Наказ МОЗ України від 09.11.2020 № 2566

12 Листопада 2020 12:48 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 09.11.2020 р. № 2566

Про утворення та затвердження складу робочої групи для розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом

Відповідно підпункту 3 пункту 6 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою запобігання та зниження рівня захворюваності на інсульт, інвалідності та смертності від ускладнень, спричинених інсультом, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення

НАКАЗУЮ:

  1. Утворити та затвердити склад робочої групи для розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом, що додається.
  2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом, що додається.
  3. Голові Робочої групи:

1) забезпечити координацію діяльності робочої групи для розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом;

2) забезпечити проведення першого засідання Робочої групи не пізніше 19 листопада 2020 року;

3) у разі потреби залучати до роботи Робочої групи спеціалістів та представників інших міністерств, державних органів, спеціалізованих установ, громадських і міжнародних організацій, експертів за їх згодою у встановленому порядку;

4) забезпечити подання пропозицій до проєктів нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом до Міністерства охорони здоров’я України до 01 липня 2020 року.

  1. Визнати таким, що втратив чинність наказ МОЗ України від 4 червня 2019 року № 1234 «Про утворення та затвердження складу робочої групи для розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом».
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Садов’як І. Д.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

09.11.2020 року № 2566

СКЛАД

робочої групи для розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом

Садов’як Ірина Дмитрівна Перший заступник Міністра охорони здоров’я  України, голова робочої групи;
Ідоятова Євгенія Жумагаліївна В.о. Генерального директора Директорату медичного забезпечення МОЗ України, заступник голови робочої групи;
Руденко Ірина Сергіївна Генеральний директор Директорату громадського здоров’я та профілактики захворювань МОЗ України;
Данилюк Олександр Мирославович Керівник експертної групи з питань розвитку екстреної допомоги Директорату медичного забезпечення МОЗ України;
Паламарчук Інна Миколаївна Державний експерт експертної групи спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги Директорату медичного забезпечення МОЗ України, секретар робочої групи
Яременко Андрій Сергійович Державний експерт експертної групи з питань організації надання первинної медичної допомоги Директорату медичного забезпечення МОЗ України;
Хочай Павло Георгійович Державний експерт експертної групи з питань розвитку екстреної допомоги Директорату медичного забезпечення МОЗ України;
Горошко Альона Вікторівна Директор Департаменту замовлення медичних послуг і лікарських засобів Національної служби здоров’я України;
Мельник Євгенія Олександрівна Заступник начальника відділу взаємодії із зовнішніми експертами Департаменту замовлення медичних послуг і лікарських засобів Національної служби здоров’я України;
Фломін Юрій Володимирович Завідувач Інсультного центру МЦ «Універсальна клініка «Оберіг», член правління ГО «Українська організація боротьби з інсультом» (за згодою);
Гуляєва Марина Віталіївна Виконавчий директор ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом» (за згодою);
Щеглов Дмитро Вікторович Директор ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенної хірургії» (за згодою);
Московко Сергій Петрович Завідувач кафедри нервових хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (за згодою);
Лебединець Дмитро Володимирович Доцент кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (за згодою);
Ткаченко Аліна Василівна Фахівець з економіки та управління в ОЗ, представник пацієнтської організації «Українці проти інсульту» (за згодою);
Думчева Анастасія Фахівець з громадського здоров’я та профілактики неінфекційних захворювань, експерт ВООЗ (за згодою);
Міщенко Лариса Анатоліївна Лікар-кардіолог, завідувачка відділом гіпертонічної хвороби ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. Академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (за згодою);
Маньковський Дмитро Станіславович Лікар-невролог відділення інтенсивної терапії для дорослих Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою).

Перший заступник МіністраІрина Садов’як

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

09.11.2020 року № 2566

Положення про робочу групу для розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом

  1. Загальні положення

1.1. Робоча група для розробки нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом (далі — Робоча група) є консультативно-дорадчим органом Міністерства охорони здоров’я України, який утворюється з метою узгодження позицій сторін та об’єднання зусиль, спрямованих на запобігання та зниження рівня захворюваності на інсульт, інвалідності та смертності від ускладнень, спричинених інсультом, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення.

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними угодами і зобов’язаннями України, а також цим Положенням.

  1. Основні завдання та функції Робочої групи

2.1. Основними завданнями Робочої групи є:

2.1.1 підготовка пропозицій щодо концепції та плану заходів розвитку інсультної допомоги на основі адаптації Плану дій щодо боротьби з інсультом в Європі на 2018–2030 роки, з урахуванням національних особливостей;

2.1.2 підготовка пропозицій щодо створення сучасної інсультної служби;

2.1.3 підготовка проєктів нормативно-правових актів і галузевих стандартів, розробка спеціалізованих освітніх програм, спрямованих на запобігання та зниження рівня захворюваності на інсульт, інвалідності та смертності від ускладнень, спричинених інсультом, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення;

2.1.4 визначення потреби у розбудові інфраструктури, існування якої забезпечить ефективну реалізацію заходів, спрямованих на запобігання та зниження рівня захворюваності на інсульт, інвалідності та смертності від ускладнень, спричинених інсультом, у тому числі визначення потреби у закупівлі додаткового обладнання для боротьби з інсультом, потреби у модернізації інфраструктури та процесів інсультної допомоги у відповідності до кращої європейської практики, з урахуванням наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2018 N 1881 «Про затвердження Об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.11.2018 за N 1292/32744;

2.1.5 визначення потреби у кількості Комплексних інсультних центрів (Comprehensive Stroke Centers), інсультних блоків (Stroke Units) і лікарень, готових до лікування інсульту (Stroke-Ready Hospitals), що будуть об’єднані у мережу і стануть основою сучасної інсультної служби, а також формулювання принципів взаємодії мережі цих закладів з Національною службою здоров’я України;

2.1.6 підготовка пропозицій з обрання оптимальної моделі фінансування лікування інсультів, на основі системи діагностично-споріднених груп, що стимулюватиме досягнення найкращого результату;

2.1.7 моніторинг подальшої реалізації концепції та плану заходів розвитку інсультної допомоги, після його затвердження в установленому порядку, а також надання пропозицій з координації заходів, спрямованих на його виконання.

2.2. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

2.2.1 розглядає основні положення Плану дій щодо боротьби з інсультом у Європі на 2018–2030 роки з метою надання пропозицій щодо його адаптації та розробки подальшої реалізації концепції та плану заходів розвитку інсультної допомоги і подає його МОЗ України;

2.2.2 виходячи з епідеміологічних та адміністративно-територіальних особливостей України формує пропозиції щодо оптимальної кількості та розташування Комплексних інсультних центрів, інсультних блоків і лікарень, готових до лікування інсульту, з метою створення умов для ефективного та безпечного лікування інсульту та підвищення рівня доступності такого лікування максимальній кількості населення;

2.2.3 розробляє пропозиції до нормативно-правових актів щодо утворення інсультної служби України, які включають вимоги до Комплексних інсультних центрів, інсультних блоків і лікарень, готових до лікування інсульту, стосовно їх матеріально-технічного оснащення, штатного розкладу, обсягу послуг, стандартизації процесів і контролю якості допомоги.

  1. Права Робочої групи

3.1. Робоча група має право подавати запити щодо необхідної інформації та запрошувати на засідання Робочої групи експертів з питань, що розглядаються, зокрема представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ та закладів охорони здоров’я, громадських та інших організацій тощо.

  1. Склад Робочої групи

4.1. Робоча група складається з членів Робочої групи, голови, заступника голови та секретаря Робочої групи.

4.2. Персональний склад учасників Робочої групи затверджується наказом МОЗ України.

4.3. Голова Робочої групи організовує та спрямовує діяльність Робочої групи.

  1. Організація діяльності Робочої групи

5.1. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання.

5.2. Діяльність Робочої групи є відкритою, а результати її роботи — публічними.

5.3. Засідання Робочої групи вважається правомочним за присутності не менше половини від затвердженої кількості членів Робочої групи. Засідання робочої групи може проходити в онлайн режимі.

5.4. Про проведення засідання членів Робочої групи та запрошених осіб повідомляє секретар Робочої групи або інша особа з числа членів Робочої групи за дорученням голови Робочої групи завчасно, але не пізніше ніж за 10 днів до засідання, засобами електронного або телефонного зв’язку.

5.5. Засідання Робочої групи проводить її голова, у разі його відсутності — головуючий на засіданні, що обирається простою більшістю голосів серед присутніх членів Робочої групи.

5.6. Голова Робочої групи забезпечує:

5.6.1 проведення засідань Робочої групи у разі необхідності;

5.6.2 взаємодію Робочої групи з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також отримання від них необхідної інформації в межах своєї компетенції;

5.6.3 розробку Робочою групою проєктів нормативно-правових актів щодо боротьби з інсультом;

5.6.4 участь у супроводі та подальшому доопрацюванні розроблених Робочою групою проєктів нормативно-правових актів, необхідних для боротьби з інсультом, із зацікавленими сторонами.

5.7. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер, приймаються шляхом голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Робочої групи. При рівності голосів «за» і «проти» вирішальний голос належить голові Робочої групи, а у разі його відсутності — головуючому на засіданні.

5.8. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Робочої групи або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у роботі Робочої групи вони мають письмово повідомити про це голову Робочої групи.

5.9. Про конфлікт інтересів членів робочої групи, голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Робочої групи, голови або інших учасників засідання заноситься у протокол засідання Робочої групи.

5.10. Питання, що стосуються організації роботи Робочої групи і не врегульовані розділом V цього Положення, залишаються на розсуд членів Робочої групи, про що ухвалюється відповідне рішення Робочої групи.

5.11. Рішення Робочої групи оформлюються у вигляді протоколу (протокольного рішення), який містить інформацію про назву групи, дату засідання, його учасників, перелік питань, що були розглянуті, та рішення, що були прийняті з цих питань.

5.12. Протокол підписується головою Робочої групи і секретарем Робочої групи та доводиться до відома усіх членів Робочої групи.

5.13. Контроль за виконанням рішень Робочої групи здійснює голова Робочої групи.

Перший заступник МіністраІрина Садов’як

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті