Вплив цифровізації на політику в галузі охорони здоров’я та аптечну практику

17 Лютого 2021 5:43 Поділитися
Сьогодні цифрова революція торкнулася всіх. Однак мало яку галузь цифрові технології можуть настільки радикально змінити, як це відбувається з охороною здоров’я. Водночас вирішальною трансформацією стане перехід до системи, «орієнтованої на споживача», що дозволить громадянам нести набагато більшу відповідальність за управління своїм здоров’ям і благополуччям своїх сімей. У цьому контексті варто згадати і про пандемію COVID-19, яка стала потужним стимулом для використання цифрових технологій, оскільки фізичний контакт мав бути зведений до мінімуму. Наразі цифровізація практики в галузі охорони здоров’я зростає в геометричній прогресії. У даній публікації пропонуємо розглянути, як дані тенденції впливають на зміну парадигми в політиці у сфері охорони здоров’я, а також прицільно на роботу фармацевтів.

Станом на січень 2020 р. 4,54 млрд людей у ​​всьому світі були активними користувачами інтернету, а 5 млрд мають мобільні телефони (з яких 3,5 млрд використовують смартфон).

Цікавим є те, що щорічні медичні огляди стають все менш поширеним явищем, оскільки збір комплексних медичних даних за допомогою мобільних додатків забезпечує безперервність надання медичної допомоги. Якщо показники здоров’я людини відхиляються від норми, вона отримує цифровий сигнал, що попереджає про необхідність вжиття заходів, які дозволять запобігти погіршенню стану її здоров’я.

У міру того, як система охорони здоров’я поступово переміщується з лікарні в домашні умови, такий спосіб оповіщення стає все більш актуальним, особливо з використанням мобільного телефону.

Додатки для особистого здоров’я (Personal health applications — PHA), встановлені в телефонах, стають важливою інформаційною панеллю, іншими словами, платформою для конвергенції всіх даних про здоров’я і благополуччя, які генерує пацієнт. Дані з інформаційних систем охорони здоров’я, включаючи електронні медичні картки і дані про лікарські засоби, все частіше підключаються до PHA.

Аналіз цих комбінованих наборів даних може сприяти появі послуг, які забезпечать активну підтримку для поліпшення медичного обслуговування, самоконтролю і благополуччя пацієнтів, надаючи чітку й повну інформацію 24/7 на телефоні, який поміщається в кишеню людини.

Таким чином цифрові системи охорони здоров’я можуть розширювати свої можливості і все більше залучати пацієнтів, роблячи їх учасниками надання медичних послуг.

Цифровізація у зміні парадигми в політиці у галузі охорони здоров’я

Постійний доступ пацієнтів до інформації про їх поточний стан здоров’я стимулював зміну поглядів на глобальну політику в галузі охорони здоров’я. Велика кількість (якщо не всі) глобальних систем охорони здоров’я традиційно застосовує політику, згідно з якою медичні працівники отримують компенсацію в рамках моделі оплати послуг (fee-for-service). На сьогодні ця концепція розглядається як така, що потенційно сприяє створенню дещо спотвореного стимулу для розвитку системи охорони здоров’я, від якої потрібно просто «робити більше» у разі виникнення у людини хвороби.

Однак більш бажаною сьогодні є ідея медичної допомоги, заснованої на цінностях, тобто систем, за яких постачальникам медичних послуг платять за те, щоб люди залишалися здоровими. Ця концепція передбачає, що медичні бригади повинні бути більш ініціативними і сфокусованими на запобіганні виникненню у людей проблем зі здоров’ям задовго до їх появи.

Цифрові технології в галузі охорони здоров’я — це життєво важливий інструмент підтримки у створенні такої парадигми. Одним із підтверджень цього є те, що кількість технологій, що застосовуються в системі охорони здоров’я, впродовж останніх років стрімко зростає.

Однак варто зазначити, що рішення про впровадження нових цифрових медичних послуг на різних рівнях системи охорони здоров’я в ідеалі повинні ґрунтуватися на фактичних даних про їх ефективність з урахуванням цілей системи охорони здоров’я.

Зважаючи на актуальність цього аспекту, Все­світня асамблея охорони здоров’я звернулася до генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з проханням надати нормативні рекомендації з цифрової охорони здоров’я. Згодом ВООЗ випустила настанову з 10 науково обґрунтованими рекомендаціями щодо цифрових втручань для зміцнення системи охорони здоров’я.

Важливо зазначити, що згідно з даними ВООЗ втручання у сфері цифрової охорони здоров’я можна розділити на наступні групи залежно від цільового користувача:

  • втручання для клієнтів, представників громадськості, які є потенційними або поточними користувачами медичних послуг, включаючи заходи зі зміцнення здоров’я. До цієї групи також належать особи, які здійснюють догляд за клієнтами, які отримують медичні послуги;
  • втручання для постачальників медичних послуг, співробітників охорони здоров’я, які надають медичні послуги;
  • втручання для менеджерів систем охорони здоров’я, що беруть участь в управлінні та нагляді за системами суспільної охорони здоров’я. Втручання в цій категорії включають вплив на функції, пов’язані з управлінням ланцюгами поставок, фінансуванням охорони здоров’я та управлінням людськими ресурсами;
  • втручання для служб передачі даних, створених для підтримки широкого кола заходів, пов’язаних зі збором даних, управлінням ними, використанням та обміном.

Вплив цифровізації на роботу постачальників фармацевтичних послуг

У багатьох країнах фармацевти стали одними з перших постачальників послуг у галузі охорони здоров’я, що впровадили всі 4 компоненти систем інформаційних технологій, згаданих вище, для оптимізації своєї роботи.

Управління багатьма тисячами препаратів на складі і перевірка взаємодії між лікарськими засобами є причинами того, що поки лікарі тільки пристосовуються до системи електронних рецептів, фармацевти вже звикли працювати з комп’ютерами. Фармацевти демонструють структуроване мислення. Вони вважають за краще аналізувати інформацію і отримувати підтримку за допомогою інструментів прийняття рішень, розроблених на основі надійних систем даних.

Очевидно, що професія фармацевта має якусь ауру технічної кмітливості. Таким чином, у фармацевтів є ідеальна схильність і компетенція для надання пацієнтам все більшої кількості цифрових медичних послуг. Певні ключові сфери, в яких цифрові технології будуть впливати на професію фармацевта, можна структурувати наступним чином:

  • інтеграція даних портативних пристроїв під час прийняття рішень: оскільки все більше й більше портативних пристроїв можуть відстежувати обсяг даних про здоров’я і благополуччя пацієнтів, ці дані можуть використовуватися в якості цифрових біомаркерів під час прийняття рішень фармацевтами. Дані цифрових біомаркерів — це об’єктивна інформація, що піддається кількісній оцінці, збирається портативними або навіть імплантованими пристроями для відстеження стану здоров’я. Наприклад, розумні годинники із затвердженими додатками для електрокардіографії (ЕКГ), які можуть допомогти фармацевту визначити ефективність і безпеку кардіологічного лікування. У даному контексті важливо, щоб фармацевти ставили перед собою питання стосовно того, як вони можуть використовувати такі дані для розширення своїх послуг, прогнозування результатів лікування, побічних ефектів і прихильності пацієнтів до лікування. Адже отримання такої інформації може дозволити фармацевтам інтерпретувати показники життєдіяльності пацієнтів у режимі реального часу і передавати їх лікарям, щоб за необхідності оптимізувати фармацевтичну допомогу. Наразі доступ до таких даних має бути реальним, але поки не набув значного поширення;
  • використання додатків для здоров’я: у міру того, як комп’ютери будуть ставати все швидшими, а мобільні телефони — все більш потужними, мобільне середовище пацієнтів стане центром інформації про їх лікування. Як і в разі з портативними пристроями, аптечні інформаційні та комунікаційні системи в ідеалі повинні мати можливість надання цифрової фармацевтичної допомоги через медичні додатки, які пацієнт уже використовує. Даний аспект має велике значення, особливо з урахуванням все більш активної інтеграції цифрової терапії (digital therapeutics — DTx) у стандарти надання медичної допомоги. DTx пропонує пацієнтам науково обґрунтовані терапевтичні втручання, які управляються високоякісними програмами для запобігання, контролю або лікування широкого спектра фізичних, психічних і поведінкових станів. DTx доповнює традиційну допомогу і тому є актуальною для фармацевтів;
  • роботизована підтримка: автоматизовані процеси дозування за допомогою роботів та інформаційні технології чат-ботів для відповіді на найбільш поширені питання — все це приклади робототехніки, яка може підвищити ефективність фармацевтичного процесу. Робототехніка також може зменшити кількість помилок під час відпуску лікарських засобів;
  • штучний інтелект: величезний пул даних про здоров’я дає можливість більшою мірою застосовувати штучний інтелект та машинне навчання у фармацевтичній практиці, вирішуючи важливі проблеми, що стосуються управління і використання лікарських засобів. Аналіз тенденцій у масивах великих даних дозволяє виявити індивідуальні ризики для пацієнтів, пов’язані з несприятливими подіями, поведінковими аспектами, характеристиками комплаєнсу і т.ін. Фармацевти — це експерти, які можуть спів­працювати з фахівцями з даних для створення нових сервісів, що можуть поліпшити догляд за пацієнтами.

Майбутнє аптечної практики

Коли Генрі Форд (Henry Ford) питав людей, чи не хочуть вони машину, багато хто з них вважав, що краще б коні бігали швидше, ніж користуватися машиною. Хто б тоді міг подумати, що в наші дні будуть існувати автомобілі з автопілотом, який передбачає, коли потрібно міняти шини і вимагає проведення обслуговування задовго до того, як машина зламається?

Ця аналогія з автомобілем може бути актуальна і для аптеки. Майбутнє покаже, як роботи можуть допомогти в процесі дозування, як дрони та інші інноваційні носії будуть забезпечувати доставку медичних товарів і як фармацевтичні послуги на базі штучного інтелекту надаватимуть цілодобову підтримку в мобільному телефоні. Водночас людський аспект у наданні фармацевтичних послуг стане ціннішим, адже цифровізація візьме на себе більш стандартизовані види діяльності.

Саме такий комплексний підхід до лікування дозволить фармацевтам адекватно справлятися з потребами старіючого населення, яке приймає більше лікарських засобів. При цьому очікується, що впровадження більшої кількості цифрових технологій дозволить вирішити цілий ряд етичних і філософських питань, що стосуються недоторканності приватного життя, а також вимог щодо обміну даними.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»,
за матеріалами звіту FIP «Цифрове здоров’я у фармацевтичній освіті.
Підготовка фармацевтичної робочої сили з використанням цифрових технологій»
(FIP digital health in pharmacy education.
Developing a digitally enabled pharmaceutical workforce)
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті