Київська міська державна адміністрація.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.10.99 № 1686
м. Київ

Про затвердження Тимчасових положень про аптечний пункт та аптечний кіоск

Відповідно до статті 22 3акону України «Про столицю України — місто-герой Київ», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.97 № 447 «Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів», з метою координації розвитку аптечної мережі, раціонального розміщення структурних підрозділів аптек на території міста Києва та державного нагляду за діяльністю в сфері роздрібної реалізації медикаментів:

1. Затвердити Тимчасове положення про аптечний пункт (додаток 1) та Тимчасове положення про аптечний кіоск (додаток 2), Обов’язковий асортимент лікарських засобів та товарів медичного призначення для аптек, аптечних пунктів, аптечних кіосків (додаток 3, 4).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Бідного B.Г.

Голова

О. Омельченко
Додаток 1
до pозпорядження Київської міської державної адміністрації
від 14.10.99 № 1686


ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АПТЕЧНИЙ ПУНКТ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Аптечний пункт є відокремленим структурним підрозділом аптеки — закладу охорони здоров’я, створюється господарюючими суб’єктами всіх форм власності в установленому порядку, в межах території м. Києва, на підставі дозволу Київської міської державної адміністрації і знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні аптеки, від якої він створений.

1.2. Аптечний пункт в своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Положенням.

1.3. Аптечні пункти розміщуються у відокремлених приміщеннях з виділенням або без виділення торговельного залу тільки у капітальних спорудах при лікувально-профілактичних закладах: інститутах, центрах, лікарнях, поліклініках, медико-санітарних частинах, медичних амбулаторіях. Мінімальна площа аптечного пункту становить не менше 18 кв. метрів.

1.4. На фасаді аптечного пункту повинна бути вивіска із зазначенням назви господарюючого суб’єкта та власника або уповноваженого ним органу, інформація про режим роботи аптечного пункту, адреса найближчої та чергової аптек.

1.5. Режим роботи аптечного пункту встановлюється господарюючим суб’єктом, у підпорядкуванні якого він знаходиться, за погодженням з місцевими органами влади.

1.6. Аптечний пункт повинен бути обладнаний аптечними меблями, холодильником, сейфом, касовим апаратом, інвентарем, довідково-інформаційними матеріалами відповідно до існуючих нормативів, мати книгу відгуків і пропозицій.

1.7. Аптечний пункт здійснює роздрібну реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення при наявності копії ліцензії аптеки на визначений вид діяльності, завіреної відповідними органами, та паспорта, форми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.97 № 447 «Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів».

1.8. Господарюючий суб’єкт бере на себе витрати на експлуатацію приміщення аптечного пункту та організації реалізації лікарських засобів.

1.9. Штат аптечного пункту визначається господарюючим суб’єктом відповідно до виробничих умов та навантаженості роботи.


ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Основним завданням аптечного пункту є забезпечення населення готовими лікарськими засобами, що дозволені до реалізації за рецептом та без рецепта лікарів (наказ МОЗ України від 25.07.97 № 233 «Про затвердження переліків лікарських засобів, зареєстрованих в Україні»), виробами медичного призначення.

2.2. Аптечний пункт відповідно до основних завдань:

— забезпечує наявність обов’язкового асортименту лікарських засобів і товарів медичного призначення для аптек, аптечних пунктів (додаток 3)

— дотримується переліків лікарських засобів, дозволених до реалізації за рецептом та без рецепту лікаря, за винятком психотропних, наркотичних лікарських засобів (наказ МОЗ України від 25.07.97 № 233 «Пpo затвердження переліків лікарських засобів, зареєстрованих в Укpaїнi» Перелік № 1, 2, 5, 6)

— проводить поповнення та забезпечує належні умови зберігання асортименту лікарських засобів (наказ МОЗ України від 16.03.93 № 44 «Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення»)

— здійснює реалізацію лікарських засобів, в т.ч. лікарських рослин, за рецептом та без рецепта лікаря (наказ МОЗ України від 30.06.94 № 117 «Пpo порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек»)

2.3. Постачання лікарських засобів і виробів медичного призначення проводиться в установленому порядку аптекою, до складу якої входить аптечний пункт. Інший порядок постачання визначається господарюючим суб’єктом шляхом видання відповідного наказу.


ІІІ. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ АПТЕЧНИХ ПУНКТІВ

3.1. Приміщення аптечного пункту повинно відповідати необхідним санітарно-гігієнічним умовам та вимогам нормативних документів щодо зберігання, реалізації лікарських засобів, виробів медичного призначення, a також охорони праці (накази МОЗ України від 14.06.93 № 139 «Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек», від 16.03.93 № 44 «Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення», Державної фармакопеї, а також затверджених МОЗ України правил та інструкцій).

3.2. Робоче місце працівника аптечного пункту повинно бути ізольоване від покупців подвійним склом (екраном) з боковим отвором для відпуску медикаментів.

3.3. При відсутності джерел водопостачання і каналізації в аптечному пункті встановлюється рукомийник. Для дотримання санітарно-гігієнічного режиму і особистої гігієни персоналу є обов’язковим наявність в укладеному договорі з організацією, в якої орендується приміщення, дозволу на користування санприміщенням та зберіганням інвентаря для прибирання.

3.4. Поверхня стін, стелі і підлоги в приміщеннях аптечного пункту повинна бути гладкою і доступною для вологого прибирання та дезінфекції.

3.5. Аптечний пункт обладнується спеціальними меблями, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Вологе прибирання приміщення здійснюється з використанням деззасобів один раз на добу (наказ МОЗ України від 14.06.93 № 139 «Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек»).

3.6. Аптечний пункт повинен бути обладнаний шафою для роздільного зберігання домашнього і санітарного одягу.

3.7. Працівник аптечного пункту, влаштовуючись на роботу, проходить медичне обстеження, а у подальшому — періодичний медичний огляд згідно з діючими вимогами.


ІV. УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

4.1. Роботу аптечного пункту організовує завідуючий, що має вищу або середню фармацевтичну освіту з кваліфікаційною категорією не нижче другої.

4.2. Призначення і звільнення з посади завідуючого аптечним пунктом здійснює господарюючий суб’єкт, яким він створений.

4.3. Відповідальність за діяльність аптечного пункту як структурного підрозділу аптеки несе завідуючий аптекою, який також укладає договір про матеріальну відповідальність з працівниками аптечного пункту за ввірені їм матеріальні цінності.

4.4. Аптечний пункт веде облікову звітність за формами і в строки, визначені чинним законодавством.

4.5. Господарюючий суб’єкт або уповноважені особи, при пред’явленні ними відповідних документів, щоквартально здійснюють контроль за діяльністю аптечного кіоску і ревізію.


V. ЛІКВІДАЦІЯ АПТЕЧНОГО ПУНКТУ

5.1. Ліквідація аптечного пункту як відокремленого структурного підрозділу аптеки проводиться господарюючим cyб’єктом, що його створив.

5.2. При звільненні працівників аптечного пункту в зв’язку з його ліквідацією, їм гарантується захист прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

3аступник голови

В. Ромашко
Додаток 2
до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 14.10.99 № 1686


ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АПТЕЧНИЙ КІОСК

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Аптечний кіоск є відокремленим структурним підрозділом аптеки — закладу охорони здоров’я, створюється господарюючими суб’єктами всіх форм власності в установленому порядку, в межах території м. Києва, на підставі дозволу Київської міської державної адміністрації і знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні аптеки, від якої він створений.

1.2. Аптечний кіоск в своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Положенням.

1.3. Аптечні кіоски розміщуються у відокремлених приміщеннях без виділення торговельного залу тільки у капітальних спорудах: на заводах, фабриках, вокзалах, аеропортах, на перших поверхах жилих та нежилих будинків з відокремленим входом.

Мінімальна площа аптечного кіоску становить не менше 8 кв. метрів.

1.4. На фасаді аптечного кіоску повинна бути вивіска із зазначенням назви господарюючого суб’єкта та власника aбо уповноваженого ним органу, інформація про режим роботи аптечного кіоску, адреса найближчої та чергової аптек.

1.5. Режим роботи аптечного кіоску встановлюється господарюючим суб’єктом, у підпорядкуванні якого він знаходиться, за погодженням з місцевими органами влади.

1.6. Аптечний кіоск повинен бути обладнаний стелажами, шафами, холодильником, касовим апаратом, інвентарем, довідково-інформаційними матеріалами відповідно до існуючих нормативів, мати книгу відгуків і пропозицій.

1.7. Аптечний кіоск здійснює роздрібну реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення при наявності копії ліцензії аптеки на визначений вид діяльності, завіреної відповідними органами, та паспорта форми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.97 № 447 «Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної реалізації лікарських засобів».

1.8. Господарюючий суб’єкт бере на себе витрати на експлуатацію приміщення аптечного кіоску та організації реалізації лікарських засобів.

1.9. Штат аптечного кіоску визначається господарюючим суб’єктом відповідно до виробничих умов та навантаженості роботи.


ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Основним завданням аптечного кіоску є забезпечення населення готовими лікарськими засобами, що дозволені до реалізації без рецептів лікаря, предметами санітарії, гігієни, догляду за хворими, медичним інструментарієм (наказ МОЗ України від 25.07.97 № 233 «Про затвердження Переліків лікарських засобів, зареєстрованих в Україні»).

2.2. Аптечний кіоск відповідно до основних завдань:

— забезпечує наявність обов’язкового асортименту лікарських засобів та товарів медичного призначення для аптек, аптечних пунктів, аптечних кіосків (додаток 4)

— дотримується переліків лікарських засобів, дозволених до реалізації без рецепту лікаря (наказ МОЗ України від 25.07.97 № 233 «Про затвердження Переліків лікарських засобів, зареєстрованих в Україні», Перелік № 2)

— проводить поповнення та забезпечує належні умови зберігання (наказ МОЗ України від 16.03.93 № 44 «Пpo організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення»)

— здійснює реалізацію лікарських засобів, в т.ч. лікарських рослин, дозволених до відпуску без рецепта лікаря, в кількості не більше 2 упаковок (наказ МОЗ України від 30.06.94 № 117 «Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек» п. 10)

2.3. Постачання лікарських засобів і виробів медичного призначення проводиться в установленому порядку аптекою, до складу якої входить аптечний кіоск. Інший порядок постачання визначається господарюючим суб’єктом шляхом видання відповідного наказу.


ІІІ. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ АПТЕЧНИХ КІОСКІВ

3.1. Приміщення аптечного кіоску повинно відповідати необхідним санітарно-гігієнічним умовам та вимогам нормативних документів щодо зберігання, реалізації лікарських засобів, виробів медичного призначення, a також охорони праці (накази МОЗ України від 14.06.93 № 139 «Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек», від 16.03.93 № 44 «Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення», Державної Фармакопеї, а також затверджених МОЗ України правил та інструкцій).

3.2. Робоче місце працівника аптечного кіоску повинно бути ізольоване від покупців подвійним склом (екраном) з боковим отвором для відпуску медикаментів.

3.3. При відсутності джерел водопостачання і каналізації в аптечному кіоску з метою створення умов для дотримання санітарно-гігієнічного режиму і особистої гігієни персоналу є обов’язковим наявність в укладеному договорі з організацією, в якої орендується приміщення, дозволу на користування санприміщенням та зберіганням інвентаря для прибирання.

3.4. Поверхня стін, стелі і підлоги в приміщеннях аптечного кіоску повинна бути гладкою і доступною для вологого прибирання та дезінфекції.

3.5. Аптечний кіоск обладнується спеціальними меблями, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Вологе прибирання приміщення здійснюється з використанням деззасобів один раз на добу (наказ МОЗ України від 14.06.93 № 139 «Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек»).

3.6. Аптечний кіоск повинен бути обладнаний шафою для роздільного зберігання домашнього і санітарного одягу.

3.7. Працівник аптечного кіоску, влаштовуючись на роботу, проходить медичне обстеження, а у подальшому — періодичний медичний огляд згідно з діючими вимогами.


IV. УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

4.1. Роботу аптечного кіоску організовує завідуючий, що має вищу або середню фармацевтичну освіту з кваліфікаційною категорією не нижче другої.

4.2. Призначення і звільнення з посади завідуючого аптечним кіоском здійснює господарюючий суб’єкт, яким він створений.

4.3. Відповідальність за діяльність аптечного кіоску, як структурного підрозділу аптеки, несе завідуючий аптекою, який також укладає договір про матеріальну відповідальність з працівниками аптечного кіоску за ввірені їм матеріальні цінності.

4.4. Аптечний кіоск веде облікову звітність за формами і в строки, визначені чинним законодавством.

4.5. Господарюючий суб’єкт або уповноважені особи, при пред’явленні ними відповідних документів, щоквартально здійснюють контроль за діяльністю аптечного кіоску і ревізію.


V. ЛІКВІДАЦІЯ АПТЕЧНОГО КІОСКУ

5.1. Ліквідація аптечного кіоску як відокремленого структурного підрозділу аптеки проводиться господарюючим cyб’єктом, що його створив.

5.2. При звільненні працівників аптечного кіоску в зв’язку з його ліквідацією їм гарантується захист прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

3аступник голови

В. РомашкоДодаток 3
до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 14.10.99 № 1686


Обов’язковий асортимент лікарських засобів
і товарів медичного призначення
для аптек, аптечних пунктів

І. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

1. Седативні засоби

1. Валеріана (екстракт) табл.

2. Валеріана (настоянка)

3. Собача кропива (настоянка)

4. * Валокормід

5. * Краплі 3еленіна

6. * Корвалол

2. Анальгезуючі, жарознижувальні та протизапальні засоби

7. Метамізол натрій табл., амп.

8. Ацетилсаліцилова кислота табл.

9. Фенілбутазон мазь

10. Диклофенак табл., амп.

11. Індометацин табл.

12. Ібупрофен табл., др.

13. Парацетамол табл.

14. * Аскофен табл.

15. * Цитрамон табл.

3. Засоби, що стимулюють центральну нервову систему

16. Елеутерокок (екстракт рідкий)

4. Місцевоанестезуючі засоби

17. Лідокаїн амп.

18. Прокаїн амп.

19. * Свічки «Анестезол»

20. * Краплі зубні

21. * Меновазин

5. Ноотропні та психостимулюючі засоби

22. Гамма-аміномасляна кислота

23. Пірацетам табл., амп.

24. Глутамінова кислота

6. 3асоби, що покращують мозковий кровообіг

25. Вінпоцетин табл., амп.

26. Цинаризин табл.

II. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

27. Атенолол табл.

28. Пропранолол табл., амп.

29. Верапаміл табл., амп.

30. Глід (настоянка)

31. Дипіридамол табл.

32. Бендазол табл., амп.

33. Дигоксин табл.

34. Амінофілін табл., амп.

35. Клонідин табл.

36. Кофеїн-бензоат натрію амп.

37. Каптоприл табл.

38. Ізосорбід динітрат табл.

39. Аміодарон табл.

40. Нітрогліцерин табл.

41. Папаверин + бендазол табл.

42. Пентоксифілін табл., амп.

43. Інозин табл., амп.

44. Ніфедипін табл.

45. Магнію сульфат амп.

46. * Раунатин

47. * Аспаркам амп.

48. * Резерпін у комплексі з діуретиками та іншими препаратами (типу Адельфана)

49. * Корглікон

50. Сульфокамфокаїн

51. Валідол

III. Діуретичні засоби

52. Гідрохлоротіазид табл.

53. Фуросемід табл., амп.

IV. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЗМ

1. Антацидні, в’яжучі та противиразкові засоби

54. Алюмінію гідроксид + магнію гідроксид

55. Натрію гідрокарбонат табл., пакет

56. Вугілля активоване табл.

57. Ранітидин табл.

58. Фамотидин табл.

59. * Табл. «Вікалін»

60. * Табл. «Вікаїр»

2. Спазмолітичні та антихолінергічні засоби

61. «Анузол» свічки

62. Атропіну сульфат амп.

63. Платифілін амп.

64. Папаверин табл., амп.

65. * Свічки «Бетіол»

66. * Краплі шлункові

67. * Беластезин табл.

68. * Белалгін табл.

69. * Бесалол табл.

70. М’ята перцева (настоянка)

3. Регулятори моторики

71. Метоклопрамід табл.

4. Проносні засоби

72. Бісакодил табл.

73. Препарати крушини

74. Препарати касії

75. Олія рицинова

5. Гепатотропні та жовчогінні засоби

76. Силібінін

77. * Алохол табл.

6. Біогенні стимулятори

78. * Алое екстракт амп.

79. * Плазмол амп.

80. * ФіБС амп.

7. Солі калію, кальцію

81. Кальцію глюконат табл., амп.

82. Кальцію хлорид д/ін.

8. Ферментні препарати та інгібітори ферментів

83. Ацидин-пепсин табл.

84. Амінокапронова кислота р-н д/ін.

85. Панкреатин табл.

86. Солізим табл.

V. АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ

1. Противірусні засоби

87. Ацикловір табл., мазь

2. Антибіотики

88. Ампіцилін

89. Бензилпеніцилін д/ін.

90. Гентаміцин амп.

91. Еритроміцин табл.

92. Доксициклін капс.

93. Хлорамфенікол табл.

94. * Хлорамфенікол лінімент (лінімент синтоміцину)

95. Ністатин табл.

96. Стрептоміцин д/ін.

97. Тетрациклін табл.

98. Цефазолін д/ін.

99. Цефалексин капс.

100. * Біцилін3 д/ін.

101. * Біцилін-5 д/ін.

3. Сульфаніламідні препарати

102. Ко-тримоксазол

103. Сульфаніламід табл.

104. Сульфадиметоксин табл.

105. Сульфацетамід оч. крап.

106. Лінімент сульфаніламіду

4. Уроантисептики

107. Нітроксолін табл.

108. Фуразолідон табл.

5. Протипаразитарні засоби

109. Бензилбензоат (емульсія)

110. Левамізол

111. Метронідазол

112. Піперазину адипінат табл.

113. * Мазь сірчана проста

6. Протигрибкові засоби

114. Міконазол

115. Клотримазол табл. ваг., крем, р-н

7. Антисептичні засоби

116. Йод (розчин спиртовий 5%)

117. Календула (настоянка)

118. Діамантовий зелений (спиртовий р-н)

119. Декаметоксин табл.

120. Кислота борна (фасована, р-н спирт.)

121. Цинку оксид (мазь)

122. Перекис водню

123. Нітрофурал табл.

124. Калію перманганат

125. * Лінімент бальзамічний за Вишневським

126. * Левомеколь

127. * Саліцилово-цинкова паста

VI. АНТИГІСТАМІННІ ПРЕПАРАТИ

128. Мебгідролін др.

129. Дифенгідрамін табл., амп.

VII. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

1. Адреноміметики для місцевого застосування при захворюваннях носа

130. Ксилометазолін

131. Нафазолін

2. Антиастматичні засоби

132. Сальбутамол аер.

3. Відхаркувальні засоби

133. Амброксол

134. Бромгексин табл.

135. Препарати алтеї

136. * Пертусин

4. Дихальні аналептики

137. Нікетамід амп., фл.

5. Інші засоби

138. Аміаку розчин

VIII. ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ М’ЯЗОВОГО ТА СУГЛОБОВОГО БОЛЮ

139. * Гірчичник — пакет

140. * Мазь Бом-Бенге

141. * Спирт камфорний

142. * Жовч медична консервована

IX. ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ

143. Аскорбінова кислота др., табл., амп.

144. Аскорбінова кислота + рутозид (рутин) табл.

145. Менадіон натрій табл., амп.

146. Піридоксин (віт. В6)

147. Ретинол (віт. А)

148. Тіамін (віт. В1)

149. Токоферол (віт. Е)

150. Ціанокобаламін амп. (віт. В12)

151. Кислота нікотинова амп. (віт. PP)

152. Кислота фолієва табл.

153. Полівітаміни

X. ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ

1. Глюкокортикостероїдні препарати

154. Гідрокортизон сусп. д/ін., мазь

155. Преднізолон табл.

2. Тиреоїдні гормони

156. Препарати щитоподібної залози

157. Левотироксин табл.

XI. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА КРОВОТВОРЕННЯ

158. Глюкоза амп.

159. Препарати заліза з аскорбіновою кислотою

XII. ПРОТИЗАПЛІДНІ ЗАСОБИ

160. Презервативи

161. Гормональні контрацептиви

XIII. ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНІ ЗАСОБИ

162. Бинти марлеві

163. Бинти еластичні

164. Бинти гіпсові

165. Вата

166. Лейкопластир

167. Лейкопластир бактерицидний

168. Марля

XIV. ПРЕДМЕТИ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ

169. Грілки

170. Піпетки

171. Пакети гігієнічні

172. Соски

173. Спринцівки

174. Системи для інфузій

175. Термометри

176. Шприци

ПРИМІТКИ:

1. * — традиційні прописи та торгові назви комбінованих препаратів.

2. Всі інші назви — наведені міжнародні непатентовані назви активних субстанцій (за рекомендаціями ВООЗ).

3. Пропонується надавати перевагу препаратам вітчизняного виробництва.

Заступник голови

В. РомашкоДодаток 4
до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 14.10.99 № 1686

Обов’язковий асортимент
лікарських засобів і товарів
медичного призначення для аптек,
аптечних пунктів, кіосків

І. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

1. Седативні засоби

1. Валеріана (екстракт) табл.

2. Валеріана (настоянка)

3. Собача кропива (настоянка)

4. * Валокормід

5. * Краплі Зеленіна

6. * Корвалол

2. Анальгезуючі, жарознижувальні та протизапальні засоби

7. Ацетилсаліцилова кислота табл.

8. Парацетамол табл.

9. * Аскофен табл.

10. * Цитрамон табл.

3. Засоби, що стимулюють центральну нервову систему

11. Елеутерокок (екстракт рідкий)

4. Місцевоанестезуючі засоби

12. * Свічки «Анестезол»

13. * Краплі зубні

14. * Меновазин

5. Ноотропні та психостимулюючі засоби

15. Гамма-аміномасляна кислота

16. Глутамінова кислота

6. Засоби, що покращують мозковий кровообіг

17. Цинаризин табл.

II. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

18. Глід (настоянка)

19. Бендазол табл.

20. Нітрогліцерин табл.

21. Папаверин + бендазол табл.

22. * Раунатин

23. Валідол

III. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЗМ

1. Антацидні, в’яжучі та противиразкові засоби

24. Алюмінію гідроксид + магнію гідроксид

25. Натрію гідрокарбонат табл., пакети

26. Вугілля активоване табл.

27. * Табл. «Вікалін»

28. * Табл. «Вікаїр»

2. Спазмолітичні та антихолінергічні засоби

29. «Анузол» свічки

30. Папаверин табл.

31. * Свічки «Бетіол»

32. * Беластезин табл.

33. * Белалгін табл.

34. * Бесалол табл.

35. * Краплі шлункові

36. М’ята перцева (настоянка)

3. Проносні засоби

37. Бісакодил табл.

38. Препарати крушини

39. Препарати касії

40. Олія рицинова

4. Ферментні препарати та інгібітори ферментів

41. Ацидин-пепсин табл.

42. Солізим табл.

5. Гепатотропні та жовчогінні засоби

43. * Алохол табл.

IV. АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ

1. Антибіотики

44. Хлорамфенікол лінімент (лінімент синтоміцину)

2. Сульфаніламідні препарати

45. Сульфаніламід табл.

46. Сульфацетамід оч. крап.

47. Лінімент сульфаніламіду

3. Протипаразитарні засоби

48. * Мазь сірчана проста

4. Протигрибкові засоби

49. Міконазол

50. Клотримазол крем., р-н

5. Антисептичні засоби

51. Йод (розчин спиртовий 5%)

52. Календула (настоянка)

53. Діамантовий зелений (спиртовий р-н)

54. Декаметоксин табл.

55. Кислота борна фасована, р-н спирт.

56. Цинку оксид (мазь)

57. Перекис водню (розчин)

58. Нітрофурал табл.

59. Калію перманганат

60. * Лінімент бальзамічний за Вишневським

61. * Саліцилово-цинкова паста

V. АНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ

62. Мебгідролін др.

VI. ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

1. Адреноміметики для місцевого застосування при захворюванні носа

63. Ксилометазолін

64. Нафазолін

2. Відхаркувальні засоби

65. Бромгексин табл.

66. Препарати алтеї

67. * Пертусин

3. Інші засоби

68. Аміаку розчин

VII. ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ М’ЯЗОВОГО ТА СУГЛОБОВОГО БОЛЮ

69. * Гірчичник — пакет

70. * Мазь Бом-Бенге

71. * Спирт камфорний

72. * Жовч медична консервована

VIII. ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ

73. Аскорбінова кислота др., табл.

74. Аскорбінова кислота + рутозид (рутин) табл.

75. Менадіон натрій табл.

76. Токоферол (віт. Е) капс.

77. Полівітаміни

IX. ПРОТИЗАПЛІДНІ ЗАСОБИ

78. Презервативи

X. ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНІ ЗАСОБИ

79. Бинти марлеві

80. Бинти еластичні

81. Бинти гіпсові

82. Вата

83. Лейкопластир

84. Лейкопластир бактерицидний

85. Марля

XI. ПРЕДМЕТИ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ

86. Грілки

87. Піпетки

88. Пакети гігієнічні

89. Соски

90. Спринцівки

91. Системи для інфузій

92. Термометри

93. Шприци

ПРИМІТКИ:

1. * — традиційні прописи та торгові назви комбінованих препаратів.

2. Всі інші назви — наведені міжнародні непатентовані назви активних субстанцій (за рекомендаціями ВООЗ).

3. Пропонується надавати перевагу препаратам вітчизняного виробництва.

Заступник голови

В. Ромашко


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті