Проєкт постанови КМУ «Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану»

05 Січня 2023 9:07 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану» (далі — проєкт постанови)

Проєкт постанови розроблено з метою забезпечення повноти, своєчасності та безперервності надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, на виконання статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проєкт постанови оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті МОЗ (www.moz.gov.ua)

Зауваження та пропозиції приймаються Управлінням медичних кадрів, освіти і науки МОЗ протягом 30 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. e-mail: [email protected] тел. 253-24-44.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарівспеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану»

 1. Мета

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану» є забезпечення повноти, своєчасності та безперервності надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 25 липня 2022 року № 18472/1/1-22 з метою забезпечення виконання положень Закону України від 1 липня 2022 року № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» в частині виконання вимог частини п’ятої статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного, техногенного, військового характеру може виникати гостра потреба у залученні додаткових кадрових ресурсів з метою здійснення заходів з надання медичної допомоги населенню. До контингенту осіб, які можуть залучатися до надання медичної допомоги, відносяться: лікарі-інтерни, лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії, випускники закладів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», які у поточному та попередніх роках не були зараховані на навчання до інтернатури, молодші спеціалісти з медичною освітою, фармацевтичні працівники, здобувачі вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Таким чином, існує необхідність визначити правові та організаційні засади залучення вищезазначених категорій осіб до здійснення заходів з надання медичної допомоги на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

 1. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови визначаються правові та організаційні засади залучення лікарів-інтернів, лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії, випускників закладів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», які у поточному та попередніх роках не були зараховані на навчання до інтернатури, молодших спеціалістів з медичною освітою, фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» до здійснення заходів з надання медичної допомоги на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

У проєкті постанови визначено завдання центральних органів виконавчої влади, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (у період дії воєнного стану — військові адміністрації) та інших органів, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров’я, закладів охорони здоров’я, в яких виникла додаткова потреба в медичних кадрах, закладів охорони здоров’я, які є базами стажування лікарів-інтернів, та закладів вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів.

Визначено вимоги та особливості залучення до виконання заходів з надання медичної допомоги в залежності від рівня освіти та спеціальності різних категорій осіб, що залучаються до надання медичної допомоги.

 1. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, які містять підстави для прийняття проєкту постанови є:

Закон України від 1 липня 2022 року № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги»;

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про екстрену медичну допомогу»;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про вищу освіту».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту постанови не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови не потребує проведення публічних консультацій. Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проєкт акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проєкт акта потребує здійснення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

 1. Оцінка відповідності

У проєкті постанови відсутні положення, що: стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації. Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертиза не проводились.

Проєкт акта потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи. У проєкті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Проєкт акта потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (aquis ЄС).

 1. Прогноз результатів

Прийняття проєкту постанови дозволить забезпечити повноту, своєчасності та безперервність здійснення заходів з надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я, в яких виникла додаткова потреба в медичних кадрах у період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

04.01.2023 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану

Відповідно до частини п’ятої статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, що додається.
 2. Пункт 24 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1184), доповнити абзацом такого змісту:

«Ця вимога не поширюється на осіб, визначених частиною п’ятою статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я.».

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК

залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану

 1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади залучення фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про вищу освіту».
 3. Дія Порядку поширюється на МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації (у період дії воєнного стану — військові адміністрації) та інші органи, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, заклади вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів та здобувачів освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
 4. Центральні органи виконавчої влади, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (у період дії воєнного стану — військові адміністрації) та інші органи, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров’я, у разі необхідності повідомляють МОЗ про додаткову потребу в медичних кадрах, що виникла у період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.
 5. На період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану в Україні, з метою повного, своєчасного та безперервного забезпечення потреб населення у медичній допомозі до надання всіх видів медичної допомоги у закладах охорони здоров’я можуть залучатися шляхом укладання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), без урахування єдиних кваліфікаційних вимог, затверджених МОЗ, за їх згодою:

лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії;

лікарі-інтерни. Зазначені категорії осіб надають медичну допомогу самостійно або під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я;

випускники закладів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», які у поточному та попередніх роках не були зараховані на навчання до інтернатури (далі — випускники закладів вищої освіти);

молодші спеціалісти з медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії; фармацевтичні працівники;

здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3–4 років навчання за спеціальностями 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», другого (магістерського) рівня 4–6 років навчання за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація 226.01 «Фармація»), 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі — здобувачі вищої освіти).

Зазначені категорії осіб беруть участь у наданні медичної допомоги під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я.

Перелік осіб, які можуть залучатися до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, без урахування єдиних кваліфікаційних вимог, затверджених МОЗ, та обов’язків, що можуть виконуватися цими особами, наведено в додатку до цього Порядку.

Фармацевтичні працівники також можуть залучатися до надання медичної допомоги в інших випадках, встановлених законодавством.

 1. У випадку залучення до надання медичної допомоги лікарів-інтернів та здобувачів вищої освіти, першочергово необхідно залучати:

лікарів-інтернів, які на момент залучення проходять практичну частину підготовки в інтернатурі;

здобувачів вищої освіти, які на момент залучення проходять виробничу практику.

 1. МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (у період дії воєнного стану — військові адміністрації) та інші органи, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, в яких виникла додаткова потреба в медичних кадрах, заклади охорони здоров’я, які є базами стажування лікарів-інтернів, та заклади вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів, повинні:

1) забезпечити залучення осіб, визначених пунктом 5 цього Порядку, до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я, в яких виникла додаткова потреба у медичних кадрах;

2) забезпечити відрядження фармацевтичних працівників, лікарів-інтернів та здобувачів вищої освіти до закладів охорони здоров’я, в яких виникла додаткова потреба у медичних кадрах, на строк не більше ніж тривалість:

періоду дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану та трьох місяців після його припинення чи скасування — для фармацевтичних працівників; практичної частини підготовки в інтернатурі у поточному навчальному році — для лікарів-інтернів;

виробничої практики, передбаченої освітньою програмою у поточному навчальному році — для здобувачів вищої освіти.

У разі необхідності забезпечити оптимізацію та внесення змін до графіків освітнього процесу для лікарів-інтернів та здобувачів вищої освіти;

3) забезпечити працевлаштування на умовах цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) у закладах охорони здоров’я, які мають додаткову потребу у медичних кадрах, на строк не менше ніж період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану та трьох місяців після його припинення чи скасування: лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії — на посади лікарів за профілем, що відповідає здобутій спеціальності в інтернатурі або вторинній спеціалізації; випускників закладів вищої освіти, молодших спеціалістів з медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії — на посади молодших спеціалістів з медичною освітою (помічника лікаря, медичної сестри/брата медичного, фельдшера, лаборанта медичного).

 1. Центральні органи виконавчої влади, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (у період дії воєнного стану — військові адміністрації) та інші органи, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров’я, у період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану повинні щомісяця станом на перше число місяця інформувати МОЗ про кількість осіб, залучених до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я відповідно до цього Порядку, у розрізі категорії осіб, визначених пунктом 5 цього Порядку.

Додаток до Порядку

Перелік осіб, які можуть залучатися до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, без урахування єдиних кваліфікаційних вимог, затверджених МОЗ, та обов’язків, що можуть виконуватися цими особами

№ з/п Найменування категорії осіб Обов’язки (робота), що може виконуватися Умови виконання обов’язків (роботи)
1. Лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії виконують обов’язки лікаря за профілем, що відповідає здобутій спеціальності в інтернатурі або вторинній спеціалізації надають медичну допомогу самостійно (за їх згодою)
2. Лікарі-інтерни виконують обов’язки лікаря за профілем, що відповідає здобутій спеціальності в інтернатурі надають медичну допомогу самостійно або під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я (за їх згодою)
3. Випускники закладів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», які у поточному та попередніх роках не були зараховані на навчання до інтернатури виконують роботу на рівні молодшого спеціаліста з медичною освітою (помічника лікаря, медичної сестри/брата медичного, фельдшера, лаборанта медичного) за профілем, що відповідає здобутій спеціальності на другому (магістерському) рівні вищої освіти надають медичну допомогу під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я (за їх згодою)
4. Молодші спеціалісти з медичною освітою, фахівці з фаховою передвищою та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти, магістри з медсестринства без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії виконують роботу на рівні молодшого спеціаліста з медичною освітою (помічника лікаря, медичної сестри/брата медичного, фельдшера, лаборанта медичного) за профілем, що відповідає здобутій спеціальності на рівні фахової передвищої або вищої освіти та спеціалізації надають медичну допомогу під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я (за їх згодою)
5. Фармацевтичні працівники виконують роботу сестри медичної/брата медичного поліклініки, стаціонару, сестри медичної/брата медичного з паліативної допомоги, диспетчера оперативно-диспетчерської служби, помічника лікаря- стоматолога, сестри медичної/брата медичного з фізіотерапії беруть участь у наданні медичної допомоги під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я (за їх згодою)
6. Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3-4 років навчання за спеціальностями 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», другого (магістерського) рівня 4–6 років навчання за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація 226.01 «Фармація»), 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» виконують роботу на рівні молодшого спеціаліста з медичною освітою (помічника лікаря, медичної сестри/брата медичного, фельдшера, лаборанта медичного) за профілем, що відповідає спеціальності, яка здобувається на першому (бакалаврському) або другому (магістерському) рівні вищої освіти; здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація 226.01 «Фармація») залучаються до виконання робіт, визначених у пункті 5 цього додатку беруть участь у наданні медичної допомоги під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я (за їх згодою)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період дії карантину, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285
24. Медичну допомогу повинні надавати особи, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, крім осіб, визначених частиною п’ятою статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я

Відсутній

24. Медичну допомогу повинні надавати особи, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, крім осіб, визначених частиною п’ятою статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Ця вимога не поширюється на осіб, визначених частиною п’ятою статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті