Проект порядку звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції

03 Жовтня 2011 12:35 Поділитися

ПРОЕКТ

Порядок звільнення від
відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист
економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
(
Порядок звільнення від відповідальності)

1. Загальні положення

1. Порядок звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (Порядок звільнення від відповідальності) (надалі — Порядок) спрямований на реалізацію положень частини п’ятої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. Терміни та скорочення, що вживаються для цілей цього Порядку, мають таке значення:

заявник — суб’єкт господарювання — учасник картелю або його представник, який звернувся до Комітету із заявою на одержання звільнення від відповідальності або із заявою на одержання листа-маркера, або особа, яка подає заяву про пом’якшення відповідальності;

картель — антиконкурентні узгоджені дії між конкурентами, які стосуються:

встановлення цін (тарифів) придбання або реалізації товарів;

обмеження, у тому числі припинення, виробництва товарів, реалізації або придбання товарів;

розподілу ринку чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;

спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;

особа, що забезпечувала керівництво антиконкурентними узгодженими діями — особа, яка безпосередньо керувала чи давала вказівки щодо дій, які необхідно вчинити для узгодження конкурентної поведінки.

Терміни «суб’єкт господарювання», «антиконкурентні узгоджені дії» вживаються в їх значеннях відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» (надалі — Закон).

3. Звільняється від відповідальності особа, що вчинила антиконкурентні узгоджені дії за одночасної наявності наступних умов:

1) раніше за інших учасників антиконкурентних узгоджених дій добровільно повідомила про свою участь в картелі.

Особа вважається такою, що раніше за інших учасників антиконкурентних узгоджених дій добровільно повідомила про свою участь в картелі, якщо на момент подання заяви про звільнення від відповідальності або заяви на одержання листа-маркера Комітетом не розпочата справа про вчинення відповідного порушення та відсутня заява іншої особи про звільнення від відповідальності за участь у цьому ж картелі;

2) надала інформацію, що має суттєве значення для прийняття рішення у справі.

Інформацією, що має суттєве значення для прийняття рішення у справі, вважається інформація, обсяг та зміст якої дозволяє довести порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вчинене учасниками картелю.

4. Звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій не надається у разі, якщо заявник не вжив ефективних заходів стосовно припинення своєї участі в картелі після повідомлення про нього Комітету.

Заявник не вважається таким, що не вжив ефективних заходів стосовно припинення своєї участі в картелі, якщо участь в картелі, після повідомлення про нього Комітету, зумовлена необхідністю забезпечення отримання доказів існування картелю відповідно до підпункту 2 пункту 3 цього Порядку в межах і строки, узгоджені з Комітетом в кожному окремому випадку.

З цією метою заявник зобов’язується не розголошувати інформацію щодо подання ним заяви про звільнення від відповідальності.

5. Заявник не звільняється від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, якщо на момент прийняття рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, було встановлено, що він:

був ініціатором картелю;

забезпечував керівництво картелем, зокрема, вчинював дії, спрямовані на примушування суб’єктів господарювання до участі у картелі;

не надав всіх доказів або інформації стосовно вчинення ним порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про які йому було відоме та які він міг безперешкодно отримати.

II. Подання та розгляд заяв про звільнення від відповідальності

6. Суб’єкт господарювання, що має намір отримати звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, має право звернутися до Комітету із заявою про звільнення від відповідальності.

7. Заява вручається заявником особисто уповноваженій особі Комітету, відповідальній за прийняття заяв про звільнення від відповідальності. Інформація про контактні номери телефонів уповноваженої особи Комітету розміщується на офіційному веб-сайті Комітету.

Дата та час одержання заяви про звільнення від відповідальності та перелік доданих до неї документів фіксуються уповноваженою особою Комітету в протоколі. Копія протоколу одразу надається заявнику.

Заява про звільнення від відповідальності може бути зроблена усно. В цьому випадку така заява фіксується технічними засобами, про що уповноваженою особою Комітету складається протокол, який підписується ним та заявником. Датою та часом подання такої заяви є дата та час підписання відповідного протоколу.

8. Заява про звільнення від відповідальності повинна містити:

1) найменування та адресу суб’єкта господарювання, який подає заяву;

2) інформацію щодо всіх учасників імовірного картелю;

3) детальний опис імовірного картелю;

4) докази імовірного картелю;

5) інформацію про свою участь в імовірному картелі.

9. Інформація щодо учасників імовірного картелю повинна містити: юридичну та фактичну адресу всіх суб’єктів господарювання — учасників імовірного картелю; прізвище, ім’я, по батькові, контактні телефони посадових осіб та працівників учасників імовірного картелю, які, за інформацією заявника, причетні до діяльності цього картелю.

10. Детальний опис імовірного картелю повинен містити, зокрема, інформацію про:

мету та види діяльності, які здійснюють учасники цього картелю та їх зміст (щодо ціни, розподілу ринку, тощо);

товари (послуги), щодо яких узгоджується поведінка;

географічні межі розповсюдження цього картелю;

часу, протягом якого існує цей картель;

дати, місця контактів, пов’язаних з організацією та діяльністю цього картелю, та осіб, які вступали в ці контакти;

пояснення щодо своє участі у цьому картелі;

інформацію про дії інших учасників цього картелю для реалізації цілей картелю.

Крім того, заявник зобов’язаний надати іншу інформацію, що йому відома і підтверджує існування картелю.

11. Доказами картелю можуть бути паперові документи чи документи в електронній формі, листи, нотатки, записи, угоди, повідомлення електронної пошти, тощо, що підтверджують існування картелю.

12. За результатами розгляду заяви про звільнення від відповідальності орган Комітету повідомляє заявнику про відповідність або невідповідність наданої інформації умовам звільнення від відповідальності, передбаченим в абзаці першому частини п’ятої статті 6 Закону.

13. У разі, якщо у заявника на момент подання заяви про звільнення від відповідальності недостатньо інформації, передбаченої пунктами 8–11 цього Порядку, для одержання звільнення від відповідальності, але така інформація може ним бути надана пізніше, з метою забезпечення першості у повідомленні про картель він може звернутися до Комітету із заявою на одержання листа-маркера від Комітету. Лист-маркер підтверджує першість звернення суб’єкта господарювання до Комітету за отриманням звільнення від відповідальності.

14. Заява на одержання листа-маркера подається у письмовій формі і повинна містити інформацію, зазначену у підпунктах 1 — 3 та 5 пункту 8 цього Порядку. Заявник може надати також інформацію, зазначену у пунктах 8–11 цього Порядку, якою він володіє, але якої недостатньо для подання заяви про звільнення від відповідальності.

15. За результатами розгляду заяви заявнику надається лист-маркер, в якому зазначається дата та час звернення із заявою та кінцевий строк подання до Комітету інформації, передбаченої пунктами 8–11 цього Порядку. Цей строк за клопотанням заявника може бути змінений.

16. Після закінчення строку подання інформації, встановленого в листі-маркері, за результатами аналізу інформації, наданої заявником відповідно до пункту 15 цього Порядку, Комітет повідомляє про відповідність або невідповідність заявника умовам звільнення від відповідальності, передбаченим в абзаці першому частини п’ятої статті 6 Закону.

17. У разі встановлення обставин, передбачених абзацом третім частини п’ятої статті 6 Закону звільнення від відповідальності заявнику не надається.

18. До офіційного подання заяви, з метою забезпечення передбачуваності можливості одержати звільнення від відповідальності за участь у картелі, будь-яка особа має право звернутись до Комітету з заявою про надання висновків щодо можливості звільнення від відповідальності, виклавши обставини і навівши докази, з якими заявник планує звернутись, в гіпотетичній формі, яка дозволяє не розкривати учасників картелю, проте має точно відображати характер та зміст майбутніх доказів.

За результатами розгляду такої заяви та консультацій із відповідною особою, Комітет не пізніше ніж через десять днів від дня надходження заяви повідомляє заявника про відповідність або невідповідність характеру і змісту доказів, зазначених заявником у гіпотетичній формі, вимогам, зазначеним у пунктах 8–11 цього Порядку.

19. У разі, якщо за результатами розгляду заяв та інформації встановлено, що заявник не відповідає умовам звільнення від відповідальності, встановленим абзацом першим частини п’ятої статті 6 Закону, заявник може звернутися до Комітету із заявою про пом’якшення відповідальності відповідно до розділу IІІ цього Порядку.

В такому випадку, орган Комітету приймає рішення про залучення наданої заявником інформації до заяви про пом’якшення відповідальності, про що повідомляє заявника.

20. В інтересах розслідування справи забезпечується конфіденційність інформації про подання особою заяви про звільнення від відповідальності.

ІІІ. Подання та розгляд заяв про пом’якшення відповідальності

21. Ті учасники картелю, які не відповідають умовам звільнення від відповідальності, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, зокрема умові першості у поданні заяви про звільнення, мають право подати заяву про пом’якшення відповідальності шляхом зменшення розміру штрафу, який мав би бути накладений згідно з характером та обставинами порушення відповідно до оприлюднених Комітетом підходів до визначення розміру штрафу (далі — повного розміру штрафу).

22. Зменшення розміру штрафу можливе лише у випадку, коли учасник картелю надав Комітету суттєві докази діяльності картелю, додатково до тих, якими вже володіє Комітет.

23.Суттєвість доказів оцінюється Комітетом при прийнятті рішення за результатом розгляду справи про порушення, про що зазначається у такому рішенні. Суттєвість доказів визначається їх відповідністю вимогам пунктів 8–11 цього Порядку та тим, наскільки такі докази, зокрема за своїм характером, деталізацією, відношенням до фактів, що мають бути встановлені у справі, збільшують можливості Комітету довести порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Подання заявником неповної та/або недостовірної інформації, встановлене під час розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, враховується під час визначення рівня зменшення розміру штрафу.

24. Рівень зменшення розміру штрафу відносно повного його розміру залежить від черговості надання учасником картелю заяви про пом’якшення відповідальності:

для суб’єкта господарювання, який першим надав таку заяву, у розмірі 50 відсотків повного розміру штрафу;

для суб’єкта господарювання, який другим надав таку заяву, що відповідає умові, передбаченій пунктом 8 цього Порядку, у розмірі 30 відсотків повного розміру штрафу;

для суб’єкта господарювання, який надав таку заяву після перших двох учасників антиконкурентних узгоджених дій, що відповідає умові, передбаченій пунктом 8 цього Порядку, у розмірі 20 відсотків повного розміру штрафу.

25. Заява про пом’якшення відповідальності подається у письмовій формі відповідно до абзаців першого та другого пункту 8 цього Порядку.

Коментарі

МираСим 06.10.2011 9:50
Судя по тексту, надо срочно оштрафовать все автосалоны, продающие новые автомобили.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті