#558 | Еженедельник АПТЕКА

Державна політика щодо соціальних інновацій у галузі охорони здоров’я

Участь України у світових економічних процесах передбачає узгодження механізмів вироблення та імплементації національного законодавства про охорону здоров’я відповідно до стандартів країн Європейського Союзу. Але гостра соціально-економічна криза в Україні і фінансування охорони здоров’я за залишковим принципом призводять до значного погіршення загального стану здоров’я населення. Якість медичних послуг знижується через недостатнє фінансування державних та комунальних лікувально-профілактичних закладів. При цьому послуги приватних клінік для більшості залишаються недоступними. Як наслідок, зростають масштаби небезпечних хвороб. Тому сьогодні доводиться констатувати, що політика державної підтримки галузі охорони здоров’я в Україні потребує реформування, оскільки в нинішньому форматі вона не сприяє реалізації довгострокових цілей розвитку та зростання.

ГРИПГО®: сила 4 компонентов в 1 таблетке

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции являются самыми распространенными заболеваниями. Они составляют около 90% всей инфекционной патологии и остаются одной из наиболее значимых медицинских и социально-экономических проблем.

«Pfizer Inc» лицензирует новый ген — мишень для лечения макулярной дегенерации

26 сентября компании «Pfizer Inc» и «Quark Biotech, Inc.» объявили о заключении соглашения о приобретении «Pfizer» эксклюзивной всемирной лицензии на человеческий ген RTP-801 и молекулы, модифицирующие его экспрессию и функцию.