Проект постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

9.04.2009 р. на офіційному сайті Міністерства економіки України — www.me.gov.ua оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Проект розроблено для приведення нормативно-правового акта у сфері державних закупівель у відповідність з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» вiд 18.12.2008 р. № 694.

Проектом пропонується дати визначення терміна «вітчизняний виробник», внести зміни до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти щодо необхідності здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні.

Повідомлення

На публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», розроблений Міністерством економіки.

Метою прийняття проекту є приведення підзаконного нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України у сфері державних закупівель у відповідність з вимогами акта вищої юридичної сили. Проект постанови та аналіз його регуляторного впливу розміщено на сайті Мінекономіки в розділі «Обговорення проектів документів» та урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада» (розділ «Консультації з громадськістю»).

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу приймаються впродовж 1 міс з дати оприлюднення проекту за адресами:

01008, Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, tkonoval@me.gov.ua; artemenko@me.gov.ua — Міністерство економіки України;

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Аналіз регуляторного впливу

1. Опис проблеми

Згідно з п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» (далі — Закон) Кабінет Міністрів України повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом у місячний термін з дня набуття ним чинності.

П. 2 розділу ІІ Прикінцеві положення Закону з метою захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи тимчасово (до 01.01.2011 р.) встановлено, що починаючи з 03.02.2009 р. закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні.

Крім того, згідно з Планом організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону, затвердженим 09.02.2009 р. першим віце-прем’єр-міністром України, у частині виконання Прикінцевих положень Закону, Мінекономіки відповідно до компетенції з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом, доручено підготувати та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України відповідні проекти нормативно-правових актів.

2. Цілі прийняття пропонованого акта

Зазначений проект підготовлено на виконання Закону та у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність з його вимогами Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. № 1017).

3. Оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей

У ситуації, що склалася у сфері державних закупівель, можна визначити 2 альтернативні способи досягнення цілей:

1. Залишити існуючу базу нормативно-правового акта у сфері державних закупівель без змін.

Але цей спосіб неефективний з огляду на дію норми Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» щодо необхідності здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні.

2. Державне регулювання цього питання шляхом затвердження проекту.

Зазначений спосіб — оптимальний, і дозволить привести підзаконний нормативно-правовий акт у сфері державних закупівель у відповідність з вимогами актів вищої юридичної сили, а саме Закону.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Після набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», нею буде внесено зміни до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. № 1017), а саме: надано визначення поняття «вітчизняний виробник», встановлено перелік документів, необхідних для підтвердження статусу вітчизняного виробника, і визначено наслідки у разі їх неподання.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту та виконання його вимог суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта дозволить привести підзаконний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України у сфері державних закупівель у відповідність з вимогами актів вищої юридичної сили, а саме Закону.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту не передбачають заподіяння шкоди суб’єктам господарювання.

Прийняття зазначеної постанови Мінекономіки забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Впровадження цього регуляторного акта дозволить:

 • привести підзаконний нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України у сфері державних закупівель у відповідність з вимогами акта вищої юридичної сили;
 • створити в умовах фінансової кризи сприятливі умови на ринку товарів, робіт і послуг для вітчизняних виробників та захистити вітчизняну економіку від наслідків світової фінансово-економічної кризи.

Від прийняття регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель

Додаткові витрати відсутні

Мінекономіки

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання (замовники)

Удосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель.

Додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування терміну дії акта

Дія регуляторного акта обмежена терміном — до 01.01.2011 р., що дасть змогу в якості тимчасового заходу розв’язати проблеми захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи та досягнути цілей державного регулювання.

8. Показники результативності акта

Впровадження регуляторного акта дозволить:

 • привести підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у сфері державних закупівель у відповідність з вимогами актів вищої юридичної сили та дозволить в умовах фінансової кризи створити сприятливі умови на ринку товарів, робіт і послуг для вітчизняних виробників та сприятиме захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах термінів, установлених ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження здійснюється до дня набуття чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набуття чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через 2 роки, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, не встановлено більш ранній термін, з метою оцінки ступеня досягнення визначених цілей. Встановлені кількісні та якісні показники результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, встановленими під час базового обстеження.

Періодичне відстеження здійснюється раз на 3 роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Встановлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, встановленими під час повторного відстеження.

У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюється на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом державних закупівель Мінекономіки.

Міністр економіки України Б. М. Данилишин

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від ____________2009 р. №_____

«Про внесення змін до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921 («Офіційний вісник України», 2008 р., № 80, ст. 2692, № 90, ст. 3006), такі зміни:

– п. 2 доповнити новим підпунктом 27 такого змісту:

«27) вітчизняний виробник — фізична особа чи юридична особа — резидент, яка здійснює на території України виробництво товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Вітчизняний виробник може брати участь у процедурах закупівель особисто або через уповноваженого представника»;

– абзац 3 п. 6 викласти у такій редакції:

«Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у вітчизняних виробників, а у разі якщо товари, роботи і послуги не виробляються на території України — у виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг (нерезидентів), або їх уповноважених представників, дилерів, дистриб’юторів відповідно до укладених договорів»;

– доповнити Положення новим п. 24? такого змісту:

«24. З метою надання документального підтвердження статусу вітчизняного виробника учасник надає замовнику та/або уповноваженому органу засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

 • установчих документів;
 • свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
 • сертифіката відповідності товару;
 • свідоцтва про присвоєння товару штрихового коду EAN;
 • документи, що підтверджують право власності на майно (приміщення, обладнання тощо), залученого до виробництва заявленого товару, або його оренду;
 • ліцензія на виробництво товару/виконання робіт/надання послуги (у передбачених законодавством випадках);
 • звіт про виробничу діяльність виробника за попередній квартал;
 • обсяг виготовленого товару/виконаних робіт/наданих послуг за останній квартал.

У разі необхідності Мінекономіки має право своїм рішенням визначити додаткові документи, необхідні для документального підтвердження статусу вітчизняного виробника, крім зазначених у цьому пункті»;

– абзац 3 п. 61 викласти у такій редакції:

«Учасник не надав документального підтвердження того, що він є вітчизняним виробником або його представником, а у разі якщо товари, роботи і послуги не виробляються на території України — виробником товарів, виконавців робіт і надавачів послуг, або його уповноваженим представником, дилером, дистриб’ютором»;

– п. 79 після слова «Положення» доповнити словами «або учасник не надав документального підтвердження того, що він є вітчизняним виробником або його представником, а у разі якщо товари, роботи і послуги не виробляються на території України — виробником товарів, виконавців робіт і надавачів послуг, або його уповноваженим представником, дилером, дистриб’ютором».

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Постанова діє до 01.01.2011 р.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті