Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про скасування вимог щодо необхідності обов’язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»

19 Липня 2012 3:07 Поділитися

Від 16.07.2012 р., реєстраційний № 11002

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Верховна Рада України
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів України подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у частині скасування вимог щодо необхідності обов’язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Супроводжуватиме проект Закону у Верховній Раді Міністр юстиції Лавринович Олександр Володимирович.

Додаток: 1. Текст законопроекту на 3 арк.

2. Проект постанови Верховної Ради на 1 арк.

3. Пояснювальна записка на 4 арк.

4. Порівняльна таблиця на 18 арк.

5. Текст зазначених документів в електронній формі.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України про скасування вимог
щодо необхідності обов’язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про скасування вимог щодо необхідності обов’язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі — проект Закону) розроблено на виконання пункту 70.1.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012.

18 листопада 2011 року прийнято Закон України № 4067 «Про внесення змін до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», яким передбачається надання відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у вигляді даних в електронному вигляді для органів державної влади у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

При цьому, на сьогоднішній день діють нормативно — правові акти, якими передбачається подання органам державної влади суб’єктами господарювання виписок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зокрема, для отримання ліцензій, документів дозвільного характеру, для підтвердження державної реєстрації тощо.

Зазначене вище ускладнює започаткування суб’єктами господарювання підприємницької діяльності та призводить до збільшення черг у державного реєстратора за отриманням виписок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Автоматизація процесів управління в державі (електронне врядування) дозволяє суттєво зберегти час та гроші платників податків, робить діяльність органів державної влади більш мобільною та зорієнтованою на надання якомога більшої кількості сервісів для громадян, зниження адміністративного навантаження на бізнес, покращення інвестиційного середовища, пожвавлення ділової активності суб’єктів господарювання і, як наслідок, до зростання національної економіки.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону України є спрощення започаткування суб’єктами господарювання підприємницької діяльності та задоволення потреб органів державної влади у одержанні ними відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –.підприємців через мережу Інтернет.

Для досягнення цієї мети, змінами пропонується скасувати вимоги щодо обов’язкового подання суб’єктами господарювання органам державної влади паперових виписок, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та запровадити отримання органами державної влади відомостей з Реєстру через офіційний сайт головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної реєстрації або шляхом доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у порядку встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Наразі наказом Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року №2009/5 «Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» вже передбачено доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців через веб-сайт.

Таким чином, будь-хто, зокрема і органи державної влади можуть у режимі реального часу отримувати необхідну інформацію про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, яка є актуальною на момент запиту, чого не можна досягти за допомогою паперових документів.

Проектом Закону також пропонується внести зміни в законодавчі акти України, якими передбачено обов’язкове подання органам державної влади виписок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зокрема, для одержання документів дозвільного характеру, ліцензій.

3. Правові аспекти

Законодавчими актами, які регулюють відносини у сфері отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та подання органам державної влади виписок, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є.Закони України: «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про страхування», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», «Про телекомунікації», «Про третейські суди», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телебачення і радіомовлення», «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції», «Про кооперацію», «Про інформаційні агентства», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про нотаріат».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту Закону не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень із Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону його текст було оприлюднено на офіційному сайті Державної реєстраційної служби України.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до Державної реєстраційної служби не надходили.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону сприятиме спрощенню започаткування суб’єктами господарювання підприємницької діяльності.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Сфери впливу Вигоди
Інтереси держави

1. Реалізація єдиної державної політики.

2. Створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в Україні.

3. Зменшення черг до державних реєстраторів.

4. Задоволення потреб органів державної влади у частині одержання ними відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Інтереси суб’єктів господарювання

1.Спрощення та здешевлення започаткування бізнесу.

2. Зменшення пакету документів для одержання, зокрема, документів дозвільного характеру, ліцензій.

3. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди суб’єктам господарювання і обмеження їх прав.

Інтереси громадян Відсутні

Проект Закону України відповідає всім принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Реалізація положень проекту Закону України дозволить кардинально зменшити фінансове навантаження на підприємців України, забезпечить задоволення потреб органів державної влади в частині одержання ними відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Міністр Олександр Лавринович

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

М. Азаров

Закон України
Про внесення змін до деяких законів України у частині скасування вимог щодо необхідності обов’язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Абзац другий частини другої статті 11 та абзац другий частини третьої статті 60 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440; із змінами, внесеними Законом України від 22 листопада 2011 року № 4212) виключити.

2. У частині четвертій статті 44 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) слова «, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» виключити.

3. Частину восьму статті 38 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.

4. Перше речення частини другої статті 13 Закону України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2011 р., № 6, ст. 41) виключити.

5. У частині дев’ятнадцятій статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2011 р., № 41, ст. 413) слова «, до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» виключити.

6. В абзаці другому частини четвертої статті 38 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78; 2011 р., № 41, ст. 413) слова «та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» виключити.

7. В абзаці шостому частини четвертої статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності2 (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2005 р., № 25, ст. 333; 2011 р., № 41, ст. 413) слова «і виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» виключити.

8. Пункт «в» частини першої статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.

9. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 298; 2011 р., № 41, ст. 413):

1) пункт 1 частини четвертої статті 32 виключити;

2) у пункті 1 частини п’ятої статті 41 слова «виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а» виключити;

3) пункт 1 частини сьомої статті 42 викласти в такій редакції:

«1) для радіоаматорів — копію документа, що засвідчує особу;».

10. У частині другій статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2011 р., № 41, ст. 413) слова «виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;» виключити.

11. У частині другій статті 35 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110; 2011 р., № 41, ст. 413) слова « додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців,» замінити словом «додаються».

12. У другому реченні частини четвертої статті 7 Закону України «Про кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2011 р., № 41, ст. 413) слова «дані про державну реєстрацію, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців,» виключити.

13. Пункт 1 частини другої статті 45 Закону України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.

14. У другому реченні частини другої статті 9 Закону України «Про третейські суди» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412; 2011 р., № 41, ст. 413) слова «та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» виключити.

15. Абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.

16. У частині восьмій статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2012 р., № 1, ст. 8):

1) в абзаці п’ятому слова «, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців)» виключити;

2) в абзаці шостому слова «документів, що додаються» замінити словами «документа, що додається».

17. Абзац шостий частини другої статті 4 Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 755; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України про скасування вимог
щодо необхідності обов’язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»

Чинна редакція нормативно-правового акту Зміни, що вносяться до нормативно-правового акту
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Стаття 11. Заява про порушення справи про банкрутство

Стаття 11. Заява про порушення справи про банкрутство

2. До заяви про порушення справи про банкрутство додаються: 2. До заяви про порушення справи про банкрутство додаються:

витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців щодо боржника;

Виключити.

Стаття 60. Заява на участь в аукціоні Стаття 60. Заява на участь в аукціоні
3. До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів: …3. До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

Виключити.

Закон України «Про нотаріат»

Стаття 44. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевірка повноважень представника фізичної або юридичної особи. Встановлення намірів сторін вчиняти правочин

Під час посвідчення правочинів визначається обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь.

Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи здійснюється за паспортом або іншими документами, передбаченими статтею 43 цього Закону (крім посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, виданого за місцем роботи фізичної особи), які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії.У разі потреби нотаріусу надається довідка про те, що особа не страждає на психічний розлад, який може вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними.

У разі наявності сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус зобов’язаний звернутися до органу опіки та піклування за місцем проживання відповідної фізичної особи для встановлення факту відсутності опіки або піклування над такою фізичною особою.

При перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов’язаний ознайомитися з установчими документами , витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців цієї юридичної особи і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.

Стаття 44. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевірка повноважень представника фізичної або юридичної особи. Встановлення намірів сторін вчиняти правочин

Під час посвідчення правочинів визначається обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь.Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи здійснюється за паспортом або іншими документами, передбаченими статтею 43 цього Закону (крім посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, виданого за місцем роботи фізичної особи), які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. У разі потреби нотаріусу надається довідка про те, що особа не страждає на психічний розлад, який може вплинути на її здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними.

У разі наявності сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус зобов’язаний звернутися до органу опіки та піклування за місцем проживання відповідної фізичної особи для встановлення факту відсутності опіки або піклування над такою фізичною особою.

При перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов’язаний ознайомитися з установчими документами цієї юридичної особи і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

Стаття 38. Державна реєстрація та ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України

1. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на мовлення, підлягають державній реєстрації як суб’єкти інформаційної діяльності.

2. Телерадіоорганізації, які не мають ліцензій на мовлення, можуть зареєструватися як суб’єкти інформаційної діяльності за власним бажанням.

3. Студії-виробники, які не мають ліцензій на мовлення, можуть зареєструватися як суб’єкти інформаційної діяльності за власним бажанням.

4. Державна реєстрація суб’єктів господарювання як суб’єктів інформаційної діяльності здійснюється Національною радою.

5. Державна реєстрація суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на мовлення, здійснюється шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру телерадіоорганізацій України у триденний строк з дня видачі ліцензії на мовлення.

6. Державна реєстрація студії-виробника, який не має ліцензії на мовлення, здійснюється на підставі заяви керівника студії-виробника шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру телерадіоорганізацій України та видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

7. Форма заяви визначається Національною радою. У заяві вказуються такі реєстраційні відомості:

а) назва телерадіоорганізації;

б) позивні, логотип, товарний знак (за наявності);

в) програмні цілі або тематична спрямованість;

г) юридична та поштова адреси телерадіоорганізації;

ґ) контактні телефони, електронна адреса.

Стаття 38. Державна реєстрація та ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України

1. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на мовлення, підлягають державній реєстрації як суб’єкти інформаційної діяльності.

2. Телерадіоорганізації, які не мають ліцензій на мовлення, можуть зареєструватися як суб’єкти інформаційної діяльності за власним бажанням.

3. Студії-виробники, які не мають ліцензій на мовлення, можуть зареєструватися як суб’єкти інформаційної діяльності за власним бажанням.

4. Державна реєстрація суб’єктів господарювання як суб’єктів інформаційної діяльності здійснюється Національною радою.

5. Державна реєстрація суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на мовлення, здійснюється шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру телерадіоорганізацій України у триденний строк з дня видачі ліцензії на мовлення.

6. Державна реєстрація студії-виробника, який не має ліцензії на мовлення, здійснюється на підставі заяви керівника студії-виробника шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру телерадіоорганізацій України та видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

7. Форма заяви визначається Національною радою. У заяві вказуються такі реєстраційні відомості:

а) назва телерадіоорганізації;

б) позивні, логотип, товарний знак (за наявності);

в) програмні цілі або тематична спрямованість;

г) юридична та поштова адреси телерадіоорганізації;

ґ) контактні телефони, електронна адреса.

8. До заяви про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Виключено
9. Національна рада може відмовити в розгляді заяви про внесення до Державного реєстру телерадіоорганізацій України, якщо заява не відповідає вимогам цього Закону. У разі відмови в розгляді заяви Національна рада у триденний термін після отримання заяви повідомляє про це заявника з обов’язковим зазначенням причин відмови. 8. Національна рада може відмовити в розгляді заяви про внесення до Державного реєстру телерадіоорганізацій України, якщо заява не відповідає вимогам цього Закону. У разі відмови в розгляді заяви Національна рада у триденний термін після отримання заяви повідомляє про це заявника з обов’язковим зазначенням причин відмови.
Закон України «Про інформаційні агентства»

Стаття 13. Заява про державну реєстрацію інформаційного агентства

У заяві про державну реєстрацію інформаційного агентства повинні бути зазначені:

1) засновник (співзасновники), включаючи: прізвище, ім’я, по батькові та необхідні паспортні дані (для фізичних осіб); повне найменування (для юридичної особи); місцезнаходження, номери засобів зв’язку та банківських рахунків;

2) повне найменування та назва інформаційного агентства;

3) вид інформаційного агентства та його організаційно-правова форма, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

4) передбачувана сфера розповсюдження інформаційної продукції (місцева, регіональна, національна, національна та зарубіжна, зарубіжна);

5) мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція;

6) програмна мета та основні напрями діяльності інформаційного агентства;

7) джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності інформаційного агентства;

8) місцезнаходження інформаційного агентства.

Стаття 13. Заява про державну реєстрацію інформаційного агентства

У заяві про державну реєстрацію інформаційного агентства повинні бути зазначені:

1) засновник (співзасновники), включаючи: прізвище, ім’я, по батькові та необхідні паспортні дані (для фізичних осіб); повне найменування (для юридичної особи); місцезнаходження, номери засобів зв’язку та банківських рахунків;

2) повне найменування та назва інформаційного агентства;

3) вид інформаційного агентства та його організаційно-правова форма, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

4) передбачувана сфера розповсюдження інформаційної продукції (місцева, регіональна, національна, національна та зарубіжна, зарубіжна);

5) мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція;

6) програмна мета та основні напрями діяльності інформаційного агентства;

7) джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності інформаційного агентства;

8) місцезнаходження інформаційного агентства.

До заяви про державну реєстрацію інформаційного агентства додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про таку юридичну особу. Вимога подання інших відомостей та документів забороняється. Вимога подання інших відомостей та документів забороняється.
Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.…

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.

Закон України «Про страхування»

Стаття 38. Ліцензування страхової діяльності

Для одержання ліцензії страховик подає до Уповноваженого органу заяву, до якої додаються:

копії установчих документів та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу;

….

Стаття 38. Ліцензування страхової діяльності

Для одержання ліцензії страховик подає до Уповноваженого органу заяву, до якої додаються:

копії установчих документів;

довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу;

….

Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»

Стаття 4. Прийняття рішень про передачу об’єктів права державної власності у комунальну власність

4. У разі, якщо передача об’єктів з державної у комунальну власність здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, пропозиції щодо передачі зазначених об’єктів погоджуються ініціаторами такої передачі, зазначеними у статті 3 цього Закону, та подаються до Міністерства економіки України.

До пропозицій додаються:

копії статуту (положення) підприємства (господарського товариства) і виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

Стаття 4. Прийняття рішень про передачу об’єктів права державної власності у комунальну власність

4. У разі, якщо передача об’єктів з державної у комунальну власність здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, пропозиції щодо передачі зазначених об’єктів погоджуються ініціаторами такої передачі, зазначеними у статті 3 цього Закону, та подаються до Міністерства економіки України.

До пропозицій додаються:копії статуту (положення) підприємства (господарського товариства);

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»
Закон України «Про радіочастотний ресурс»

Стаття 32. Розгляд документів, що подаються для отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

4. До заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України заявник додає:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

2) копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;

4) план освоєння радіочастотного ресурсу України за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою;

5) документи, що підтверджують фінансове та кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України.

Стаття 32. Розгляд документів, що подаються для отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

4. До заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України заявник додає:

виключено

2) копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;

4) план освоєння радіочастотного ресурсу України за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, формою;

5) документи, що підтверджують фінансове та кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України.

Стаття 41. Висновок щодо електромагнітної сумісності

5. До заяви про видачу висновку заявник додає:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а для радіоаматорів та інших фізичних осіб — ксерокопію документа, що засвідчує особу;

2) копію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України — у разі, якщо її наявність передбачена законодавством;

3) пояснювальну записку, в якій надається обґрунтування необхідної смуги, номіналів радіочастот, що замовляються, інформація про призначення та характер радіомережі, тип радіоелектронних засобів, що планується використовувати в радіомережі, їх параметри. У пояснювальній записці також наводяться, за наявності, дані про зону обслуговування та орієнтовний частотний план;

4) схему організації радіозв’язку, що планується;

5) копії карт місцевості в масштабі 1:200000 або 1:100000 із зазначенням місць знаходження радіоелектронних засобів.

Стаття 41. Висновок щодо електромагнітної сумісності

5. До заяви про видачу висновку заявник додає:

1) для радіоаматорів та інших фізичних осіб — ксерокопію документа, що засвідчує особу;

2) копію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України — у разі, якщо її наявність передбачена законодавством;

3) пояснювальну записку, в якій надається обґрунтування необхідної смуги, номіналів радіочастот, що замовляються, інформація про призначення та характер радіомережі, тип радіоелектронних засобів, що планується використовувати в радіомережі, їх параметри. У пояснювальній записці також наводяться, за наявності, дані про зону обслуговування та орієнтовний частотний план;

4) схему організації радіозв’язку, що планується;

5) копії карт місцевості в масштабі 1:200000 або 1:100000 із зазначенням місць знаходження радіоелектронних засобів.

Стаття 42. Порядок отримання дозволів на експлуатацію

7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію заявник додає:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для радіоаматорів — копію документа, що засвідчує особу);

2) копію висновку щодо електромагнітної сумісності;

3) для радіоелектронних засобів мовлення — копію ліцензії на мовлення або копію ліцензії оператора багатоканальної телемережі, або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;

4) документ, що підтверджує оплату за висновок щодо електромагнітної сумісності.

Стаття 42. Порядок отримання дозволів на експлуатацію

7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію заявник додає:

1) для радіоаматорів — копію документа, що засвідчує особу;

2) копію висновку щодо електромагнітної сумісності;

3) для радіоелектронних засобів мовлення — копію ліцензії на мовлення або копію ліцензії оператора багатоканальної телемережі, або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;

4) документ, що підтверджує оплату за висновок щодо електромагнітної сумісності.

Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Стаття 19. Порядок видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Рішення про видачу сертифіката приймається Фондом державного майна України.

Для розгляду питання про видачу сертифіката суб’єкт господарювання подає до Фонду державного майна України такі документи: заяву про видачу сертифіката за формою, встановленою Фондом державного майна України; виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; довідку про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці. Розгляд та перевірка документів, поданих суб’єктом господарювання, здійснюються Фондом державного майна України у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання.

Стаття 19. Порядок видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Рішення про видачу сертифіката приймається Фондом державного майна України.

Для розгляду питання про видачу сертифіката суб’єкт господарювання подає до Фонду державного майна України такі документи: заяву про видачу сертифіката за формою, встановленою Фондом державного майна України; довідку про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці. Розгляд та перевірка документів, поданих суб’єктом господарювання, здійснюються Фондом державного майна України у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Стаття 35. Документи, які подаються органу ліцензування для одержання ліцензії

2. До заяви про видачу ліцензії або дозволу додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пунктах 3 і 4 частини першої статті 34 цього Закону, — також документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені нормативно-правовими актами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

….

Стаття 35. Документи, які подаються органу ліцензування для одержання ліцензії

2. До заяви про видачу ліцензії або дозволу додаються документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пунктах 3 і 4 частини першої статті 34 цього Закону, — також документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені нормативно-правовими актами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

….

Закон України «Про кооперацію»

Стаття 7. Порядок створення кооперативу

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.

Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників.Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, — дані документа, який його замінює); для юридичної особи — прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, дані про державну реєстрацію, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу — підписом її уповноваженого представника.

Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами.

Стаття 7. Порядок створення кооперативу

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.

Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників.Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, — дані документа, який його замінює); для юридичної особи — прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу — підписом її уповноваженого представника.

Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами.

Закон України «Про телекомунікації»

Стаття 45. Документи, що подаються для одержання ліцензії

2. До заяви про видачу ліцензії заявник додає:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

2) копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;

4) плани утворення та використання телекомунікаційної мережі за підписом заявника — суб’єкта господарської діяльності;

5) документи, що підтверджують фінансові можливості та кадрове забезпечення здійснення заявленої діяльності.

Стаття 45. Документи, що подаються для одержання ліцензії

2. До заяви про видачу ліцензії заявник додає:

виключено

2) копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;

4) плани утворення та використання телекомунікаційної мережі за підписом заявника — суб’єкта господарської діяльності;

5) документи, що підтверджують фінансові можливості та кадрове забезпечення здійснення заявленої діяльності.

Закон України «Про третейські суди»

Стаття 9. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

Постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації.

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду здійснюється Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським, Севастопольським міськими управліннями юстиції протягом п’ятнадцяти днів з дня подання його засновником заяви. До заяви додаються рішення про утворення постійно діючого третейського суду, затверджені Положення і регламент цього суду та список третейських суддів, копія статуту та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців заявника.

Стаття 9. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

Постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації.

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду здійснюється Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським, Севастопольським міськими управліннями юстиції протягом п’ятнадцяти днів з дня подання його засновником заяви. До заяви додаються рішення про утворення постійно діючого третейського суду, затверджені Положення і регламент цього суду та список третейських суддів, копія статуту заявника.

Закон України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу»

Стаття 3. Порядок участі підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості

3.2. Внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру.

3.2.1. Для внесення до Реєстру підприємство паливно-енергетичного комплексу протягом одного місяця з дня набрання чинності цією статтею подає до розрахункового центру підтверджувальні документи, у тому числі:

копію рішення органу управління підприємства щодо участі у процедурі погашення заборгованості;

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

копію установчих документів;…

Стаття 3. Порядок участі підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості

3.2. Внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру.

3.2.1. Для внесення до Реєстру підприємство паливно-енергетичного комплексу протягом одного місяця з дня набрання чинності цією статтею подає до розрахункового центру підтверджувальні документи, у тому числі:

копію рішення органу управління підприємства щодо участі у процедурі погашення заборгованості;

виключено

копію установчих документів;…

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Стаття 4 1 . Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру

8. Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є:

зміна найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця;

зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру.

У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

Стаття 4 1 . Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру

8. Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є:

зміна найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця;

зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру.

У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.

Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом. Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документу, що додається до неї, зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.
Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції»

Стаття 4. Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та позбавлення її такого статусу Статус оптового ринку сільськогосподарської продукції надається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики на конкурсній основі в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Юридична особа, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, подає до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики такі документи:

заяву про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції;

проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції;

нотаріально посвідчену копію установчих документів;проект Правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції;

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

абзац сьомий частини другої статті 4 виключено документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи.

Стаття 4. Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та позбавлення її такого статусу

Статус оптового ринку сільськогосподарської продукції надається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики на конкурсній основі в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Юридична особа, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, подає до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики такі документи:

заяву про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції;

проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції;

нотаріально посвідчену копію установчих документів;

проект Правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції;

виключено;

абзац сьомий частини другої статті 4 виключено документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи.

….

 

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
О.В. Зеркаль
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті