Проєкт постанови КМУ «Про встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників»

09 Грудня 2021 5:36 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників» оприлюднений для проведення громадського обговорення.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України до 18:00, 23.12.2021 року включно. Листи мають бути зареєстровані в канцелярії МОЗ, а у разі, якщо лист відправлено поштою, дата його відправлення має бути до граничного періоду отримання пропозицій (23.12.2021 р.).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників» (далі — проєкт постанови) розроблено з метою підвищення престижності роботи медичних та фармацевтичних працівників, забезпечення гідної заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, які уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до вимог Указу президента України №261/2021 від 18.06.2021 «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників», в рамках підготовки проєкту закону про Державний бюджет України на 2022 рік Кабінет Міністрів України зобов’язаний опрацювати питання підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів до розміру не менше ніж 20 000 гривень на місяць, та для середнього медичного персоналу — не менше ніж 13 500 гривень на місяць та врахування зазначених розмірів під час розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови пропонується визначити, що заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, які уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України, встановлюється на рівні не нижчому ніж:

1) у місячному розмірі:

20000 гривень для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

13500 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою;

2) у погодинному розмірі:

120,37 гривень для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

81,25 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

Закон України «Про оплату праці».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проєкт постанови потребує фінансування з державного та/або місцевих бюджетів, яке пропонується покрити за рахунок коштів, передбачених на 2022 рік у бюджетній програмі «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення», коштів місцевих бюджетів, коштів, які надходять до закладів охорони здоров’я внаслідок їх господарської діяльності.

Фінансово-економічні розрахунки додаються.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови не потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженим із захисту державної мови.

Проєкт постанови стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців.

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Національною службою здоров’я України.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

Проєкт постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Проєкт постанови потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовими, та праву Європейського Союзу (aquis ЄС).

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на інтереси пацієнтів, які потребують медичної допомоги в закладах охорони здоров’я.

Реалізація проєкту постанови матиме вплив на ринок праці, рівень зайнятості населення та не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного результату
Пацієнти матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови сприятиме покращенню доступу пацієнтів до медичних послуг.
Заклади охорони здоров’я матиме позитивний вплив Прийняття проєкту постанови забезпечить стимули для розвитку мережі закладів охорони здоров’я

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

09.12.2021 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Розмір оплати праці медичних і фармацевтичних працівників (далі — працівників) встановлюється у розмірі не нижчому ніж визначено цією постановою.

2. Заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, які уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, встановлюється на рівні не нижчому ніж:

1) у місячному розмірі:

20000 гривень для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

13500 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою;

1) у погодинному розмірі:

120,37 гривень для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

81,25 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.

При обчисленні розміру рівня заробітної плати визначеного цим пунктом не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, премії до святкових і ювілейних дат.

Розмір заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я, які фінансуються з державного або місцевого бюджету та не уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України, встановлюється на рівні посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

3. Розмір заробітної плати працівників за повністю відпрацьований робочий час не може бути нижчим ніж визначено цією постановою.

4. Якщо нарахований розмір заробітної плати працівника, який повністю відпрацював робочий час, є нижчим за встановлений пунктом 2 цієї постанови, роботодавець проводить доплату до встановленого рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

5. У разі встановлення працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також при невиконанні працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу, вимога щодо розміру оплати праці передбачена пунктом 1 цієї постанови застосовується пропорційно до відпрацьованого часу.

6. Керівникам закладів охорони здоров’я зобов’язані забезпечити диференціацію заробітної плати працівників у межах фонду оплати праці, шляхом преміювання, встановлення доплат, надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи, особистого внеску в загальні результати роботи закладу охорони здоров’я.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, та застосовується з 1 січня 2022 року, але не раніше набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги».

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті