Постанова КМУ від 17.01.2011 р. № 20

20 Січня 2011 1:56 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17.01.2011 р. № 20
«Деякі питання упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади»

Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 869 «Про кількість заступників начальників відділів державної виконавчої служби територіальних органів Міністерства юстиції».

3. Центральним органам виконавчої влади у двомісячний строк здійснити заходи щодо приведення у відповідність з цією постановою структури, номенклатури посад та чисельності працівників структурних підрозділів.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2011 р. № 20

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»:

  • абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

«департамент — структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як чотири відділи. У разі коли чисельність працівників департаменту перевищує 40 одиниць, до його складу можуть входити управління (не менше двох). Департамент очолює директор. Директор департаменту, чисельність працівників якого не перевищує 40 одиниць, може мати не більше двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ. У разі коли чисельність працівників департаменту становить понад 40 одиниць, директор департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ (управління);

управління (самостійний відділ) — структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менш як 6 працівників. Управління (самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління, чисельність працівників якого не перевищує 16 одиниць, може мати одного заступника — начальника відділу. У разі коли чисельність працівників управління становить понад 16 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ. Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту;»;

  • в абзаці п’ятому слова «(самостійного управління)» замінити словом «(управління)»;
  • в абзаці сьомому слова «самостійного управління» замінити словом «управління»;
  • абзац дев’ятий виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»:

  • доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:

«21. Надати право керівникам центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах затвердженого фонду оплати праці встановлювати:

  • директорам департаментів, чисельність працівників яких перевищує 40 одиниць, та директорам департаментів, чисельність працівників яких перевищує 70 одиниць, — посадові оклади, підвищені відповідно не більше ніж на 10 відсотків та не більше ніж на 20 відсотків посадового окладу, передбаченого схемою, затвердженою цією постановою;
  • керівникам патронатних служб — посадові оклади на рівні посадового окладу директора департаменту з чисельністю працівників понад 70 одиниць з урахуванням підвищення посадового окладу не більше ніж на 20 відсотків;
  • помічникам Міністра — посадові оклади на рівні посадового окладу директора департаменту з чисельністю працівників понад 40 одиниць з урахуванням підвищення посадового окладу не більше ніж на 10 відсотків.»;

у додатках 13, 14 і 16 у графі «Найменування посади» слова «самостійного управління» замінити словами «самостійного управління, управління».

3. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010 р. № 1128 «Деякі заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 95, ст. 3380) викласти в такій редакції:

«3. Зберегти за працівниками центральних органів виконавчої влади, переведеними у межах органу на іншу посаду у зв’язку із скороченням чисельності працівників та/або реорганізацією, а також працівниками центральних органів виконавчої влади, переведеними на іншу посаду в інший центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належать повноваження, виконання яких працівник, що переводиться, забезпечував на попередній посаді, та працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України, переведеними у зв’язку із скороченням чисельності працівників та/або реорганізацією на іншу роботу в Секретаріаті Кабінету Міністрів України чи до органів виконавчої влади, медичне обслуговування, яким вони користувалися, та в межах затвердженого фонду оплати праці посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років, а також інші надбавки та доплати, які були їм встановлені на час переведення на іншу посаду, на період до зміни умов оплати праці, за яких загальна сума зазначених виплат за новим місцем роботи (посадою) перевищуватиме суму таких виплат за попереднім місцем роботи (посадою).

Взяти до відома, що в такому самому порядку зазначені виплати зберігаються для осіб, які у зв’язку з реорганізацією органів виконавчої влади звільнені Указами Президента України з посад в органах виконавчої влади і призначені на інші посади в новоутворених органах виконавчої влади.».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*