, тестування, переробку, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів.

При розрахунку собівартості визначається  сума всіх витрат суб’єкту господарювання, що надає послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів, для формування та надання послуги з охорони здоров’я з урахуванням вимог законодавства.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного або місцевих бюджетів.

У зв’язку з цим, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття не проводився.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу потребує погодження з Національною академією медичних наук України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок. Прогноз впливу додається.

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Прогноз впливу реалізації проєкту на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

6. Прогноз впливу

За предметом правового регулювання реалізація проєкту наказу не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

Проєкт наказу впливає на ринкове середовище, забезпечення інтересів і прав суб’єктів господарювання.

Завдяки прийняттю наказу буде запроваджено уніфікований підхід до розрахунку вартості одиниці донорської крові та компонента донорської крові, що виробляються суб’єктами господарювання, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів на всій території України незалежно від форм власності.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт наказу не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт наказу не містить положень, що мають ознаки дискримінації.

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт наказу не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт нормативно-правового акта. У зв’язку з цим, рішення Антимонопольного комітету України не потребується.

9.Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт наказу розроблено відповідно до підпунктів 8 та 18 пункту 2 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року, яка була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 20 лютого 2019 року № 120 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90).

Проєктом наказу пропонується затвердити Методику розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів.

Єдиний порядок розрахунку вартості одиниці донорської крові та компоненту донорської крові, що забезпечує їх коректне нарахування з урахуванням вартості матеріалів, амортизаційних відрахувань, загальновиробничих, адміністративних витрат тощо є надзвичайно важливою складовою оптимізації використання наявних фінансових ресурсів.

Разом з цим, це є частиною планування ефективної роботи закладів, підприємств, установ, організацій, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу донорської крові та її компонентів.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

«_______» ___________2020 р.

Додаток до Пояснювальної записки

 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Реалізація проєкту наказу дозволить створити уніфікований механізм розрахунку вартості донорської крові та її  компонентів.

2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
Короткостроковий вплив (до року) Середньостроковий вплив (більше року)
Заклади, підприємства, установи, організації, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу донорської крові та її компонентів, незалежно від форм власності. Розроблений єдиний механізм формування вартості одиниці донорської крові та компоненту донорської крові + Забезпечення застосування стандартного підходу та уніфікованих правил до розрахунку вартості наданих послуг

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

19.06.2020 р.

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З

_______________ № _________________

Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів

Відповідно до підпунктів 8 та 18 пункту 2 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України  20 лютого 2019 року № 120, та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Директорату громадського здоров’я (Ганжа І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрМаксим Степанов

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів»

І. Визначення проблеми

Основною метою діяльності суб’єктів господарювання, що надають послуги із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів (далі — суб’єкти господарювання) є забезпечення донорською плазмою та компонентами з донорської крові. Це відбувається шляхом заготівлі донорської крові та її компонентів, її виготовлення та зберігання, проведення великої кількості досліджень (як перед донацією крові у донора, так і після здачі донором крові).

Отримана від донора кров, досліджується суб’єктом господарювання відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2005 року № 385 «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів», зареєстрованого   в   Міністерстві  юстиції  України 16 серпня 2005 року за № 895/11175, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 березня 2010 року № 211 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2010р. за № 368/17663, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 лютого 2013 року № 134 «Про затвердження Порядку скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2013 року за № 365/22897 та багато інших нормативно-правових актів, що регламентують безпеку та якість донорської крові та її компонентів.

Метою розробки проєкту наказу є запровадження єдиних методологічних принципів розрахунку вартості одиниці донорської крові та компонента донорської крові, що виробляються суб’єктами господарювання. Проєкт наказу також дозволить об’єктивніше та ефективніше здійснити розрахунки єдиної ціни для компонентів крові для відшкодуванні витрат Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ) закладам охорони здоров’я за одиницю компонента крові.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення вартості тарифів на платні послуги закладів охорони здоров’я. На сьогодні елементи регулювання розрахунку вартості компонентів донорської крові присутні в Законі України «Про ціни і ціноутворення» (далі — Закон). Проте дія цього Закону поширюється на всіх учасників господарських відносин та не враховує особливості та всю специфіку діяльності із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів. Більше того, без визначеного єдиного методу розрахунку вартості компонентів крові органи місцевого самоврядування, зазвичай, відмовляють суб’єктам господарювання в затвердженні або перезатвердженні тарифів на компоненти крові. На практиці це означає, що тарифи на компоненти крові суб’єктами господарювання востаннє були затвердженні декілька років тому, а в деяких випадках — більше п’яти-семи років тому назад.

Проєктом наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів» передбачається затвердити механізм розрахунку вартості одиниці донорської крові та компонента донорської крові, що виробляються суб’єктами господарювання. Таким чином, у всіх суб’єктів господарювання буде єдине нормативно-методологічне підґрунтя формування вартості компонентів крові.

Причини виникнення проблеми:

щорічні випадки відмови суб’єктам господарювання у затвердженні тарифів на компоненти крові органами місцевого самоврядування;

відсутність нормативно-правової бази, яка б враховувала специфіку діяльності суб’єктів господарювання;

кожен суб’єкт господарювання формує вартість готових продуктів за індивідуальним методом.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти малого підприємництва) +

Обґрунтування щодо неможливості розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки, такі питання, зокрема як затвердження суб’єктами господарювання тарифів на компоненти крові, регулюються виключно нормативно-правовими актами. Разом з тим, дана проблема не може бути вирішена за рахунок діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не вирішені.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

захист суб’єктів господарювання шляхом впровадження нормативно- правового акту, що регулює фінансово господарську діяльність підприємств;

коректне нарахування вартості послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів;

прозорі умови для суб’єктів господарювання в затвердженні тарифів на компоненти крові.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ аналізу. До того ж, будуть продовжуватись щорічні випадки відмови суб’єктам господарювання у затвердженні тарифів на компоненти крові органами місцевого самоврядування.
Альтернатива 2 Затвердити проєкт наказу Така альтернатива передбачає затвердити єдиний на всю країну механізм розрахунку вартості одиниці донорської крові та компонента донорської крові, що виробляються суб’єктами господарювання. Реалізація положень наказу забезпечить захист фінансово- господарської діяльності суб’єктів господарювання.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 ефективне використання бюджетних коштів;

захист суб’єктів господарювання;

коректне нарахування вартості послуг;

створено нормативне підґрунтя ведення фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання в частині розрахунку вартості компонентів крові

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 332 43
Питома вага групи у

загальній кількості, відсотків

100 100%

*за даними довідника МОЗ України, НАМН України та ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» «Діяльність закладів служби крові України у 2018 році»

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян відсутня, оскільки положення цього проєкту наказу не зачіпають інтереси громадян.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні, проблема залишається не вирішеною Без змін
Альтернатива 2 ефективне використання бюджетних коштів;

захист суб’єктів господарювання;

коректне нарахування вартості послуг;

створено нормативне підґрунтя ведення фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання в частині розрахунку вартості компонентів крові

Витрати пов’язані з необхідністю ознайомлення з вимогами регулювання та здійснення організаційних заходів

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Витрати держави
Витрати с/г великого та середнього підприємництва
Витрати с/г малого підприємництва
Альтернатива 2.
Витрати держави
Витрати с/г великого та середнього підприємництва 84 590,28 грн
Витрати с/г малого підприємництва

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.
Альтернатива 2 4 Така альтернатива сприятиме удосконаленню регулювання та дозволить досягти наступних цілей:

Ефективне використання бюджетних коштів;

захист суб’єктів господарювання; коректне нарахування вартості послуг;

створено нормативне підґрунтя ведення фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання в частині розрахунку вартості

компонентів крові

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Для держави:

Відсутні

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання: без змін

Для держави: Фінансування здійснюватиметься з місцевих та обласних бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у цих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством.

Для громадян: без змін

Для суб’єктів

господарювання:

без змін

Дана альтернатива не забезпечує потреби у розв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей
Альтернатива 2 Для держави:: ефективне використання бюджетних коштів;

захист суб’єктів господарювання;

коректне нарахування вартості послуг; створено нормативне підґрунтя ведення фінансово- господарської діяльності суб’єктів господарювання в частині розрахунку вартості компонентів крові

Для громадян:

Без змін

Для суб’єктів господарювання: запровадження єдиного механізму розрахунку вартості донорської крові та її компонентів

Для держави: без змін Для громадян: відсутні Для суб’єктів господарювання: відсутні Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме створенню досконалого регулювання та дозволить досягти цілей державного регулювання щодо коректного розрахунку вартості донорської крові та її компонентів.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу Відсутні
Альтернатива 2 Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме досконалому регулюванню завдяки створенню нормативного підґрунтя ведення фінансово- господарської діяльності суб’єктів господарювання в частині розрахунку вартості компонентів крові Відсутні
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмами, які забезпечать розв’язання проблеми, визначеної у пункті 1 цього аналізу регуляторного впливу, є:

забезпечення формування вартості одиниці донорської крові та компоненту донорської крові з урахуванням всіх складових (матеріалів, амортизаційних відрахувань, загальновиробничих, адміністративних витрат тощо).

При розрахунку вартості одиниці донорської крові та компоненту донорської крові керівником суб’єкту господарювання затверджуватиметься:

перелік компонентів крові та процедур, які проводяться до і після заготівлі крові/компонентів крові та входять у собівартість продукції;

перелік послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів;

довідка про основні витрати за попередній рік; норми часу на медичні послуги;

акт хронометражу;

норми витрат матеріалів на медичні послуги;

вартість витратних матеріалів, що використовуються при наданні послуг із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів;

вартість послуг із заготівлі, тестування, переробки, транспортування, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів;

розрахунок витрат «Заробітна плата основного медичного персоналу»; інші витрати підприємства;

вартість надання послуги

Розрахунки здійснюватимуться витратним методом, який заснований на розрахунку собівартості з урахуванням витрат, які необхідні для надання послуг із заготівлі, тестування, переробку, транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів.

При розрахунку собівартості визначатиметься сума всіх витрат суб’єкта господарювання, що надає послуги із заготівлі, тестування, переробки транспортування, зберігання, розподілу і реалізації донорської крові та її компонентів, для формування та надання послуги з охорони здоров’я з урахуванням вимог чинного законодавства.

Для розв’язання проблем, визначених в розділі І цього аналізу регуляторного впливу, необхідно вжити наступні заходи:

1.Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження вимог державного регулювання необхідно забезпечити інформування суб’єктів господарювання у сфері донорства крові та її компонентів та закладів охорони здоров’я про вимоги цього регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

2.Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання у сфері донорства крові та її компонентів:

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

вжити організаційних заходів на виконання вимог регулювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, тому розрахунки згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводились.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунки витрат суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва наведено в додатку 1 до цього аналізу.

Розрахунки витрат суб’єктів господарювання малого (мікро-) підприємництва на виконання вимог регулювання не здійснювався, оскільки вплив на них відсутній.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проєкт регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом — з дня його офіційного оприлюднення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1.Розмір надходжень до бюджету, пов’язаних із дією акта не передбачається.

2.Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта — 332.

3.Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта — низький:

коштів — 254,79 грн; часу — 9 год.

4.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб — високий. проєкт акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України. У разі прийняття, наказ буде розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України, на сайті Верховної Ради України, а також в системі ЛІГА:ЗАКОН.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань, буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

«_____» ___________ 2020 р

Додаток 1 до Методики

проведення аналізу впливу

регуляторного акта

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 254,79 1 273,95
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
8 Інше (уточнити), гривень
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+ 8), гривень 254,79 1 273,95
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 332 332
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 84 590,28 422 951,40
Вид витрат Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) 254,79 грн 254,79 грн 1 273,95 грн

Додаток 1

до Методики розрахунку вартості послуг

із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та

розподілу донорської крові та

її компонентів (пункт 2 розділу І)

Перелік компонентів крові та процедур, які проводяться до і після заготівлі крові та (або) її компонентів та входять у собівартість продукції

Код Найменування Примітка

Керівник закладу охорони здоров’я                                                             

(підпис)    (прізвище, ініціали)

МП

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Додаток 2

до Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі,

тестування, переробки, зберігання та

розподілу донорської крові та її компонентів

(пункт 2 розділу І)

Перелік послуг із заготівлі, тестування переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів

____________________________________________________

(найменування закладу передивання крові)

 

Код послуги  

Найменування послуги з охорони здоров’я

 

Примітка

Керівник закладу охорони здоров’я                                                                      

(підпис)             (прізвище, ініціали)

МП

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Додаток 3

до Методики розрахунку вартості

одиниці донорської крові та

компоненту донорської крові, що

виробляються суб’єктами

господарювання, що надають

послуги із заготівлі, тестування,

переробки, транспортування,

зберігання, розподілу і реалізації

донорської крові та її компонентів

(пункт 2 розділу І,

пункт 2 підпункт 1 розділу ІІ,

пункт 2 підпункт 2 розділу ІІ,

пункт 2 підпункт 3 розділу ІІ)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний лікар

(керівник медичного закладу)

“____” ___________201_ р.

ДОВІДКА

про основні витрати за _____ р.

___________________________________________________________

(найменування медичного закладу)

Найменування витратних статтей Фактичні витрати базового періоду, (грн)
ПРЯМІ ВИТРАТИ
Фонд оплати праці медичного персоналу (лікарі, медсестри, фельдшери, санітари, лаборанти)
Інші прямі витрати (витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний інструментарій та інструменти, бланки, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з

технологічних причин продукції та ін.)

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу (завідувачі відділень, старші медсестри)
Експлуатаційні витрати (витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, газ, вивіз сміття, дезинфекція та ін.) *
Амортизаційні відрахування
Інші загальновиробничі витрати (канцелярські витрати, електротовари, вартість прання білизни, послуги типографії, витрати на охорону праці, техніку безпеки, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, т/з медтехніки, ліфтів, холодильників, касових апаратів, запчастини, витрати на утримання та експлуатацію медичного устаткування та ін.)
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Фонд оплати праці адміністративного персоналу (головний лікар (керівник), медреєстратор, адмінуправління, бухгалтерія, планово- економічний відділ, адміністративно-господарча частина, вахтери, водії, завгоспи, інженери, сантехніки, електрики, ливарники та ін.)
Інші адміністративні витрати (витрати на зв’язок, програмне забезпечення, пожежну і сторожеву охорону, відомчу передплату, представницькі витрати та ін.)
Витрати на рекламу та збут, залучення донорів (плановані на черговий рік)
ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПО МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДУ
Сумарна площа (кв. м.), в тому числі:

площа, що орендується сторонніми організаціями

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування

Фактична сума на оплату відпусток

* Витрати електричної енергії затрачені на зберігання компонентів крові не включені

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Додаток 4

до Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі,

тестування, переробки, зберігання та розподілу

донорської крові та її компонентів

(пункт 2 розділу І)

Норми часу на медичні послуги

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Лікарі (хв.) Середній медичний персонал (хв.) Молодший медичний персонал (хв.) Інший персонал (хв)

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Додаток 5

до Методики розрахунку

вартості послуг із заготівлі,

тестування, переробки, зберігання

та розподілу донорської крові та її

компонентів (пункт 2 розділу І)

Акт хронометражу

Комісія у складі:

  1. ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

  1. ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

  1. ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

провела хронометраж витрат часу на надання послуг з охорони здоров’я, що надаються

_____________________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

 

Код послуги Найменування послуги з охорони здоров’я Лікар (хв.) Середній медичний персонал (хв.) Молодший медичний персонал (хв.) Спеціалісти з вищою не медичною освітою (хв) Інший персонал (хв.)

 

___________________________________________________________________

(підпис члена комісії)

___________________________________________________________________

(підпис члена комісії)

___________________________________________________________________

(підпис члена комісії)

Керівник закладу охорони здоров’я                                                                                        

(підпис)                    (прізвище, ініціали)

МП

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Додаток 6

до Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі,

тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові

та її компонентів (пункт 2 розділу І)

Норми витрат матеріалів на медичні послуги

Код послуги Найменування послуги Найменування матеріалу Одиниця виміру Витрати матеріалу на одну послугу

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Додаток 7

до Методики розрахунку вартості

послуг із заготівлі, тестування,

переробки, зберігання та розподілу

донорської крові та її компонентів

(пункт 2 розділу І)

Вартість витратних матеріалів, що використовуються при наданні послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів

Найменування матеріалу Одиниця виміру  

Ціна за одиницю виміру (з ПДВ), грн

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Додаток 8

до Методики розрахунку вартості послуг із заготівлі,

тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові

та її компонентів (пункт 2 розділу І)

Вартість послуг із заготівлі, тестування, переробки, зберігання та розподілу донорської крові та її компонентів

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість без ПДВ, грн Кількість виконаних послуг на дозу ВАРТІСТЬ ВСЬОГО (грн)
КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА
ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Додаток 9

до Методики розрахунку вартості

послуг із заготівлі, тестування,

переробки, зберігання та розподілу

донорської крові та її компонентів

(підпункти 1 пункту 2 розділу ІІ,

підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ)

Розрахунок витрат «Заробітна плата основного медичного персоналу»

Код послуги Найменування послуги Найменування посади Кваліфікація Категорія Наукова ступінь Заробітна плата (грн/міс.) (посадові оклади, надбавки, доплати, премії, інше передбачене чинним законодавством) Час виконання послуги, t, хв. Зар. плата за час виконання послуги, грн Резерв на оплату відпусток основного персоналу, грн Фонд споживання основного персоналу, грн

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Додаток 10

до Методики розрахунку вартості

послуг із заготівлі, тестування,

переробки, зберігання та розподілу

донорської крові та її компонентів

(пункт 2 розділу ІІ,

підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ)

ПРЯМІ ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
код послуги Оплата праці медичного персоналу за час виконання послуги Резерв на оплату відпусток Фонд оплати праці медичного персоналу Нарахування на оплату праці Матеріальні витрати понесені на послугу Інші прямі витрати Прямі витрати, всього Оплата праці загальновиробничого персонгалу Резерв на оплату відпусток Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу Нарахування на оплату праці Експлуатаційні витрати Амортизаційні відрахування Інші загальновиробничі витрати Загальновиробничі витрати, всього Виробнича собівартість Оплата праці адміністративного персоналу за час виконання послуги Резерв на оплату відпусток Фонд оплати праці адміністративного персоналу Нарахування на оплату праці Інші адміністративні витрати Адміністративні витрати, всього Витрати на рекламу та збут, залучення донорів (плановані на черговий рік) Разом витрати Вартість без ПДВ, грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Додаток 11

до Методики розрахунку вартості

послуг із заготівлі, тестування,

переробки, зберігання та розподілу

донорської крові та її компонентів

(підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ)

Вартість надання послуги

Код послуги Найменування послуги з охорони здоров’я Одиниця виміру Вартість без ПДВ, грн

Керівник закладу охорони здоров’я                                                                                        

(підпис)                    (прізвище, ініціали)

МП

В.о. Генерального директора Директорату громадського здоров’яІрина Ганжа

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*