30 років ІПКСФ НФаУ: «Фармацевтична освіта — це процес багатоступеневого безперервного навчання»

1 листопада Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (ІПКСФ НФаУ) відсвяткував своє 30-річчя проведенням науково-практичної конференції на тему «Безперервний професійний розвиток фармацевтичних працівників: сучасний стан, проблеми та перспективи», під час якої висвітлено сучасні вимоги до професійного розвитку різних груп працівників сфери охорони здоров’я та найближчі зміни, які заплановані Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України, визначено здобутки в різних напрямках розвитку фармацевтичної науки, здійснено обмін науково-педагогічним досвідом, а також представлено наукові досягнення, здобуті за роки існування закладу.

«Незважаючи на важкі реалії сьогодення, фармацевтична галузь функціонує і продовжує розвиватися. Визначальною умовою для цього є належна підготовка компетентних кадрів для нашої країни, причому як на додипломному, так і на післядипломному рівнях, чим уже 30 років поспіль займається ІПКСФ НФаУ», — зазначила у своєму вітальному вступному слові Алла Котвіцька, виконувач обовязків ректора НФаУ, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Вона розповіла, що сьогодні ІПКСФ має змогу готувати фахівців різних напрямів, зокрема й таких затребуваних, як клінічна фармація, фармацевтична косметологія, клінічні дослідження, фармаконагляд та оцінка технологій охорони здоров’я.

Від імені МОЗ слова вітання передав Сергій Убогов, доктор фармацевтичних наук, професор, начальник Управління медичних кадрів, освіти і науки МОЗ, підкресливши важливу роль та беззаперечний авторитет ІПКСФ НФаУ у нашій країні в контексті надання кваліфікованих освітніх послуг. Користуючись нагодою, С. Убогов нагадав, що останніми роками, попри різні перешкоди (епідемія COVID-19, військовий конфлікт), у розвитку фармацевтичної освіти зроб­лено чимало, але робота продовжується, і у найближчій перспективі заплановано розширення номенклатури та підготовка програм фармацевтичних напрямів, вирішення питання самоврядування та інші важливі проєкти.

Директор ІПКСФ НФаУ Олександр Пімінов, доктор фармацевтичних наук, професор, побажав плідної роботи на конференції та підкреслив, що невід’ємною частиною безперервної підготовки спеціалістів фармації в Україні є післядип­ломне навчання, першочерговим завданням якого є формування висококваліфікованих фахівців. Цю відповідальну функцію в НФаУ покликаний здійснювати структурний підрозділ — ІПКСФ. Сотні й тисячі практичних фахівців та інтернів щорічно проходять навчання у стінах цього закладу, досвідчені викладачі якого намагаються надати своїм слухачам актуальні знання.

Теплі слова привітань з ювілеєм від імені фармацевтичної спільноти Вінниччини висловила заслужений працівник фармації України, голова правління Громадської організації «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «CUM DEO» Лариса Просяник, а також колектив Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, колеги-освітяни, представники громадських організацій та фармацевтичного бізнесу.

Після завершення урочистої частини конференції відбулося пленарне засідання, де були представлені наукові доповіді щодо надання фармацевтичних освітніх послуг.

Про військові аптеки в системі медичного забезпечення Збройних сил України (ЗСУ) та проблеми, з якими стикається військова медицина, розповів Олександр Шматенко, начальник кафедри військової фармації Української військово-медичної академії, доктор фармацевтичних наук, професор, полковник медичної служби, заслужений працівник фармації України. Військова фармація змогла досягти сучасних висот, зокрема й завдяки роботі ІПКСФ, адже аптека — ключовий підрозділ забезпечення лікарськими засобами для поранених в умовах війни, а її робота неможлива без підготовки кваліфікованих кадрів.

Доповідь, присвячена історичним аспектам становлення ІПКСФ, представлена Валентином Толочко, доктором фармацевтичних наук, професором, заслуженим професором НФаУ, заслуженим діячем науки і техніки України, який нагадав усім присутнім, що у 1993 р. на базі об’єднання факультетів удосконалення провізорів Української фармацевтичної академії і Харківського інституту удосконалення лікарів засновано ІПКСФ, де відтоді пройшли підготовку тисячі фармацевтичних працівників.

Основна концепція безперервної освіти полягає у створенні системи, що забезпечує перехід від принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта через усе життя» — основний меседж доповіді від заступника Директора ІПКСФ НФаУ, доктора фармацевтичних наук, професора Світлани Гарної.

На сьогодні використання традиційних методів навчання не відповідає сучасним вимогам проведення занять та гальмує процес освітньої підготовки, зокрема і на післядипломному рівні. «Слід застосовувати різноманітні інноваційні методи навчання та адаптувати їх відповідно до сучасних нестандартних вимог суспільства», — зазначила Тетяна Артюх, доцент кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ, та розповіла про власний позитивний досвід з реалізації компетентнісного підходу та запровадження комбінованих методів навчання, зокрема і на інтерактивних платформах, на базі ІПКСФ.

Олександр Суріков, завідувач кафедри фармацевтичних технологій та забезпечення якості ліків ІПКСФ, кандидат фармацевтичних наук, доцент, представив доповідь про розвиток цифрових компетенцій фармацевтичних фахівців. У 2016 р. МОЗ України запроваджено Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ) — українську багатокомпонентну інформаційно-телекомунікаційну систему забезпечення автоматизації ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді, що дозволило зберігати інформацію про хворих, лікарів, потреби населення в медичній допомозі в електрон­ному вигляді. Завдяки використанню сучасних методів диджиталізації сьогодні вдається скоротити на 80% кількість папероносіїв, що є гарною тенденцією також і у фармації.

Цифрові навички суттєво впливають на професійну діяльність працівників сфери охорони здоров’я, тому посилення цифрової грамотності медичних та фармацевтичних працівників у сучасному диджиталізованому світі — одне з пріоритетних завдань сучасної медико-фармацевтичної освіти, заявлено Володимиром Фесенко, виконувачем обов’язків завідувача кафедри педагогіки та психології ІПКСФ, кандидатом історичних наук, доцентом.

У продовження тематики цифрової освіти Наталія Сахнацька, асистент кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, представила матеріал про безперервне навчання та розвиток фармацевтичних працівників як елемента холістичного маркетингу в умовах диджиталізації.

Оксана Міщенко, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ, звернула увагу на те, що в наш час нераціональне використання лікарських засобів — серйозна глобальна проблема, яка має вирішуватися спільними зусиллями. Зокрема, впровадження спеціальності «Клінічна фармація» та підготовка відповідних спеціалістів, що працюватимуть в єдиній мультидисциплінарній команді поряд з лікарями, має сприяти забезпеченню надання якісної медичної допомоги та розв’язанню проблеми нераціонального використання препаратів. Проте в суспільстві залишається висока незадоволеність потреб у відповідних фахівцях, що слід враховувати при формуванні майбутніх освітніх програм.

«Система якості — це система управління, яка спрямовує та контролює діяльність ліцензіатів щодо якості лікарських засобів відповідно до вимог належних практик. Чинні нормативи передбачають документування всіх процедур систем якості суб’єктів фармацевтичного ринку, що впливають на якість ліків, фармацевтичної допомоги та безпеку пацієнтів», — наголосив під час виступу Вячеслав Лебединець, доктор фармацевтичних наук, професор ІПКСФ НФаУ.

Про теоретичні й прикладні аспекти впровадження систем менеджменту якості, енерго- та екоменеджменту у фармації у своїй англомовній доповіді розповіла Ірина Бондарева, доцент, кандидат фармацевтичних наук.

Фітотерапія, зокрема і апіпрепарати (продукти бджільництва), уже посідають чільне місце в сучасній фармакології, але їх роль та діапазон використання ще потребує низки досліджень, відмітив Олег Шпичак, завідувач кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ НФаУ, голова правління ГО «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів, доктор фармацевтичних наук, професор.

Ірина Журавель, професор кафедри фармакогнозії та нутриціології, доктор фармацевтичних наук, заслужений професор НФаУ, підняла актуальне питання вирішення проблеми артеріальної гіпертензії, зокрема — гібрид-фармакофорний підхід до пошуку нових речовин антигіпертензивної дії. Зауважено, що скорочення поширеності гіпертензії є глобальною метою в області боротьби з неінфекційними патологіями.

Після закінчення пленарного засідання ухвалено резолюцію, де підсумовано, що, незважаючи на реалії сьогодення, система післядипломної освіти спеціалістів галузі охорони здоров’я активно продовжує розвиватися та вдосконалюватися. А представлена на заході інформація дозволяє позитивно окреслити важливу роль ІПКСФ НФаУ як одного з головних провайдерів у підвищенні кваліфікації фармацевтичних, медичних та науково-педагогічних працівників та обґрунтовує доцільність подальшого проведення інтернет-конференцій на базі цього закладу.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті