Содержание номера #463

Перший крок до стандартизації медичної допомоги

Прийнятий 28 квітня 2004 р. спільний наказ МОЗ та АМН України № 222/33 «Про затвердження складу робочої групи з розробки протоколів медичної допомоги дорослому населенню» (далі — Наказ) дозволяє констатувати факт, що процес запровадження стандартів лікування у вітчизняній системі охорони здоров’я розпочато. Про аспекти реалізації вимог Наказу та можливі наслідки від запровадження його положень у медичній практиці ми попросили розповісти Володимира Міхньова, головного вченого секретаря АМН України та, згідно з Наказом, — співголову робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги дорослому населенню.

Ключевая задача на этапе перехода к GMP

На страницах печатных изданий идет обсуждениеrnособенностей перехода украинскихrnфармацевтических компаний к производству вrnсоответствии с нормами GMP. В качестве одной изrnглавных проблем, затрудняющей данный процесс,rnуказываются затраты на реконструкцию старыхrnмощностей, закупку оборудования, строительствоrnновых помещений и инженерных систем.
rnrnВ этой ситуации одни производители готовыrnперейти к производству в соответствии сrnтребованиями GMP уже в ближайшее время, другие —rnожидают установленного срока для такогоrnперехода.

Світовий досвід з реформування системи фінансування лікувально-профілактичних установ

28–29 вересня 2004 р. у Києві відбувся семінар на тему «Визначення вартості медичних послуг», організований в рамках реалізації проекту Європейського Союзу «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» (далі — Проект). На семінар були запрошені представники Міністерства охорони здоров’я України, керівники лікувально-профілактичних установ (ЛПУ), науковці та лікарі.

ДП «Український Науково-Дослідний Центр Фармації» за участі держслужби ЛЗ і ВМП проводить семінар

18 листопада 2004 р. у Києві проводить інформаційно-консультативний семінар на тему: «Все про ліцензування господарської діяльності з виробництва (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов»

Контроль качества лекарств — современные подходы

27rnоктября 2004 г. в г. Киеве проходил семинар,rnпосвященный различным аспектам контроляrnкачества медикаментов. Его организаторамиrnвыступили Государственная инспекция по контролюrnкачества лекарственных средств МЗ Украины,rnГосударственная инспекция по конт­ролю качестваrnлекарственных средств в г. Киеве при участииrnГосударственной службы лекарственных средств иrnизделий медицинского назначения и Комитета поrnконтролю за наркотиками. Слушателями семинараrnстали представители различных структур,rnосуществляющих реализацию медикаментов наrnукраинском фармацевтическом рынке.

«Артур-К»: 10 лет уверенного движения к успеху

5 октября фармацевтическая компания «Артур-К» отметила 10-летний юбилей.
По результатам рейтинга «Еженедельника АПТЕКА» «ФармЭксперт» в 2003 г. компания заняла 5-е место среди дистрибьюторов фармацевтической продукции. Столь высоко ее работу оценили работники аптек, а также эксперты аптечных учреждений и фармацевтических производителей. Впрочем, лучше всего услышать оценку работы компании из первых уст, и мы обратились к деловым партнерам и сотрудникам «Артур-К» с просьбой выразить свое мнение о деятельности компании и высказать пожелания в связи с ее 10-летним юбилеем.

Припис від 22.10.2004 р. № 3599/07-19

На підставі встановлення фактуrnневідповідності вимогам аналітичноїrnнормативної документації до реєстраційногоrnпосвідчення № UA/0557/01/01 препарату за показникомrn«Опис» (Спостерігаються вкраплення більшrnсинього кольору
rnзаборонено реалізацію (торгівлю), зберіганняrnта застосування лікарського засобу Ацикловір,rnтаблетки 200 мг № 10х2 серії 10504 виробництва ВАТrn«Вітаміни», Україна.

Препараты для лечения ринита от ОАО «Фармак»

Ринит — неспецифическое острое воспаление слизистой оболочки полости носа, он может возникать при аллергических, простудных заболеваниях или как самостоятельная нозологическая форма. Почти у каждого взрослого человека 2–3 раза в течение года может развиваться острая респираторная инфекция, сопровождающаяся ринитом, а у детей — до 6–8 раз. Компания «Фармак» выпускает широкий ассортимент лекар­ственных средств в форме назальных капель, а в группе простых препаратов-симпатомиметиков (R01AA) явля­ется лидером аптечных продаж.

Припис від 22.10.2004 р. № 3613/07-24

На підставі виявлення факту незареєстрованихrnлікарських засобів:
rnІНТАЛ, порошок для інгаляцій по 20 мг вrnкапсулах № 30, виробник Файсонс (Fisons),rnВеликобританія,
rnзаборонено їх реалізацію (торгівлю) таrnзастосування.