Нормативно-правовая информация

Проект постанови КМУ «Про внесення змін до положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів МОЗ, затверд­женого постановою КМУ від 16.02.1998 р. № 179»

На публічне обговорення виноситься проект постанови КМУ. Розробник проекту: Міністерство охорони здоров’я Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку ви­значення спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, у яких можуть проводитись клінічні випробування лікарських засобів»

Запропонований проект розроблений відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» (зі змінами) від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР, Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань етики, затвердженого наказом МОЗ України від 13.02.2006 р. за № 66, зареєстрованого в Міністерст­ві юстиції України 10.03.2006 р. за № 252/12126 та з урахуванням норм, що застосовуються у міжнародній практиці щодо проведення клінічних випробувань.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства у сфері відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів)»

На публічне обговорення виноситься проект Закону України, який розроблено з метою підвищення ефективності державного контролю за якістю лікарських засобів.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Текстовий варіант Закону з останніми змінами Документ в форматі PDF Для ознайомлення необхідно використовувати Adobe Acrobat Reader, який можна безкоштовно отримати на сервері Adobe.  

Действующие нормативно-правовые документы, предоставляющие исчерпывающую информацию по регулированию фармацевтической отрасли, проекты нормативных документов, юридическая консультация.