Огляд застосування лікарських засобів: що необхідно для реалізації цієї послуги фармацевтами?

Нові дані свідчать, що помилки при прийомі лікарських засобів, а також побічні ефекти, пов’язані з їх застосуванням, завдають значної шкоди здоров’ю і благополуччю пацієнтів. Згідно з оцінками наразі тягар побічних ефектів лікарських засобів можна порівняти з тягарем значно поширених захворювань, таких як малярія або туберкульоз. Наслідки помилок, які виникають при прийомі лікарських засобів, також лягають тягарем на системи охорони здоров’я. Щорічні витрати, пов’язані з лікарськими помилками, оцінюються в 42 млрд дол. США в усьому світі. Проте вважається, що шкоді, пов’язаній із застосуванням лікарських засобів, можна запобігти в переважній більшості випадків, що підкреслює необхідність у скоординованих зусиллях, спрямованих на ефективне вирішення цієї проблеми. У даному контексті на особливу увагу заслуговує така фармацевтична послуга, як огляд застосування лікарських засобів (Medicines Use Review), і те, яким чином її впровадження може сприя­ти підвищенню безпеки пацієнтів.

Очевидно, що серед фахівців у сфері охорони здоров’я фармацевти є важливими командними гравцями у вирішенні питань усунення лікарських помилок. Завдяки своїй доступності фармацевти можуть взаємодіяти з широким колом пацієнтів, консультувати і навчати їх через створення довір­чих відносин. Крім того, завдяки досвіду роботи фармацевти можуть виявляти потенційні і фактичні проблеми, пов’язані із застосуванням лікарських засобів, і пропонувати науково обґрунтовані клінічні втручання для оптимізації медикаментозної терапії і зниження ризику помилок у лікуванні.

Одним із шляхів реалізації даної ролі фармацевтів є проведення ними оглядів застосування лікарських засобів, які Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає як «структуровану оцінку лікарських засобів пацієнта з метою оптимізації їх застосування і поліпшення показників здоров’я».

Метою даної послуги є остаточне виявлення, вирішення і запобігання проблемам, пов’язаним із застосуванням лікарських засобів, що допомагає оптимізувати медикаментозну терапію, зменшити кількість побічних ефектів і поліпшити клінічні результати. Після проведення огляду фармацевти можуть обговорити свої висновки з лікарями, що призначають ліки, або в тих випадках, коли це дозволено законодавством, оптимізувати фармакотерапію за власною ініціативою.

На сьогодні існує безліч якісних даних, що підтверджують клінічний вплив даної послуги. Систематичний огляд, який включав 10 досліджень з різних країн і територій, продемонстрував, що за допомогою проведення оглядів застосування лікарських засобів фармацевти здатні виявляти значну кількість проблем, пов’язаних із прийомом різних препаратів пацієнтами літнього віку.

Додаткові дані також показали, що надання такої фармацевтичної послуги асоціюється з поліпшеними показниками у сфері призначення лікарських засобів, такими як зниження поліпрагмазії, вибір і призначення найбільш доцільних препаратів з оптимальним складом, а також зниження передбачуваних побічних ефектів.

Крім того, позитивний вплив послуги з проведення оглядів застосування лікарських засобів був підтверджений у ході рандомізованого конт­рольованого дослідження. Фактично пацієнти, які отримали таку комплексну послугу під керівництвом фармацевта, стикалися з майже на 20% меншою кількістю госпіталізацій і приблизно на 50% меншою кількістю візитів до відділень невідкладної допомоги порівняно з пацієнтами, які отримували звичайну допомогу. Також на 80% зменшилася кількість повторних госпіталізацій, пов’язаних з прийомом лікарських засобів.

Офіційні програми з проведення оглядів застосування лікарських засобів реалізуються у багатьох країнах і територіях у всьому світі, демонструючи можливість для фармацевтів зробити свій внесок у підвищення безпеки пацієнтів і безпосередньо взяти участь у боротьбі з помилками в лікуванні.

Світова практика

У різних частинах світу послуга з проведення оглядів застосування лікарських засобів розроб­лялася і реалізовувалася за різних умов. Державні органи охорони здоров’я, фармацевтичні регуляторні органи і професійні фармацевтичні організації зробили свій внесок у створення цієї послуги, розробляючи довідкові та керівні документи, підтримуючи моделі винагороди фармацевтів і проводячи дослідження, що демонструють результативність даної практики (таблиця).

Таблиця. Огляд застосування лікарських засобів: приклади реалізації послуги в різних країнах
Країни Назва програми Опис
Австралія Огляд управління прийомом лікарських засобів на дому Фармацевти зустрічаються з пацієнтами, вивчають їх потреби в прийомі лікарських засобів, консультуються з додатковими фахівцями в галузі охорони здоров’я та пропонують терапевту свої зміни в медикаментозній терапії. Огляд спрямований на оптимізацію медикаментозної терапії та запобігання додатковій шкоді, пов’язаній з прийомом препаратів. Особливо ця послуга актуальна для пацієнтів з ризиком помилкового прийому лікарських засобів через, наприклад, нещодавні зміни в їх здоров’ї або режимі лікування. Огляд управління прийомом ліків ініціюється терапевтом
Канада MedsCheck У канадській провінції Онтаріо MedsCheck — це індивідуальне інтерв’ю між фармацевтом і пацієнтом для ознайомлення з рецептурними і безрецептурними ліками останнього. Послуга оплачується урядом провінції і надається пацієнтам за певних умов (наприклад наразі пацієнт приймає як мінімум 3 рецептурних препарати від хронічного захворювання; пацієнт виписаний з лікарні протягом останніх 2 тиж і т.д.)
Японія Програма коричневих пакетів Програма коричневих пакетів, що проводиться під керівництвом Фармацевтичної асоціації Хіросіми (Hiroshima Pharmaceutical Association), також є послугою з огляду застосування лікарських засобів. Фармацевти в роздрібних аптеках пропонують пацієнтам зі свого регіону принести з собою в аптеку всі ліки, які вони приймають (у зазвичай використовуваних пакетах з коричневого паперу). Дослідження, проведене в рамках даної програми, показало, що фармацевти втручалися у застосування наданих препаратів приблизно в половині випадків
Південна Корея Програма огляду застосування лікарських засобів Програма огляду застосування лікарських засобів являє собою електронну інформаційну систему, яка в режимі реального часу розсилає повідомлення лікарям, які виписують рецепти, і фармацевтам, які відпускають препарати, попереджаючи їх про можливі негативні наслідки застосування лікарських засобів
Великобританія Огляд застосування лікарських засобів Огляд застосування лікарських засобів може проводитися в різних медичних закладах, і коли його очолюють фармацевти, він спрямований на оптимізацію медикаментозної терапії, вирішення проблеми прихильності до лікування та, в кінцевому підсумку, поліпшення результатів для здоров’я пацієнта. У різних публікаціях різних установ, включаючи Королівське фармацевтичне товариство (Royal Pharmaceutical Society) і Національну службу охорони здоров’я (National Health Service), опубліковано кілька довідкових та керівних документів щодо цієї послуги. За даними Національної фармацевтичної асоціації (National Pharmacy Association) винагорода за дану послугу становить 27 фунтів стерлінгів за огляд
США Управління медикаментозною терапією Управління медикаментозною терапією включає ряд медичних послуг, що надаються фармацевтами, у тому числі огляди медикаментозної терапії. Такі послуги продемонстрували як клінічну, так і економічну ефективність

Впровадження послуги

Для того щоб фармацевт міг провести ефективний огляд застосування лікарських засобів, необхідне дотримання деяких умов.

Важливо розуміти, що огляд застосування лікарських засобів — це структурована оцінка медикаментозного лікування пацієнта. Відповідно, у наданні даної послуги вирішальне значення має доступ фармацевта до необхідної інформації про пацієнта, яка дозволить йому провести адекватний аналіз медикаментозної терапії, виявити фактичні та потенційні проблеми, пов’язані з прийомом лікарських засобів, і при необхідності запропонувати необхідні втручання.

Інформація про препарати, які приймає пацієнт зараз і приймав раніше, має важливе значення і повинна включати, крім іншого, такі пункти: назви препаратів, їх склад, дози, режим прийому, шляхи введення, дати початку прийому, тривалість лікування, дати закінчення прийому, дані лікаря, який виписав рецепт.

В ідеалі ця інформація повинна бути централізованою і під час консультації доступною на папері або в цифровому форматі. В якості альтернативи інформацію можна отримувати безпосередньо від пацієнта разом з рецептами або іншими документами, пов’язаними з його клінічною історією та історією прийому ліків.

Щоб гарантувати правильне розуміння поточного стану здоров’я пацієнта, крім інформації про застосування лікарських засобів, необхідні також дані про проведені обстеження, історія хвороби, результати лабораторних аналізів (наприклад тестування на чутливість до антибактеріальних препаратів), минулий медичний і хірургічний анамнез, історія недавніх госпіталізацій, характеристика способу життя. Доступ до цієї інформації можна отримати за допомогою електронних інтерфейсів, паперових документів або опитування пацієнта.

Ресурси і логістика

Для надання послуги з огляду застосування лікарських засобів необхідні час, ресурси і логістика. Серед інших обов’язків фармацевтів, таких як відпуск лікарських засобів і консультування, роботодавці повинні виділити певний робочий час, який буде спрямовано на надання послуги з огляду застосування лікарських засобів.

Крім того, для збору і документування матеріалів, які надаються під час огляду, потрібні такі інструменти, як доступ до електронного обладнання, програмного забезпечення або документації. Також необхідно створити спеціальну фізичну зону для проведення співбесід з пацієнтами.

При цьому важливе значення для забезпечення сталого розвитку послуг, що надаються фармацевтами (включаючи огляд застосування лікарських засобів), має належна система винагороди.

Винагорода повинна компенсувати не тільки час, зусилля і кошти, необхідні для проведення належного огляду застосування лікарських засобів, а й враховувати досвід і знання фармацевта, а також економію, отриману завдяки цій послузі.

Міжпрофесійна співпраця

Важливе значення для належного надання послуги з огляду застосування лікарських засобів має співробітництво між фахівцями охорони здоров’я. Необхідно мати розроблені спільні підходи до вирішення фармакотерапевтичних проб­лем і оптимізації терапії лікарськими засобами між лікарями та фармацевтами.

Забезпечення відмінних каналів зв’язку, чітка й коротка документація і загальний доступ до інформації — важливі фактори, які дозволять забезпечити належне співробітництво. На прикладі медичних закладів і лікарень зрозуміло, що співпраця між лікарями, медперсоналом та іншими суміжними медичними працівниками, включаючи фармацевтів, має важливе значення для забезпечення виконання рекомендацій, що стосуються медикаментозної терапії.

Проблеми при обмежених ресурсах

Як описано вище, для надання послуги з огляду застосування лікарських засобів існує кілька умов, які стосуються доступу фармацевта до необхідних даних про пацієнта, наявності логістики, ресурсів і міжпрофесійної взаємодії.

Важливо відзначити, що ці умови можуть бути дотримані в усіх випадках, включаючи роботу невеликих аптек у регіонах, що розвиваються.

Доступ до переліку застосовуваних лікарських засобів, клінічної інформації та документації можна отримати без складного програмного забезпечення, а паперові медичні картки, як і раніше, можуть бути використані.

Взаємодія з пацієнтом для збору інформації, а також для забезпечення комплаєнсу і навчання може проводитися особисто і потребує невеликих матеріальних або технологічних ресурсів.

Зміни в аптечній системі також можуть відбуватися за всіх умов. Це дозволить підтримати розвиток послуг, які надаються фармацевтами, і гарантувати їх визнання й оплату.

Впровадження практики співпраці з лікарями та пацієнтами також можливе за всіх умов. Важливо враховувати, що послуга з огляду застосування лікарських засобів у кінцевому рахунку спрямована на покращення стану здоров’я пацієнтів.

Покроковий процес надання послуги

Для проведення огляду застосування лікарських засобів, орієнтованого на пацієнта, Міжнародна фармацевтична федерація (International Pharmaceutical Federation — FIP) рекомендує наступний покроковий процес, що ґрунтується на підході, запропонованому ВООЗ (рисунок).

Рисунок
 Покроковий процес огляду застосування лікарських засобів
Покроковий процес огляду застосування лікарських засобів

1. Збір усіх необхідних даних за згодою пацієнта.

Цей крок включає збір результатів різних досліджень (лабораторних і отриманих за допомогою методів візуалізації), інформацію про минулий медичний і хірургічний анамнез і недавні госпіталізації.

2. Розгляд діагнозів і лікарських засобів.

 • Чи всі лікарські засоби, як і раніше, показані пацієнтові?
 • Чи призначено лікування кожного діагностованого захворювання?
 • Якщо у пацієнта є ниркова або печінкова недостатність, чи існує необхідність у корекції дози лікарських засобів?
 • Чи існують будь-які негативні ефекти або лабораторні маркери для кожного застосовуваного лікарського засобу?
 • Чи можуть бути взаємодії ліки — ліки, ліки — хвороба або ліки — натуральний продукт?
 • Чи можна спростити режим дозування або спосіб введення?
 • Чи є більш економічні альтернативи цьому лікарському засобу? Чи існують нові керівні принципи, які підсилюють або, навпаки, перешкоджають їх застосуванню?
 • Чи можна використовувати будь-які немедикаментозні методи лікування?
 • Чи потрібні втручання у застосування пацієнтом будь-яких натуральних продуктів для здоров’я або продуктів традиційної медицини?

3. Аналіз рівня грамотності і самоконтролю пацієнта.

 • Чи розуміє пацієнт інформацію про свої лікарські засоби і показання до їх застосування?
 • Чи може пацієнт при необхідності самостійно контролювати певні показники свого здоров’я (рівень глюкози в крові, артеріальний тиск і т.ін.)?
 • Чи знає пацієнт про тривожні симптоми, при появі яких він повинен терміново звернутися за медичною допомогою?

4. Аналіз управління прийомом лікарських засобів та дотримання режиму лікування.

 • Чи зручні лікарські форми і режими дозування для пацієнта?
 • Чи можна поліпшити управління прийомом лікарських засобів (наприклад замінити лікарську форму)?
 • Чи дотримується пацієнт необхідного режиму дозування?

5. Організація наступних відвідувань пацієнта для оцінки симптомів, лабораторних маркерів або інших характеристик.

6. Співпраця з лікарями та іншими фахівцями в галузі охорони здоров’я щодо запропонованих змін у лікуванні та інформування пацієнта про спільно прийняті рішення.

Враховуючи те, що численні дані вказують на переваги проведення оглядів застосування лікарських засобів, фармацевти покликані взяти на себе провідну роль у реалізації, проведенні і поширенні цієї послуги.

Римма Москаленко,
за матеріалами звіту FIP
«Огляд застосування лікарських засобів. Набір інструментів для фармацевтів»
(Medicines use review.
A toolkit for pharmacists)

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті