Про що потрібно пам’ятати абітурієнту: вступна кампанія 2012

22 Травня 2012 2:51 Поділитися
Чемпіонат Європи з футболу, який Україна разом з Польщею прийматиме вже наступного місяця, вніс свої корективи в навчальні програми школярів. Цього року 12 травня відсвяткували свій випускний вечір одинадцятикласники, а з 15 травня до 7 червня проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання знань, результати якого дозволять абітурієнтам обрати ВНЗ. Тому вступники, які бажають отримати медичну або фармацевтичну освіту, вже сьогодні повинні зорієнтуватися в тонкощах вступної кампанії 2012 р., яка стартує 2 липня.

Про що потрібно пам’ятати абітурієнту: вступна кампанія 2012

Умови прийому до вітчизняних ВНЗ у 2012 р. затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.11 р. № 1179. Згідно з цим документом прийом заяв та документів від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти розпочнеться 2 липня й завершиться 31 липня 2012 р.; 20 липня завершиться прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням буде проведено не пізніше 11 серпня, а за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення, але не пізніше 25 серпня.

Зазначимо, що в цілому вступна кампанія цього року не зазнала особливих змін. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ВНЗ (далі — заява) на паперовому носії або в електронній формі. Заява на паперовому носії подається вступником особисто до приймальної комісії. У ній слід зазначити напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «спеціаліст», «магістр») та форму навчання.

До заяви, поданої на паперовому носії, абітурієнт додає:

 • оригінал або копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • оригінал або копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання знань (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 • 6 кольорових фото розміром 3х4 см.

При цьому вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання знань, виданий у 2012 р., або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 р.

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн.

Як і минулого року, можна подавати заяву на паперовому носії або в електронній формі не більш ніж до 5 ВНЗ та не більш ніж на 3 напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви на паперовому носії (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додано до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично. Запис до цієї бази вноситься вступником в особистому електронному кабінеті шляхом заповнення ним в режимі он-лайн електронної форми на сайті www.ez.osvitavsim.org.ua. Усі послуги, які стосуються електронного подання заяв, безкоштовні.

Прохідний бал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання знань

Необхідно звернути увагу, що для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» («спеціаліст», «магістр» медичного та ветеринарно-медичного напрямів) прохідний бал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання знань з відповідних загальноосвітніх предметів повинен становити не менш ніж 124 бали з непрофільних конкурсних предметів та не менш ніж 140 балів з профільних конкурсних предметів. Крім того, ВНЗ на окремі напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

Також, за рішенням приймальної комісії, до участі в конкурсному відборі може бути допущений вступник, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання знань, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому, становить менше 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не менше 170 балів.

Для осіб, які на основі повної загальної середньої освіти бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» («спеціаліст», «магістр» медичного та ветеринарно-медичного напрямів), зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання знань (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з 3 предметів, 1-й та 2-й з яких є обов’язковими. Третій предмет обирається вступником. Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.

Конкурсні предмети та обчислення конкурсного бала

Конкурсними предметами для спеціальності «Фармацiя» цього року стали українська мова та література, хімія (обов’язкові), біологія або фізика; для спеціальностей «Лiкувальна справа», «Педiатрiя», «Медико-профiлактична справа» та «Стоматологія» — українська мова та література, біологія (обов’язкові), хімія або фізика; «Медична психологія» — українська мова та література, біологія (обов’язкові), історія України або іноземна мова.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа про пов­ну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цьогорічними умовами вступу. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала й переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності.

Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів або результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань за власним вибором мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та II груп, діти-інваліди).

Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ в разі їх неучасті в рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:

 • військовослужбовці Збройних сил України, інших утворень, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу;
 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВНЗ;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;
 • особи, що мають патологію, вказану в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання знань, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та МОЗ, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання знань.

Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ за власним вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 р. і раніше.

Також право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

За результатами співбесіди зараховуються до ВНЗ особи, яким надано таке право згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Цільовий прийом

Особи, які вступають до ВНЗ за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно із встановленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади. При цьому встановлена квота не повинна перевищувати 25% обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом відповідно до конкурсного бала, визначеного для цієї категорії вступників. Якщо за окремим конкурсом вступники не зараховані на цільові місця, то вони можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Зарахування учасників олімпіад

Учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді, зараховуються до ВНЗ за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання знань з кількістю балів не менше мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі.

Призерам всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам всеукраїнських конкурсів — захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

Зарахування поза конкурсом

Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 8 до 23 років;
 • інваліди I–II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
 • діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька».

Кількість місць для вищезазначених осіб визначається приймальною комісією ВНЗ за погодженням із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України й не повинна становити більше 25% обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).

У разі встановлення такої квоти зарахування осіб пільгових категорій відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала.

Формування рейтингового списку вступників

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • учасники міжнародних олімпіад;
 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (4 календарні дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих до зарахування осіб:

 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;
 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
 • у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, надається по 3 дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання знань й інших документів, позбавляються права зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних і фізичних осіб встановлюються приймальною комісією ВНЗ (але не пізніше 25 серпня).

Нагадаємо, що здобути вищу освіту можна не лише за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів; коштів фізичних, юридичних осіб, а й за допомогою довгострокових пільгових державних кредитів, порядок надання яких затверджено постановою КМУ від 16.06.2003 р. № 916.

Отримати цей кредит мають право громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або навчаються на будь-якому курсі ВНЗ. Переваги мають діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, інваліди І–ІІ груп.

За довідкою щодо можливості отримання такого кредиту рекомендуємо звертатися до приймальних комісій ВНЗ.

Про що потрібно пам’ятати абітурієнту: вступна кампанія 2012

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті