Наказ МОН України від 07.06.2023 р. № 700

05 Вересня 2023 12:23 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 07.06.2023 р. № 700

Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

Відповідно до статті 8 Закону України «Про фахову передвищої освіту», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», що додається.
 2. Установити, що стандарт фахової передвищої освіти, затверджений пунктом 1 цього наказу, вводиться в дію з 2023/2024 навчального року.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Завгороднього Д.

МіністрОксен Лісовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

07.06.2023 №700

СТАНДАРТ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ   Фаховий молодший бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22                                          Охорона здоров’я

(шифр та назва галузі знань)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ                                           226 Фармація, промислова фармація

(код та найменування спеціальності)

 1. Преамбула

Стандарт фахової передвищої освіти (далі — Стандарт): освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України 07.06.2023 № 700.

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація Науково-методичної комісії № 8 з охорони здоров’я сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;

ВАХНІНА Наталія Геннадіївна кандидат фармацевтичних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету
ЗОВТУР Жанна Вікторівна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач Комунального закладу «Криворізький фаховий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»
КІЛЄЄВА Ольга Павлівна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, директор Медичного фахового коледжу Запорізького медико-фармацевтичного університету
КОСЯЧЕНКО Наталія Миколаївна кандидат фармацевтичних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради
ЛЮШУК Катерина Юріївна кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради
МИХАЙЛЮК Оксана Володимирівна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач Чортківського медичного фахового коледжу
ХМЕЛЬНИЦЬКА Ольга Андріївна кандидат фармацевтичних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач Фахового медико-фармацевтичного коледжу Полтавського державного медичного університету.

Додатково залучені розробники стандарту:

БАЛАБАНОВА Катерина Віталіївна кандидат медичних наук, доцент, директор Державної установи «Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров’я України»
КОТВІЦЬКА Алла Анатоліївна доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного фармацевтичного університету
БОЙЧУК Ірина Дмитрівна кандидат педагогічних наук, доцент, директор Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради
БУШУЄВА Інна Володимирівна доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології Запорізького медико-фармацевтичного університету
НЕСТЕРЕНКО Людмила Миколаївна кандидат соціологічних наук, завідувач відділу моніторингу і аналітичної роботи Державної установи «Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров’я України»
ПРОКОПЕНКО Тіна Сулейманівна кандидат фармацевтичних наук, доцент, заслужений працівник фармації України, директор Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація Науково-методичної комісії № 8 з охорони здоров’я сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 7 травня 2021 р. №9).

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 21 жовтня 2021 року № 13).

Фахову експертизу проводили:

ГАЛА Лілія Олексіївна доктор фармацевтичних наук, доцент, професор кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
ЗАХАРКО Наталія Володимирівна кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»
ПОЛІЩУК Катерина Вікторівна провізор вищої кваліфікаційної категорії, директор ТОВ «Первоцвіт-Фарм»
ЛОВАШНІЧЕНКО Ольга Олексіївна директор ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу»

Методичну експертизу проводили:

ДУДУС Тетяна Василівна кандидат педагогічних наук, завідувач науково-методичного кабінету біотехнологій та ветеринарної медицини Державної установи «Науково методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»
КОВАЛЬЧУК Марина Валеріївна завідувач кабінету організаційно-методичного супроводу стандартів освіти Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»
ПАВЛЮК Любов Володимирівна кандидат педагогічних наук, методист «спеціаліст Вищої категорії» науково-методичного кабінету інженерно-технічної та технологічної освіти Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Стандарт розглянуто Міністерством охорони здоров’я України і Федерацією роботодавців України.

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень і пропозицій (з урахуванням Професійного стандарту за професіями «Асистент фармацевта») та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація Науково-методичної комісії № 8 з охорони здоров’я сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 26 травня 2023 р. № 13).

 1. Загальна характеристика
Освітньо-професійний ступень Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
Форми здобуття освіти Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна
Освітня кваліфікація Фаховий молодший бакалавр фармації, промислової фармації
Професійна кваліфікація Асистент фармацевта
Кваліфікація в дипломі Освітньо-професійний ступінь — фаховий молодший бакалавр

Спеціальність — 226 Фармація, промислова фармація Спеціалізація — (зазначити назву спеціалізації за наявності)

Освітньо-професійна програма (зазначити назву)

Опис предметної області Об’єкт вивчення та/або діяльності: сфера обігу лікарських засобів та товарів аптечного асортименту; виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки та у процесі промислового виробництва; медична та фармацевтична інформація.

Цілі навчання: підготовка до професійної діяльності з надання фармацевтичної допомоги та послуг, проведення консультативної, інформаційної, санітарно-просвітницької роботи, виконання спеціалізованих завдань у сфері промислового виробництва фармацевтичних препаратів та аналітичного контролю якості лікарських засобів.

Теоретичний зміст предметної області: консультативно-комунікативні, організаційні, технологічні, контрольно-аналітичні знання, поняття, концепції у сфері фармацевтичної діяльності.

Методи, методики та технології: органолептичні, фізико-хімічні, фармако-технологічні, фармакологічні, лабораторні, розрахункові, інформаційні та комунікаційні технології, інструментальні методи аналізу.

Інструменти та обладнання: сучасні, безпечні, широко вживані у практичній діяльності пристрої, прилади, обладнання, апаратура, що використовується для виконання фізичних, хімічних, лабораторних досліджень та технологічних процесів.

Академічні права випускників: Продовження здобуття освіти за початковим (короткий цикл) рівнем, першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти або другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти.
Працевлаштування випускників
 1. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття ступеня фахової передвищої освіти

Фахова передвища освіта може здобуватися на основі базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти), професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти.

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) становить 120 кредитів ЄКТС.

На основі базової середньої освіти здобувачі фахової передвищої освіти зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти, тривалість здобуття якої становить два роки. Освітня програма профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або спеціальності, інтегрується з освітньо-професійною програмою фахового молодшого бакалавра.

Мінімум 50 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на досягнення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом фахової передвищої освіти.

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50 % загального обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти.

 1. Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі у сфері фармацевтичної діяльності галузі охорони здоров’я або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів фармацевтичних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов, відповідальність за результати своєї діяльності; здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях.
Загальні компетентності ЗК1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3.Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК8.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Спеціальні компетентності СК1. Здатність використовувати нормативно-правові акти України та дотримуватися положень належних фармацевтичних практик щодо здійснення професійної діяльності.

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з вимогами санітарно-гігієнічних норм, охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

СК3. Здатність застосовувати на практиці принципи фармацевтичної етики та деонтології, розуміти соціальні наслідки професійної діяльності.

СК4. Здатність проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики поширення захворювань, популяризації здорового способу життя та покращення його якості.

СК5. Здатність виконувати завдання, направлені на забезпечення та контроль якості лікарських засобів та лікарської рослинної сировини.

СК6. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту.

СК7. Здатність виготовляти лікарські засоби в умовах аптеки.

СК8. Здатність застосовувати на практиці нормативно- технічну документацію у процесі промислового виробництва лікарських засобів.

СК9. Здатність виконувати технологічні операції в процесі промислового виробництва фармацевтичних препаратів. СК10. Здатність надавати домедичну допомогу.

СК11. Здатність ідентифікувати лікарську рослинну сировину, систематизувати її за класами хімічної будови біологічно активних речовин.

СК12. Здатність відпускати споживачам лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту.

СК13. Здатність надавати фармацевтичну допомогу (послугу) споживачам лікарських засобів та товарів аптечного асортименту.

 1. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

РН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

РН2. Спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній діяльності. РН3. Встановлювати ділові комунікації між усіма учасниками професійної діяльності.

РН4. Використовувати інформаційно-комунікативні технології та інформаційно- пошукові системи у професійній діяльності.

РН5. Використовувати нормативно-правові акти в процесі професійної діяльності, положення належних фармацевтичних практик, всі наявні стандартні процедури з метою завчасного забезпечення якості виробленої продукції, наданої послуги, виконаної роботи тощо.

РН6. Здійснювати професійну діяльність з урахуванням її значущості для здоров’я людини та напрямків розвитку фармації.

РН7. Дотримуватися вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки у професійній діяльності.

РН8. Дотримуватись принципів фармацевтичної етики та деонтології у професійній діяльності.

РН9. Пропагувати здоровий спосіб життя з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності, поширювати інформацію щодо профілактики захворювань, небезпеки безвідповідального самолікування.

РН10. Не допускати відпуску неякісних та фальсифікованих лікарських засобів з аптеки та її структурних підрозділів.

РН11. Проводити роботи з приготування, перевірки та зберігання титрованих розчинів, реактивів, індикаторів та здійснювати окремі види аналізу лікарських засобів.

РН12. Забезпечувати належне зберігання та схоронність лікарських засобів та товарів аптечного асортименту відповідно до вимог нормативних документів. РН13. Виготовляти в умовах аптеки лікарські засоби за рецептами лікарів та на замовлення закладів охорони здоров’я.

РН14. Керуватися нормативно-технічною документацією у процесі промислового виробництва лікарських засобів.

РН15. Виконувати технологічні операції у процесі промислового виробництва фармацевтичних препаратів.

РН16. Виконувати основні заходи, направлені на надання домедичної допомоги в різних клінічних ситуаціях, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я.

РН17. Робити висновки щодо ідентичності лікарської рослинної сировини, наявності домішок, приналежності до певної групи за вмістом біологічно активних речовин.

РН18. Виконувати операції, пов’язані з прийманням лікарських засобів від постачальників.

РН19. Реалізовувати (відпускати) лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту.

РН20. Класифікувати лікарські засоби за фармакологічними групами, умовами зберігання та умовами відпуску з аптеки.

 1. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти
Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти Атестація здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та практично орієнтованого комплексного кваліфікаційного іспиту.
Вимоги до кваліфікаційного/єдиного державного кваліфікаційного іспиту(іспитів) (за наявності) Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту встановлюються законодавством. Практично-орієнтований комплексний кваліфікаційний іспит має бути спрямований на перевірку досягнень результатів навчання, які забезпечують набуття спеціальних компетентностей, визначених цим Стандартом та освітньо-професійною програмою, шляхом розв’язання професійних практичних завдань.
 1. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти

У закладі фахової передвищої освіти повинна функціонувати система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньопрофесійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам — за наявності), декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти;

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);

5) забезпечення релевантної, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) за поданням такого закладу може оцінюватися центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

 1. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
Повна назва Професійного стандарту, його реквізити та (або) посилання на документ Професійний стандарт за професіями «Асистент фармацевта», затверджений наказом ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України» від 23.03.2023р. № 03-23 https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/491-profstandart_asistent_farmacevta.pdf
Особливості Стандарту фахової передвищої освіти, пов’язані з наявністю певного Професійного стандарту
 1. Перелік нормативних документів
 1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
 3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
 4. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР (зі змінами) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
 6. Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» від 13.12.2022 № 2834-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text
 7. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text
 8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти» URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/2020/12/28/Nakaz%20918%20vid%2013.07.2020.pdf
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2022 № 981 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2022/11/11/226- Farmatsiya.promyslova.farmatsiya.mahistr-981-04.11.2022.pdf
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 497 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2021-%D0%BF#n49
 11. Наказ Держспоживстандарту від 28.10.2010 № 327 «Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (зі змінами) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF#Text

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освітиОлег Шаров

Пояснювальна записка

Заклад фахової передвищої освіти самостійно визначає перелік освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання. Наведений в Стандарті фахової передвищої освіти перелік компетентностей і програмних результатів навчання не є вичерпним.

Заклади фахової передвищої освіти під час формування освітньо-професійних програм можуть визначати додаткові компетентності і програмні результати навчання, форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти тощо. Під час формування освітньо-професійних програм з інтегрованою освітньою програмою профільної середньої освіти та складання навчальних планів до затвердження в установленому порядку освітньої програми профільної середньої освіти, заклади фахової передвищої освіти зобов’язані керуватися цим Стандартом та наказом МОН від 01.06.2018 № 570 «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти». У

Таблиці 1 подано матрицю відповідності визначених Стандартом компетентностей Національній рамці кваліфікацій, у Таблиці 2 — відповідність визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей.

Таблиця 1.

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей НРК

Класифікація компетентностей за НРК Знання

ЗН1. Всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері навчання та/або професійної діяльності, усвідомлення меж цих знань

Уміння/навички

УМ1. Широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для розв’язання складних задач у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.

УМ2. Знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені конкретні та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних.

УМ3. Планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб у спеціалізованому контексті

Комунікація

К1. Взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питання, що стосуються розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері навчання.

К2. Донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності

Відповідальність і автономія

ВА1. Організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності або навчання в умовах непередбачуваних змін.

ВА2. Покращення результатів власної діяльності і роботи інших. ВА3. Здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії

Загальні компетентності
ЗК1 ЗН1 К1, К2 ВА3
ЗК2 ЗН1 УМ1 К1, К2 ВА3
ЗК3 ЗН1 УМ1, УМ2, УМ3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3
ЗК4 ЗН1 УМ1, УМ2, УМ3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3
ЗК5 ЗН1 УМ1, УМ2, УМ3 К1, К2 ВА2, ВА3
ЗК6 ЗН1 УМ1, УМ2, УМ3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3
ЗК7 ЗН1 УМ1, УМ2, УМ3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3
ЗК8 ЗН1 УМ1, УМ2, УМ3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3
Спеціальні компетентності
СК1 ЗН1 УМ1, УМ2, УМ3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3
СК2 ЗН1 УМ1 К1, К2 ВА1, ВАЗ
СК3 ЗН1 УМ1 К1, К2 ВА1, ВА2, ВАЗ
СК4 ЗН1 УМ1, УМ3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВАЗ
СК5 ЗН1 УМ1, УМ3 К1 ВА1, ВА2, ВАЗ
СК6 ЗН1 УМ1, УМ3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВАЗ
СК7 ЗН1 УМ1 К1 ВА2, ВАЗ
СК8 ЗН1 УМ1 К1 ВА2, ВАЗ
СК9 ЗН1 УМ1 К1 ВА2, ВАЗ
СК10 ЗН1 УМ1 К1, К2 ВА2
СК11 ЗН1 УМ1, УМ2 К1 ВА2, ВАЗ
СК12 ЗН1 УМ1, УМ3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВАЗ
СК13 ЗН1 УМ1, УМ2, УМ3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВАЗ

Таблиця 2.

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

Результати навчання Компетентності
Загальні компетентності Спеціальні компетентності
ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 ЗК 7 ЗК 8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК

10

СК

11

СК

12

СК

13

РН1 + + +
РН2 + + + + + + + + + +
РН3 + + + + + + + + + + + +
РН4 + + + + + + + +
РН5 + + + + + + + + + + + + + +
РН6 + + + + + + + + + + + + +
РН7 + + + + + + + + + + + + +
РН8 + + + + + + + + +
РН9 + + + + + +
РН10 + + + + + + + +
РН11 + + + + +
РН12 + + + + + +
РН13 + + + + + + +
РН14 + + + + + +
РН15 + + + + + +
РН16 + + + + +
РН17 + + + +
РН18 + + + + + + +
РН19 + + + + + + + + + + + +
РН20 + + + + + + +
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті