Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я.

01 Серпня 2011 12:00 Поділитися

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

від 4 січня 2001 р. № 2

Державні будівельні норми України.
Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров’я.
ДБН В.2.2-10-2001
(витяг)

Дані Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров’я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків.

Вимоги цих Норм є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб-суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

11 АПТЕЧНІ ЗАКЛАДИ

Аптеки

11.1. Аптеки розміщують в окремому будинку чи вбудовують в громадські та житлові будинки.

11.2. У громадських чи житлових будинках аптеки слід розміщувати на першому поверсі.

11.3 .Приміщення для зберігання легкозаймистих і горючих рідин слід проектувати згідно з п.4.4.

11.4. В аптеках необхідно передбачати можливість під’їзду і розвантаження автотранспорту.

11.5. Площі приміщень аптек наведені у додатку Ф, таблиця Ф.1.

Аптеки лікарняні

11.6. Проектування лікарняних аптек в лікувально-профілактичних закладах визначається завданням на проектування. При місткості стаціонару до 200 ліжок необхідно передбачати аптечний розподільний пункт.

Для обслуговування декількох лікувально-профілактичних закладів передбачаються міжлікарняні аптеки.

11.7. Лікарняна аптека може розміщуватись як в окремому будинку, так і в будинку стаціонару або поліклініки. У випадку розміщення в будинку стаціонару вона повинна мати окремий вхід і бути відокремлена від приміщень іншого призначення протипожежними перегородками 1-го типу.

11.8. До лікарняних аптек необхідно передбачати можливість під’їзду автомашин.

11.9. Площу приміщень лікарняних і міжлікарняних аптек приймати за додатком Ф, таблиця Ф.2.

Аптечні кіоски

11.10. Аптечні кіоски розміщуються у відокремлених приміщеннях (не менше 8 м2) без виділення торговельного залу тільки в капітальних спорудах: на заводах, фабриках, вокзалах, аеропортах.

11.11. Аптечні кіоски можуть розміщуватись на перших поверхах житлових та громадських будинків за наявності окремого входу, підведення інженерних комунікацій (водопостачання, каналізація, теплопостачання), наявності вентиляції та забезпечення площі приміщень не менше 21 м2, в т. ч. 8 м2 — зона розміщення обладнання робочих місць персоналу; 10 м2 — зона обслуговування населення; 3 м2 — вбиральня.

11.13. В аптечних кіосках організується одне робоче місце, що відокремлене від покупців подвійним склом з отвором для відпуску медикаментів.

Аптечні пункти

11.14. Аптечні пункти розміщуються у відокремлених приміщеннях з виділенням або без виділення торговельного залу в капітальних будинках при лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладах (медичних центрах, лікарнях, амбулаторно-поліклінічних закладах, медико-санітарних частинах та ін.).

11.15. Організацію робочого міста працівника приймати відповідно до п. 11.13.

11.16. Площа аптечного пункту повинна складати не менше 18 м2.

Аптечні склади

11.17. Аптечні склади розміщуються в окремо розташованих спеціально улаштованих будинках.

11.18. Допустимо розміщення аптечних складів у громадських будинках, а також у допоміжних будинках промислових підприємств за умови влаштування вантажно-розвантажувальної площадки для під’їзду машин (рампа з навісом) поза фронтом вікон приміщень з постійним перебуванням людей. Висота рампи повинна відповідати рівню днища кузова вантажного автомобіля, ширина 2 м. За узгодженням із органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду при дотриманні санітарних вимог до рівня шуму можливе інше розміщення вантажно-розвантажувального майданчика.

11.19. При розміщенні аптечних складів на цокольному поверсі слід керуватися вимогами ДБН В.2.2-9. Розташування у підвальних поверхах можливе за відсутності там комунікацій та при дотриманні чинних санітарно-гігієнічних вимог і норм протипожежної безпеки.

11.20. У структуру аптечного складу входять приміщення зберігання лікарських засобів, побутові і допоміжні приміщення.

11.21. Площа приміщень зберігання в аптечному складі повинна складати не менше 30 м2. Набір приміщень і умови зберігання у них визначаються завданням на проектування відповідно до переліку лікарських засобів, що зберігаються.

11.22. Аптечні склади повинні мати мінімальний набір побутових і допоміжних приміщень: кімнату персоналу (0,75 м2 на одного працівника, але не менше 8 м2), вбиральню (за розрахунком, але не менше 2 м2), приміщення зберігання предметів прибирання (4 м2) або шафу в залежності від потужності закладу.

У залежності від потужності складів до складу приміщень можуть включатися адміністративні приміщення відповідно до СНіП 2.09.04.

Додаток Ф

Площа приміщень аптечних закладів
Таблиця Ф.1 — Площа приміщень аптек

Назва приміщення Площа (не менше), м2
з реалізацією готових форм з виготовленням та реалізацією ліків з додатковими функціями 1)
з виготовленням та реалізацією ліків нестериль-них нестериль-них та стерильних
Зал обслуговування населення 20 20 20 20
Кімната для обслуговування населення в нічний час 8
Виробничі приміщення2)
Асистентська 20 20 2842
Фасовочна 1216
Заготовочна концентратів та напівфабрикатів (зі шлюзом) 12+3
Мийна 8 8 1016
Стерилізаційна посуду 8 8 1020
Приміщення для одержання води очищеної
Дезінфекційна (зі шлюзом) 3) 3+1
Розпакувальна 8 8 9
Кабінет провізора-аналітика 8 8 10
Приміщення для приготування лікарських форм в асептичних умовах 2)
Ассистентська-асептична 4) (зі шлюзом) 10+3 10+312+3
Фасувальна (зі шлюзом)4) 12+3
Закатувальна і контрольно-маркіру-вальна4) 10 1012
Стерилізаційна лікарських форм 4) 10 1014
Приміщення для одержання води для ін’єкцій 9 810
Приміщення зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення
Лікарських речовин 15 15 15 24
Готових лікарських препаратів, які відпускаються за рецептами 20
Лікарських препаратів та предметів медичного призначення безрецептурного відпуску 20
Лікарських речовин і препаратів отруйних, наркотичних та психотропних 6
Термолабільних лікарських препаратів і речовин (холодильна камера зі шлюзом)5) 10+2
Назва приміщення Площа (не менше), м2
З реалізацією готових форм з виготовленням та реалізацією ліків З додатковими функціями 1)
нестериль-них нестериль-них та стерильних
Пакетованих лікарських засобів рослинного походження (лікарської рослинної сировини) 6) 4 4 4 14
Перев’язочних засобів 18
Засобів санітарії, гігієни та виробів медичного призначення 6 6 6 12
Мінеральних вод 10
Дезінфікуючих засобів 4+4
Легкозаймистих та горючих рідин 4 7) 4 6 8
Допоміжних матеріалів і тари 8 8 10
Склотари 8
Оборотної транспортної тари 10
Службово-побутові приміщення
Кабінет завідуючого 8 10 10 12
Бухгалтерія 10
Приміщення занять з персоналом8) 14
Кімната персоналу 8 12 12 12
Гардеробна 6 8 8 10
Кімната зберігання предметів прибирання 2 2 2 6
Вбиральня 3 3 3 згідно розрахунку
Душова 3 3 3 згідно розрахунку
Додаткові приміщення для обслуговування інших аптек і лікувально-профілактичних закладів9)
Кімната обслуговування медперсоналу 6
Комплектувально-експедиційна 10) 1216
Приміщення для прийому і обробки лікарської рослинної сировини 9)
Прийом, зберігання і обробка лікарської рослинної сировини 16
Сушильна камера (з теплим шлюзом) 6+2
Обробка і зберігання висушеної сировини 8
Додаткові приміщення ЦРА для організаційно-методичної роботи 9)
Організаційно-методичний кабінет 10
Централізована бухгалтерія 10
Кабінет головного бухгалтера 8
Архів (бухгалтерія) 6
Назва приміщення Площа (не менше), м2
З реалізацією готових форм з виготовленням та реалізацією ліків З додатковими функціями 1)
нестерильних нестерильних та стерильних
1) Склад приміщень і площа визначаються завданням на проектування в залежності від потужностіаптек.2) В чисельнику — площа виробничих приміщень аптек, які обслуговують населення, в знаменнику — які обслуговують населення і лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ).3) Передбачається окремий зовнішній вхід через тамбур.4) Приміщення можуть мати груповий шлюз площею не менше 7 м2.5) Площа приміщення для холодильної установки визначається потужністю обладнання.б) Функція приміщення визначається завданням на проектування.7) Допускається зберігання легкозаймистих та горючих рідин у вбудованих вогнетривких шафах здверцями завширшки не менше 0,7 та заввишки не менше 1,2 м. Місце розташування шафи повиннобути відокремлено від тепловивідних поверхонь та проходів, до неї повинен бути забезпечений вільний прохід.8) В центральних районних аптеках — 36 м2.9) Передбачається завданням на проектування при покладенні на аптеку відповідних функцій.10) В чисельнику — площа з урахуванням обслуговування інших аптек або ЛПЗ, в знаменнику — з урахуванням обслуговування інших аптек і ЛПЗ.

Таблиця Ф.2 — Площа приміщень лікарняних аптек

Назва приміщення Площа (не менше), м2
Виробничі приміщення
Кімната обслуговування (інформаційна) 6
Експедиційна 12
Рецептурно-експедиційна 15
Рецептурна 10
Асистентська 24
Аналітична 10
Фасувальна 12
Заготівельна концентратів та напівфабрикатів (зі шлюзом) 12+4
Кокторій 8
Дистиляційна 12
Дезінфекційна (зі шлюзом) 1) 8+2
Мийна 8
Приміщення для зберігання чистого посуду 8
Розпакувальна 8
Приміщення для виготовлення лікарських форм, що вимагають асептичних умов:
а) асистентська-асептична (зі шлюзом) 12+3
б) фасувальна (зі шлюзом) 10+3
в) закатувальна 10
г) стерилізаційна посуду 10
д) мийна 12
е) стерилізаційна лікарських форм (автоклавна) 10
ж) контрольно-маркірувальна 10
з) дистиляційна 12
Приміщення зберігання
Готових лікарських препаратів 10
Отруйних і наркотичних препаратів 6
Лікарських речовин:
а) сухих 20
б) рідких 20
в) термолабільних (холодильна камера) 6
г) приміщення для холодильної установки Визначається потужністю обладнання
д) рослинного походження 8
Дезінфікуючих речовин і кислот 5
Горючих і легкозаймистих рідин, 2) а також лікарських засобів на спиртах, маслах та ін. ЛЗР і ГР 6
Приміщення зберігання предметів медичного призначення:
а) перев’язочних матеріалів 15
б) медичного інструменту 15
в) предметів догляду за хворими, санітарії і гігієни 18
Приміщення зберігання скла, тари, госп.засобів, підсобних матеріалів 10
Службові та побутові приміщення
Кабінет завідуючого 10
Кабінет заступника завідуючого 10
Бухгалтерія 10
Приміщення для занять з персоналом 12
Гардеробна для домашнього та робочого одягу персоналу 0,55 на одну подвійну шафу з розділенням за статтю
Кімната зберігання предметів прибирання 4
Вбиральня 3
Душова 3
Кабіна особистої гігієни 5
Кімната персоналу 8
Архів 4
1) За наявності в лікувально-профілактичному закладі інфекційного відділення з зовнішнім входом.
2) При зберіганні більше 100 кг — в окремо розташованій будівлі.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Демченко Валерий 26.09.2011 9:53
Перед тем как составлять такие документы надо было бы внимательно почитать приказ МОЗ №385 где дается перечень фармацевтических(аптечных)заведений и определения, что такое аптека, больничная(межбольничная)аптека и т.д. А то 20 лет живем в независимой стране с новым законодательством, а работаем по правилам СССР. Особенно это касается отделений больниц которыедо сих пор почему-то называют "аптеками", что противоречит приказам МОЗ №385 и №340(лиценз. усл.). А ведь там работают фармацевты, проходит практика у студентов, интернатура. И это в больнице. И нормы ДБН в таблице Ф.2 похоже писались под больницы. Плохо, что у нас в стране полная нестыковка между законодательством в здравоохранении с другими ведомствами.Это и министерство труда в части оплаты и многое другое.
Лєдньова-Щукіна Л.Б. 18.10.2012 12:45
Пункти 11.10 та 11.11 ДБН В.2.2-10-2001: не зрозуміло, де розміщуються аптечні кіоски - на вокзалах, аеропортах і т.д., чи в житлових та громадських будинках, чи там і там? Дуже тяжко пояснити замовнику, хто правий.
Andros 14.01.2019 10:54
Так же можно было бы и описать градацию квадратуры относительно местонахождения и классификации аптечного бизнеса,и все это в одной чёткой таблице...

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті