Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14 років»

23 Лютого 2021 4:46 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України, в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14 років».

Доповідати законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Соломчук Дмитро Вікторович.

Народні депутати УкраїниД.В. Соломчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14 років»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Закону

Травми та отруєння є головною причиною смертності дітей і підлітків у всьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже 20% летальних випадків внаслідок отруєння реєструється серед осіб дитячого віку. Кількість летальних випадків від гострих отруєнь посідає 4-те місце у структурі дитячої смертності. Отруєння, або екзогенні інтоксикації — це патологічні стани організму, що виникають внаслідок дії на нього токсичних речовин, особливо — лікарських препаратів. Найчастіше у дітей виявляють отруєння речовинами, що потрапляють до організму через шлунково-кишковий тракт. Першість, згідно з сучасними статистичними даними, займає отруєння лікарськими засобами. Статистика свідчить про те, що діти у віці 8–11 років становлять 15% від загального числа дітей з отруєннями, а діти 12–14 років — 27%. Серед дітей старшого віку значну частину займають навмисні отруєння, в тому числі наркотичними засобами, токсикоманія, а також спроби суїциду.

Серед причин виникнення отруєння виділяють випадкові й навмисні отруєння. Причинами випадкових отруєнь у дитячому віці можуть бути передозування медичними препаратами, помилковий прийом одного препарату замість іншого, прийом всередину медикаментів для зовнішнього застосування, цікавість і/або прийом під час гри тощо. Навмисні отруєння пов’язані зі свідомим застосуванням токсичної речовини з метою суїциду або його імітації, з метою вбивства дитини.

Україна займає одне з перших місць у світі за кількістю самогубств. Так, за статистичними даними 2018 року, на 100 тисяч осіб припадає 22 самогубства, більшість з яких вчинили підлітки у віці до 14 років. Останнім часом кількість суїцидів серед дітей 5–14 років зросла у 30 разів. Лише протягом двох місяців поточного року збільшилася кількість дітей і підлітків, які надходять до відділень інтенсивної терапії з отруєннями. На сьогодні законодавство України не передбачає вікових обмежень щодо придбання лікарських засобів, тобто малолітня дитина може самостійно придбати лікарський препарат на власний розсуд.

Окрім зазначеного, в Україні спостерігається тенденція до загострення ситуації й з так званою «аптечною наркоманією», яка є узагальненим поняттям, що передбачає вживання певних лікарських засобів з психотропним ефектом без наявних показань та рекомендацій лікаря з метою досягнення стану, схожого із наркотичним cп’янінням. Для придбання більшості «аптечних наркотиків» не потребується рецепт від лікаря.

Очевидно, що лікарські засоби, які мають вплив на центральну нервову систему, або містять у своєму складі психотропні речовини, аналоги наркотичних речовин чи прекурсори можуть використовуватись для досягнення такого стану. Крім того, на фармацевтичному ринку регулярно з’являються нові препарати, про психотропну дію яких не відомо навіть науковцям. Так, нещодавно в Україні було зафіксовано зростання кількості наркозалежних від офтальмологічних крапель, про психотропний ефект яких, використовуючи не за призначенням, не було відомо ні лікарям, ні фармацевтам, ні провізорам.

З медичної точки зору, залежність від певних лікарських засобів, що використовуються не за призначенням, не менш шкідлива, ніж, наприклад, героїнова, зауважують фахівці. Додатковим фактором ризику являються згубні так звані «тренди» як мережі Інтернет в цілому, так і соціальних мереж зокрема. Ігри із закликами вживання лікарських засобів задля експериментів з метою отримання додаткових відчуттів, що стрімко поширюються в мережі Інтернет, містять в собі небезпеку, адже діти можуть не розуміти наслідків своїх дій та вважають розвагою те, що призводить до катастрофічних наслідків.

Останній «тренд» однієї з соціальних мереж вже призів до отруєння дітей як на території України, так і Європи, адже закликає вживати у великій кількості спазмолітичні препарати — лікарські засоби, які відпускаються без рецепту та які дитина може придбати в будь-якій аптеці.

Вбачається цілком очевидним, що запропоновані у законопроєкті зміни зможуть вплинути на ефективність правового регулювання у сфері сприяння здоровому способу життя населення.

2. Мета прийняття і шляхи її досягнення

Метою прийняття акта є вдосконалення контролю за відпуском лікарських засобів шляхом встановлення мінімального віку, з якого особа набуває права на придбання лікарських засобів. Такі зміни створюють правове поле для боротьби з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами малолітніми особами.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту Закону

Для розв’язання наявної проблеми проєктом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про лікарські засоби», а саме — встановити вікове обмеження, з якого дозволяється продаж лікарських засобів громадянам шляхом встановлення прямої заборони реалізації (відпуску) лікарських засобів особам, які не досягли 14 років.

4. Стан нормативно-правової бази

Основними законодавчими актами у цій сфері правового регулювання є: Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про лікарські засоби».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Внесення змін, передбачених проєктом Закону, не потребує додаткових матеріальних та інших фінансових витрат з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття Закону є кроком на шляху вдосконалення контролю за відпуском лікарських засобів, а також у боротьбі із зловживанням лікарськими засобами малолітніми особами. Запропоновані зміни сприятимуть скороченню поширеності неконтрольованого вживання лікарських засобів серед дітей, і як наслідок — зменшенню кількості отруєнь та смертельних випадків через отруєння медикаментами.

7. Запобігання корупції

У проєкті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Народні депутати УкраїниД.В. Соломчук

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

22.02.2021 р. за № 5122-1

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14 років»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86) такі зміни:

1. Статтю 21 Закону доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«Забороняється реалізація (відпуск) лікарських засобів особам, які не досягли 14 років».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після опублікування цього Закону:

1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради УкраїниД.О. Разумков

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14 років»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) проєкту акту, який пропонується
Закон України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86)
Стаття 21. Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам

Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікарів.

Забороняється реалізація (відпуск) громадянам неякісних лікарських засобів або таких, термін придатності яких минув або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником.

Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Правила приписування лікарських засобів, а також перелік лікарських засобів, які можуть реалізовуватись без рецептів лікарів, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Стаття 21. Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам

Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікарів.

Забороняється реалізація (відпуск) громадянам неякісних лікарських засобів або таких, термін придатності яких минув або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником.

Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Правила приписування лікарських засобів, а також перелік лікарських засобів, які можуть реалізовуватись без рецептів лікарів, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Норма відсутня Забороняється реалізація (відпуск) лікарських засобів особам, які не досягли 14 років.

Народні депутати УкраїниД.В. Соломчук

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Денис 24.02.2021 6:38
Замість політики-заборони краще б робили просвітницьку діяльність. Цей нардеп не думає про багато факторів. Наприклад різка алергічна реакція, яка може бути у дітей меньше 14 років, коди вони гуляють на вулиці. І навіть якщо поблизу буде аптека, із заповітним лікарським засобом від цієї алергічної реакції, то дитина не зможе його придбати.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті