#616 | Еженедельник АПТЕКА

Дорипенем — новое антибактериальное средство

Антибиотик широкого спектра действия карбапенемового ряда дорипенем согласно результатам двух исследований III фазы эффективен у пациентов с нозокомеальной пневмонией и пневмонией, связанной с искусственной вентиляцией легких.

Международное сотрудничество «Alliance Boots» и «Cardinal Health»

19 сентября «Alliance Boots», одна из ведущих международных оптово-розничных фармкомпаний, заключила первую после своей приватизации ранее в этом году большую сделку с крупным американским дистрибьютором лекарственных средств и провайдером медицинских услуг «Cardinal Health».

Матеріали доповідей Всеукраїнської конференції «Аптека–2007».

1. «АПТЕКА-2007» – погляд в майбутнє. 2. Фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я України: проблеми та перспективи розвитку 3. Кадровое обеспечение отрасли 4. Основні напрями державного регулювання обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення 5. Державний контроль якості лікарських засобів в Україні 6. К проблеме доказательства и обеспечения взаимозаменяемости лекарственных средств 7. Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності […]

Avastin® при раке поджелудочной железы

Компания «Roche» представила на днях результаты III фазы двойного слепого плацебо-контролируемого исследования AVITA, в котором сравнивали лечение гемцитабином и Tarceva® (эрлотиниб) с или без препарата Avastin® (бевацизумаб).

Інформація про проведення торгів (тендерів) щодо закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок державних коштів

Предмет закупівлі Замовник Термін подання пропозицій Термін розкриття пропозицій Номер оголошення у ВДТ України Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (набір хірургічного інструментарію, високочастотний електрохірургчний апарат «Ескулап» або еквівалент): лот 1 – 33 найменування, лот 2 – 1 найменування Центральний госпіталь МВС України 20.11.2007 р. до 09.30 20.11.2007 р. о 15.30 8502907 Устаткування оптичне: операційний варіоскоп […]