Содержание номера #540

Риск возникновения инфаркта наибольший в первые дни приема VIOXX

2 мая в журнале «Canadian Medical Association Jou al» были опубликованы онлайн результаты обсервационного исследования, целью которого было установить вероятность развития побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы на протяжении периода приема препарата Vioxx (рофекоксиб).

Начало ІІІ фазы испытаний новой системы для ингаляционного введения инсулина

26 апреля 2006 г. «Eli Lilly & Company» совместно с компанией «Alkermes» сообщила о начале дополнительной ІІІ фазы клинического исследования AIR® — системы для ингаляционного введения инсулина.

У инкурабельных больных раком можно будет применять не одобренные FDA препараты

3 мая федеральный суд США вынес решение, в котором разрешено применять экспериментальные препараты, не получившие разрешения на маркетинг Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, для лечения смертельно больных пациентов.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства аграрної політики України, Державної податкової адміністрації України від 4 квітня 2006 року № 193/171/179

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості, Міністерства агропромислового комплексу України, Державної податкової адміністрації України від 31.12.97 №131/125/474 «Про затвердження Положення про порядок контролю за обігом спирту етилового, що використовується для виготовлення лікарських засобів»

Анкета Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я

Керівництво Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я Укра­їни з метою поліпшення роботи регіональних територіальних інспекцій та вдосконалення системи конт­ролю якості лікарських засобів пропонує оцінити роботу регіональної територіальної Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, відповівши на кілька запитань. Це опитування проводиться для службового користування, його результати не будуть оприлюднені. Анонімність учасників проекту гарантовано.

Припис № 2012/07-24 від 05.05.2006 р.

У відповідності до статей 9, 15, 20 Закону України «Про лікарські засоби» та на підставі виявлення факту незареєстрованого лікарського засобу: НІТРОСОРБІД, таблетки по 0,01 г № 50 у блістерах, ВАТ «Ірбітський хімфармзавод», Росія, заборонено його реалізацію (торгівлю) та застосування.

Лицензионное соглашение о разработке антипсихотического средства

11 мая компания «Gedeon Richter, Ltd» и «Mitsubishi Pharma Corporation», дочерняя компания «Mitsubishi Chemical Holdings Corporation», заключили лицензионное соглашение о сотрудничестве в области разработки и коммерциализации атипичного антипсихотического средства RGH-188 для лечения шизофрении, биполярного маниакального расстройства и других психических нарушений.