Наказ МОЗ України від 03.05.2022 р. № 727

04 Травня 2022 11:11 Поділитися

Документ набув чинності

у зв’язку із опублікуванням в газеті

“Офіційний вісник України” від 10.05.2022 р. № 36

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 03.05.2022 р. № 727

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я у період воєнного стану

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України

10 травня 2022 року за № 504/37840

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062 такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 5 після знаку та цифр «№ 854» доповнити словами «, з урахуванням цього наказу»;

2) доповнити наказ пунктом 51 такого змісту:

«51. Установити, що на період дії воєнного стану на території України у разі відсутності технічної можливості виписування електронних рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, рецепти на зазначені лікарські засоби можуть виписуватися в паперовій формі відповідно до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених цим наказом.

Відпуск лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, здійснюється відповідно до виду предʼявленого рецепту. При відпуску лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, за паперовим рецептом аптечний заклад обліковує його у паперовій формі та включає до зведеного звіту, який подається до Національної служби здоров’я України 1 та 14 числа кожного місяця.

Рецепти на лікарські засоби, які мають право виписувати лікарі, які надають первинну медичну допомогу, в тому числі лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, виписуються зазначеними лікарями незалежно від наявності у пацієнта (його законного представника), укладеної відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, декларації з відповідним лікарем.

У разі виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, та їх відпуску згідно з абзацами першим-третім цього пункту, положення Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення та Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затверджених цим наказом, щодо виписування рецептів виключно в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я стосовно лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, не застосовуються.».

  1. Внести зміну до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 року № 179 «Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 427/12301, доповнивши його пунктом 5 такого змісту:

«5. Установити, що з дня введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та до 12 травня 2022 року медичні висновки про народження відповідно до Порядку ведення реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 18 вересня 2020 року № 2136, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 952/35235, не формуються.

Для всіх випадків, в яких згідно з Порядком реєстрації живонароджених і мертвонароджених, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 29 березня 2006 року № 179, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 427/12301, формується медичний висновок про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, забезпечити видачу медичного свідоцтва про народження виписаного відповідно до Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження, форма № 103/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024.».

У зв’язку з цим пункти 5-6 вважати відповідно пунктами 6-7.

  1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я у період воєнного стану, що додаються.
  2. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Савічева О. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М. В.
  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє протягом періоду дії воєнного стану в Україні та тридцяти днів після припинення або скасування такого стану застосовується з 24 лютого 2022 року, крім пунктів 1 та 2 Змін, затверджених пунктом 1 цього наказу, які набирають чинності з 12 травня 2022 року .

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

3 травня 2022 року № 727

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я у період воєнного стану

  1. Пункт 2 розділу IV Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоровʼя України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, викласти в такій редакції:

«2. Електронні рецепти на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, виписуються:

1) електронні рецепти на препарати інсуліну та лікарські засоби для лікування нецукрового діабету виписуються лікарями за спеціальностями «Ендокринологія», «Дитяча ендокринологія» (далі — лікарі-ендокринологи);

2) електронні рецепти на лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки виписуються лікарями за спеціальностями «Психіатрія», «Дитяча психіатрія»;

3) електронні рецепти на лікарські засоби для лікування епілепсії виписуються лікарями за спеціальностями «Психіатрія», «Дитяча психіатрія», «Неврологія», «Дитяча неврологія»;

4) лікарі, які надають первинну медичну допомогу (далі – лікар, який надає ПМД) виписують електронні рецепти на лікарські засоби: зазначені в підпунктах 1–3 цього пункту — тільки на підставі відповідного призначення, внесеного до електронної системи охорони здоров’я лікарем відповідної спеціальності;

не зазначені в підпунктах 1–3 цього пункту.

На період дії воєнного стану електронні рецепти на препарати інсуліну та лікарські засоби для лікування нецукрового діабету можуть виписуватися на підставі призначення, внесеного до електронної системи охорони здоров’я лікарем, який надає ПМД, що створюється за умови наявності в електронній системі охорони здоров’я попереднього аналогічного призначення, створеного лікарем-ендокринологом.».

  1. Порядок реєстрації живонароджених і мертвонароджених, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 року № 179, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 428/12302, доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3. На період дії воєнного стану на території України та протягом місяця з дати його припинення або скасування для забезпечення реєстрації народження дитини в органах реєстрації актів цивільного стану у разі відсутності технічної можливості формування медичного висновку про народження у випадках передбачених цим Порядком видається медичне свідоцтво про народження, виписане відповідно до Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження, форма № 103/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024.».

  1. Доповнити наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 586 «Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 235/34518 після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Установити, що на період дії воєнного стану на території України, у разі відсутності технічної можливості виписування направлень в електронній формі, такі направлення можуть виписуватися в паперовій формі. У разі виписування направлень у паперовій формі, вимоги Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду, затвердженого цим наказом, щодо направлень, виписаних в електронній формі, не застосовуються.».

У зв’язку з цим пункти 4–7 вважати відповідно пунктами 5–8.4.

Доповнити наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519 після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

«7. Установити, що на період дії воєнного стану на території України у разі відсутності технічної можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я, медичні записи ведуться на формах первиннооблікової документації у паперовій формі.

У разі ведення медичних записів на формах первинно-облікової документації у паперовій формі, вимоги щодо ведення медичних записів, визначені Порядком ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим цим наказом, не застосовуються.

Медичні працівники вносять зазначені медичні записи до Реєстру після появи відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я: відразу після появи технічної можливості у випадку її відсутності 24 години і менше поспіль; впродовж 2 робочих днів після появи технічної можливості у випадку її відсутності понад 24 години і менш як 48 годин поспіль; за можливості та якщо це не перешкоджатиме наданню медичної або реабілітаційної допомоги пацієнтам після появи технічної можливості у випадку її відсутності 48 годин і більше поспіль.».

У зв’язку з цим пункти 7–10 вважати відповідно пунктами 8–11.

  1. Доповнити наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2021 року № 2243 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2021 року за № 1632/37254:

«2. Установити, що на період дії воєнного стану на території України у разі відсутності технічної можливості здійснення електронної взаємодії з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, реєстрація суб’єктів господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я згідно з Порядком ведення Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим цим наказом, не здійснюється.».

У зв’язку з цим пункти 2–4 вважати відповідно пунктами 3–5.

Генеральний директор

Директорату з розвитку цифрових трансформаційОлена Савічева

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті