Розподіл видатків та надання кредитів за програмною класифікацією на 2020-2022 роки

Проєкт

Розподіл видатків та надання кредитів за програмною класифікацією на 2020-2022 роки

ВИТЯГ

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 2020 рік

(факт)

2021 рік

(закон зі змінами)

2022 рік

(проект)

загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 118 963 186,1 7 409 740,2 126 372 926,3 155 315 488,0 10 495 574,5 165 811 062,5 182 625 226,8 8 619 201,1 191 244 427,9
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 29 096 885,5 7 352 292,2 36 449 177,6 28 117 124,5 10 495 565,5 38 612 690,0 24 760 639,0 8 619 192,1 33 379 831,1
2301010 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 124 212,3 70 040,9 194 253,2 91 982,7 862,3 92 845,0 141 730,1 818,4 142 548,5
2301020 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я 74 359,0 78 670,3 153 029,3 75 353,6 102 841,8 178 195,4 74 543,6 118 960,4 193 504,0
2301040 Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 2 798 120,2 1 417 450,4 4 215 570,6 2 121 032,8 523 679,9 2 644 712,7 2 770 509,2 573 741,2 3 344 250,4
2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти 1 371 268,1 4 353 882,8 5 725 150,9 1 659 640,9 5 403 992,0 7 063 632,9 2 095 576,9 5 980 420,1 8 075 997,0
2301080 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти 229 817,9 208 047,6 437 865,5 288 955,4 257 511,2 546 466,6
2301090 Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти 104 848,4 111,8 104 960,2 362 114,3 362 114,3 22 975,1 22 975,1
2301100 Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку 700 000,0 805 000,0 1 505 000,0
2301110 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1 077 184,9 195 322,5 1 272 507,4 1 727 211,2 9 572,2 1 736 783,4 1 726 190,3 49 340,3 1 775 530,6
2301120 Виготовлення проектно-кошторисної документації для створення багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення 100 000,0 100 000,0
2301130 Реалізація державного інвестиційного проекту “Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні” 1 306,2 1 306,2 104 724,6 104 724,6
2301150 Придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 2 302 620,0 2 302 620,0
2301170 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та  вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1 820 110,1 215 801,9 2 035 911,9 1 627 696,7 55 264,9 1 682 961,6 1 731 682,7 85 835,0 1 817 517,7
2301180 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 460 761,5 5 609,8 466 371,3 573 390,4 22 828,6 596 219,0 614 777,8 23 461,8 638 239,6
2301190 Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 5 307 744,6 5 307 744,6
2301200 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 141 322,7 18 043,4 159 366,1 175 275,4 28 212,4 203 487,8 187 256,3 33 759,9 221 016,2
2301220 Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 728 068,0 728 068,0 3 193 131,7 3 193 131,7
2301230 Забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров’я на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 3 288 630,3 3 288 630,3
2301240 Придбання апаратів штучної вентиляції легень за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 84 000,0 84 000,0
2301270 Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 2 600 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0
2301280 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП “Укрмедпостач” під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 276 415,9 276 415,9
2301300 Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» 100 000,0 100 000,0 300 000,0 300 000,0
2301350 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 51 572,7 71 624,9 123 197,6 143 837,4 1 877,6 145 715,0 140 528,3 1 925,1 142 453,4
2301360 Лікування громадян України за кордоном 1 115 850,2 1 115 850,2 700 000,0 700 000,0 700 000,0 700 000,0
2301400 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 7 028 740,2 7 028 740,2 9 645 130,6 830 192,2 10 475 322,8 10 807 378,7 375 600,0 11 182 978,7
2301410 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 42 820,3 3 736,9 46 557,1 53 484,6 3 518,9 57 003,5 57 976,4 3 317,8 61 294,2
2301550 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 133 796,7 133 796,7 501 964,2 501 964,2 789 513,6 789 513,6
2301610 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 713 948,9 713 948,9 2 450 211,5 2 450 211,5 1 372 012,1 1 372 012,1
2301700 Забезпечення засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України 34 874,1 34 874,1
2301810 Реалізація державного інвестиційного проекту “Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” 498 441,3 498 441,3 1 240 000,0 1 240 000,0
2301880 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція приміщень 1,3,4 поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи “Інститут серця МОЗ України” за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а» 332 198,0 332 198,0
2307000 Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 116 256,9   116 256,9 116 203,1   116 203,1 123 114,7   123 114,7
2307010 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 116 256,9 116 256,9 116 203,1 116 203,1 123 114,7 123 114,7
2308000 Національна служба здоров’я України 89 750 043,7 57 448,0 89 807 491,7 127 082 160,4 9,0 127 082 169,4 157 741 473,1 9,0 157 741 482,1
2308010 Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 216 867,9 57 448,0 274 315,9 337 950,3 9,0 337 959,3 222 883,5 9,0 222 892,5
2308060 Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення 89 533 175,8 89 533 175,8 126 744 210,1 126 744 210,1 157 518 589,6 157 518 589,6
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 21 000 364,8 839 717,0 21 840 081,8 2 942 887,3 555 027,9 3 497 915,2 2 190 377,8 240 786,3 2 431 164,1
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 21 000 364,8 839 717,0 21 840 081,8 2 942 887,3 555 027,9 3 497 915,2 2 190 377,8 240 786,3 2 431 164,1
2311410 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 14 551 322,6 14 551 322,6
2311500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 3 549 250,0 3 549 250,0 2 942 887,3 2 942 887,3 2 190 377,8 2 190 377,8
2311510 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва 8 611,6 8 611,6
2311520 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 169 096,6 169 096,6
2311530 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 1 419 309,2 1 419 309,2
2311540 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 231 212,5 231 212,5
2311550 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 50 388,3 50 388,3
2311560 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 1 021 174,2 1 021 174,2
2311600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” 839 717,0 839 717,0 555 027,9 555 027,9 240 786,3 240 786,3

Проект

зареєстрований в Парламенті

15.09.2021 р. за № 6000

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: