Ліки, що ввозяться в Україну: ПДВ сплачувати необхідно!

14 Червня 2011 10:29 Поділитися
1 січня 2011 р. набув чинності Податковий кодекс України, який започаткував новий етап у розвитку економіки країни й в окремих випадках докорінно змінив умови та особливості здійснення підприємницької діяльності. Слід зазначити, що на особливу увагу заслуговує питання обкладення імпорту лікарських засобів податком на додану вартість (ПДВ).

Фахівці компанії «Правовий Альянс» спробували проаналізувати це питання й спрогнозувати юридичні наслідки запропонованих норм для фармацевтичного сектору.

Попередня редакція норми, яка гарантувала звільнення від ПДВ суб’єктів господарювання під час ввезення ліків на митну територію України:

«Звільняються від оподаткування операції з поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що щорічно визначається КМУ до 1 вересня року, попереднього звітному. Якщо у такий строк перелік не встановлено, діє перелік минулого року».

Діюча редакція норми, яка має гарантувати звільнення від ПДВ суб’єктів господарювання під час ввезення ліків на митну територію України:

«Звільняються від оподаткування операції з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України».

Так, термін «постачання» варто розуміти як операції, пов’язані із ввезенням на митну територію України. Зазначена норма надає можливість вирізнити 3 вимоги, одночасне виконання яких під час ввезення лікарських засобів в Україну звільняє поставку від обкладення ПДВ:

  • лікарський засіб повинен бути дозволений для виробництва на території України;
  • лікарський засіб має бути дозволений до застосування на території України;
  • лікарський засіб повинен бути внесений до Державного реєстру лікарських засобів.

Водночас досить дивною умовою звільнення від ПДВ видається зазначення наявності дозволу для виробництва лікарських засобів в Україні, оскільки така діяльність підлягає обов’язковому ліцензуванню на підставі Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про лікарські засоби».

Оскільки значна частина лікарських засобів, присутніх на українському ринку, є імпортованими, то для виробників, чиї потужності розташовані поза межами нашої країни (тобто компанії — нерезиденти України), можливе примусове проведення процедури ліцензування виробництва лікарських засобів. Виходячи з розуміння цих вимог Податкового кодексу України, від обкладення ПДВ звільняються лише ті ліки, які ввозяться in bulk та субстанція для виробництва яких зареєстрована і внесена до Державного реєстру лікарських засобів. Решта продуктів, які є готовими лікарськими засобами, зареєстрованими в Україні та внесеними до Державного реєстру, ввозяться на митну територію нашої країни на загальних підставах оподаткування, оскільки їх заявники не мають дозволу для їх виробництва в Україні. Це підтверджується галузевим Класифікатором пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість, який текстово відтворює норму податкового кодексу й визначає єдину позицію митників із даного приводу.

Говорячи про здійснення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, слід підкреслити, що Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами дозволяють проводити ліцензування як виробничих потужностей, так і окремих виробничих дільниць не тільки в Україні, а й поза її межами, оскільки в Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Ліцензійних умовах не міститься вимог стосовно обов’язкового розміщення потужностей виробника на території України. Закон визначає виробництво (виготовлення) як діяльність, пов’язану з випуском продукції, що включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва. Водночас МОЗ України визначило виробництво лікарських засобів як діяльність, пов’язану з серійним випуском лікарських засобів, що включає всі або хоча б одну із стадій технологічного процесу, у тому числі процеси фасування, пакування й маркування, контроль якості в процесі виробництва, контроль якості готової продукції. Це й не дивно, оскільки більшість виробничих потужностей світових виробників лікарських засобів розташовані в різних куточках світу, а інформація про всі стадії технологічного процесу знаходиться в матеріалах реєстраційного досьє і проходить належну оцінку під час реєстрації препаратів.

Цікаво, що внесення до Державного реєстру лікарських засобів згідно з положенням проводиться на підставі наказу МОЗ про державну реєстрацію лікарських засобів. Таким чином, згадування вимог стосовно наявності державної реєстрації лікарських засобів в Україні (дозволенихдля виробництва й застосування в нашій країні) та щодо їх наявності в Державному реєстрі лікарських засобів є юридично недоцільними з огляду на вищезазначені умови внесення до Державного реєстру лікарських засобів.

Варто зазначити, що в аналізованому пункті ст. 197 Податкового кодексу України відсутнє положення про можливість застосування минулорічного Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість. Діюча редакція аналізованої норми автоматично розширює звільнення від ПДВ на всі ліки, внесені до Державного реєстру лікарських засобів, що істотно спрощує процедуру митного оформлення і, безумовно, є однією з переваг чинної редакції.

Підбиваючи підсумок правового аналізу, слід згадати проект наказу «Про внесення змін до Порядку подання документів, які підтверджують право суб’єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України», який 30.05.2011 р. було винесено на громадське обговорення на офіційному сайті Державної митної служби України. У ньому як умова звільнення від обкладення ПДВ вказана наявність лікарських засобів у міжвідомчій базі даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що є абсолютно неправомірним і супере­чить умовам звільнення від обкладення ПДВ зареєстрованих лікарських засобів під час їх ввезення в Україну, що визначені податковим кодексом! Тому й спільний наказ МОЗ та Державної митної служби України від 08.06.2001 р. № 224/387 «Про затвердження Порядку ведення та використання міжвідомчої бази даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів» має бути скасовано як такий, що не відповідає п. 197.1.27 ст. 197 Податкового кодексу України, оскільки умовою звільнення від ПДВ є наявність препаратів у Державному реєстрі лікарських засобів, ведення якого знаходиться в компетенції МОЗ. Наявність ліків у будь-якій міжвідомчій базі даних Податковим кодексом України не визначається.

Слід підкреслити, що існуючий рівень нормативно-правових суперечностей пов’язаний із невідповідністю тлумачення поняття «лікарський засіб» у законах «Про Митний тариф України» та «Про лікарські засоби». Якщо фахівці Державної митної служби України оцінюють лікарські засоби як товар, придатний/непридатний для роздрібної торгівлі на основі правил інтерпретації Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та примітки до групи 30 «Фармацевтична продукція», то МОЗ у це поняття вкладає набагато більше, визначаючи як критерій вплив на функції та стани організму. Тому колізійні суперечки, які відображаються на бізнес-інтересах учасників фармацевтичного ринку країни, триватимуть до того часу, поки профільне міністерство в особі ДП «Державний експертний центр» МОЗ України не почне узгоджувати правомірність подання заяви про державну реєстрацію лікарського засобу з Державною митною службою України.

Євген Щеглов, старший юрист компанії «Правовий Альянс»;
Леонід Шиловський, медичний радник юридичної компанії «Правовий Альянс»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Sergey 14.06.2011 12:35
Реакционно. Интересно, что скажет по данному поводу таможня, поскольку обязанность наполнять бюджет средствами методом взимания таможенных платежей с них никто не снимал. С другой стороны, есть смысл внести изменения в Налоговый кодекс, поскольку такое данную норму меняли неспроста. Лекарства не должны облагаться ПДВ - это приведет к необоснованному повышению их стоимости для рядовых граждан.
Пашков 14.06.2011 5:19
Коментарий носит несомненно чисто провокационный характер с целью рекламы юридической компании. Цели публикации: первая - реклама, вторая - возможный заказ, третья - провокация соответствующих регуляторный органов. Я бы понял, если бы с таким комментарием выступила налоговая или иной орган финансового контроля. Тогда бы был интересный комментарий, как защититься от незаконных действий этих органов. В общем то я рекомендую представителям этой компании ознакомится с пояснительной запиской до Налогового кодекса, особенно в части ст 197. А так, лично я воспринимаю как не совсем квалифицированный комментарий. С уважением
Татьяна 15.06.2011 9:15
Вызывает недоумение , что данные выводы появились только сегодня , в то время как Кодекс вступил в силу 1 января .
Лия 15.06.2011 10:27
Спасибо авторам. В комментарии действительно поднята актуальная проблематика. Формально и статья 197 Налогового кодекса, и ведомственный Классификатор льгот содержат требование о необходимости разрешения на изготовление лекарственных средств в Украине (лицензии) для освобождения операций по поставке таких товаров от ПДВ. Удивительно, почему до сих пор мало кто дал правовую оценку этому вопросу. Не согласна с комментарием г-на Пашкова. Не столь важно о чем думали и, что хотели прописать авторы НК (говоря о значимости пояснительной записки к кодексу). Важно, что норма принята и действует именно в указанной редакции. Скорее, не квалифицированно со стороны г-на Пашкова отдавать приоритет пояснительной записке перед прямой нормой НК.
Шиловский Леонид 15.06.2011 10:28
В статье был проведен сравнительный анализ предыдущей нормы закона об НДС и действующей сейчас, что говорит о несомненных текстовых различиях. Статья НК содержит изменения, а не копию ранее действовавшей нормы в законе о НДС. Комментарий ГНАУ к статье 197 Налогового кодекса носит исключительно информационный характер и не представляет какой-либо юридической силы и может меняться в зависимости от степени текущей наполняемости бюджета. Из анализа норм видно, что: НДС должно быть уплачено с тех импортируемых ЛС, которые не разрешены к производству на территории Украины. Если существует позитивна судебная практика по этой норме – прошу предоставить. Спасибо за понимание.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті