Клінічна фармація у Чехії: освіта, відшкодування послуг та зарплатний рівень

Клінічна фармація як сфера практики, освіти та досліджень почала розвиватися приблизно в 1960-х роках, коли фармацевти в усьому світі поступово визначили необхідність більше зосереджуватися на забезпеченні належного застосування ліків, а не на їх виробництві та постачанні. З того часу численні дослідження показали позитивний вплив послуг клінічної фармації на поліпшення результатів лікування пацієнтів. Їх впровадження у практичну охорону здоров’я європейських країн відбувається з різними темпами та успішністю, що буде відображено в цій та наступних тематичних публікаціях.

Прикладом найкращої практики з успішним впровадженням відшкодованих фармацевтичних послуг серед країн Центральної та Східної Європи є Чеська Республіка, у якій за 10 років професійною спільнотою подолано шлях від обов’язкового залучення в роботу відділень інтенсивної терапії (2012 р.) до запровадження відшкодованої послуги в амбулаторних умовах (табл. 1). Подібні зусилля мають особливий сенс, бо серед 17 країн Європейського регіону, включаючи Ізраїль, згідно з аналізом великої когорти пацієнтів (понад 68 тис. осіб віком 24–106 років) в Чехії поліпрагмазію виявлено у 39,9% осіб — найвищий показник у всьому регіоні (Midão et al., 2018).

Таблиця 1. Основні віхи розвитку клінічної фармації у Чеській Республіці (www.coskf.cz; szv.mzcr.cz)
2010 Створення Чеського професійного товариства клінічної фармації (Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP* — ČOSKF)
2011 Законодавче визначення клініко-фармацевтичної допомоги (Zákon č. 372/2011 Sb.)
2012 Наказом міністерства охорони здоров’я (Vyhláška č. 99/2012 Sb.) запроваджено вимогу щодо обслуговування клінічним фармацевтом стандартних та реанімаційних ліжок у відділеннях невідкладної терапії
2013 ČOSKF опубліковане перше видання методики роботи відділень клінічної фармації
2014 На обговорення представлено Концепцію клінічної фармацевтичної допомоги в Чеській Республіці

Законодавча класифікація клініко-фармацевтичної допомоги як відшкодованої загальнообов’язковим страхуванням (Zákon č. 48/1997 Sb.)

2015 Опубліковано оновлену освітню програму за напрямом «Клінічна фармація»
2016 У відкоригованій Концепції визначено мінімальні вимоги до забезпечення клінічної фармацевтичної допомоги в різних типах закладів охорони здоров’я
2017 Визначено 3 клініко-фармакологічні послуги для надання госпіталізованим пацієнтам із зазначенням кількості балів у рамках відшкодування страховими компаніями (Vyhláška č. 421/2016 Sb.)

Законодавчо врегульовано самостійне здійснення діяльності клінічного провізора за умови отримання спеціальної кваліфікації (specializované způsobilosti) за напрямом «Клінічна фармація» (Zákon 67/2017 Sb.)

2019 Перше видання оглядового документа ČOSKF «Клінічна фармацевтична допомога в Чехії»
2020 Опубліковано оновлену освітню програму за напрямом «Клінічна фармація»
2021 Визначено послугу з оцінки фармакотерапії амбулаторного пацієнта та відповідну кількість балів для системи страхування (Vyhlášce č. 482/2021 Sb.)Створено Робочу групу з опрацювання цифрових проєктів (інформаційні бази даних ліків, додатки тощо)
2022 У рамках проєкту ЄС Інститутом післядипломної медичної освіти (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) видано огляд «Клінічна фармацевтична допомога та система охорони здоров’я в Чеській Республіці»

*ČLS JEP — České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Курс навчання клінічного фармацевта, який після закінчення університету має ступінь магістра, триває 5 років, у тому числі (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2022):

  • базовий цикл тривалістю 18 міс, що завершується успішно складеним іспитом;
  • спеціалізоване навчання тривалістю 42 міс під керівництвом тренера на акредитованому робочому місці в галузі клінічної фармації із наступним складанням сертифікаційного іспиту за спеціальністю «Клінічна фармація» (табл. 2).
Таблиця 2. Галузі спеціалізації профільної освіти фармацевтів відповідно до поправок (Zákon 67/2017Sb.) до закону про отримання та визнання професійної компетентності (Zákon č. 95/2004 Sb.)
Галузь спеціалізації Базовий напрям спеціальної освіти Спеціальності Мінімальна тривалість навчання (у роках), включаючи базовий цикл
1. Фармацевтична технологія Технологічно-лабораторний Фармацевтичний технолог 4
2. Клінічна фармація Фармація Клінічний фармацевт 5
3. Методи лабораторних досліджень в охороні здоров’я Технологічно-лабораторний Фармацевт із компетентністю у сфері лабораторних досліджень 4
4. Практична фармація Фармація Практичний фармацевт 3
5. Радіофармакологія Технологічно-лабораторний Радіофармацевт 4

Фахівець зі спеціалізованою кваліфікацією має право надавати клінічну фармацевтичну допомогу в усіх ланках охорони здоров’я, тобто як у стаціонарних, так і в амбулаторних умовах, закладах соціального обслуговування, а також вдома у пацієнтів. Потенціал ринку праці для роботи клінічного фармацевта великий: з оцінками 2020 р. — 1600 штатних посад у Чеській Республіці (табл. 3).

Таблиця 3. Дані ČOSKF щодо забезпечення клінічної фармацевтичної допомоги в Чеській Республіці у 2010–2022 рр. та потенціал ринку праці (Gregorová J., Langmaierová K., 2022)
Кількість посад клінічних фармацевтів 2010 2020 2022 Цільовий показник
8 102 140–150 1600

Починаючи з 2017 р., вартість деяких послуг у галузі клінічної фармації відшкодовується в рамках загальнообов’язкового медичного страхування (табл. 4).

Таблиця 4. Клініко-фармацевтичні послуги, що відшкодовуються загальнообов’язковим медичним страхуванням, із їх бальною оцінкою (006 — Клінічна фармація)
Код послуги та пояснення Назва послуги Бали**
05751 (при надходженні на стаціонарне лікування) Комплексна оцінка рівня ризику пацієнта клінічним фармацевтом 246
05752 (оцінка поточної чи потенційної медикаментозної терапії на запит лікуючого лікаря) Консультативна оцінка лікарських засобів пацієнта, який лікується в рамках амбулаторної допомоги, клінічним фармацевтом 246
05753 (при надходженні на стаціонарне лікування пацієнта з середнім чи високим ризиком) Визначення клінічним фармацевтом плану раціоналізації фармакотерапії хворого 327
05755 (двічі за період стаціонарного лікування — пацієнтові з високим та один раз — із середнім ризиком) Перевірка клінічним фармацевтом ефективності складеного плану раціоналізації фармакотерапії хворого 327

**У 2024 р. 1 бал, нарахований за послугу з кодом спеціалізації 006, дорівнює 1,08 чеських крон (1,84 грн) (Vyhláška č. 319/2023 Sb.).

Для працівників, які зайняті в різних соціально значущих сферах (охорона здоров’я, сільське господарство, інформаційно-комунікаційні технології, транспорт, культура, журналістика, спорт, соціальні послуги, будівництво, виробництво, телекомунікації тощо) та управлінні, постановою уряду (č. 222/2010 Sb.) передбачено класи посадових окладів залежно від виду діяльності. Починаючи з січня 2024 р., діапазон цих класів зсунутий вгору: з 9–10 у фармацевтичного асистента, 11–14 у фармацевта та 11–15 у лікаря до 9–11, 11–15 та 12–15 відповідно (табл. 5). Слід зазначити, що найвищим класом посадових окладів є 16-й. Його застосовують лише у науковців (діапазон 12–16) та фахівців державного управління (4–16). У приватних структурах заробітна плата, звісно, встановлюється договірним шляхом, але у державних та муніципальних закладах регулюється відповідно до офіційних тарифних сіток.

Таблиця 5. Класи посадових окладів та діапазони їх тарифів залежно від розрядів (визначаються тривалістю стажу роботи, наприклад, 1 рік — 1-й розряд, 2 роки — 2-й, найвищий 12-й — понад 32 роки) (згідно з постановами уряду č. 222/2010 Sb. та č. 341/2017 Sb. у поточній редакції)
Професія Класи посадових окладів Діапазон тарифів залежно від розрядів (стажу роботи)
У найнижчому класі (тис. крон (тис. грн)) У найвищому класі (тис. крон (тис. грн))
Асистент фармацевта 9–11 26,3–38,6 (44,5–65,5) 30,7–45,2 (52,0–76,6)
Фармацевт 11–15 30,7–45,2 (52,0–76,6) 41,7–61,8 (70,8–104,9)
Лікар 12–15 41,4–57,1 (70–96,9) 52,6–71,7 (89,1–121,6)

Так, починаючи працювати самостійно, фармацевт має 12-й клас, при наданні індивідуальних консультацій пацієнтам — 13-й, фармацевтичної допомоги у співпраці з іншими членами мультидисциплінарної групи — 14-й, а виконуючи наукову роботу або творче застосування результатів науково-дослідницької діяльності у вузькоспеціалізованих видах діяльності — 15-й. Домовленості про позитивні зміни щодо класів оплати здійснено за ініціативою профспілок, як і розмір додаткових виплат залежно від освітнього рівня фахівців. Очікується, що перехід у вищі класи в лікарнях та інших закладах спричинить додаткові витрати майже у 10 млрд крон (17 млрд грн) за рахунок обов’язкового страхування.

Дар’я Полякова; фото: робота відділу клінічної фармації Центрального військового госпіталю (Ústřední vojenská nemocnice)
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*