Проєкт Закону про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я)

11 Грудня 2020 12:36 Поділитися

Проєкт Закону про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» в порядку реалізації законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я)». Доповідати зазначений законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат Г.І. Янченко.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Проєкту Закону України про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я)

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акту.

Прийняття проєкту Закону України про внесення змін до статті 77 Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я) направлений на відновлення соціальної нерівності між працівниками, залученими до виконання аналогічних посадових обов’язків при наданні медичної послуги, які мають профільну медичну та немедичну освіту.

Так, відповідно до наказу МОЗ України № 195 від 25.12.1992 року «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю», випускники вищих навчальних закладів зі спеціальною освітою були допущені до роботи в установах охорони здоров’я з  обов’язковою вимогою отримання відповідного сертифікату, який давав право обіймати посади лікаря-спеціаліста (для фахівців з немедичною освітою).

З 12.09.2009 року наказом МОЗ № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я», професіонали з вищою немедичною освітою, які до набрання чинності цим Наказом зберігали право на подальшу роботу на лікарських посадах тих же найменувань та атестацій на кваліфікаційну категорію з лікарських спеціальностей.  Водночас, зазначеним Наказом було затверджено:

Положення про проведення атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я;

номенклатуру спеціальностей з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я («Бактеріологія», «Біологія», «Генетика лабораторна», «Клінічна біохімія», «Клінічна лабораторна діагностика», «Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища», «Лабораторна імунологія», «Мікробіологія і вірусологія»).

Зазначені накази надали змогу професіоналам з вищою немедичною освітою надавати той самий спектр медичних послуг, що й лікар-лаборант, лікар-бактеріолог та інші. Крім того, бактеріологам, біологам та іншим професіоналам з вищою немедичною освітою, посади яких запроваджені замість посад лікарів, посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей відповідних кваліфікаційних категорій.

Таким чином, існує правова необхідність в законодавчому врегулюванні питання соціального захисту професіоналів з вищою немедичною освітою та внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

  1. Мета та завдання прийняття акту.

Проєкт Закону розроблено з метою підвищення рівня соціального захисту працівників медичних закладів, що залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту, що сприятиме зниженню дефіциту кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я.

  1. Загальна характеристика і основні положення проєкту нормативно-правового акту.

Даний законопроєкт передбачає розширення кола суб’єктів, на яких розповсюджується дія ст. 77 Закону, зокрема:

На професіоналів з вищою немедичною освітою на яких, згідно з наказом МОЗ України № 588 від 12.09.2009 року «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я» та прирівняних до них професіоналів з вищою немедичною освітою, відповідно до інших нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України, покладено посадові обов’язки з надання медичної послуги, розповсюджуються соціальні гарантії, встановлені для медичних та фармацевтичних працівників, зокрема на:

б) належні умови професійної діяльності;

в) підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах та установах;

д) безплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків;

е) обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством;

є) соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків;

ж) встановлення у державних закладах охорони здоров’я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

з) скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством;

и) пільгові умови пенсійного забезпечення;

і) пільгове надання житла та забезпечення телефоном;

ї) безплатне користування житлом з освітленням і опаленням в межах норм, встановлених законодавством, тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту.

Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

й) першочергове одержання медичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами;

к) створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій;

л) судовий захист професійної честі та гідності;

м) безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.

Дія пункту «м» не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону;

н) лікарі дільничних лікарень, головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій, лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та медичні сестри загальної практики – сімейної медицини, завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, медичні працівники оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги – за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При цьому зберігаються права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм.

  1. Нормативно-правова база у даній сфері правового регулювання.

Прийняття запропонованого законопроєкту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування.

Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо запровадження соціальних гарантій для професіоналів з вищою немедичною освітою, розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та є збалансованим.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проєкту Закону.

Проєкт акту не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, соціально-трудової сфери та сфери наукової та науково-технічної діяльності та не впливає на зміну обсягів доходів та витрат Державного Бюджету України.

Прийняття Законопроєкту дасть  можливість підвищити соціальний захист працівників закладів охорони здоров’я, залучених до надання медичних послуг з вищою немедичною освітою, що призведе до підвищення якості надання медичної допомоги населенню.

Народні депутати України

Проєкт

зареєстровано у Верховній раді України

04.12.2020 № 4464

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я)

Верховна Рада України постановляє:

І. Статтю 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 з наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:

«Пункти «б», «в», «д», «е», «є», «ж», «з», «і», «ї», «й», «к», «л», «м» та «н» частини першої цієї статті поширюються на професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я. Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характеристики таких посад визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
  2. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом установити доплати до заробітної плати професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я та безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів у розмірі, встановленому для лікарів, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19).
  3. Кабінету Міністрів України:

1) у триденний строк з дня набрання чинності цим Законом доручити Міністерству охорони здоров’я України внести зміни до:

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 «Охорона здоров’я»,  затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117, визначивши кваліфікаційні характеристики для посад професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я;

2) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту Закону України про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я)

Чинна редакція закону Редакція закону з урахуванням запропонованих змін
Відсутня Пункти «б», «в», «д», «е», «є», «ж», «з», «і», «ї», «й», «к», «л», «м» та «н» частини першої цієї статті поширюються на професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я. Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характеристики таких посад визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я

Народні депутати України

Коментарі

Надія 01.03.2021 8:46
А як щодо атестації біологів? Чому вони не можуть на даний момент атестуватися таким же чином як і лікарі-лаборанти??

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті