Постанова КМУ від17.03.2021 р. № 262

30 Березня 2021 4:04 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17.03.2021 р. № 262

Деякі питання створення єдиного аеромедичного простору

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації у Львівській області з 1 квітня по 31 грудня 2021 р. та у Київській області з 1 травня по 31 грудня 2021 року.
 2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації;

Порядок транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів у рамках єдиного аеромедичного простору.

 1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707 «Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2431; 2020 р., № 5, ст. 245, № 54, ст. 1657, № 62, ст. 2006; 2021 р., № 4, ст. 211), зміни, що додаються.
 2. Міністерству охорони здоров’я подати до 1 травня 2022 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2021 р. № 262

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації

 1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації (далі — експериментальний проєкт) на території Львівської та Київської областей з метою забезпечення рівного доступу до медичної допомоги та підвищення якості надання медичних послуг.
 2. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:

авіаційні роботи над населеними пунктами — польоти, які виконуються з метою надання медичної допомоги населенню;

аеромедична евакуація — транспортування осіб, що потребують медичної допомоги, до закладів охорони здоров’я повітряним транспортом з наданням належної медичної допомоги на борту повітряного судна.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значенні, наведеному в Повітряному кодексі України, Законі України «Про екстрену медичну допомогу», Основах законодавства України про охорону здоров’я, постановах Кабінету Міністрів України.

 1. Дія цього Порядку поширюється на заклади охорони здоров’я державної, комунальної та приватної форми власності (заклади охорони здоров’я приватної форми власності за умови укладення з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення), а також на суб’єктів державної авіації — органи та установи Національної поліції, ДСНС, залучені до здійснення аеромедичної евакуації у рамках експериментального проєкту (далі — суб’єкти державної авіації), та органи об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, органи обслуговування повітряного руху, відомчі органи управління повітряним рухом.
 2. Експериментальний проєкт передбачає виконання таких завдань:

1) надання екстреної медичної допомоги людині у невідкладному стані або у випадку загрози здоров’ю людини — якщо перевезення повітряним транспортом скорочує час до моменту госпіталізації у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги або до спеціалізованого медичного центру та може позитивно вплинути на подальше лікування пацієнта;

2) перевезення повітряним транспортом між закладами охорони здоров’я пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу, —якщо перевезення наземним транспортом ускладнене об’єктивними причинами та/або може призвести до значного погіршення стану здоров’я чи ускладнити подальший перебіг хвороби пацієнта;

3) перевезення повітряним транспортом пацієнтів з гірських або важкодоступних районів у зв’язку з погодними чи іншими несприятливими умовами — у випадку, коли перевезення наземним транспортом ускладнене об’єктивними причинами та/або може призвести до значного погіршення стану здоров’я чи ускладнення подальшого перебігу хвороби пацієнта внаслідок затримки госпіталізації;

4) надання екстреної медичної допомоги та перевезення повітряним транспортом пацієнтів, які потребують обов’язкового медичного супроводу, — у випадках надзвичайних ситуацій та/або за наявності значної кількості постраждалих;

5) транспортування донорського серця/донорського серця разом з іншими донорськими органами/реципієнта, який потребує обов’язкового медичного супроводу, — у разі надходження до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Львівської або Київської областей
(далі — центр екстреної медичної допомоги) запиту від спеціалізованої державної установи «Український центр трансплант-координації».

 1. Диспетчер центрів екстреної медичної допомоги може ініціювати питання щодо аеромедичної евакуації у разі:

1) коли у пацієнта діагностовано або є підстави обґрунтовано підозрювати один з таких невідкладних станів — гостру зупинку кровообігу, гострий розлад серцево-судинної системи (у тому числі гострий коронарний синдром, розлади ритму серця, які впливають на гемодинаміку тощо), гостре порушення мозкового кровообігу, опік
ІІ—ІІІ ступеня понад 20 відсотків площі поверхні тіла або опік електричним струмом чи опік верхніх дихальних шляхів, травму хребта з ознаками параплегії, тетраплегії або латералізації, проникаюче поранення шиї, грудної клітки, черевної порожнини, травматичну ампутацію кінцівки чи кінцівок, перелом двох та більше трубчастих кісток, суттєве ушкодження кісток тазу, політравму, черепно-мозкову травму, яка потребує невідкладного нейрохірургічного втручання, загальну гіпотермію;

2) коли пацієнт потребує медичної допомоги у зв’язку з утопленням, падінням з висоти, дорожньо-транспортною пригодою, сходженням снігової лавини чи зсувом ґрунту;

3) інших невідкладних станів або за умови отримання травми за обставин, передбачених підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку;

4) надходження запиту про можливість аеромедичної евакуації від закладу охорони здоров’я, розташованого на території Львівської/ Київської областей або м. Києва, що планує перевезення пацієнтів у межах завдань, передбачених підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку;

5) надходження запиту від керівника центру екстреної медичної допомоги або уповноваженої особи центру екстреної медичної допомоги про можливість аеромедичної евакуації у межах завдань, передбачених підпунктами 4 та 5 пункту 4 цього Порядку;

6) надходження запиту про можливість аеромедичної евакуації у межах завдань, передбачених підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку, від центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва;

7) надходження запиту від центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф областей/м. Києва про можливість аеромедичної евакуації у межах завдань, передбачених підпунктами 2–4 пункту 4 цього Порядку, з областей, районів та населених пунктів за переліком згідно з додатком.

Завдання, передбачені підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, виконуються за потреби на всій території України без обмежень, передбачених додатком.

 1. Диспетчер центру екстреної медичної допомоги призначає виконання вильоту з метою аеромедичної евакуації відповідно до алгоритму ініціації аеромедичної евакуації у рамках експериментального проєкту.

Про необхідність вильоту диспетчер повідомляє командира чергового екіпажу повітряного судна, залученого до експериментального проєкту (далі — екіпаж), та керівника чергової бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, залученої до експериментального проєкту (далі — бригада).

 1. Готовність екіпажу та бригади до вильоту становить незалежно від пори року:

до 5 хвилин у денний час — для викликів у радіусі 100 кілометрів;

до 15 хвилин у денний час — для викликів у радіусі понад
100 кілометрів;

до 15 хвилин у нічний час — для викликів у радіусі 100 кілометрів;

до 30 хвилин у нічний час — для викликів у радіусі понад
100 кілометрів.

У разі залучення до виконання завдань, передбачених експериментальним проектом, вертольота EC145 готовність його екіпажу до вильоту становить вдень та вночі влітку – до 15 хвилин, взимку – до 20 хвилин.

У разі вильоту в гірські чи інші важкодоступні райони час готовності може бути збільшено, але не більше ніж на 15 хвилин.

 1. До складу бригади входять:

1) лікар з медицини невідкладних станів або лікар-анестезіолог, або лікар-анестезіолог дитячий;

2) фельдшер з медицини невідкладних станів або парамедик, або сестра медична-анестезист.

У разі коли до складу бригади входить лікар-анестезіолог, для такого спеціаліста обов’язкова наявність сертифіката лікаря-анестезіолога дитячого. У разі коли до складу бригади входить лікар-анестезіолог дитячий, для такого спеціаліста обов’язкова наявність сертифіката лікаря-анестезіолога.

 1. Усі члени бригади для участі в експериментальному проєкті зобов’язані успішно пройти курс із спеціалізованих реанімаційних заходів для дорослих.

Проходження спеціалізованих курсів з надання медичної допомоги при травмах, масових ураженнях, а також з реанімаційних заходів у дітей є рекомендованим.

Бригади мають право на виконання завдань у рамках експериментального проекту користуватись обладнанням та устаткуванням повітряних суден, наданих суб’єктами державної авіації. Члени бригади не належать до екіпажу повітряного судна суб’єкта державної авіації.

 1. Порядок взаємодії бригади з іншими бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги і медичними працівниками закладів охорони здоров’я визначається МОЗ.
 2. Рішення про виконання зльоту, посадки повітряного судна, зміну маршруту або відмову від виконання завдання, передбаченого експериментальним проєктом (далі — завдання), з об’єктивних причин (технічні можливості та стан повітряного судна, погодні умови, стан покриття аеродромів/вертодромів/злітно-посадкових майданчиків тощо) приймає командир екіпажу з огляду на пріоритетне значення збереження життя та здоров’я екіпажу та бригади.
 3. Екіпажі мають право під час здійснення перевезень виконувати авіаційні роботи над населеними пунктами.
 4. У межах виконання завдань суб’єкти державної авіації мають право використовувати  аеропорти/аеродроми/вертодроми/злітно-посадкові майданчики незалежно від їх форми власності, а також звільняються від сплати аеропортових зборів та плати за аеронавігаційне обслуговування.
 5. Командир екіпажу має право змінювати маршрут польоту, в тому числі відмовитися від подальшого виконання завдання, якщо під час виконання завдання виникли обставини, які унеможливлюють його продовження або роблять таке продовження небезпечним для екіпажу, бригади та пацієнта.

У разі коли стан пацієнта погіршується під час транспортування, керівник бригади може прийняти рішення про зміну маршруту аеромедичної евакуації та госпіталізацію пацієнта до найближчого закладу охорони здоров’я, де йому може бути надано належну медичну допомогу. Остаточне рішення щодо зміни маршруту приймає командир екіпажу.

Про рішення щодо зміни маршруту або неможливість продовження виконання завдання командир екіпажу/керівник бригади повідомляє диспетчера центру екстреної медичної допомоги.

 1. Пріоритетність виконання польотів повітряних суден, залучених до виконання завдань, визначається згідно з пунктами 3 і 4 частини другої статті 24 Повітряного кодексу України.

Органи об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, органи обслуговування повітряного руху, відомчі органи управління повітряним рухом забезпечують польоти повітряних суден, залучених до виконання завдань, відповідно до вимог Повітряного кодексу України, Положення про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 954 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 101, ст. 3118), та інших нормативно-правових актів у галузі авіації та у сфері використання повітряного простору.

Екіпажі виконують польоти відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі авіації та у сфері використання повітряного простору України.

 1. Після повернення до місця базування повітряного судна першочерговими завданнями є відновлення готовності екіпажу та бригади до виконання завдань.
 2. Керівник центру екстреної медичної допомоги має право здійснювати контроль за готовністю екіпажу, бригади та повітряного судна до виконання завдань.
 3. На борту повітряного судна допускається присутність осіб супроводу, що не є членами екіпажу чи бригади, якщо командир екіпажу та керівник бригади не мають заперечень.
 4. Національна поліція, ДСНС у рамках експериментального проєкту забезпечує забезпечують:

надання вертольотів Н145;

підтримання льотної придатності повітряних суден, спорядження та майна у справному стані; підготовку своїми силами і засобами  та залучення до реалізації експериментального проєкту льотного та інженерно-технічного персоналу у кількості, необхідній  для виконання завдань у цілодобовому режимі;

забезпечення надійного зв’язку екіпажу із диспетчером центру екстреної медичної допомоги.

 1. МОЗ у рамках експериментального проєкту забезпечує:

навчання медичних працівників у кількості, необхідній для виконання завдань;

відшкодування витрат на пально-мастильні матеріали, використані під час виконання повітряними суднами завдань;

часткове відшкодування витрат на підтримання льотної придатності  вертольотів Н145 та/або ЕС145 вертольотів Н145, наданих для реалізації експериментального проєкту, у межах льотних годин, витрачених на виконання завдань;

відшкодування оплати за використання об’єктів інфраструктури, необхідних для базування повітряних суден, екіпажів та бригад, у період між виконанням завдань.

 1. Центр екстреної медичної допомоги у рамках експериментального проєкту:

здійснює розроблення внутрішнього алгоритму ініціації аеромедичної евакуації у рамках експериментального проєкту для диспетчера центру екстреної медичної допомоги;

організовує у цілодобовому режимі чергування медичних працівників у складі бригад;

забезпечує підтримання у справному стані медичного обладнання, яке використовується для виконання завдань;

надає усі необхідні для виконання завдань лікарські засоби, медичні вироби, витратні матеріали та засоби індивідуального захисту.22. Обласні та Київська міська держадміністрації забезпечують реалізацію експериментального проєкту шляхом всебічного сприяння його впровадженню;

звітує щомісяця МОЗ щодо завдань, виконаних у рамках експериментального проекту.

_____________________

 

Додаток

до Порядку реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації

ПЕРЕЛІК
областей, районів та населених пунктів, з яких додатково може здійснюватися аеромедична евакуація в рамках експериментального проєкту

 1. Львівська область:

1) Вижницький район Чернівецької області;

2) Закарпатська область;

3) Івано-Франківська область;

4) м. Луцьк;

5) м. Рівне;

6) м. Тернопіль;

7) м. Чернівці.

 1. Київська область:

1) м. Вінниця;

2) м. Житомир;

3) м. Київ;

4) м. Кропивницький;

5) м. Полтава;

6) м. Суми;

7) м. Хмельницький;

8) м. Черкаси;

9) м. Чернігів.

_________

Примітка. Транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів у рамках експериментального проекту може здійснюватися з усіх населених пунктів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, а також з м. Києва за згодою командира екіпажу (з урахуванням технічних можливостей авіаційної техніки).

Завдання з перевезення повітряним транспортом пацієнтів між закладами охорони здоров’я у рамках експериментального проекту можуть здійснюватись з населених пунктів Вінницької, Волинської, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей за згодою командира екіпажу (з урахуванням технічних можливостей авіаційної техніки).

Примітка. Транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів у рамках експериментального проєкту може здійснюватися для:

Львівської області — з усіх населених пунктів Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Волинської, Тернопільської і Хмельницької областей;

Київської області — з усіх населених пунктів Чернігівської, Житомирської, Черкаської і Вінницької областей, а також з м. Києва. Можливість транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів з населених пунктів Рівненської, Полтавської, Сумської та  Кіровоградської областей  розглядається екіпажами повітряних суден, залучених до експериментального проєкту, з урахуванням технічних можливостей авіаційної техніки.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2021 р. № 262

ПОРЯДОК
транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів у рамках єдиного аеромедичного простору

 1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії закладів та установ, залучених до роботи у сфері трансплантації, суб’єктів державної авіації — ДСНС, Адміністрації Держприкордонслужби, Національної поліції і Національної гвардії (далі — суб’єкти державної авіації) під час транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів у рамках єдиного аеромедичного простору, який створюється для поліпшення доступу пацієнтів до третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 2. Дія цього Порядку поширюється на учасників пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, визначених у підпункті 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707 «Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2431), спеціалізовану державну установу «Український центр трансплант-координації» (далі — державна установа) та на суб’єктів державної авіації, які експлуатують авіаційну техніку, що придатна для транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів.
 3. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:

авіаційні роботи над населеними пунктами — польоти, які виконуються з метою надання медичної допомоги населенню;

перевезення анатомічних матеріалів — транспортування донорського серця або донорського серця разом з іншими анатомічними матеріалами.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значенні, наведеному в Повітряному кодексі України, Законі України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», Основах законодавства України про охорону здоров’я.

3. У цьому Порядку термін «авіаційні роботи» означає польоти, які виконуються з метою надання медичної допомоги населенню.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значенні, наведеному в Повітряному кодексі України, Законі України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», Основах законодавства України про охорону здоров’я.

 1. У разі коли час наземного транспортування анатомічних матеріалів перевищує 2 години, державна установа за зверненням трансплант-координатора або керівника відповідного закладу охорони здоров’я може ініціювати питання щодо залучення до перевезення суб’єктів державної авіації.  Суб’єкти державної авіації можуть також залучатися до транспортування медичних працівників, участь яких необхідна для вилучення/трансплантації анатомічних матеріалів.
 2. Взаємодія між державною установою та суб’єктами державної авіації здійснюється у порядку, визначеному МВС та МОЗ.
 3. Взаємодія між державною установою, суб’єктами державної авіації та експлуатантами-аеродромів/вертодромів/злітно-посадкових майданчиків здійснюється у порядку, визначеному Мінінфраструктури, МОЗ та МВС.
 4. Остаточне рішення про виконання зльоту, посадки повітряного судна, зміну маршруту або відмову від виконання завдання з об’єктивних причин (технічні можливості та стан повітряного судна, погодні умови, стан покриття аеродромів/вертодромів/злітно-посадкових майданчиків тощо) приймає командир льотного екіпажу повітряного судна з огляду на пріоритетне значення збереження життя та здоров’я екіпажу і медичних працівників, залучених до перевезення анатомічних матеріалів/ реципієнтів.
 5. Екіпажі повітряних суден, залучені до транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів, мають право під час виконання перевезень виконувати авіаційні роботи над населеними пунктами.
 6. Пріоритетність виконання польотів повітряних суден, залучених до транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів, визначається згідно з пунктами 3 і 4 частини другої статті 24 Повітряного кодексу України.
 7. У межах виконання завдань, передбачених цим Порядком, суб’єкти державної авіації мають право використовувати аеропорти/аеродроми/вертодроми/злітно-посадкові майданчики незалежно від їх форми власності, а також звільняються від сплати аеропортових зборів та плати за аеронавігаційне обслуговування.
 8. Суб’єкти державної авіації здійснюють перевезення анатомічних матеріалів/реципієнтів, ініційовані державною установою, у межах бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення діяльності таких суб’єктів.
 9. Державна установа на договірних засадах із суб’єктами державної авіації здійснює відшкодування витрат на пально-мастильні матеріали, використані повітряним судном під час виконання завдання з перевезення анатомічних матеріалів/реципієнтів, у межах бюджетних коштів, передбачених на відповідну мету.
 10. Виконання завдань, передбачених цим Порядком, не повинне перешкоджати основній діяльності суб’єктів державної авіації.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 березня 2021 р. № 262

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового  забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

 1. В абзаці другому пункту 2 слова і цифри «у підпунктах 1 і 9» замінити словами і цифрами «у підпунктах 1, 9 і 91».
 2. Пункт 3 доповнити підпунктом 91 такого змісту:

«91) відшкодування витрат на пально-мастильні матеріали, використані повітряним судном у ході виконання завдання з перевезення анатомічних матеріалів/реципієнтів у випадках, передбачених Порядком транспортування анатомічних матеріалів/реципієнтів у рамках єдиного аеромедичного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 262 «Деякі питання створення єдиного аеромедичного простору».».

 1. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

«Відшкодування витрат на пально-мастильні матеріали, використані повітряним судном у ході виконання завдання з перевезення анатомічних матеріалів/реципієнтів, здійснюється спеціалізованою державною установою «Український центр трансплант-координації» суб’єкту державної авіації на підставі договору, укладеного відповідно до законодавства.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті