Проєкт наказу МОЗ України «Деякі питання організації посмертного донорства»

26 Квітня 2021 3:34 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання організації посмертного донорства»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання організації посмертного донорства» (далі — проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою врегулювання механізму посмертного донорства та встановлення чіткого алгоритму дій при реалізації донорського етапу.

Проєкт наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту наказу надсилати протягом 15 днів з дати публікації на адресу Міністерства охорони здоров’я України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій, телефон: (e-mail: transplant.moz@gmail.com).

Генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інноваційВасиль Стрілка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання організації посмертного донорства»

 1. Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання організації посмертного донорства» (далі — проєкт наказу) розроблено з метою врегулювання механізму посмертного донорства та встановлення чіткого алгоритму дій при реалізації донорського етапу.

2.   Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт наказу розроблено на виконання частини шостої статті 17, абзацу другого частини другої статті 23 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», абзацу шістдесят третього підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.

Система охорони здоров’я України станом на сьогодні не спроможна забезпечити громадян України третинною (високоспеціалізованою) медичною допомогою методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Основними причинами, що призвели до цього, є практично відсутнє посмертне донорство та алгоритм дій при реалізації донорського етапу. У зв’язку з цим, Міністерство охорони здоров’я України направляє громадян України, які потребують трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів для лікування за кордон, де вартість такого лікування в 4-6 разів вища за вартість такого лікування в Україні.

У зв’язку з військовими заходами українських силових структур, спрямованих на протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на сході України близько 1200 українських військовослужбовців втратили кінцівки. Проєкт наказу спрямований на створення передумов для проведення українським військовослужбовцям, які втратили кінцівки, трансплантацію верхніх та нижніх кінцівок.

3.   Основні положення проєкту акта

Проєктом наказу пропонується затвердити:

Склад та основні завдання бригади вилучення анатомічних матеріалів людини;

Умови зберігання вилучених анатомічних матеріалів людини, їх підготовка до перевезення та умови перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини;

Форму № 033/о «Акт про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації»;

Форму № 033/о/т «Акт про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів»;

Перелік анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, дозволених до вилучення у донора-трупа;

Перелік анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів, дозволених до вилучення у донора-трупа;

Перелік фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у мертвого ембріона (плода) людини.

Також проєктом наказу пропонується визнати такими, що втратили чинність:

абзац сімнадцятий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2000 року № 226 «Про затвердження нормативно-правових документів з питань трансплантації».

4. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діє Конституція України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного та/або місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Відповідно до § 42 глави 3 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, та пункту 5 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, та з метою забезпечення вивчення й врахування думки громадськості проєкт наказу потребує громадського обговорення (через оприлюднення проєкту акта на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України).

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідними органами місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством цифрової трансформації України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною службою статистики України та Національною академією медичних наук України.

Проєкт наказу потребує здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Оцінка відповідності

У проєкті наказу відсутні положення що:

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та  громадська гендерно-правова експертизи не проводились.

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту наказу не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; позитивно впливатиме на розвиток регіонів, підвищуватиме спроможність територіальних громад, не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, покращуватиме стан здоров’я населення, не матиме впливу на екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Професійна медична спільнота Позитивний Встановлення чітких норм та алгоритму дій при здійсненні посмертного донорства зменшить юридичні ризики та усунить можливість безпідставного кримінального переслідування професійної медичної спільноти
Пацієнти, які потребують трансплантації анатомічних матеріалів Позитивний Встановлення чітких норм та алгоритму дій при здійсненні посмертного донорства врегулює процес вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа, що забезпечить пацієнтів, які потребують трансплантації анатомічних матеріалів, третинною (високоспеціалізованою) медичною допомогою методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

22.04.2021 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Деякі питання організації посмертного донорства

Відповідно до частини шостої статті 17, абзацу другого частини другої статті 23 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», абзацу шістдесят третього підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою врегулювання механізму посмертного донорства та встановлення чіткого алгоритму дій при реалізації донорського етапу

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити такі, що додаються:

1)Склад та основні завдання бригади вилучення анатомічних матеріалів людини;

2)Умови зберігання вилучених анатомічних матеріалів людини, їх підготовка до перевезення та умови перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини;

3)Форма № 033/о «Акт про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації»;

4)Форма № 033/о/т «Акт про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів»;

5)Перелік анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, дозволених до вилучення у донора-трупа;

6)Перелік анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів, дозволених до вилучення у донора-трупа;

7)Перелік фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у мертвого ембріона (плода) людини.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1)абзац сімнадцятий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально- профілактичних закладів»;

2)наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2000 року № 226 «Про затвердження нормативно-правових документів з питань трансплантації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2000 року за № 697/4918.

3. Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій (Стрілка В.Є.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Іващенка І.А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

 здоров’я України

Склад та основні завдання бригади вилучення анатомічних матеріалів людини

 1. Загальні положення

1. Склад та основні завдання бригади вилучення анатомічних матеріалів людини поширюється на заклади охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або інші суб’єкти господарювання, що згідно із законодавством мають право здійснювати діяльність, пов’язану з трансплантацією (далі — заклади, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією) та визначає механізм їх взаємодії при організації посмертного донорства.

2. Терміни, що вживаються, мають такі значення:

база вилучення анатомічних матеріалів людини (далі — База) — заклад, що здійснює діяльність, пов’язану з трансплантацією, в якому знаходиться донор- труп;

госпітальна трансплант-координація — сукупність заходів, метою яких є забезпечення процесу вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа на базі вилучення анатомічних матеріалів людини та надання їх для подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;

Центр трансплантації — заклад охорони здоров’я, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю «Трансплантологія», що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та Порядку констатації та діагностичних критеріях смерті мозку людини, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 листопада 2020 року № 2559, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2020 року за № 1260/35543.

3. Вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації дозволяється у донора-трупа після підписання форми первинної облікової документації № 012/о «Акт про констатацію смерті мозку людини» або № 012/о/д «Акт про констатацію смерті мозку дитини», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 листопада 2020 року № 2559 «Про деякі питання удосконалення роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії закладів охорони здоров’я», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2020 року за № 1259/35542, (далі — акт про констатацію смерті мозку), та підписання відповідної заяви щодо згоди на вилучення анатомічних матеріалів, форма якої визначена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1211 «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (далі — згода на вилучення).

4. Вилучення анатомічних матеріалів для виготовлення біоімплантатів дозволяється у донора-трупа після підписання акта про констатацію смерті мозку або фіксації у медичній документації померлої особи факту її біологічної смерті та підписання згоди на вилучення.

5. Після констатації смерті мозку продовжується кондиціонування потенційного донора, про що вноситься відповідний запис у формі первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

 1. Госпітальна трансплант-координація

1. Трансплант-координатор із залученням необхідних лікарів інших спеціальностей організовує проведення клінічних обстежень та лабораторних досліджень, які є необхідними для визначення протипоказань до вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа та в подальшому для встановлення пар донор-реципієнт.

2. Після отримання згоди на вилучення та встановлення відсутності протипоказань до вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа, трансплант-координатор повідомляє спеціалізовану державну установу «Український центр трансплант-координації» (далі — УЦТК) про наявність донора-трупа та вносить дані до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин для встановлення пар донор-реципієнт.

3. Після встановлення пар донор-реципієнт трансплант-координатор спільно з УЦТК організовує прибуття до Бази бригад вилучення анатомічних матеріалів людини (далі — Бригади).

4. Трансплант-координатор визначає час, коли Бригади повинні з’явитись на Базі та планує час роботи операційних зал, в яких відбуватиметься вилучення анатомічних матеріалів.

Трансплант-координатор координує анестезіологічний супровід при вилученні анатомічних матеріалів у донора-трупа, у якого констатовано смерть мозку.

5. Організаційно-методичне керівництво процесу госпітальної трансплант-координації здійснює УЦТК.

III. Склад та основні завдання бригади вилучення анатомічних матеріалів людини

1.Бригада створюється відповідно до наказу керівника Бази або Центру трансплантації, яким затверджується порядок утворення та функціонування Бригади. До складу Бригади входять медичні працівники Бази та/або Центру трансплантації.

2. Для вилучення у донора-трупа анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації до складу Бригади можуть входити:

лікарі-хірурги, кількість та профіль яких залежить від виду та обсягу донорського матеріалу;

лікар-трансплантолог; лікар-анестезіолог; лікар-уролог;

сестри медичні операційні;

інші спеціалісти відповідної спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я» (за потреби).

Для вилучення у донора-трупа анатомічних матеріалів, призначених для виготовлення біоімплантатів до складу Бригади можуть входити:

лікарі судово-медичні експерти; лікарі-патологоанатоми;

лікарі-хірурги;

лікарі-ортопеди-травматологи; лікарі-комбустіологи;

інші спеціалісти відповідної спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я» (за потреби).

3. Основними завданнями Бригади є вилучення, зберігання, підготовка до перевезення та/або перевезення анатомічних матеріалів для їх подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів.

4. Бази та Центри трансплантації забезпечують оперативне та цілодобове реагування Бригад на виклики.

5. Бригади вилучають анатомічні матеріали для трансплантації відповідно до згоди на вилучення та Переліку анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, дозволених до вилучення у донора-трупа, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від                                                             №                              ,зареєстрованим Міністерстві юстиції України                                                          .

6. Бригади вилучають анатомічні матеріали для виготовлення біоімплантатів відповідно до згоди на вилучення та Переліку анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів, дозволених до вилучення у донора-трупа, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від           № , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України                .

7. Вилучення у донора-трупа анатомічних матеріалів для трансплантації документується шляхом заповнення форми № 033/о «Акт про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від                                                                                             зареєстрованим в Міністерстві юстиції України                                                                      (далі — форма № 033/о).

Форма № 033/о підписується лікарями, які брали участь у вилученні анатомічних матеріалів для трансплантації, а у разі призначення судово- медичної експертизи — також судово-медичним експертом, і долучається до висновку судово-медичного експерта та медичної документації донора-трупа.

8. Вилучення у донора-трупа анатомічних матеріалів для виготовлення біоімплантатів документується шляхом заповнення форми № 033/о/т «Акт про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від №      , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України            (далі — форма № 033/о/т).

Форма № 033/о/т підписується лікарями, які брали участь у вилученні анатомічних матеріалів для виготовлення біоімплантатів, а у разі призначення судово-медичної експертизи — також судово-медичним експертом, і долучається до висновку судово-медичного експерта та медичної документації донора-трупа.

9. Непридатність анатомічного матеріалу для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів документується шляхом заповнення Акта про непридатність анатомічного матеріалу для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів (далі — акт про непридатність), форма якого наведена в додатку до цього Складу та основних завдань. Електронну копію акта про непридатність, трансплант-координатор вносить до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин.

Генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інноваційВасиль Стрілка

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони

здоров’я України

УМОВИ
зберігання вилучених анатомічних матеріалів людини, їх підготовка до перевезення та умови перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини

1.Умови зберігання вилучених анатомічних матеріалів людини, їх підготовка до перевезення та умови перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини поширюються на заклади охорони здоров’я, бюро судово- медичної експертизи або інші суб’єкти господарювання, що згідно із законодавством мають право здійснювати діяльність, пов’язану з трансплантацією та суб’єкти господарювання, що надають послуги з перевезення анатомічних матеріалів людини.

2. Зберігання вилучених анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів, їх підготовка до перевезення та перевезення здійснюється відповідно до Вимог щодо якості та безпеки тестування, вилучення, зберігання та транспортування анатомічних матеріалів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року № 158.

3. Якщо проведення трансплантації анатомічних матеріалів людини, передбачається не за місцем вилучення, їх консервують та транспортують до центру трансплантації, в якому буде проведено трансплантацію.

4. Після вилучення і консервації, анатомічні матеріали людини, призначені для трансплантації (далі — анатомічні матеріали), негайно упаковують та поміщають у ізотермічні транспортні контейнери на поверхню водного льоду або інші медичні вироби, призначені для тимчасового зберігання або транспортування органів для трансплантації. Пакування анатомічних матеріалів має зберігати їх цілісність під час транспортування, підтримувати гіпотермію, мінімізувати ризик контамінації.

5. Перед транспортуванням анатомічних матеріалів, необхідно перевірити ізотермічні транспортні контейнери на відсутність пошкоджень, надійне закриття та попередження випадкового відкриття, достатню кількістю льоду для підтримання сталої гіпотермії.

6. Якщо транспортування анатомічних матеріалів здійснюється суб’єктом господарювання відповідно до договору про надання послуг з перевезення анатомічних матеріалів людини, документується кожен етап передачі анатомічних матеріалів, шляхом оформлення Акту прийому передачі анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, форма якого наведена в додатку до цих Умов.

7. Транспортування анатомічних матеріалів відбувається відповідно до Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 720.

Генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інноваційВасиль Стрілка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації № 033/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ

за погодження з Держстатом

 

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я/наукової установи, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ

АКТ

про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації

 

«          »                              20     р.

Вилучені анатомічні матеріали людини, призначені для трансплантації

(зазначити з позначкою «»):

права нирка серце
ліва нирка комплекс серце-легені
печінка легені
частина печінки сегменти лівої легені
підшлункова залоза сегменти правої легені
селезінка паращитовидні залози
права верхня кінцівка кишківник
ліва верхня кінцівка матка
права нижня кінцівка гортань
ліва нижня кінцівка трахея
додаткова судина (вказати)
інше (вказати)
Донор

П.І.Б.:                                                                                                                                                        

Дата народження:                                                                                                                                               Вік:                            Стать:                                  Група крові                         Резус-фактор:                                Причина смерті:      Час та дата констатації смерті мозку: _____

Лабораторні дослідження Позитивний Негативний Сумнівний
CMV IgG      
HBsAg      
Anti-HBc      
Anti-HBs      
Anti-HCV      
Anti-HIV      
Toxo IgG      
RW      
Вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації проводили:
П.І.Б. Заклад охорони здоров’я Посада Підпис
       
       
При вилученні анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації були присутні:
П.І.Б. Місце роботи Посада Підпис
       
       
       
Час початку вилучення__________________________________
Час закінчення вилучення _______________________________

Генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інноваційВасиль Стрілка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації № 033/о/т

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ

за погодження з Держстатом

 

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я/наукової установи, де заповнюється форма

Код за ЄДРПОУ

АКТ

про вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів

«             »                                     20       р.

Донор

П.І.Б.:                                                                                                                                                                                                                

Дата народження:                                                                                                                                                                                          _ Вік:                                                                                                                                                                                                                    _ Стать:                                                                                                                                                                                                                 Причина смерті:                                                                                                                                                                                                 Час та дата констатації смерті мозку або фіксації біологічної смерті:                                                                                                  

Акт судово-медичного обстеження/висновок експерта/протокол патолого-анатомічного розтину померлого

                                           

Дата проведення судово-медичного обстеження/висновку експерта/протоколу патолого-анатомічного розтину померлого                                                                          

Вилучені анатомічні матеріали людини, призначені для виготовлення біоімплантатів (зазначити кількість):
Кількість(шт.)                                                                                      Кількість (шт.)
I. ТКАНИНИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 26. Фрагмент крила клубової кістки
1. Скронева фасція 27. Фрагмент ребра
2. Широка фасція стегна 28. Реберний хрящ
3. Сухожилок переднього великогомілкового м’яза 29. Грудина з фрагментами ребер та реберного хряща
4. Сухожилок довгого долоневого м’яза 30. Тіло хребця
5. Сухожилок інших м’язів 31. Колінний суглоб
6. Блок надколінка з його власною зв’язкою та блоком великої гомілкової кістки 32. Плечовий суглоб
7. Блок п’яткової кістки з фрагментом ахіллового сухожилка 33. Фрагмент нижньої щелепи
8. Надколінок 34. Фрагмент фаланги пальця, кістки ступні і кисті
9. Головка стегнової кістки 35. Фрагмент кісток поверхні черепа
10. Виростка великої гомілкової кістки II. СЕРЦЕВО-СУДИННІ ТКАНИНИ
11. Виростка стегнової кістки 1. Фрагмент аорти
12. Дистальний кінець стегнової кістки 2. Фрагмент серця з клапанами і судинами
13. Проксимальний кінець стегнової кістки 3. Клапан серця
14. Фрагмент діафізу стегнової кістки 4. Фрагмент артерії
15. Дистальний кінець великої гомілкової кістки 5. Фрагмент вени
16. Проксимальний кінець великої гомілкової кістки 6. Перикард
17. Фрагмент діафізу великої гомілкової кістки III. ІНШІ ТКАНИНИ
18. Дистальний кінець малої гомілкової кістки 1. Слухові кісточки
19. Проксимальний кінець малої гомілкової кістки 2. Барабанна перетинка
20. Фрагмент діафізу малої гомілкової кістки 3. Фрагмент шкіри
21. Дистальний кінець плечової кістки 4. Кератолімбальний диск очного яблука
22. Проксимальний кінець плечової кістки 5. Очне яблуко
23. Фрагмент діафізу плечової кістки 6. Фрагмент склери
24. Головка плечової кістки 7. Фрагмент трахеї
25. Гребінь клубової кістки
Вилучення анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів проводили:
П.І.Б. Місце роботи Посада Підпис
       
       
При вилученні анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів були присутні:
П.І.Б. Місце роботи Посада Підпис
       
       

Генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інноваційВасиль Стрілка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Перелік анатомічних матеріалів людини, призначених для виготовлення біоімплантатів, дозволених до вилучення у донора-трупа

І. Тканини опорно-рухового апарату

 1. Скронева фасція.
 2. Широка фасція стегна.
 3. Сухожилок переднього великогомілкового м’яза.
 4. Сухожилок довгого долоневого м’яза.
 5. Сухожилок інших м’язів.
 6. Блок надколінка з його власною зв’язкою та блоком великої гомілкової кістки.
 1. Блок п’яткової кістки з фрагментом ахіллового сухожилка.
 2. Надколінок.
 3. Головка стегнової кістки.
 4. Виростка великої гомілкової кістки.
 5. Виростка стегнової кістки.
 6. Дистальний кінець стегнової кістки.
 7. Проксимальний кінець стегнової кістки.
 8. Фрагмент діафізу стегнової кістки.
 9. Дистальний кінець великої гомілкової кістки.
 10. Проксимальний кінець великої гомілкової кістки.
 11. Фрагмент діафізу великої гомілкової кістки.
 12. Дистальний кінець малої гомілкової кістки.
 13. Проксимальний кінець малої гомілкової кістки.
 14. Фрагмент діафізу малої гомілкової кістки.
 15. Дистальний кінець плечової кістки.
 16. Проксимальний кінець плечової кістки.
 17. Фрагмент діафізу плечової кістки.
 18. Головка плечової кістки.
 19. Гребінь клубової кістки.
 20. Фрагмент крила клубової кістки.
 21. Фрагмент ребра.
 22. Реберний хрящ.
 23. Грудина з фрагментами ребер та реберного хряща.
 24. Тіло хребця.
 25. Колінний суглоб.
 26. Плечовий суглоб.
 27. Фрагмент нижньої щелепи.
 28. Фрагмент фаланги пальця, кістки ступні і кисті.
 29. Фрагмент кісток поверхні черепа.

ІІ. Серцево-судинні тканини

 1. 1. Фрагмент аорти.
 2. Фрагмент серця з клапанами і судинами.
 3. Клапан серця.
 4. Фрагмент артерії.
 5. Фрагмент вени.
 6. Перикард.

III. Інші тканини

 1. Слухові кісточки.
 2. Барабанна перетинка.
 3. Фрагмент шкіри.
 4. Кератолімбальний диск очного яблука.
 5. Очне яблуко.
 6. Фрагмент склери.
 7. Фрагмент трахеї.

 

Генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інноваційВасиль Стрілка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Перелік анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, дозволених до вилучення у донора-трупа

 1. Серце.
 2. Легені.
 3. Печінка.
 4. Нирки.
 5. Підшлункова залоза.
 6. Селезінка.
 7. Кишківник.
 8. Матка.
 9. Паращитовидні залози.
 10. Гортань.
 11. Трахея.
 12. Верхні кінцівки або їх частини.
 13. Нижні кінцівки або їх частини.
 14. Обличчя.

 

Генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інноваційВасиль Стрілка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

Перелік фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у мертвого ембріона (плода) людини

 1. Амніотична оболонка.
 2. Пуповина.
 3. Плацента.
 4. Фетальні клітини.

 

Генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інноваційВасиль Стрілка

Додаток

до Складу та основних завдання

бригади вилучення анатомічних

матеріалів людини

(пункт 9 Розділу III)

АКТ
про непридатність анатомічного матеріалу для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) донора:____________________________

_______________________________________________________________________________

Анатомічний матеріал (вказати найменування):______________________________________

Анатомічний матеріал, призначений для (зазначити з позначкою «✓»):

 трансплантації  виготовлення біоімплантатів

Дата та час встановлення непридатності анатомічного матеріалу: год.______ хв. ______.

«______» __________ 20____ р.

Причина непридатності анатомічного матеріалу: ___________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Непридатність анатомічного матеріалу встановили:

П.І.Б. Місце роботи Посада Підпис

Непридатний анатомічний матеріал передано _____________________________________,

(повне найменування установи) в особі __________________________________ для (зазначити з позначкою «✓»):

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

 науково-практичної діяльності в галузі охорони здоров’я;

 утилізації.

Передав

___________________________________

(найменування посади)

________________

(підпис)

___________________

прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності)

«____» ________________ 20___ р.

Прийняв

___________________________________

(найменування посади)

________________

(підпис)

___________________

прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності)

«____» ________________ 20___ р.

Додаток

до Умов зберігання вилучених анатомічних матеріалів

людини, їх підготовки до перевезення та умови

перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини

(пункт 6)

АКТ

прийому передачі анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації (складається в трьох примірниках*)

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) донора:________________________________________________________________________________________

Анатомічний матеріал людини, призначений для трансплантації (вказати найменування):_____________________________________________________________

Час та дата передачі анатомічного матеріалу людини, призначеного для трансплантації на транспортування год._____ хв. _____. «______» __________ 20____ р.

Передав, повна назва закладу охорони здоров’я (бази вилучення анатомічних матеріалів людини), посада та прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)______________________________________________________________________________________________

Підпис (розшифрувати)__________________________________________________________

Передав/прийняв Час та дата Повна назва суб’єкта господарювання, що здійснює транспортування Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) відповідального за транспортування Посада Підпис

Прийняв, повна назва закладу охорони здоров’я, де буде проводитись трансплантація анатомічного матеріалу людини, посада та прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)____________________________________________________________________________

Підпис (розшифрувати)__________________________________________________________

Примітка: перший примірник залишити на базі вилучення анатомічних матеріалів людини (заповнений тільки відповідальною особою бази вилучення анатомічних матеріалів людини та особою, що відповідальна за транспортування анатомічного матеріалу людини, призначеного для трансплантації), другий — в суб’єкта господарювання, відповідального за транспортування анатомічного матеріалу людини, призначеного для трансплантації, третій (ідентичний другому) — в закладі охорони здоров’я, де буде проводитись трансплантація анатомічного матеріалу людини.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті