Наказ МОЗ України від 20.04.2012 р. № 277

23 Квітня 2012 12:07 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20.04.2012 р. № 277

Про затвердження Плану організаційних заходів Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання Протоколу наради від 20.03.2012 «Про подальший розвиток системи охорони здоров’я»

На виконання Протоколу наради під головуванням Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 20 березня 2012 року «Про подальший розвиток системи охорони здоров’я» та відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467/2011,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План організаційних заходів Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання Протоколу наради від 20.03.2012 року «Про подальший розвиток системи охорони здоров’я» (далі – План), що додається.

2. Першому заступнику та заступникам Міністра відповідно до визначених функціональних обов’язків забезпечити координацію роботи структурних підрозділів з виконання Плану.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити виконання Плану.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра охорони здоров’я Моісеєнко Р. О.

Віце-прем’єр-міністр України –Міністр Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 20.04.2012 № 277

План

організаційних заходів Міністерства охорони здоров’я України щодо виконання Протоколу наради від 20.03.2012 року «Про подальший розвиток системи охорони здоров’я»

№ пункту Протокольного рішення

Назва заходу

 

Термін

виконання

Адресат

Відповідальні виконавці

 

1.

Подати пропозиції стосовно запровадження з 1 травня 2012 р. референтних цін і механізму відшкодування вартості на них, передбачивши встановлення обґрунтованої рентабельності їх виробникам, постачальникам і реалізаторам, недопущення виникнення дефіциту таких засобів на фармацевтичному ринку, насамперед за рахунок засобів вітчизняного виробництва, а також забезпечення відповідними органами контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю зазначеними засобами, рівня референтних цін на них, наявності таких засобів в аптечних закладах та у разі виявлення порушень припинення дії ліцензій на здійснення торгівлі лікарськими засобами

27.03.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінекономрозвитку

Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку   підприємництва

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Держлікслужба

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

2.

Забезпечити проведення наради з питань запровадження референтних цін і механізму відшкодування вартості на зазначені лікарські засоби, зокрема роз’яснення необхідності їх запровадження, організації забезпечення надання пацієнтам відповідних консультацій стосовно якості та ефективності вітчизняних лікарських засобів

 

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

3.

Подати відповідні висновки щодо реєстрації оптово-відпускної ціни на лікарські засоби або вироби медичного призначення

 

березень 2012

КМУ

Мінекономрозвитку

(скликання)

МОЗ

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення Держлікслужба

4.

Опрацювати питання щодо внесення до постанови Кабінету Міністрів від 8 серпня 2011р. № 932 «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» змін у частині передачі функцій з підготовки висновку щодо розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення від Мінекономрозвитку до МОЗ, а також у разі необхідності відтермінування введення в дію положень стосовно обов’язкової реєстрації цін на такі засоби та вироби

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінекономрозвитку

 

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

5.

Забезпечити:

 

 

 

5.1.

– внесення проектів рішень щодо затвердження порядків використання бюджетних коштів, передбачених Міністерству

27.03.2012

КМУ

 

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

5.2.

– проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету, які передбачені МОЗ, зокрема закупівлю медичного обладнання вітчизняного виробництва та витратних матеріалів

27.03.2012

КМУ

 

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

 

5.3.

– отримання від постачальника автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплених за бюджетні кошти у 2011 році, розподіл їх за регіонами

27.03.2012

КМУ

 

Управління бухгалтерського обліку

ДУО «Політехмед»

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

7.

Забезпечити населення необхідними імунобіологічними препаратами (вакцинами) відповідно до календаря профілактичних щеплень і поінформувати разом з графіком забезпечення вакцинами адміністративно-територіальних одиниць у поточному році

27.03.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінфін, Держсанепідслужба,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Управління громадського здоров’я

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Держсанепідслужба

 

8.

За участю вітчизняних, іноземних виробників і дистриб’юторів фармацевтичної продукції розробити та подати пропозиції стосовно внесення до законодавства змін щодо удосконалення порядку маркування фармацевтичної продукції, зокрема імунобіологічних препаратів (вакцин), що закуповуються за державні кошті (з проставленням відмітки «закуплено за державні кошти»)

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінфін,

Мінекономрозвитку

 

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

9.

Забезпечити:

 

 

 

9.1.

– проведення інвентаризації медичного обладнання у закладах охорони здоров’я, зокрема у закладах, які надають вторинну та третинну медичну допомогу

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Управління бухгалтерського обліку

ДУО «Політехмед»

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

 

9.2.

– розробку графіків введення в дію медичного обладнання, що закуплене за кошти державного та місцевих бюджетів, яке не встановлене та не функціонує

 

20.05.2012

КМУ

МОЗ (скликання) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Відділ внутрішнього аудиту

ДУО «Політехмед»

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

 

10.

Опрацювати питання щодо внесення до актів законодавства змін у частині запровадження обов’язкового погодженням з МОЗ призначення на посаду головних лікарів закладів
охорони здоров’я комунальної форми власності, які надають вторинну та третинну медичну допомогу

20.06.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мін’юст

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

11.

Забезпечити розміщення та функціонування відділення СНІДу з
палатами інтенсивної терапії державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних  хвороб імені Л. В. Громашевського»   

2012

КМУ

Київська міськдержадміністрація (скликання),

НАМН, МОЗ

Держслужба з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

12.

За участю представників громадськості забезпечити здійснення на належному рівні контролю за ходом проведення реформ у сфері охорони здоров’я, вжити невідкладних заходів реагування для вирішення проблемних питань

20.04.2012

щоквартально

КМУ

МОЗ (скликання)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень»

13.

Забезпечити інформування про реалізацію пілотного проекту реформування системи охорони здоров’я та проведення роз’яснювальної роботи з його реалізації

20.04.2012

щомісячно

КМУ

МОЗ (скликання)

Держкомтелерадіо,

Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні і Київській міській держадміністраціям

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Відділ із забезпечення діяльності Міністра

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень»

14.

Розробити план заходів щодо поліпшення надання медичної допомоги громадянам, які проживають у сільській місцевості

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінагрополітика Мінрегіон

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

15.

Забезпечити проведення закупівель імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення за бюджетні кошти виключно у разі відсутності їх вітчизняних аналогів відповідної якості, які відповідають міжнародним вимогам

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінекономрозвитку

Держфінінспекція

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

16.

Опрацювати питання щодо перегляду переліку імпортних медичних виробів, операції з постачання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, зокрема виключення з нього виробів, аналоги яких виробляються за міжнародними стандартами вітчизняними підприємствами

 

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінекономрозвитку

Мінфін

Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку   підприємництва

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Держлікслужба

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

17.

Забезпечити:

 

 

 

17.1.

– посилення підтримки експорту лікарських засобів вітчизняного виробництва та захисту вітчизняного виробника за кордоном

20.04.2012

щоквартально

КМУ

МОЗ (скликання)

МЗС

Мінекономрозвитку

Мінфін

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Держлікслужба

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

17.2.

– запровадження державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я

20.04.2012

щоквартально

КМУ

МОЗ (скликання)

МЗС

Мінекономрозвитку

Мінфін

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Держлікслужба

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Управління контролю якості медичних послуг

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

19.

За участю вітчизняних та іноземних виробників лікарських засобів, зокрема імунобіологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення опрацювати питання щодо налагодження виробництва в Україні такої продукції насамперед для діагностики та лікування соціально небезпечних хвороб, їх імпортозаміщення, залучення інвестицій та використання сучасних наукових технологій

25.06.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Держлікслужба

Мінекономрозвитку

Мінфін

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Держлікслужба

22.

Подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо:

 

 

 

22.1.

– пільгового іпотечного кредитування сімейних лікарів

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінфін

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мінсоцполітики

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

22.2.

– забезпечення сімейних лікарів службовим житлом (з урахуванням можливостей місцевих бюджетів)

 

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінфін

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мінсоцполітики

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

22.3.

– перепрофілювання вільних приміщень медичних закладів під житло для молодих спеціалістів — лікарів

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінфін

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мінсоцполітики

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

22.4.

– внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» для підвищення оплати праці лікарям загальної практики — сімейним лікарям

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінфін

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мінсоцполітики

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

23.

Підготувати звіт про використання у 2011 році субвенції на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я у регіонах з обґрунтуванням пріоритетності обраних напрямів фінансування, а також подати пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» з метою збільшення у поточному році видатків на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я у регіонах з обґрунтуванням пріоритетності обраних напрямів фінансування

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінфін

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

24.

Внести пропозиції щодо поширення дії постанови Кабінету Міністрів від 16 лютого 2011 р. № 123 «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають допомогу хворим на туберкульоз» на молодших медичних працівників

20.04.2012

КМУ

 

Держслужба з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

25.

Під час підготовки пропозицій про внесенні змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” опрацювати питання щодо збільшення видатків для лікування хворих за кордоном

29.03.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Мінфін

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Департамент лікувально-профілактичної допомоги

Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Департамент правового забезпечення та міжнародної діяльності

 

26.

Опрацювати питання щодо формування індикативних показників критеріїв проведення оцінки стану реалізації пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я та подати зведені статистичні дані за такими показниками

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

НАМН

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров’я

27.

Забезпечити необхідними лікарськими засобами та спеціальний харчуванням дітей, хворих на гіпофізарний нанізм, первинні імунодефіцити, муковісцидоз, гепатити В і С

 

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

 

29.

Розглянути питання щодо посилення ролі педіатрії в системі охорони здоров’я, удосконалення системи управління дитячими лікарнями, передбачивши стандартизацію вимог до лікувально-діагностичного процесу

 

20.04.2012

КМУ

МОЗ (скликання)

НАМН

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Управління контролю якості медичних послуг

 
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*