#374 | Еженедельник АПТЕКА

Економіка України в 2002 році:підсумкові та прогнозні макропоказники

21 січня 2003 р. в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України відбувся брифінг на тему «Підсумки соціально-економічного становища України в 2002 р.» за участю заступника державного секретаря міністерства Людмили Мусіної. Розпочинаючи спілкування з журналістами, вона зазначила, що в цілому динаміка макроекономічних процесів у 2002 р. збігалася з тими показниками, які прогнозувало міністерство. Вже отримані деякі попередні оцінки Держкомстату, і зараз уточнюються прогнози на 2003 р., висловлюються припущення щодо прогнозу на 2004 р.

Роль Swot-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних підприємств

У теорії та практиці фармацевтичного маркетингу і логістики застосовують аналітичні підходи, які уможливлюють оцінювання поточного стану підприємництва та перспектив його розвитку, зокрема метод SWOT-аналізу (SWOT — абревіатура перших літер англійських слів strengths — сильні сторони, weakness — слабкі сторони, opportunities — можливості і threats — небезпеки, загрози). У науковій літературі зустрічаються ще й такі синоніми цього терміну, як матриця TOWS або метод WOTS-up.
SWOT-аналіз придатний як для фармацевтичного підприємства в цілому, так і для окремих видів підприємництва з метою обгрунтування планових маркетингових і логістичних рішень.

Изучение биоэквивалентности лекарственных средствПерспективы взаимного признания результатов клинических исследований

В последние годы на фармацевтическом рынке СНГ особое внимание уделяют генерическим лекарственным препаратам. Интерес к ним не случаен. Использование высококачественных и, как правило, более дешевых, по сравнению с оригинальными, генерических препаратов существенно сокращает государственные расходы на лечение и позволяет сохранять высокий уровень и качество лечения. Требование эффективности и безопасности генерических препаратов, производимых различными фирмами, привело к введению понятия биологической эквивалентности (биоэквивалентности), которому сегодня отводится важная роль как одному из показателей качества лекарственных средств и их терапевтической эффективности.

Высокотехнологичные инсулины теперь доступны каждому

Лечение пациентов с сахарным диабетом (СД) — сложная медико-социальная проблема как в Украине, так и в других странах. Число больных СД в мире достигло 135 млн, в Украине — более 1 млн, в том числе 123 тыс. больных с инсулинзависимым СД (I типа), нуждающихся в обязательном ежедневном применении препаратов инсулина. У 38% больных СД развиваются осложнения, которые могут стать причиной инвалидизации и преждевременной смерти (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 43 (364) от 4.11.2002 г.).
Одна из важных причин высокого риска развития осложнений при СД — недостаточный фармакотерапевтический контроль постпрандиальной гипергликемии (повышение уровня глюкозы в крови после приема пищи). При использовнии гипогликемизирующих препаратов у больных СД II типа не всегда удается контролировать постпрандиальную гипергликемию. Хороших результатов можно добиться, назначая таким больным препараты инсулина.

Техника ведения переговоровРазновидности переговоров

Исходя из особенностей коммуникации договаривающихся сторон, переговоры можно разделить на несколько разновидностей:

  • личная встреча;
  • переговоры через посредников;
  • переговоры по телефону;
  • письменные переговоры;
  • многоступенчатые или сложные переговоры.

Новая «Аптека Гормональных Препаратов» в центре Киева

21 января 2003 г. состоялось торжественное открытие нового аптечного учреждения ООО «Аптека гормональных препаратов». Оно расположено в самом центре столицы — на бульваре Тараса Шевченко, 36А (36), недалеко от центральных железнодорожных касс.

Досвід спільних дій

Питанням безпеки лікарських засобів (ЛЗ), а також фармакологічного нагляду був присвячений організаційно-методичний семінар «Лікар–Провізор–Пацієнт», що відбувся 17 січня 2003 р. у Чернігові, у конференц-залі обласної лікарні. Основною концептуальною ідеєю цього заходу стало поєднання зусиль Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України (ДІКЯ) та відділу фармакологічного нагляду Державного фармакологічного центру МОЗ України (ДФЦ МОЗ) у справі забезпечення якості, безпеки та належного медичного використання ЛЗ.

Створено комісію з контролю за раціональним використанням антибактеріальних та противірусних засобів

З метою підвищення ефективності та безпеки використання антибактеріальних і противірусних засобів, запобігання появі та селекції резистентних штамів бактеріальних збудників інфекційних захворювань у лікувально-профілактичних закладах наказом МОЗ України та АМН України № 489/111 від 24.12.2002 р. затверджено положення про створення Комісії з контролю за раціональним використанням антибактеріальних та противірусних засобів в Україні.

Інформація про результати торгів (тендерів) щодо закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок державних коштів

Предмет закупівлі Замовник Дата проведення торгів Переможець торгів, ціна державного контракту Номер оголошення у ВДЗ Рентгенівська плівка Республіканська клінічна лікарня ім. М.О. Семашка 30.12.2002 р. Фірма «Гелмед» (120 000 грн.)/м. Сімферополь 0176/0986 Лікарські препарати та предмети медичного призначення Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний діагностичний центр» 30.05.2002 р. ТОВ «Фалвест-Фарм» (337,46 грн.)/м. Дніпропетровськ; ТОВ «БаДМ, лтд» (135345,71 грн.)/м. […]