Зміст номера #374

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я Українивід 21.01.2003 р. № 175/07-20Припис

Заборонено реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу Трихопол, таблетки 250 мг № 20 серії 341100 з маркуванням виробника ЗФ «Польфарма С.А.», Польща.

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я Українивід 24.01.2003 р. № 193/07-20Припис

Заборонено реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу Доларен, таблетки (500 мг/50 мг) № 100 виробництва «Nabros Pharma Pvt. Ltd.», Індія.

Державне підприємство«Український Науково-Дослідний Центр Фармації» та всеукраїнська аптечна асоціація

організовують у першій половині лютого 2003 р. інформаційно-консультативний семінар «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ».
Тел./факс для довідок та заявок: (044) 516-43-66; 516-72-63.

Економіка України в 2002 році:підсумкові та прогнозні макропоказники

21 січня 2003 р. в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України відбувся брифінг на тему «Підсумки соціально-економічного становища України в 2002 р.» за участю заступника державного секретаря міністерства Людмили Мусіної. Розпочинаючи спілкування з журналістами, вона зазначила, що в цілому динаміка макроекономічних процесів у 2002 р. збігалася з тими показниками, які прогнозувало міністерство. Вже отримані деякі попередні оцінки Держкомстату, і зараз уточнюються прогнози на 2003 р., висловлюються припущення щодо прогнозу на 2004 р.

Роль Swot-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних підприємств

У теорії та практиці фармацевтичного маркетингу і логістики застосовують аналітичні підходи, які уможливлюють оцінювання поточного стану підприємництва та перспектив його розвитку, зокрема метод SWOT-аналізу (SWOT — абревіатура перших літер англійських слів strengths — сильні сторони, weakness — слабкі сторони, opportunities — можливості і threats — небезпеки, загрози). У науковій літературі зустрічаються ще й такі синоніми цього терміну, як матриця TOWS або метод WOTS-up.
SWOT-аналіз придатний як для фармацевтичного підприємства в цілому, так і для окремих видів підприємництва з метою обгрунтування планових маркетингових і логістичних рішень.

Высокотехнологичные инсулины теперь доступны каждому

Лечение пациентов с сахарным диабетом (СД) — сложная медико-социальная проблема как в Украине, так и в других странах. Число больных СД в мире достигло 135 млн, в Украине — более 1 млн, в том числе 123 тыс. больных с инсулинзависимым СД (I типа), нуждающихся в обязательном ежедневном применении препаратов инсулина. У 38% больных СД развиваются осложнения, которые могут стать причиной инвалидизации и преждевременной смерти (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 43 (364) от 4.11.2002 г.).
Одна из важных причин высокого риска развития осложнений при СД — недостаточный фармакотерапевтический контроль постпрандиальной гипергликемии (повышение уровня глюкозы в крови после приема пищи). При использовнии гипогликемизирующих препаратов у больных СД II типа не всегда удается контролировать постпрандиальную гипергликемию. Хороших результатов можно добиться, назначая таким больным препараты инсулина.

Изучение биоэквивалентности лекарственных средствПерспективы взаимного признания результатов клинических исследований

В последние годы на фармацевтическом рынке СНГ особое внимание уделяют генерическим лекарственным препаратам. Интерес к ним не случаен. Использование высококачественных и, как правило, более дешевых, по сравнению с оригинальными, генерических препаратов существенно сокращает государственные расходы на лечение и позволяет сохранять высокий уровень и качество лечения. Требование эффективности и безопасности генерических препаратов, производимых различными фирмами, привело к введению понятия биологической эквивалентности (биоэквивалентности), которому сегодня отводится важная роль как одному из показателей качества лекарственных средств и их терапевтической эффективности.

Новая «Аптека Гормональных Препаратов» в центре Киева

21 января 2003 г. состоялось торжественное открытие нового аптечного учреждения ООО «Аптека гормональных препаратов». Оно расположено в самом центре столицы — на бульваре Тараса Шевченко, 36А (36), недалеко от центральных железнодорожных касс.

Техника ведения переговоровРазновидности переговоров

Исходя из особенностей коммуникации договаривающихся сторон, переговоры можно разделить на несколько разновидностей:

  • личная встреча;
  • переговоры через посредников;
  • переговоры по телефону;
  • письменные переговоры;
  • многоступенчатые или сложные переговоры.