Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання дискримінації за ознакою вакцинації

06 Квітня 2021 9:28 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання дискримінації за ознакою вакцинації.

Доповідати на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Поляков Антон Едуардович.

Народні депутати України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України
про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання дискримінації за ознакою вакцинації

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроєкту

Протягом тривалого часу в Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» існує законодавча колізія, коли норми статті 12, які встановлюють добровільний порядок проведення профілактичних щеплень, якими, зокрема, батькам надається право вибору вакцинувати своїх дітей чи ні, конфліктують з нормами статті 15, що містить заборону приймати дітей, які не отримали профілактичних щеплень, до дитячих закладів.

Цією неузгодженістю статей зазначеного Закону постійно користуються посадовці на місцях для створення тиску на батьків, які мотивовано відмовляються від проведення всіх чи деяких профілактичних щеплень своїм дітям. Це відбувається шляхом дискримінації дітей за ознакою відсутності щеплень, тобто не отримання ними певних медичних профілактичних послуг, та створює перешкоди для отримання очної освіти, що суперечить Основному Закону України та низці інших законодавчих актів.

Так, громадяни є рівними у своїх конституційних правах і свободах та перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (стаття 24 Конституції України).

Крім того, положення статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо заборони відвідування дитячих навчальних закладів дітям, які не отримали профілактичних щеплень, порушує також гарантоване кожному громадянину України конституційне право на освіту (стаття 53), згідно з яким кожен має право на освіту. Повна загальна освіта є обов’язковою, а держава забезпечує доступність і безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Статтею 19 Закону України «Про охорону дитинства» встановлено, що кожна дитина має право на освіту.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про освіту» в Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. Пунктом «и» статті 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я встановлюється право кожного громадянина на охорону здоров’я, що передбачає правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я.

Згода інформованого пацієнта, відповідно до статті 39 Основ, необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

З огляду на це, зазначеним законопроєктом пропонується вилучити норми Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», які призводять до дискримінації дітей за ознакою вакцинації.

Крім того, положення щодо заборони відвідувати дитячі заклади дітям, які не отримали профілактичних щеплень, не може вважатись одним із заходів щодо запобігання інфекційним хворобам у таких закладах.

Так, згідно з нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я отримані особою профілактичні щеплення запобігають її захворюванню на відповідну хворобу або, у випадку захворювання щепленої особи, полегшують перебіг хвороби та зменшують можливість виникнення негативних наслідків для здоров’я. Тобто — щеплена особа не є абсолютно небезпечною для оточуючих і також може їх інфікувати, якщо захворіє. Навіть ризик безсимптомного або легкого перебігу хвороби у неї вищий.

Відсутність у здорової дитини, яка не була у контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями, будь-якого щеплення зі списку обов’язкових щеплень, (від шести хвороб згідно зі статтею 12 цього Закону), не може призвести до захворювання або погіршення здоров’я чи безпеки інших осіб, з якими така дитина контактує. Здорова людина не створює загрозу інфекційних хвороб для інших людей. Таким чином, зняття обмежень щодо прийому здорових невакцинованих дітей, які не були у контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями, до закладів освіти жодним чином не може впливати на стан здоров’я інших дітей та на загальний стан захисту дітей України від інфекційних хвороб.

Крім того, сама по собі заборона відвідувати дитячі заклади за відсутності вакцин створює тиск на батьків у виборі методів та способів профілактики від хвороб. І це не сприяє боротьбі з інфекційними хворобами в Україні. Більш дієвими заходами у цьому випадку мали б бути роз’яснювальна робота серед населення щодо необхідності здорового способу життя, дотримання гігієнічних та санітарних норм.

2. Мета і цілі прийняття законопроєкту

Метою прийняття зазначеного законопроєкту є внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання дискримінації за ознакою вакцинації.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту Закону

Проєктом вносяться зміни до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» в частині удосконалення його положень з метою усунення дискримінації за ознакою вакцинації.

Крім того, вдосконалено положення статті 15 цього Закону в частині уточнення темінології «дитячі заклади», що, на сьогодні, дозволяє посадовцям на власний розсуд тлумачити цей термін.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України та «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Прийняття даного законопроєкту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

На момент внесення проєкт не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроєкту

Прийняття законопроєкту скасовує існуючу дискримінацію дітей за станом здоров’я (на підставі наявності/відсутності профілактичних щеплень) щодо прийому в заклади освіти та дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

Народні депутати України

Проєкт

зареєстровано у Верховній Раді України

02.04.2021 р. № 5326

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання дискримінації за ознакою вакцинації

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228) такі зміни:

1) абзац п’ятнадцятий статті 1 викласти у новій редакції:

«календар профілактичних щеплень (далі — календар щеплень) — нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, яким встановлюються перелік обов’язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення щодо яких держава зобов’язується забезпечити наявність безкоштовних медичних імунобіологічних препаратів для населення в необхідному обсязі. Ці медичні імунобіологічні препарати мають відповідати законодавчо затвердженим вимогам щодо якості, ефективності та безпеки таких препаратів;»;

2) статтю 15 викласти у новій редакції:

«Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у закладах освіти дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Прийом дітей до закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку проводиться за наявності довідки закладу охорони здоров’я, який здійснює медичне обслуговування дитини. Довідка оформляється лікарем на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями, з медичним висновком, що дитина за станом здоров’я може відвідувати відповідний заклад. Перелік хвороб та інфекційних захворювань, за наявності яких дитина за станом здоров’я не може відвідувати заклади освіти та дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Працівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому законодавством.

Керівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов’язані на вимогу законних представників дитини надавати інформацію про епідемічну ситуацію в закладі.

Працівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов’язані:

вести постійне спостереження за станом здоров’я дітей, а в разі виявлення хворого на інфекційну хворобу чи бактеріоносія — вжити заходів для його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок законних представників дитини та заклад охорони здоров’я;

систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей;

негайно інформувати органи охорони здоров’я про події, які становлять загрозу здоров’ю учасників освітнього процесу, процесу оздоровлення та відпочинку і благополучній епідемічній ситуації в закладі;

дотримуватись санітарно-протиепідемічних правил та норм, затверджених в установленому порядку».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання дискримінації за ознакою вакцинації

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

(…)

обсерватор — спеціалізований заклад, призначений для перебування осіб, які підлягають обсервації, їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними;

календар профілактичних щеплень (далі — календар щеплень) — нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, яким встановлюються перелік обов’язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення;

(…)

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

(…)

обсерватор — спеціалізований заклад, призначений для перебування осіб, які підлягають обсервації, їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними;

календар профілактичних щеплень (далі — календар щеплень) — нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, яким встановлюються перелік обов’язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення щодо яких держава зобов’язується забезпечити наявність безкоштовних медичних імунобіологічних препаратів для населення в необхідному обсязі. Ці медичні імунобіологічні препарати мають відповідати законодавчо затвердженим вимогам щодо якості, ефективності та безпеки таких препаратів;

(…)

Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах

Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до дитячих закладів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Працівники дитячих закладів підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому законодавством.

Працівники дитячих закладів зобов’язані:

вести постійне спостереження за станом здоров’я дітей, а в разі виявлення хворого на інфекційну хворобу — вжити заходів для його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров’я;

систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей.

Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у закладах освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Прийом дітей до закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку проводиться за наявності довідки закладу охорони здоров’я, який здійснює медичне обслуговування дитини. Довідка оформляється лікарем на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями, з медичним висновком, що дитина за станом здоров’я може відвідувати відповідний заклад.

Перелік хвороб та інфекційних захворювань, за наявності яких дитина за станом здоров’я не може відвідувати заклади освіти та дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Працівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому законодавством.

Керівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов’язані на вимогу законних представників дитини надавати інформацію про епідемічну ситуацію в закладі.

Працівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов’язані:

вести постійне спостереження за станом здоров’я дітей, а в разі виявлення хворого на інфекційну хворобу чи бактеріоносія — вжити заходів для його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок законних представників дитини та заклад охорони здоров’я;

систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей;

негайно інформувати органи охорони здоров’я про події, які становлять загрозу здоров’ю учасників освітнього процесу, процесу оздоровлення та відпочинку і благополучній епідемічній ситуації в закладі;

дотримуватись санітарно-протиепідемічних правил та норм, затверджених в установленому порядку.

Народні депутати України

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті