Наказ МОЗ України від 08.09.2021 р. № 1907

09 Вересня 2021 3:33 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 08.09.2021 р. № 1907

Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»

Відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Зміни до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2020 року № 722 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 вересня 2020 року № 2122), що додаються.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України — головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 08.09.2021 р. № 1907

ЗМІНИ

до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»

 1. У Стандарті 1 «Організація протиепідемічних заходів та медичної допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2»:

1) пункт 4 після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами дванадцятим — двадцять п’ятим такого змісту:

«що перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду;

що повинні бути протестовані у ході розслідування спалаху захворюваності;

медичним працівникам, які безпосередньо надають медичну допомогу пацієнтам або проводять догляд за пацієнтами, хворими на COVID-19;

працівникам лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19;

працівникам патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;

іншим медичним та фармацевтичним працівникам;

пацієнтам при плановій госпіталізації без ознак ТГРС та/або інших ГРВІ;

соціальним працівникам;

працівникам Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інших осіб, які мають безпосередній контакт із Президентом України;

працівникам Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України;

працівникам Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

призовникам;

військовослужбовцям;

працівникам закладів закритого типу.

Особам, визначених у абзацах чотирнадцять — дев’ятнадцять, у разі відсутності можливості провести дослідження на визначення антигену SARS- CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА проводять виявлення РНК SARS-CoV-2 з використанням методу»;

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий — тридцять третій вважати відповідно абзацами двадцять шостим — сорок шостим.

2) абзац тридцять перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци тридцять другий — сорок п’ятий вважати відповідно абзацами тридцять першим — сорок четвертим;

3) абзац тридцять п’ятий викласти в такій редакції:

«Методики дослідження біологічного матеріалу для лабораторної діагностики COVID-19 з використанням тестів на визначення антигену SARS-CoV-2, які використовуються для попереднього скринінгового обстеження, а також методики дослідження методом ПЛР, в тому числі для виявлення штамів вірусу SARS-CoV-2, повинні бути верифіковані в лабораторії Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» або центрів контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України згідно з Процедурою верифікації методики дослідження біологічного матеріалу з метою лабораторної діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19) (додаток 15), за результатами проведення якої складається Протокол верифікації методики досліджень (додаток 16).»;

4) абзац тридцять сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци тридцять восьмий — сорок четвертий вважати відповідно абзацами тридцять сьомим — сорок третім;

5) абзац тридцять восьмий доповнити словами: «, метод може бути використаний лише у не вакцинованих осіб;»;

6) абзаци тридцять дев’ятий та сороковий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сорок перший — сорок третій вважати відповідно абзацами тридцять дев’ятим — сорок першим;

6) абзаци сорок перший та сорок другий виключити;

7) доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11. Для забезпечення здійснення контролю за забором, зберіганням та транспортуванням зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 зобов’язати:

1) установи, які займаються забором зразків матеріалів дотримуватись механізмів та методів відбору зразків, що були зазначені вище, а також умов зберігання та транспортування зразків;

2) міські та обласні департаменти охорони здоров’я проінформувати усі установи, що займаються забором, зберіганням та транспортуванням зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2, про механізми та методи їх здійснення;

3) обласні центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України зобов’язати:

 • повідомити усі установи, що займаються забором, зберіганням та транспортуванням зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2, про механізми та методи їх здійснення;
 • відмовляти у проведенні ПЛР тестування у разі порушення механізмів та методів забору, зберігання та транспортування зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2;
 • повідомляти міські та обласні департаменти охорони здоров’я про порушення з боку установ механізмів та методів забору, зберігання та транспортування зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2.».
 1. У пункті 12 Стандарту 2 «Первинна медична та амбулаторно- поліклінічна допомога пацієнтам з підозрою COVID-19» цифру та слово «3 дні» замінити цифрою та словами «1 день».
 2. У додатку 3 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»:

1) розділ ІІ доповнити новими абзацами такого змісту:

«Метод одночасного (двома окремими тампонами) взяття мазків із задньої стінки ротоглотки (мазок із зі зіва) та переднього назального мазка.

Методики взяття мазків із задньої стінки ротоглотки (мазка із зіва) та переднього назального мазка описані в наступних двох пунктах;»

2) пункт 1 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«невикористання лізуючих середовищ створює додаткову небезпеку при транспортуванні та забороняється при проведенні ПЛР;».

У зв’язку з цим абзаци десятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — шістнадцятим.

 1. У додатку 5 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»:

1) абзац чотирнадцятий після слів «ймовірним випадком» доповнити словами «, незалежно від того чи була контактна особа вакцинована проти COVID-19;»;

2) після абзацу п’ятнадцятого доповнити новими абзацами шістнадцятим-сімнадцятим такого змісту:

«контактні особи, після вакцинації другою дозою вакцини яких пройшло 14 днів (при 2-дозному режимі) або 14 днів після отримання єдиної дози вакцини (при 1-дозному режимі), а також ті, хто перехворів на COVID- 19 протягом останніх 6 місяців (з документальним підтвердженням) за відсутності симптомів не підлягають самоізоляції. При появі у такої особи симптомів COVID-19 вони підлягають обстеженню на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА (разі неможливості визначити антиген SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА проводять виявлення РНК SARS-CoV-2 методом ПЛР) та самоізоляції до отримання результату обстеження. У разі отримання позитивного результату обстеження до цих осіб вживаються всі відповідні заходи як до особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19;

контактні особи незалежно від наявності симптомів підлягають обстеженню на 5-7 день після контакту на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS- CoV-2 методом ІФА (разі неможливості визначити антиген SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS- CoV-2 методом ІФА проводять виявлення РНК SARS-CoV-2 методом ПЛР) та самоізоляції до отримання результату обстеження. У разі отримання позитивного результату до цих осіб вживаються всі відповідні заходи як до особи, яка відповідає визначенню випадку COVID-19;».

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — сороковий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим — сорок другим;

3) абзаци шістнадцятий — сорок другий виключити.

 1. У додатку 9 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»:

абзац четвертий розділу «Вибір дезінфекційного засобу» після слів «біологічної рідини» доповнити словами, знаками та цифрами

«, гіпохлоритна кислота — 0,02%».

 1. У тексті Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» слова «лабораторного центру» в усіх відмінках замінити словами «центру контролю профілактики хвороб» у відповідних відмінках.
 2. У тексті додатків до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» слова «лабораторними центрами» в усіх відмінках замінити словами «центрами контролю профілактики хвороб» у відповідних відмінках.

Генеральний директор Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваностіІрина Руденко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті