Угорщина планує перелік стратегічних ліків, а Чехія — захищений канал дистрибуції

Препарат пеніциліну надходив у Чехію на початку осені 2023 р. протягом 2 тиж у кількості, достатній для забезпечення споживання протягом 1 міс, але частина аптек так і не отримала дефіцитні ліки. У які аптеки постачати ліки, вирішує дистриб’ютор, — наголошує один із ініціаторів законодавчої поправки. Оптові компанії підтримують «дружні» аптечні мережі, які мають перевагу у постачанні. Для протидії цим явищам запропоновано відновити обов’язок дистриб’юторів та власників дозволів на маркетинг щодо постачання ліків для потреб загальнообов’язкового медичного страхування. Але чи матиме це бажаний ефект? «Існує дуже мало гарантій, що ліки, отримані захищеним каналом, потраплять до чеських, а не, наприклад, німецьких пацієнтів. Парадоксально, але на підставі цієї пропозиції доступність ліків для пацієнтів у Чехії може погіршитися», — зазначає противник поправки. Між тим декілька європейських країн, серед яких Франція, Німеччина, Бельгія, Португалія, Угорщина, застосовують цей механізм. Що він собою являє та як застосовується?

Предмет обговорення

У Чехії серед власників аптек циркулює петиція, підписанти якої вимагають від законодавців повернути законодавче положення про так званий захищений (chráněného) канал дистрибуції. Під час чергового внесення правок відповідне положення вилучили, і з нового року цей інструмент, який мав гарантувати фармацевтам постачання ліків, у законодавстві відсутній.

Між тим до січня 2024 р. закон про лікарські засоби передбачав, що якщо дистриб’ютор бере на себе зобов’язання постачати ліки в аптеки в рамках надання суспільних (veřejné) послуг*, то виробник або власник дозволу на маркетинг зобов’язаний постачати їм ці ліки у відповідній кількості. Такий захід мав слугувати інструментом для вирішення проблеми дефіциту. Однак через невдале формулювання цієї норми не дотримувалися. Однією з причин було розпливчасте визначення кількості ліків, на які аптека має право.

За словами голови ради директорів Асоціації власників аптек (Grémium majitelů lékáren — GML) Марка Хампела (Marka Hampela), який представляє петиційний комітет, документ наразі підписали майже 500 власників аптек та десятки інших фахівців галузі. Він стверджує, що захід успішно працює в ряді інших європейських країн. Відповідні положення включено до поправки, запропонованої депутатом Сейму Яном Кухаржем (Jan Kuchař). 12 грудня законопроєкт пройшов друге парламентське читання.

Конкуруючі позиції

У публічному просторі у поправки, прихильники якої стверджують про несправедливий розподіл постачальниками ліків між аптеками, є опоненти. Найбільш помітною серед них є Асоціація виробників інноваційних ліків (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu — AIFP). Спробуємо коротко представити аргументи сторін (табл. 1).

Таблиця 1. Аргументи на підтримку запропонованих законодавчих змін та проти них
«За» «Проти»
1. Йдеться про захист дрібних аптек, щоб їх постачали навіть у разі дефіциту або нестачі ліків у пропорційному обсязі1.Якщо ліки будуть доступні лише в мережах, маленькі аптеки зникнуть, а люди втратять доступну первинну медичну допомогу2.

2. Якщо усі дистриб’ютори повного асортименту будуть у рівному положенні та буде унеможливлене ексклюзивне постачання, знизиться вразливість системи розподілу ліків1.

3. Законодавча зміна уможливить контрольну функцію державного апарату, встановивши критерії відповідальності постачальників2.

4. Підвищиться прозорість системи, адже Державний інститут контролю за лікарськими засобами (Státní ústav pro kontrolu léčiv) буде мати обов’язок надавати за запитом інформацію про обсяги лікарських засобів, відпущених окремими операторами, з метою визначення середньої потреби, необхідної для виконання обов’язку власника дозволу на маркетинг1.

5. Можливо, поправка дасть змогу SÚKL виграти небагато часу та пошукати альтернативне рішення, адже запропоноване не розв’язує проблему принциповим чином2.

1. Захищений канал функціонує лише в інтересах дистриб’юторів, а не пацієнтів3.

2. Дистриб’ютори повного асортименту отримають конкурентну перевагу порівняно з іншими3.

3. Ризик реекспорту — однієї з основних причин недоступності ліків для чеських пацієнтів, не знижується3.

4. Поправка жодним чином не перешкоджає оптовикам не включати препарат у прайс-листи певних аптек, якщо такими є його економічні інтереси2.

5. Обов’язок забезпечувати потребу в обсягах минулого року позбавляє можливості гнучко реагувати на попит. Мережі (на відміну від незалежних аптек) як отримували більше завдяки складським можливостям та автоматизованому замовленню, так і отримуватимуть2.

6. Якщо буде закріплено обов’язкове постачання у розмірі споживання минулого року, фармацевтів черговий раз буде обтяжено необхідністю «дозамовляти» — низькокваліфікованою працею2.

7. Реальну користь може принести аналіз виписування та погашення електронних рецептів, включаючи територіальні аспекти (пацієнти долають великі відстані задля отримання ліків), а також дистанційний відпуск рецептурних препаратів3.

Детальніше про поправку

Обов’язки власника дозволу на маркетинг, зокрема, такі:

  • постачати будь-якого дистриб’ютора в Чеській Республіці в кількості, що відповідає принаймні середньому 2-тижневому попиту операторів, яких він обслуговує;
  • кількість ліків, про яку йдеться у попередньому пункті, означає 1/6 обсягу поставок за останні 3 послідовні календарні місяці, про які дистриб’ютор повідомляв SÚKL згідно із законом про ліки (§ 77; 1; f).

Пропонуючи законодавчі зміни, їх ініціатори посилаються на правову базу інших країн ЄС (табл. 2).

Таблиця 2. Обов’язки дистриб’юторів та власників дозволу на маркетинг щодо забезпечення потреб громадської охорони здоров’я у деяких країнах ЄС

Франція

Дистриб’ютори (Кодекс громадської охорони здоров’я (Кодекс) (ст. L5124-17-2)). Дистриб’ютори зобов’язані дотримуватися… зобов’язань щодо громадських послуг…, забезпечуючи безперервне постачання національного ринку, щоб задовольнити потреби пацієнтів на території їх обслуговування. Вони беруть участь у запобіганні та управлінні дефіцитом ліків як частині зобов’язань щодо надання громадських послуг.

Детальніше (Кодекс. (ст. R5124-59))… поза суботами після 14:00, неділями та державними святами (дистриб’ютори мають):a) забезпечувати щонайменше 2-тижневе споживання своїх постійних клієнтів;б) доставляти протягом 24 год будь-яке замовлення, розміщене до 14:00 суботи, за винятком ліків, призначених для застосування в лікарнях, рослинних і гомеопатичних препаратів; що стосується комбінованих препаратів — повинен бути в змозі доставити принаймні референтний та 1 генеричний, а у випадку групи без референтного — 2 генеричних.

Власник дозволу на маркетинг та фармацевтична компанія: безперервне відповідно до потреб постачання до аптек та організацій, уповноважених на розповсюдження лікарських засобів, для задоволення потреб пацієнтів у Франції… належне та безперервне постачання всіх установ, уповноважених на оптово-дистриб’юторську діяльність, щоб дати їм змогу виконувати зобов’язання із задоволення потреб пацієнтів у Франції.

Португалія

Дистриб’ютори (декрет-закон (Decreto-Lei) n.º 176/2006), ст. 100): …вищий орган INFARMED може визначати нормативними актами мінімальну кількість або критерії для розрахунку мінімальної кількості лікарських засобів, які повинні постійно підтримуватися дистриб’юторами, що працюють на національній території, щоб гарантувати безперервність постачання та доступ до ліків для пацієнтів.

Власник дозволу на маркетинг (теж, ст. 29) повинен забезпечити виконання замовлень від дистриб’юторів, які мають запити на постачання від національних аптек і лікарняних фармацевтичних служб, і не може відмовити у постачанні запитаних ліків.

Угорщина

Дистриб’ютори та власники дозволів на маркетинг (2005. évi XCV. Törvény, §16 (2c)). У разі дефіциту лікарського засобу або його ризику фармацевтичний державний адміністративний орган може зобов’язати власника дозволу на маркетинг або дистриб’ютора усунути нестачу шляхом придбання лікарського засобу, який можна використовувати замість того, на який вплинула нестача.

Компанії з ліцензією на оптову діяльність (2006. évi XCVIII. Törvény; § 21 (6)) зобов’язані співпрацювати з розпорядником державного резервного запасу.

Включення ліків у систему медичного страхування (те ж (1)) може супроводжуватися вимогою про безперервне постачання протягом принаймні 3 років або створенням певного складського запасу.

Для всіх оптових та роздрібних операторів (те ж (8)) обов’язковим є розповсюдження препаратів пільгового референтного цінового діапазону (що мають ціну DDD, не більш ніж на 15% вищу за таку референтного препарата у групі з фіксованою ціною).

Аптека може відтермінувати відпуск препаратів пільгового референтного цінового діапазону у зв’язку із їх відсутністю, але не більше ніж на 24 год або не пізніше кінця наступного робочого дня. Відповідно, електронний рецепт на цей термін може бути переведено у статус «зарезервований».

Також в Угорщині з метою належного інформування учасників мережі постачання ліків Національний центр громадського здоров’я та фармації (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ — NNGYK) надає на своєму вебсайті інформацію про:

1) дефіцитні продукти (termékhiány) (1623 станом на 22.01.2024 р.), а також їх очікувану тривалість;

2) перелік замінників (Helyettesíthetőségi Lista), які можна використовувати замість відсутніх (сертифіковані NNGYK як біо­еквівалентні та взаємозамінні).

NNGYK також публікує перелік умовних дозволів (Kontingens engedély) на ввезення партії незареєстрованого в країні лікарського засобу на вимогу оптової компанії, яка таким чином усуває дефіцит. Ліки, придбані за умовним дозволом, але не реалізовані в період дефіциту, можуть бути реалізовані оптовиком і після закінчення цього періоду. Наприклад, у 2021 р. було видано 191 дозвіл, у 2022 р. — 144, у 2023 р. — 122. Також з цією метою за заявкою лікаря можуть дозволити індивідуальний імпорт ліків для конкретного пацієнта.

У 2024 р. Угорщина вступила, маючи проєкт переліку стратегічного запасу ліків (Stratégiai gyógyszerhatóanyagok). 30 грудня минулого року завершилося його публічне обговорення, і через 90 днів після опублікування перелік має набути чинності. Такий захід був передбачений у законі про ліки ще з 2013 р. (2005. évi XCV. Törvény, §16 (5а)):

  • Власник дозволу на маркетинг повинен забезпечити, щоб фармацевтичні оптові оператори з ліцензією на оптову фармацевтичну діяльність в Угорщині мали безперервне постачання лікарських засобів з діючими інгредієнтами, зазначеними в наказі міністра, відповідального за охорону здоров’я.

Розроблений перелік включив 286 міжнародних непатентованих найменувань (МНН) ліків. Згідно із проєктом наказу оптовики повинні постійно мати запас у обсязі 1/12 кількості, проданої протягом попередніх 12 міс (табл. 3).

Таблиця 3. Порівняння угорського проєкту та переліку критичних ліків ЄС (перша версія)
Група ЄС Угорщина
А — Засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм
A02B — Засоби для лікування виразкової хвороби та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ)
Езомепразол Ранітидин, фамотидин, омепразол, пантопразол, лансопразол, рабепразол, езомепразол
А03А — Засоби, що застосовують в разі функціональних розладів шлунково-кишкового тракту
Дротаверин
А03В — Прості препарати беладони та її похідних
Атропін Атропін
A03F — Стимулятори перистальтики (пропульсанти)
Метоклопрамід Метоклопрамід, домперидон
А04А — Протиблювотні засоби та препарати, що усувають блювання
Ондансетрон, гранісетрон
А05А — Засоби, що застосовують в разі біліарної патології
Урсодезоксихолева кислота
А07А — Протимікробні засоби, що застосовують в разі кишкових інфекцій
Ванкоміцин, фідаксоміцин Рифаксимін, фідаксоміцин
А07В — Ентеросорбенти
Активоване вугілля
А07Е — Протизапальні засоби, що застосовуються у разі захворювань кишечнику
Будесонід, месалазин
А10А — Інсулін та аналоги
Людський інсулін (швидкої, середньої тривалості дії та комбінації середньої чи тривалої та швидкої дії) Інсулін швидкої дії (людський, аспарт, ліспро, глулізин), інсулін середньої тривалості дії, комбінації середньої чи тривалої та швидкої дії (людський, ліспро, аспарагін, деглюдек та аспарт, гларгін, детемір, деглюдек)
А10В — Гіпоглікемізуючі препарати, за винятком інсулінів
Метформіну гідрохлорид, гліквідон, гліклазид, глімепірид, метформін та ситагліптин, метформін та вілдагліптин, акарбоза, ситагліптин, вілдагліптин
А11 С — Вітаміни А і D, у тому числі комбінація цих вітамінів
Холекальциферол
A11D — Препарати вітаміну В1
Тіамін
А12А — Препарати кальцію
Кальцію глюконат, кальцію карбонат, кальцію цитрат
А12В — Препарати калію
Калію хлорид, калію цитрат
А12С — Інші мінеральні добавки
Магнію сульфат Магнію сульфат, магнію цитрат
А16А — Інші засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси
Іміглюцераза Тіоктова кислота
В — Засоби, що впливають на систему крові та гемопоез
В01А — Антитромботичні засоби
Варфарин, гепарин, антитромбін ІІІ, клопідогрель, ептифібатид, альтеплаза, тенектеплаза, дабігатран Варфарин, аценокумарол, гепарин, дальтепарин, еноксапарин, надропарин, клопідогрель, тиклопідин, ацетилсаліцилова кислота, трепростиніл, прасугрель, цилостазол
В02А — Інгібітори фібринолізу
Кислота транексамова
В02В — Вітамін К та інші гемостатичні засоби
Фітоменадіон, фібриноген людський, фактор згортання VІІІ, фактор згортання ІХ Фітоменадіон
В03А — Препарати заліза
Заліза сульфат, оксиду заліза полімальтазний комплекс
В03В — Препарати вітаміну В12 та фолієвої кислоти
Гідроксикобаламін Фолієва кислота
В03Х — Інші антианемічні препарати
Еритропоетин
В05А — Кров та споріднені препарати
Альбумін, інші білкові фракції плазми Людський альбумін (вміст білка 50 г/л) і бідний на електроліти альбумін людини (вміст білка 200 г/л), желатин, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат, магнію хлорид гексагідрат, натрію ацетат тригідрат
В05В — Розчини для внутрішньовенного введення
Калію хлорид, манітол Глюкоза, натрію ацетат тригідрат, натрію хлорид, калію хлорид, магнію хлорид гексагідрат, глюкоза з електролітами, манітол
В05Х — Додаткові розчини для внутрішньовенного введення
Калію хлорид, магнію сульфат Калію хлорид
В06А — Інші гематологічні засоби
Інгібітор C1-естерази комплементу, гемін людський
С — Засоби, що впливають на серцево-судинну систему
С01А — Серцеві глікозиди
Дигоксин Дигоксин
С01В — Антиаритмічні засоби І та ІІІ класу
Лідокаїн, мексилетин, флекаїнід, аміодарон Пропафенон, аміодарон
С01С — Неглікозидні кардіотонічні засоби
Ізопреналін, норепінефрин, допамін, добутамін, епінефрин, ефедрин, мілринон Допамін, фенілефрин, добутамін, епінефрин
C01D — Вазодилататори, що застосовують в кардіології
Гліцерил тринітрат Гліцерил тринітрат, ізосорбіду моногідрат
С01Е — Інші кардіологічні препарати
Аденозин Аденозин, триметазидин, івабрадин
С02А — Антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії
Метилдопа (лівообертаюча), метилдопа (рацемічна), клонідин Рилменідин
С02С — Антиадренергічні засоби з подвійним механізмом дії
Доксазозин, урапідил
C02D — Засоби, що діють на гладкі м’язи судин
Натрію нітропрусид
С03А — Сечогінні препарати з помірно вираженою активністю, група тіазидів
Гідрохлоротіазид
С03В — Нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
Клопамід, індапамід
С03С — Високоактивні діуретики
Фуросемід Фуросемід
С03D — Антагоністи альдостерону та інші калійзберігаючі засоби
Спіронолактон, еплеренон
С03Е — Комбінації діуретиків, включаючи калійзберігаючі засоби
Гідрохлоротіазид та калійзберігаючі препарати
С04А — Периферичні вазодилататори
Ніцерголін, бенциклан
С05А — Засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосування
Місцевоанестезуючі засоби, гліцерилу тринітрат
С07А — Блокатори бета-адренорецепторів
Пропранолол, лабеталол Пропранолол, метопролол, бетаксолол, бісопролол, небіволол, карведилол
С08С — Селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
Німодипін Амлодипін, фелодипін, ніфедипін
С08D — Селективні антагоністи кальцію з переважною дією на серце
Верапаміл Верапаміл, дилтіазем
С08G — Антагоністи кальцію в комбінації з діуретиками
Амлодипін та діуретики
С09А — Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ)
Еналаприл, лізиноприл, периндоприл, раміприл
С09В — Комбіновані препарати інгібіторів АПФ
Еналаприл і діуретики, периндоприл і діуретик, раміприл і діуретики, лізиноприл і амлодипін, периндоприл і амлодипін, раміприл і амлодипін, периндоприл, амлодипін та індапамід
С09С — Прості препарати блокаторів ангіотензину ІІ
Лозартан, валсартан, ірбесартан, телмісартан
C09D — Комбіновані препарати блокаторів ангіотензину ІІ
Лозартан і діуретики, валсартан і діуретики, ірбесартан і діуретики, телмісартан і діуретики, валсартан і амлодипін, телмісартан і амлодипін, валсартан, амлодипін і гідрохлоротіазид
С10А — Гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
Симвастатин, аторвастатин, розувастатин, фенофібрат, езетиміб
С10В — Гіполіпідемічні засоби, комбінації
Розувастатин і езетиміб, аторвастатин і амлодипін, розува­статин, амлодипін і лізиноприл, розувастатин і валсартан, аторвастатин, амлодипін і периндоприл
D — Дерматологічні засоби
D04A — Протисвербіжні препарати (включаючи антигістамінні, місцевоанестезуючі та інші засоби)
Лідокаїн
D06B — Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування
Ацикловір, метронідазол
G — Засоби, що впливають на сечостатеву систему та статеві гормони
G01A — Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології, за винятком комбінованих засобів, що містять кортикостероїди
Кліндаміцин, метронідазол
G02A — Засоби, що підвищують скоротливу активність матки
Метилергометрин
G02С — Інші засоби, що застосовуються в гінекології
Сальбутамол
G03D — Гестагени
Прогестерон
G03X — Інші засоби, що впливають на статеву сферу
Міфепристон
Н — Препарати гормонів для системного застосування (окрім статевих та інсуліну)
Н01В — Гормони задньої частки гіпофізу
Дезмопресин, окситоцин, карбетоцин Дезмопресин
Н01С — Гіпоталамічні гормони
Октреотид
Н02А — Прості препарати кортикостероїдів для системного застосування
Флудрокортизон, метилпреднізолон, преднізолон, гідрокортизон Дексаметазон, метилпреднізолон, преднізолон, тріамцинолон, гідрокортизон, комбінації кортикостероїдів для системного застосування
Н03А — Тиреотропні препарати
Левотироксин натрій
Н03В — Антитиреоїдні препарати
Пропілтіоурацил, карбімазол, тіамазол Тіамазол
Н04А — Глікогенолітичні гормони
Глюкагон Глюкагон
H05A — Паратиреоїдні гормони та аналоги
Терипаратид
J — Протимікробні засоби для системного застосування
J01А — Тетрацикліни
Доксициклін Доксициклін
J01C — Бета-лактамні антибактеріальні засоби, пеніциліни
Ампіцилін, амоксицилін, бензилпеніцилін, феноксиметилпеніцилін, бензатил бензилпеніцилін, клоксацилін, флуклоксацилін, амоксицилін та інгібітор бета-лактамази, піперацилін та тазобактам Ампіцилін, амоксицилін, бензилпеніцилін, феноксиметилпеніцилін, ампіцилін, сульбактам, амоксицилін та інгібітор бета-­лактамази
Сультаміцилін, піперацилін та тазобактам
J01D — Інші бета-лактамні антибіотики
Цефуроксим, цефотаксим, цефтазидим, цефтріаксон, цефіксим, цефтазидим та авібактам, азтреонам, іміпенем/циластатин/релебактам, тазобактам та цефтолозан Цефуроксим, цефаклор, цефпрозил, цефтріаксон, цефіксим, меропенем, іміпенем та циластатин
J01E — Сульфаніламіди та триметоприм
Триметоприм, сульфаметоксазол і триметоприм Сульфаметоксазол і триметоприм
J01F — Макроліди, лінкозаміди і стрептограміни
Еритроміцин, кларитроміцин, азитроміцин, кліндаміцин Спіраміцин, кларитроміцин, азитроміцин, кліндаміцин
J01G — Аміноглікозиди
Тобраміцин, гентаміцин, амікацин Тобраміцин, гентаміцин, амікацин
J01M — Антибактеріальні засоби з групи хінолонів
Ципрофлоксацин, левофлоксацин Офлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин
J01X — Інші антибактеріальні засоби
Ванкоміцин, тейкопланін, колістиметат натрію, метронідазол, фосфоміцин Ванкоміцин, колістин, метронідазол, фосфоміцин
J02A — Протигрибкові засоби для системного застосування
Амфотерицин В, позаконазол Амфотерицин-В, флуконазол, ітраконазол, вориконазол
J04A — Протитуберкульозні засоби
Рифампіцин, рифабутин, ізоніазид, етамбутол, бедаквілін, ізоніазид та рифампіцин Рифампіцин
J04B — Препарати для лікування лепри
Дапсон
J05A — Противірусні засоби прямої дії
Ацикловір, ганцикловір, валганцикловір, фоскарнет, зидовудин, ламівудин, абакавір, емтрицитабін, невірапін, абакавір та ламівудин Ацикловір
J06A — Імуноглобуліни
Імуноглобулін людини нормальний (екстраваскулярне застосування), імуноглобулін людини нормальний (внутрішньосудинне застосування), анти-D-імуноглобулін людини, імуноглобулін проти правця людини, імуноглобулін проти сказу людини Імуноглобулін, людський анти-D-імуноглобулін, специфічні імуноглобуліни
J07A — Бактеріальні вакцини
Вакцина проти холери пероральна інактивована, вакцина проти менінгіту групи С, менінгококова вакцина групи В, вакцина проти дифтерії, правця, кашлюку (інактивована, цільноклітинна), вакцина проти дифтерії, правця, кашлюку (очищений антиген), вакцина проти дифтерії, правця, вакцина проти тифу (полісахаридна) Правцевий анатоксин
J07B — Вірусні вакцини
Вакцини проти японського енцефаліту (цільновіріонна, інактивована), проти грипу (очищений антиген та цільний віріон — різні форми, штами), проти гепатитів В і А, проти кору, паротиту та краснухи, проти кору, паротиту, краснухи та вітряної віспи, проти поліо­мієліту (тривалентна), проти сказу, проти вітряної віспи (жива), проти жовтої лихоманки, проти папіломавірусу людини (9-валентна)
J07C — Комбіновані бактеріальні та вірусні вакцини
Проти дифтерії, правця, поліомієліту; проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту; проти дифтерії, правця, кашлюку; проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гепатиту В
L — Антинеопластичні та імуномодулюючі засоби
L01А — Алкілуючі сполуки
Циклофосфамід, хлорамбуцил, мелфалан, іфосфамід, бусульфан, треосульфан, дакарбазин Бендамустин, темозоломід
L01B — Антиметаболіти
Метотрексат, меркаптопурин, тіогуанін, флударабін, цитарабін, гемцитабін Метотрексат, флударабін, тегафур, азацитидин
L01C — Алкалоїди рослинного походження та інші препарати природного походження
Вінбластин, вінкристин, етопозид, паклітаксел, топотекан
L01D — Цитотоксичні антибіотики та споріднені препарати
Доксорубіцин, даунорубіцин, епірубіцин, ідарубіцин, блеоміцин, мітоміцин Епірубіцин
L01E — Інгібітори протеїнкінази
Нілотиніб
L01X — Інші неопластичні засоби
Цисплатин, карбоплатин, оксаліплатин, прокарбазин, третиноїн, гідроксикарбамід, пегаспарагіназа
L02B — Антагоністи гормонів та споріднені засоби
Тамоксифен Анастрозол, летрозол
L03A — Імуностимулятори
Пегінтерферон альфа-2А, вакцина БЦЖ (різні форми), глатирамер, плериксафор Вакцина БЦЖ
L04A — Імунодепресанти
Анти-Т-лімфоцитний імуноглобулін (кроля), сиролімус, базиликсимаб, анакінра, циклоспорин, такролімус, талідомід, метотрексат
М — Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат
М01А — Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби
Диклофенак; диклофенак, комбінації; напроксен
M01C — Специфічні протиревматичні засоби
Пеніциламін
M03A — М’язові релаксанти периферичної дії
Суксаметоній, атракуріум, рокуроній, цисатракурій
M03C — М’язові релаксанти прямої дії
Дантролен
М04А — Засоби, що застосовують для лікування подагри
Алопуринол
М05В — Засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток
Алендронова кислота, ібандронова кислота, ризедронова кислота, золедронова кислота
N — Засоби, що впливають на нервову систему
N01A — Засоби для загальної анестезії
Фентаніл, суфентаніл, реміфентаніл, кетамін, пропофол, ескетамін Фентаніл, суфентаніл, кетамін, етомідат, пропофол
N01В — Препарати для місцевої анестезії
Лідокаїн
N02A — Опіоїди
Морфін Морфін, оксикодон, дигідрокодеїн, оксикодон і налоксон, фентаніл, бупренорфін, трамадол, парацетамол і трамадол
N02B — Інші анальгетики та жарознижувальні засоби
Парацетамол Ацетилсаліцилова кислота/псевдоефедрину гідрохлорид, етилморфін/парацетамол/кофеїн/ацетилсаліцилова кислота, метамізол натрію, амінофеназон, метамізол натрію (комбінації, викл. Психолептики), парацетамол
N03A — Протиепілептичні засоби
Фенобарбітал, фенітин, етосуксимід, клоназепам, карбамазепін, вальпроєва кислота, вігабатрин Фенітоїн, клоназепам, карбамазепін, вальпроєва кислота, ламотриджин, леветирацетам
N04A — Антихолінергічні засоби
Біпериден
N04В — Допамінергічні засоби
Леводопа та інгібітор декарбоксилази, леводопа/інгібітор декарбоксилази/інгібітор КОМТ, амантадин, ропінірол, праміпексол
N05A — Антипсихотичні засоби
Галоперидол, оланзапін, літій Галоперидол, зуклопентиксол, клозапін, оланзапін, кветіапін, тіаприд, амісульприд, літій, рисперидон, арипіпразол, паліперидон, карипразин, брекспіпразол
N05B — Анксіолітики
Діазепам, лоразепам Діазепам, лоразепам, клобазам, алпразолам
N05C — Снодійні та седативні засоби
Мідазолам, дексмедетомідин
N06A — Антидепресанти
Ескетамін Флуоксетин, есциталопрам
N06B — Психостимулятори, засоби, що застосовуються при СДУГ, і ноотропи
Кофеїн Вінпоцетин
N06D — Засоби для застосування при деменції
Донепезил
N07A — Парасимпатоміметики
Неостигмін
N07C — Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
Бетагістин
N07X — Інші препарати для нервової системи
Рилузол Рилузол
P — Протипаразитарні засоби, інсектициди та репеленти
P01A — Засоби проти амебіазу та інших протозойних захворювань
Метронідазол Метронідазол
P01C — Засоби проти лейшманіозу та трипаносомозу
Пентамідин
P02C — Протинематодні засоби
Альбендазол
R — Засоби, що діють на дихальну систему
R03A — Адренергічні засоби, інгаляційні
Сальбутамол Сальбутамол, формотерол і будесонід, фенотерол і іпратропію бромід
R03B — Інші препарати для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів, інгалятори
Іпратропій Будесонід, флутиказон, іпратропію бромід
R03C — Адренергічні засоби для системного застосування
Ефедрин, сальбутамол
R03D — Інші засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів для системного застосування
Теофілін
S — Засоби, що діють на органи чуття
S01A — Протиінфекційні засоби
Бензилпеніцилін, цефуроксим, ципрофлоксацин
S01E — Протиглаукомні препарати та міотики
Пілокарпін, ацетилхолін, ацетазоламід Бетаксолол, тимолол (комбінації)
S01F — Мідріатичні та циклоплегічні засоби
Циклопентолат
S01L — Засоби для застосування при судинних очних захворюваннях
Вертепорфін
S02A — Протиінфекційні засоби
Ципрофлоксацин
V — Різні засоби
V03A — Усі інші терапевтичні продукти
Тіосульфат натрію, протамін, налоксон, метиленовий синій, ацетилцистеїн, флумазеніл, гідроксикобаламін, фомепізол, сугамадекс, ідаруцизумаб, атропін, дефероксамін, полістиролсульфонова кислота, месна, декразоксан, фолінова кислота, расбуриказа
V04C — Інші діагностичні засоби
Туберкулін
V09G — Засоби для дослідження серцево-судинної системи
Альбумін (технецій, 99mTc), альбумін (йод, 125I)

За кілька тижнів до появи угорського переліку опубліковано першу версію переліку критичних ліків ЄС (Union list of critical medicines). Він містить понад 200 діючих речовин лікарських засобів для застосування людиною, які вважаються критично важливими для систем охорони здоров’я в Євро­пейському Союзі (ЄС)/Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), безперервність поставок яких є пріоритетом і дефіциту яких слід уникати.

Дар’я Полякова; фото: робота фармацевтичної оптової компанії у Мангеймі, Німеччина («PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG»)
1Я. Кухарж, http://www.zdravotnickydenik.cz/ 2023/12/poslanec-kuchar-vraci- do-hry-chraneny-distribucni-kanal/ ?utm_source=http://www.seznam.cz&utm_ medium=sekce-z-internetu.
2Хелена Сламова (Helenа Slámovа), фармацевт (м. Брно), http://www.zdravotnickydenik.cz/ 2024/01/vyrobci-i-distributori-nam-odmitaji-dodavat-regulace-vydeje-leku-s-omezenim-je-spatny-vtip-rika-lekarnice.
3Девід Колар (David Kolář), виконавчий директор AIFP, aifp.cz/cs/ vyjadreni-vykonneho-reditele-aifp-k-problematice-c.
*Їх надають у суспільних інтересах або замовляють та фінансують частково чи повністю за рахунок державних чи муніципальних коштів.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*