Проєкт Постанови ВРУ «Про невідкладні заходи з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні»

20 Жовтня 2020 5:11 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проєкт Постанови Верховної Ради України «Про невідкладні заходи з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні».

Доповідати проєкт Постанови на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Герасимов А.В.

Народні депутати України А.В. Герасимов
Я.В. Зінкевич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Постанови Верховної Ради України «Про невідкладні заходи з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту акта

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані в Україні найвищою соціальною цінністю.

Кожен має право на належні безпечні і здорові умови праці, а також на охорону здоров’я (ч. 4 ст. 43, ч. 1 ст. 49 Конституції України).

Починаючи з березня 2020 року, в Україні триває епідемія гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Введений Кабінетом Міністрів України карантин передбачав низку заходів щодо запобігання поширенню цієї епідемії.

Також Президентом України В.Зеленським було створено Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якого є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні.

Водночас, станом на сьогодні можна з упевненістю констатувати недостатність та неадекватність вжитих Координаційною радою з протидії поширенню COVID-19, Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади заходів існуючим загрозам для життя і здоров’я населення.

Число осіб, які захворіли на COVID-19, наближається до 300 тис, а кількість смертей, спричинених цієї хворобою, складає майже 6 тис. осіб.

Зараз Україна в десятці антилідерів у світі з найгіршими темпами поширення хвороби.

Покращення ситуації найближчим часом не передбачають навіть найоптимістичніші прогнози.

При цьому 66 млрд грн, які Верховна Рада України цьогоріч виділила на боротьбу з вірусом, витрачаються не за призначенням, на цілі, які навіть віддаленого відношення не мають до боротьби з коронавірусом; наприклад, на будівництво доріг та доплати працівникам МВС України.

Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату ШВЛ. У лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів, гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнений на 70%, і багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Пацієнти, як мінімум, 80% витрат сплачують за власні кошти.

Сьогодні є очевидним, що Президент та Уряд України не здатні впоратися з епідемією. По суті, влада втратила важелі контролю над поширенням пандемії в державі.

За таких умов Верховна Рада України як орган державної влади, який представляє інтереси всього Українського народу, має невідкладно втрутитись у ситуацію.

Відповідно, проєкт Постанови Верховної Ради України «Про невідкладні заходи з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні» розроблений з метою активної протидії катастрофічній ситуації, що виникла в Україні із поширенням респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, запобігання стрімкому поширенню цього інфекційного захворювання в Україні, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя та мінімізації негативних наслідків епідемії в усіх сферах життя українського суспільства.

2. Мета і завдання прийняття проєкту акта

Проєкт постанови Верховної Ради України «Про невідкладні заходи з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні» передбачає комплекс невідкладних заходів для запобігання подальшому поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту

Проєкт постанови Верховної Ради України «Про невідкладні заходи з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні» передбачає низку положень, зокрема щодо вжиття таких заходів:

1. Визнати заходи з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вжиті Координаційною радою з протидії поширенню COVID-19, утвореною згідно з Указом Президента України від 16 березня 2020 року N988/2020, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування незадовільними та такими, що не відповідають реальному рівню небезпеки життю та здоров’ю громадян України.

2. Заслухати інформацію Президента України як голови Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19, в частині напрацювання й реалізації пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні.

3. Кабінетові Міністрів України, із максимальним залученням фахівців Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, представників експертного середовища, рекомендувати невідкладно розробити та затвердити комплексну Державну стратегію з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, розраховану щонайменше на 2021 рік;

зокрема, визначити умови запровадження карантинних заходів без припинення економічної активності суб’єктів господарювання всіх форм власності.

4. Кабінетові Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України невідкладно забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на коронавірусну хворобу (COVID-19) для всіх громадян України в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, встановивши пріоритетне тестування працівників закладів охорони здоров’я та освіти, у тому числі дошкільних закладів, а також передбачивши розгортання необхідної кількості мобільних пунктів безоплатного тестування на коронавірусну хворобу (COVID-19).

5. Кабінетові Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо запуску на базі спеціалізованих підприємств державної форми власності ліній з виробництва засобів індивідуального захисту високої якості з метою їх виготовлення та продажу в Україні за максимально доступною для населення ціною.

6. Кабінетові Міністрів України невідкладно запровадити заходи щодо належного біологічного та соціального захисту працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, покращення умов та оплати їх праці, зокрема:

 • вжити заходів з безперервної та своєчасної виплати передбачених відповідно до законодавства доплат медичним працівникам державних та комунальних закладів в умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);
 • забезпечити засобами індивідуального захисту медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19);
 • забезпечити обов’язкове державне страхування медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я на випадок захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) у разі втрати ним працездатності та у разі смерті працівника;
 • поширити норми законодавства щодо надання додаткової доплати у розмірі до 300 відсотків місячної заробітної плати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги та на всіх працівників закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу при коронавірусній хворобі (COVID-19);

7. Кабінетові Міністрів України невідкладно спрямувати кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, що залишилися невикористаними, на невідкладні публічні закупівлі засобів індивідуального захисту та придбання медичних препаратів, необхідних для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.

8. Кабінетові Міністрів України протягом двох тижнів з дня набрання чинності цією Постановою розробити та подати на розгляд Верховній Раді України:

 • проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IX з фінансування необхідних видатків у системі охорони здоров’я, перерозподілу коштів державного бюджету для захисту працівників державних і комунальних закладів освіти, учнів, студентів та забезпечення дистанційного навчання у цих закладах освіти, а також передбачити зазначені видатки у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
 • проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI щодо розширення можливості місцевих бюджетів з фінансування утримання та розвитку закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення.

9. Прем’єр-міністру Міністрів України невідкладно подати на розгляд Верховної Ради України звіт про використання коштів, передбачених у Фонді боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та представити цей звіт на наступному після набуття цією Постановою чинності пленарному засіданні Верховної Ради України.

10. Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, у межах встановленої компетенції, вжити заходів з виявлення та досудового розслідування фактів нецільового витрачання бюджетних коштів, акумульованих у Фонді боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, та забезпечити притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

11. Звернути увагу органів місцевого самоврядування на необхідність підвищення рівня відповідальності у сфері протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема активізації утворених при органах місцевого самоврядування оперативних штабів для вирішення питань подолання наслідків епідемії, підвищення рівня готовності медичних закладів, які працюють з особами, інфікованими COVID-19 (наявність апаратів ШВЛ та ізольованих приміщень), забезпечення неухильного виконання санітарних вимог для недопущення інфікування вірусом медичного персоналу та інших пацієнтів, забезпечення інституційної та кадрової спроможності опорних медичних закладів у сфері протидії пандемії тощо.

12. Рекомендувати представницьким органам місцевого самоврядування при формуванні місцевих бюджетів на 2021 рік передбачити в них запровадження місцевих фондів з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та в межах відповідних бюджетних асигнувань розробити і впровадити відповідні місцеві протиепідемічні програми на наступний рік.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

У зазначеній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства про охорону здоров’я, закони України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)» та ін.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

На момент внесення проєкт постанови не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

6. Запобігання корупції

У проєкті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проєкту

Реалізація передбачених проєктом положень сприятиме захистові прав громадян України на належне медичне забезпечення; розвитку системи охорони здоров’я до реагування на спалахи коронавірусної хвороби COVID-19; забезпеченню засобами індивідуального захисту працівників медичної галузі; здійсненню заходів по боротьбі з епідеміями.

Народні депутати України А.В. Герасимов
Я.В. Зінкевич

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

16.10.2020 р. № 4223

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні

Враховуючи загрозливу ситуацію, що виникла внаслідок поширення пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, і неефективності запобігання цим загрозам,

в цілях відвернення небезпек, пов’язаних із подальшим поширенням цього інфекційного захворювання в Україні,

для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та мінімізації негативних наслідків пандемії в усіх сферах життя суспільства,

Верховна Рада України, діючи відповідно до частини третьої статті 49 Конституції України, п о с т а н о в л я є:

1. Визнати заходи з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вжиті Координаційною радою з протидії поширенню COVID-19, утвореною згідно з Указом Президента України від 16 березня 2020 року N988/2020, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування незадовільними та такими, що не відповідають реальному рівню небезпеки життю та здоров’ю громадян України.

2. Заслухати інформацію Президента України як голови Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19, в частині напрацювання й реалізації пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні.

3. Кабінетові Міністрів України, із максимальним залученням фахівців Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, представників експертного середовища, рекомендувати невідкладно розробити та затвердити комплексну Державну стратегію з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, розраховану щонайменше на 2021 рік;

зокрема, визначити умови запровадження карантинних заходів без припинення економічної активності суб’єктів господарювання всіх форм власності.

4. Кабінетові Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України невідкладно забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на коронавірусну хворобу (COVID-19) для всіх громадян України в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, встановивши пріоритетне тестування працівників закладів охорони здоров’я та освіти, у тому числі дошкільних закладів, а також передбачивши розгортання необхідної кількості мобільних пунктів безоплатного тестування на коронавірусну хворобу (COVID-19).

5. Кабінетові Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо запуску на базі спеціалізованих підприємств державної форми власності ліній з виробництва засобів індивідуального захисту високої якості з метою їх виготовлення та продажу в Україні за максимально доступною для населення ціною.

6. Кабінетові Міністрів України невідкладно запровадити заходи щодо належного біологічного та соціального захисту працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, покращення умов та оплати їх праці, зокрема:

 • вжити заходів з безперервної та своєчасної виплати передбачених відповідно до законодавства доплат медичним працівникам державних та комунальних закладів в умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);
 • забезпечити засобами індивідуального захисту медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19);
 • забезпечити обов’язкове державне страхування медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я на випадок захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) у разі втрати ним працездатності та у разі смерті працівника;
 • поширити норми законодавства щодо надання додаткової доплати у розмірі до 300 відсотків місячної заробітної плати на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги та на всіх працівників закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу при коронавірусній хворобі (COVID-19);

7. Кабінетові Міністрів України невідкладно спрямувати кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, на невідкладні публічні закупівлі засобів індивідуального захисту та придбання медичних препаратів, необхідних для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.

8. Кабінетові Міністрів України протягом двох тижнів з дня набрання чинності цією Постановою розробити та подати на розгляд Верховній Раді України:

 • проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294-IX з фінансування необхідних видатків у системі охорони здоров’я, перерозподілу коштів державного бюджету для захисту працівників державних і комунальних закладів освіти, учнів, студентів та забезпечення дистанційного навчання у цих закладах освіти, а також передбачити зазначені видатки у проєкті Заокну України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
 • проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI щодо розширення можливості місцевих бюджетів з фінансування утримання та розвитку закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення.

9. Прем’єр-міністру Міністрів України невідкладно подати на розгляд Верховної Ради України звіт про використання коштів, передбачених у Фонді боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та представити цей звіт на наступному після набуття цією Постановою чинності пленарному засіданні Верховної Ради України.

Забезпечити спрямування коштів зазначеного Фонду виключно на видатки, безпосередньо пов’язані із забезпеченням медичних працівників, закладів охорони здоров’я та потреб лікування.

10. Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, у межах встановленої компетенції, вжити заходів з виявлення та досудового розслідування фактів нецільового витрачання бюджетних коштів, акумульованих у Фонді боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, та забезпечити притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

11. Звернути увагу органів місцевого самоврядування на необхідність підвищення рівня відповідальності у сфері протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема активізації утворених при органах місцевого самоврядування оперативних штабів для вирішення питань подолання наслідків епідемії, підвищення рівня готовності медичних закладів, які працюють з особами, інфікованими COVID-19 (наявність апаратів ШВЛ та ізольованих приміщень), забезпечення неухильного виконання санітарних вимог для недопущення інфікування вірусом медичного персоналу та інших пацієнтів, забезпечення інституційної та кадрової спроможності опорних медичних закладів у сфері протидії пандемії тощо.

12. Рекомендувати представницьким органам місцевого самоврядування при формуванні місцевих бюджетів на 2021 рік передбачити в них запровадження місцевих фондів з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та в межах відповідних бюджетних асигнувань розробити і впровадити відповідні місцеві протиепідемічні програми на наступний рік.

13. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради УкраїниД. Разумков

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті