Витяг із додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Проєкт

Розподіл видатків Державного бюджету України на  2022 рік

тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
    ВСЬОГО: 1 294 085 182,8 1 175 248 299,8 225 436 556,0 9 001 525,0 117 336 883,0 147 854 262,8 63 897 517,0 6 658 906,4 2 955 353,0 83 956 745,8 1 441 939 445,6
2300000   Міністерство охорони здоров’я України 182 625 226,8 179 058 928,7 4 532 920,3 457 121,8 3 566 298,1 8 619 201,1 6 466 032,9 281 776,0 84 656,1 2 153 168,2 191 244 427,9
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров’я України 24 760 639,0 21 239 986,3 4 273 159,2 449 087,5 3 520 652,7 8 619 192,1 6 466 023,9 281 776,0 84 656,1 2 153 168,2 33 379 831,1
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 141 730,1 141 730,1 109 929,8 5 121,3 818,4 818,4 418,4 142 548,5
2301020 0750 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я 74 543,6 74 543,6 118 960,4 118 960,4 193 504,0
2301040 0740 Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 2 770 509,2 2 280 847,2 1 620 050,3 61 787,7 489 662,0 573 741,2 515 190,5 199 269,1 75 700,2 58 550,7 3 344 250,4
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти 2 095 576,9 2 095 576,9 5 980 420,1 5 575 777,9 404 642,2 8 075 997,0
2301090 0990 Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти 22 975,1 22 975,1 2 985,5 22 975,1
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1 726 190,3 1 726 190,3 985 915,2 162 642,4 49 340,3 48 718,1 15 339,2 1 171,6 622,2 1 775 530,6
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та  вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1 731 682,7 1 731 682,7 914 898,9 134 857,1 85 835,0 84 445,3 39 512,4 3 644,8 1 389,7 1 817 517,7
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 614 777,8 614 777,8 375 906,3 71 796,8 23 461,8 21 326,3 3 481,2 2 313,6 2 135,5 638 239,6
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 187 256,3 187 256,3 141 756,7 7 557,0 33 759,9 32 676,4 21 824,1 1 022,2 1 083,5 221 016,2
2301270 0763 Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 2 600 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0
2301300 0750 Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» 300 000,0 300 000,0 300 000,0
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 140 528,3 140 528,3 70 828,0 1 677,0 1 925,1 1 925,1 1 390,2 32,3 142 453,4
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 700 000,0 700 000,0 700 000,0
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 10 807 378,7 8 437 867,4 2 369 511,3 375 600,0 375 600,0 11 182 978,7
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 57 976,4 57 976,4 45 918,0 1 855,6 3 317,8 3 117,8 959,8 353,0 200,0 61 294,2
2301550 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 789 513,6 502 577,8 4 970,5 1 792,6 286 935,8 789 513,6
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 1 372 012,1 182 028,1 1 189 984,0 1 372 012,1
2307000   Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 123 114,7 123 114,7 92 909,0 3 951,1             123 114,7
2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 123 114,7 123 114,7 92 909,0 3 951,1 123 114,7
2308000   Національна служба здоров’я України 157 741 473,1 157 695 827,7 166 852,1 4 083,2 45 645,4 9,0 9,0       157 741 482,1
2308010 0763 Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 222 883,5 222 883,5 166 852,1 4 083,2 9,0 9,0 222 892,5
2308060 0763 Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення 157 518 589,6 157 472 944,2 45 645,4 157 518 589,6
2310000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 2 190 377,8 2 190 377,8       240 786,3 3 130,6     237 655,7 2 431 164,1
2311000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 2 190 377,8 2 190 377,8       240 786,3 3 130,6     237 655,7 2 431 164,1
2311500 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 2 190 377,8 2 190 377,8 2 190 377,8
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” 240 786,3 3 130,6 237 655,7 240 786,3
6560000   Національна академія медичних наук України 4 735 162,7 3 709 508,7 1 379 221,9 99 169,2 1 025 654,0 246 442,1 133 575,7 9 402,9 13 474,9 112 866,4 4 981 604,8
6561000   Національна академія медичних наук України 4 735 162,7 3 709 508,7 1 379 221,9 99 169,2 1 025 654,0 246 442,1 133 575,7 9 402,9 13 474,9 112 866,4 4 981 604,8
6561040 0750 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері профілактики і лікування хвороб людини 525 654,0 525 654,0 109 805,8 109 805,8 635 459,8
6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 1 818 197,2 1 818 197,2 1 362 393,5 98 653,3 54 297,3 52 649,7 9 402,9 13 474,9 1 647,6 1 872 494,5
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 27 733,1 27 733,1 16 828,4 515,9 25,0 25,0 27 758,1
6561160 0732 Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України 1 863 578,4 1 863 578,4 82 314,0 80 901,0 1 413,0 1 945 892,4
6561190 0732 Фонд розвитку закладів третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 500 000,0 500 000,0 500 000,0
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: