Наказ МОЗ від 02.03.2012 р. № 147

24 Липня 2012 9:35 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02.03.2012 р. № 147
Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», підпункту 4 пункту 7 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).

1.2. Форму первинної облікової документації № 123-1/о «Картка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі — форма № 123-1/о) та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.3. Форму первинної облікової документації № 133/о «Медична довідка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі — форма № 133/о) та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.4. Форму первинної облікової документації № 133-1/о «Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі — форма № 133-1/о) та інструкцію щодо її заповнення (додаються).

1.5. Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (додається).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Затвердити за заявочним принципом перелік закладів охорони здоров’я, які проводять медичні огляди осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2.2. Подати до Міністерства охорони здоров’я України перелік закладів охорони здоров’я, які проводять медичні огляди осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та забезпечити їх підключення до інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua).

2.3. Взяти до керівництва та виконання цей наказ.

2.4. Довести цей наказ до відома закладів охорони здоров’я та забезпечити його виконання.

3. Встановити, що:

3.1. Міністерство охорони здоров’я України веде реєстр закладів охорони здоров’я, які проводять медичні огляди.

3.2. Форми первинної медичної документації, затверджені підпунктами 1.2 — 1.4 пункту 1 цього наказу, ведуться в електронному вигляді на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua).

3.3. Обмін інформацією між підприємствами, установами та закладами сфери охорони здоров’я на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua) проводиться з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

3.4. Доступ підприємств, установ та закладів сфери охорони здоров’я до зазначеного інформаційного ресурсу надається на договірних засадах в установленому законодавством порядку.

4. Державному підприємству «Навчально-методичний центр проблем гігієни Міністерства охорони здоров’я України» забезпечити:

4.1. Створення, ведення, адміністрування, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua).

4.2. Безперервний доступ закладів охорони здоров’я до зазначеного ресурсу.

5. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 10 січня 2000 року № 2 «Про затвердження форми та Порядку видачі медичної довідки про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції 24 січня 2000 року за № 39/4260.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я Моісеєнко Р.О.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р.В.Богатирьова
ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби
 статистики України О.Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 02 березня 2012 року № 147

ПОРЯДОК
проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає механізм проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2. Медичний огляд осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться перед прийняттям на роботу (службу) з метою встановлення їх придатності до роботи (служби) за обраною професією.

3. Обов’язкові медичні огляди проходять особи, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі — особа).

За результатами медичних оглядів видається Медична довідка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, заповнена за формою первинної облікової документації № 133/о (далі — форма № 133/о), затвердженою цим наказом.

4. Особи, для яких проходження медичних оглядів визначено іншими нормативно-правовими актами, проходять зазначені медичні огляди в установленому законодавством порядку. За результатами зазначених медичних оглядів особам для зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, видається форма № 133/о.

5. Медичний огляд осіб проводиться в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування (далі — заклад), які мають ліцензію на медичну практику, акредитовані в установленому законодавством порядку та мають доступ до інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua).

6. Перелік закладів, які проводять медичні огляди осіб на відповідних територіях (далі — Перелік закладів), щороку затверджується відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6.1. До Переліку закладів додається така інформація:

6.1.1. Ідентифікаційний код закладу охорони здоров’я за ЄДРПОУ­.

6.1.2. Найменування закладу охорони здоров’я.

6.1.3. Місцезнаходження закладу охорони здоров’я.

6.1.4. Місцезнаходження медичної комісії.

6.1.5. Телефон, факс та адреса електронної пошти медичної комісії.

6.2. Затверджений Перелік закладів подається в 5-денний строк до Міністерства охорони здоров’я України для внесення до реєстру закладів.

7. Медичні огляди осіб, проведені в закладах охорони здоров’я, не внесених до реєстру закладів, вважаються недійсними.

8. Для проходження медичного огляду особа надає медичній комісії такі документи:

8.1. Дві фотокартки розміром 3х4 см.

8.2. Письмову згоду на обробку персональних даних.

9. Медичний огляд проводиться за наявності:

9.1. Паспорта громадянина України.

9.2. Довідки до акта огляду МСЕК у разі встановлення особі групи інвалідності.

9.3. Медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, форма № 122-2/о, заповненої згідно з додатком 3 до Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382 (далі — наказ МОЗ України № 12).

9.4. Сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, форма № 140/о, згідно із зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення».

10. Медичний огляд осіб не проводиться:

10.1. У разі подання неповного пакета документів, визначених пунктом 8 цього Порядку.

10.2. У разі гострого захворювання або загострення хронічного неінфекційного захворювання.

10.3. У разі інфекційного захворювання в заразному періоді.

10.4. У разі алкогольного, наркологічного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських засобів.

11. Медичні огляди осіб проводяться медичними комісіями (далі — Комісія) закладів, визначених відповідно до пунктів 5 та 6 цього Порядку.

12. Положення про Комісію та її персональний склад затверджуються наказом керівника закладу.

13. До складу Комісії входять: лікар-терапевт (голова комісії), лікар-хірург, лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-психіатр, лікар-нарколог.

14. У разі ознак вагітності особи додатково проводиться огляд акушером-гінекологом.

15. Інші фахівці залучаються для обстеження особи у разі потреби на розсуд Комісії.

16. Перелік лабораторних і функціональних обстежень включає: загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, а також індивідуальні додаткові обстеження, в тому числі рентгенологічні, що призначаються лікарями-членами Комісії.

17. Комісія має право на запит медичної документації від закладів і на залучення медичних працівників, участь яких не передбачена переліком спеціалістів, що входять до складу Комісії.

18. Медичний огляд проводиться лише за наявності результатів досліджень, передбачених пунктом 16 цього Порядку.

19. Окремі лабораторні, функціональні та інші обстеження, які проводились під час перебування особи в стаціонарі або в період звернення її за медичною допомогою, враховуються при проведенні медичного огляду, але не більше ніж за 3 місяці до дати його проведення.

20. Лікар-психіатр проводить медичний огляд відповідно до Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України № 12, та наказу Міністерства охорони здоров’я України, Служби безпеки України від 13 травня 2002 року № 174/136 «Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за № 458/6746.

21. Лікар-нарколог проводить медичний огляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення».

22. Комісія враховує відомості про стан здоров’я особи, які містяться в медичних формах первинної облікової документації, що видавались закладами і термін дії яких не закінчився на дату медичного огляду.

23. При вирішенні питання про придатність до роботи особи при медичному огляді Комісія керується медичними протипоказаннями, визначеними чинним законодавством.

24. Дані медичних обстежень заносяться лікарями до медичної картки амбулаторного хворого згідно з формою № 025/о та завіряються їх особистими підписами.

25. На підставі записів у формі № 025/о, внесених лікарями, що проводили огляд, Голова медичної комісії заповнює в електронному вигляді форми, зазначені в цьому пункті, які розміщені на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua):

25.1. Форму № 123-1/о відповідно до Інструкції щодо порядку заповнення облікової форми № 123-1/о «Картка про стан здоров’я претендентів на посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

25.2. Форму № 133/о відповідно до Інструкції щодо порядку заповнення облікової форми № 133/о «Медична довідка про стан здоров’я претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

25.3. Форму № 133-1/о відповідно до Інструкції щодо порядку заповнення облікової форми № 133-1/о «Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

26. Облік виданих форм № 133/о ведеться згідно з формою № 133-1/о відповідно до Інструкції щодо порядку заповнення облікової форми № 133-1/о «Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

27. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до інформаційного ресурсу Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua), відповідно до законодавства є особи, які внесли цю інформацію.

28. Обробка та захист персональних даних здійснюються відповідно до Законів України «Про захист персональних даних» та «Про інформацію».

29. Результати медичного огляду можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 02 березня 2012 року № 147

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров’я_____________________________________________   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації№ 123-1/о
Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма_____________________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                            

КАРТКА № _______
про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

ФОТО

3х4 см

1. Прізвище, ім’я, по батькові

2. Дата та місце народження

3. Паспорт: серія ____ № _____

4. Місце проживання

5. Місце реєстрації

6. Підтверджую правдивість наданої мною інформації, в тому числі про стан здоров’я, та надаю згоду на обробку моїх персональних даних у цілях здійснення спеціальної перевірки відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в обсязі, визначеному формою цієї картки, на поширення і доступ третіх осіб відповідно до пунктів 3, 4 наказу МОЗ України від 03 березня 2012 року № 147

7. Місце роботи

(найменування органу)

8. Посада

9. Довідка до акта огляду МСЕК: серія ____ №_____ (за наявності)

(заклад охорони здоров’я, який видав зазначену форму)

10. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду: серія ____ №

(заклад охорони здоров’я, який видав зазначену форму)

11. Медична довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду:

серія____ № 

(заклад охорони здоров’я, який видав зазначену форму)

12. Дані огляду

12.1. Терапевт

(дата, прізвище та ініціали)

12.2. Невропатолог

(дата, прізвище та ініціали)

12.3. Офтальмолог ____________________

(дата, прізвище та ініціали)

12.4. Отоларинголог

(дата, прізвище та ініціали)

12.5. Хірург

(дата, прізвище та ініціали)

12.6. Психіатр

(дата, прізвище та ініціали)

12.7. Нарколог

(дата, прізвище та ініціали)

12.8. Інші фахівці

(дата, прізвище та ініціали)

13. Лабораторні дослідження 14. Рентгенівські обстеження 15. Функціональні та інші дослідження ВИСНОВОК КОМІСІЇ:

Придатний до обіймання посади

Придатний за умови

Непридатний

Рекомендації комісії

Протипоказання відповідно до Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Служби безпеки України від 13 травня 2002 року № 174/136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за № 458/6746 (за поданням органу державної влади, який має право приймати рішення щодо суб’єктів, що матимуть доступ до секретної інформації),

(наявні, відсутні)

Голова комісії ____________________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.

Дата заповнення картки « » ___________20___ року

© http://www.ema-moz.gov.ua

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 02 березня 2012 року № 147

ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку заповнення облікової форми № 123-1/о «Картка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення Картки про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, форма № 123-1/о (далі — Картка).

1.2. Картка повинна бути оформлена в порядку, встановленому цією Інструкцією.

1.3. Заповнення Картки здійснюється державною мовою.

1.4. Картка заповнюється в електронному вигляді на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua).

1.5. Номер Картки присвоюється в інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua) автоматично.

1.6. Картка, оформлена в інший спосіб, ніж встановлено цією Інструкцією, та інформація про яку відсутня в інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua), вважається недійсною.

1.7. Картка роздруковується і зберігається в паперовому варіанті в закладі охорони здоров’я протягом 3 років.

1.8. Згода на обробку, збирання, зберігання та використання інформації надається претендентом на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, який підлягає попередньому медичному огляду, шляхом внесення власноручного підпису до Картки.

1.9. Без письмової згоди медичний огляд претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, не проводиться, відповідна медична форма не надається.

1.10. В електронному варіанті Картки згода позначається — «згода надана».

II. Порядок заповнення

2.1. Заповнення Картки здійснюється відповідно до визначених граф. Усі графи повинні бути заповнені.

2.2. У верхньому лівому кутку зазначається найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров’я, повне найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, де заповнюється Картка, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

2.3. Відомості про особу заносяться до граф 1 — 5 Картки. Прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження вносяться на підставі даних паспорта. Поряд зліва розміщується фотокартка особи розміром 3х4 см.

2.4. У разі отримання від особи підтвердження правдивості інформації, в тому числі про стан здоров’я, та згоди на обробку персональних даних в електронному варіанті Картки у графі 6 з контекстного меню необхідно вибрати позицію «Згода надана та правдивість інформації підтверджена»; в паперовому варіанті проставляється власноручний підпис особи.

2.5. У графу 7 вноситься повне найменування установи (організації), посаду в якій претендує зайняти особа.

2.6. Найменування посади вказується у графі 8.

2.7. У графи 9-11 вносяться реквізити довідки до акта огляду МСЕК (за наявності), сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, а також найменування закладу охорони здоров’я, який видав відповідну форму.

2.8. До графи 12 голова медичної комісії вносить дані огляду спеціалістами медичної комісії. Поряд вказуються дата обстеження, прізвище та ініціали лікаря, який проводив обстеження.

2.9. Дані лабораторних та рентгенівських досліджень заносяться у графи 13, 14.

2.10. У графу 15 вносяться результати функціональних та інших досліджень.

2.11. Після заповнення Картки голова медичної комісії заповнює висновок.

2.12. Рекомендації медичної комісії щодо стану здоров’я особи вносяться в кінці Картки головою комісії.

2.13. Картка скріплюється печаткою закладу охорони здоров’я.

2.14. Підписання електронного варіанта Картки здійснюється з використанням електронного цифрового підпису відповідно до вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 02 березня 2012 року № 147

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров’я_____________________________________________   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації№ 133/о
Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма_____________________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                            

МЕДИЧНА ДОВІДКА № ____
про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Прізвище, ім’я та по батькові

2. Дата та місце народження

3. Місце проживання

4. Місце реєстрації

5. Картка про стан здоров’я претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, № _________

6. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду:

серія _____________ №_____________ дійсний до « » ______ 20___ року.

7. Медична довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду:

серія _____________ №_____________ дійсна до « » _______ 20___ року.

8. Довідка до акта огляду МСЕК:

серія _____________ №_____________ (за наявності).

9. Протипоказання відповідно до Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Служби безпеки України від 13 травня 2002 року № 174/136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за № 458/6746 (за поданням органу державної влади, що має право на прийняття рішення щодо кола суб’єктів, які матимуть доступ до секретної інформації).

(наявні, відсутні, не потребує)

10. Висновок медичної комісії: до роботи на посаді

(придатний, непридатний, придатний за умови)

11. Медична довідка дійсна до «___»____________ 20___року.

ФОТО

3х4 см

Голова медичної комісії

_________________/______________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник закладу охорони здоров’я

_________________/______________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П. закладу

© http://www.ema-moz.gov.uaДата «___»___________ 20___року

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 02 березня 2012 року № 147

ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку заповнення облікової форми № 133/о «Медична довідка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

I. Загальні положення

1.1. Форма первинної облікової документації № 133/о «Медична довідка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі — форма № 133/о), видається претендентам на посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

1.2. Форма № 133/о оформляється в порядку, встановленому цією Інструкцією.

1.3. Розмір форми № 133/о — формат А5.

1.4. Медична довідка заповнюється державною мовою.

Форма № 133/о заповнюється в електронному вигляді на інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua) та роздруковується і видається особі в паперовому варіанті.

1.5. Форма № 133/о, оформлена в інший спосіб, ніж встановлено цією Інструкцією, та інформація про яку відсутня в інформаційному ресурсі Міністерства охорони здоров’я України (http://www.ema-moz.gov.ua), вважається недійсною.

1.6. Строк дії форми № 133/о — 1 рік.

II. Порядок заповнення форми № 133/о

2.1. Медична довідка заповнюється відповідно до визначених граф. Усі графи мають бути заповненими.

2.2. У верхньому лівому кутку зазначається найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров’я, а також найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма № 133/о, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

2.3. Графи 1 — 4 заповнюються на підставі даних паспорта.

2.4. В графу 5 вносяться дані на підставі форми № 123-1/о.

2.5. До графи 6 вносяться серія і номер сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду згідно з формою № 140/о, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238, термін дії якого не закінчився на дату медичного огляду осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2.6. До графи 7 вносяться серія і номер медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о (додаток 3 до Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382), термін дії якої не закінчився на дату медичного огляду осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2.7. У разі встановлення особі групи інвалідності до графи 8 вносяться серія і номер довідки до акта огляду МСЕК.

2.8. Графа 9 заповнюється у разі потреби.

2.9. Висновок медичної комісії щодо придатності до роботи зазначається шляхом внесення запису «Придатний»/«Непридатний»/«Придатний за умови».

Підписи голови медичної комісії та керівника закладу охорони здоров’я, печатка закладу охорони здоров’я, а також дата заповнення форми № 133/о ставляться у кінці форми № 133/о.

2.10. У нижньому лівому кутку наклеюється фотокартка розміром
3х4 см.

2.11. Електронний варіант форми № 133/о підписується за допомогою електронного цифрового підпису відповідно до вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 02 березня 2012 року № 147

Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров’я_____________________________________________   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації№ 133-1/о
Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма_____________________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ МОЗ України
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                            

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ МЕДИЧНИХ ДОВІДОК про стан здоров’я претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

№ з/п Реєстраційний номер довідки Дата видачі довідки Прізвище та ініціали особи, яка видала довідку Підпис особи, яка видала довідку Прізвище та ініціали особи, яка отримала довідку
           
           
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

02 березня 2012 року № 147

ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку заповнення облікової форми № 133-1/о
 «Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

1. Форма первинної облікової документації № 133-1/о «Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі — форма № 133-1/о), ведеться для реєстрації виданих форм № 133/о.

Форма № 133-1/о заповнюється уповноваженою особою, визначеною керівником закладу охорони здоров’я, який проводив медичний огляд претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2. У лівому верхньому кутку форми № 133-1/о зазначається найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров’я; найменування і місцезнаходження (поштова адреса) закладу, в якому заповнюється форма № 133-1/о, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

3. Форма № 133-1/о заповнюється державною мовою.

4. Графи форми № 133-1/о заповнюються чітко та повністю.

5. Журнал ведеться в паперовому та електронному вигляді.

6. Сторінки паперового варіанту журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою закладу охорони здоров’я.

7. Строк зберігання паперового варіанта форми № 133-1/о в закладі охорони здоров’я — 3 роки.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
М.К. Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 02 березня 2012 року № 147

ПОРЯДОК
проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає організацію проведення Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (далі — спеціальна перевірка).

2. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо стану здоров’я осіб, які претендують на посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів) (далі — кандидати), у тому числі особисто надані відомості.

3. Спеціальна перевірка проводиться при надходженні до МОЗ України від органу державної влади чи органу місцевого самоврядування (далі — орган) запиту про проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я кандидата (далі — запит).

До запиту додаються копії:

3.1. Письмової згоди на проведення спеціальної перевірки.

3.2. Автобіографії.

3.3. Паспорта.

3.4. Військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

3.5. Медичної довідки про стан здоров’я претендента на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з формою № 133/о, затвердженою цим наказом.

У разі відсутності одного з вищезазначених документів або оформлення неналежним чином запиту МОЗ України не проводить спеціальну перевірку, про що у триденний строк листом інформується відповідний орган, який направив запит.

4. Спеціальна перевірка проводиться протягом семи днів з дати надходження до МОЗ України запиту.

5. Спеціальна перевірка проводиться структурним підрозділом МОЗ України з питань запобігання та виявлення корупції.

6. Відомостями про стан здоров’я кандидата на посаду є інформація, що міститься у формах первинної медичної облікової документації.

7. При проведенні спеціальної перевірки МОЗ України встановлюються:

7.1. Факт проходження кандидатом медичного огляду та дотримання законодавства при видачі закладом охорони здоров’я первинної медичної облікової документації.

7.2. Перебування кандидата на наркологічному та психіатричному обліку.

7.3. Наявність групи інвалідності з рекомендаціями МСЕК

8. МОЗ України:

8.1. Залучаються до проведення спеціальної перевірки Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головні управління та управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

8.2. Надсилаються запити до закладів охорони здоров’я щодо стану здоров’я кандидата.

9. Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами, які проводять спеціальну перевірку, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

10. Обмін відомостями під час проведення спеціальної перевірки між МОЗ України та підприємствами, установами та закладами сфери охорони здоров’я здійснюється з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

11. За результатами проведення спеціальної перевірки МОЗ України не пізніше семи днів із дати надходження запиту надсилає відповідному органу, що надіслав запит, інформацію про результати спеціальної перевірки. У разі відсутності у запиті поштової адреси інформація не надсилається.

12. У разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів спеціальної перевірки МОЗ України надає йому письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауваження.

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції
В.В. Вороненко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті