Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення доступу до лікарських засобів під час дії воєнного стану»

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, частини першої статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України», статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення доступу до лікарських засобів під час дії воєнного стану».

Доповідати законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Бужанський Максим Аркадійович.

Народні депутати УкраїниМ.А. Бужанський та ін.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення доступу до лікарських засобів під час дії воєнного стану

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту

Відповідно до частини першої статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Згідно зі статтею 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну, яке спричинило величезну кількість негативних наслідків, зокрема ускладнило доступ українців до медичного обслуговування.

Водночас із 1 квітня 2023 рецептурні препарати відпускатимуться за електронним рецептом (e-рецептом), використання паперових рецептів на період дії воєнного стану на території України обмежується.

Російська агресія призвела до того, що величезна кількість громадян України стали біженцями, пацієнти втратили зв’язок із «сімейними» лікарями; комендантські години, які діють в України, постійні ракетні обстріли також ускладнили доступ українців до лікарів. Також потрібно відмітити несприйняття суспільством рішення про перехід до електронних рецептів.

При цьому Міністерством охорони здоров’я України повідомляється, що «у регіонах, де ведуться бойові дії, рецептурні препарати за потреби можна буде придбати без е-рецепта і навіть рецепта взагалі, окрім наркотичних (рецептурних) препаратів. Військові адміністрації, підрозділи ЗСУ, а також волонтерські й благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу оптово безпосередньо у дистриб’юторів і для цього рецепт не потрібен. Так триватиме до нашої перемоги».

З усього вищезазначеного вбачається за доцільне дозволити реалізацію (відпуск) лікарських засобів громадянам без рецепта лікаря, крім визначених законом категорій лікарських засобів.

2. Цілі і завдання законопроєкту

Законопроєкт має на меті забезпечити доступ українців, які страждають на ту чи іншу хворобу, до необхідних ліків.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроєкту

Законопроєкт передбачає доповнення статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» положеннями, згідно з якими на період дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після припинення або скасування такого стану реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам здійснюється без рецепта лікаря, крім визначених законом категорій лікарських засобів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавство України із зазначеного питання регулюється Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законом України «Про лікарські засоби», іншими законодавчими актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроєкту не потребуватиме збільшення витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законів після їх прийняття

Прийняття законопроєкту дозволить забезпечити доступ українців до необхідних лікарських засобів під час дії воєнного стану.

Народні депутати УкраїниМ.А. Бужанський та ін. (посв. № 240)

Проєкт

(реєстр. № 9169 від 31.03.2023 р.)

вноситься народними депутатами України

Бужанським М.А. та ін.

Закон України
«Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення доступу до лікарських засобів під час дії воєнного стану»

Верховна Рада України постановляє:

І. Статтю 21 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86 із наступними змінами) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«Установити, що на період дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після припинення або скасування такого стану реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам здійснюється без рецепта лікаря, крім:

лікарських засобів, обіг яких відповідно до закону здійснюється за наявності ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

сильнодіючих, отруйних, радіоактивних та імунобіологічних лікарських засобів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо забезпечення доступу до лікарських засобів під час дії воєнного стану

Закон України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86)
Чинна редакція Редакція з врахуванням змін
Стаття 21. Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам Стаття 21. Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам
Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікарів.

Забороняється реалізація (відпуск) громадянам неякісних лікарських засобів або таких, термін придатності яких минув або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником.

Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Положення відсутнє

Правила приписування лікарських засобів, а також перелік лікарських засобів, які можуть реалізовуватись без рецептів лікарів, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Реалізація (відпуск) лікарських засобів (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) малолітнім особам, а також доставка лікарських засобів кінцевому споживачу — малолітній особі забороняється. Якщо у особи, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, який купує лікарські засоби, особа, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, повинна звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік. У разі відмови покупця надати такий документ реалізація (відпуск) лікарських засобів цій особі забороняється.

Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікарів.

Забороняється реалізація (відпуск) громадянам неякісних лікарських засобів або таких, термін придатності яких минув або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником.

Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Установити, що на період дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після припинення або скасування такого стану реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам здійснюється без рецепта лікаря, крім:

лікарських засобів, обіг яких відповідно до закону здійснюється за наявності ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

сильнодіючих, отруйних, радіоактивних та імунобіологічних лікарських засобів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Правила приписування лікарських засобів, а також перелік лікарських засобів, які можуть реалізовуватись без рецептів лікарів, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Реалізація (відпуск) лікарських засобів (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) малолітнім особам, а також доставка лікарських засобів кінцевому споживачу — малолітній особі забороняється. Якщо у особи, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, який купує лікарські засоби, особа, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, повинна звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік. У разі відмови покупця надати такий документ реалізація (відпуск) лікарських засобів цій особі забороняється

Народні депутати УкраїниМ.А. Бужанський та ін.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті